Design a site like this with WordPress.com
Get started

220923

09-23-2022

Friday

Memorial of Saint Pio of Pietrelcina, Priest

ECCL 3:1-11

There is an appointed time for everything,

and a time for every thing under the heavens.

A time to be born, and a time to die;

a time to plant, and a time to uproot the plant.

A time to kill, and a time to heal;

a time to tear down, and a time to build.

A time to weep, and a time to laugh;

a time to mourn, and a time to dance.

A time to scatter stones, and a time to gather them;

a time to embrace, and a time to be far from embraces.

A time to seek, and a time to lose;

a time to keep, and a time to cast away.

A time to rend, and a time to sew;

a time to be silent, and a time to speak.

A time to love, and a time to hate;

a time of war, and a time of peace.

What advantage has the worker from his toil? I have considered the task that God has appointed for the sons of men to be busied about. He has made everything appropriate to its time, and has put the timeless into their hearts, without man’s ever discovering, from beginning to end, the work which God has done.

Responsorial Psalm: PS 144:1B & 2ABC, 3-4

R. Blessed be the Lord, my Rock!

Blessed be the LORD, my rock, my mercy and my fortress, my stronghold, my deliverer, My shield, in whom I trust. R. Blessed be the Lord, my Rock! LORD, what is man, that you notice him; the son of man, that you take thought of him? Man is like a breath; his days, like a passing shadow. R. Blessed be the Lord, my Rock!

Alleluia MK 10:45

R. Alleluia, alleluia.

The Son of Man came to serve and to give his life as a ransom for many.

R. Alleluia, alleluia.

Gospel: LK 9:18-22

Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, “Who do the crowds say that I am?” They said in reply, “John the Baptist; others, Elijah; still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.’” Then he said to them, “But who do you say that I am?” Peter said in reply, “The Christ of God.” He rebuked them and directed them not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised.”

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”DAILY MASS READINGS Who is Jesus? September 23, 2022 Amen.”

131131

28 kommentarer

44 delningar

Gilla

Kommentera

Dela

28 kommentarer

Mest relevantaAktiv

Skriv en kommentar …

  • AktivSuzana MonikaAmenDen 23 september 2022, fredagPio av Pietrelcina prästHelgon: Pio av Pietrelcina prästFödd i byn Pietrelcína nära Benevento i Italien 1887. Prästvigd efter inträdet i franciskanorden (kapucinerna). Verksam i synnerhet i konventet i staden San Giovanni Rotondo i Apulien. Utövade sitt ämbete som själasörjare med utomordentlig hängivenhet genom försoningens sakrament och genom sin omsorg om sjuka och fattiga. Hans tjänande av Gud präglades av bön och ödmjukhet. Helt formad efter den korsfäste Kristus fullbordade han sin jordevandring 23 september 1968.Dagens bön:Allsmäktige, evige Gud, du lät genom en enastående nådegåva den helige prästen Pius ta del i din Sons kors, och genom hans tjänst förnyade du din barmhärtighets under i människors liv. Låt oss på hans förbön vara så förenade med Kristi lidanden att vi lyckligt når fram till uppståndelsens härlighet.Läsningar: Pred 3:1-11, Ps 144, Luk 9:18-22Första läsningenPred 3:1–11(Varje företag under himmelen har sin stund)Läsning ur Predikarens bok.Allting har sin tid,och varje företag under himmelen har sin stund.Födas har sin tid, och dö har sin tid.Plantera har sin tid,och rycka upp det planterade har sin tid.Dräpa har sin tid, och läka har sin tid.Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin tid.Gråta har sin tid, och le har sin tid.Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.Kasta undan stenar har sin tid,och samla ihop stenar har sin tid.Ta i famn har sin tid,och avhålla sig från famntag har sin tid.Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid.Förvara har sin tid, och kasta bort har sin tid.Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid.Tiga har sin tid, och tala har sin tid.Älska har sin tid, och hata har sin tid.Krig har sin tid, och fred har sin tid.Vad förmån av sin möda har då den som arbetar? Jag såg vilket besvär Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Allt har han gjort skönt för sin tid, ja, han har också lagt evigheten i människornas hjärtan, dock så, att de inte förmår att till fullo, från början till slut, fatta det verk som Gud har gjort.Så lyder Herrens ord.ResponsoriepsalmPs 144:1a, 2abc, 3–4 (R. 1a)R. Lovad vare Herren, min klippa.Lovad vare Herren, min klippa,Han är mitt värn och min borg,min fästning och min räddare,min sköld och min tillflykt. R.Herre, vad är en människa, att du vill veta av henne,en människoson, att du tänker på honom?Människan är lik en vindfläkt,hennes dagar som en försvinnande skugga. R.HallelujaJfr Mark 10:45Människosonen har kommit för att tjänaoch ge sitt liv till lösen för många.EvangeliumLuk 9:18–22(Du är Guds Messias.Människosonen måste lida mycket)Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas.En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: »Vem säger folket att jag är?« De svarade: »Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått.« — »Och ni«, frågade han, »vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Guds Messias.« Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade: »Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen.«Så lyder Herrens evangelium.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: