Featured

BOG TE LJUBI

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

220116

ALLES ÜBER MARIA ❤️https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=642341673864607&id=100042663413773&sfnsn=mo

❤️

1Öppna

Hermann

Hermann Leiner

Postskriptum: ♦️VON TAG ZU TAG♦️ Beginne den Tag mit einem Akt der Reue, um dich zu demütigen. Meine Gebete am Morgen und auch tagsüber beim Rosenkranz der Vaterunser: Mein Herr und mein Gott, mein Ein und mein Alles, ich danke dir, dass du mich aus dem Nichts erschaffen hast, dass du mich gerufen hast und ich dir dienen darf. Ich bete deinen heiligsten Willen an und bitte Dich, diesen mir durch Maria, deine Tochter und deine und unsere Mutter und Braut des Heiligen Geistes kundzutun. Amen. Engel Gottes, mein Beschützer, dir hat Gottes Vaterliebe mich anvertraut – erleuchte, beschütze, regiere und leite mich. Engel Gottes, mein Beschützer, du bist der Anbeter des in mir wohnenden Gottes und der Verehrer der allerseligsten Jungfrau Maria, erlange mir von ihr göttliche Einsprechungen mit der besonderen Gnade, dieselben treu zu befolgen. Amen. 🍃Geistige Kommunion🍃 O mein Gott, mein Schöpfer und Vater und Erlöser, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Da ich dich jetzt im Heiligsten Sakrament des Altares – oh mein Jesus – nicht empfangen kann, so komm doch geistiger Weise in mein Herz, ich empfange dich als wärest du bei mir. Amen. Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gegrüsst seist du reinste Jungfrau Maria, ohne Erbsünde empfangen. Postskript: Angelusgebet (Worte der heiligsten Jungfrau Maria: “Wenn ihr wüsstet, welche Macht dieses Gebet hat, dann würdet ihr euch täglich danach sehnen.” Angelus +++ Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und Sie empfing vom Heiligen Geist. * Gegrüßet seist Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir, Du Bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen Maria sprach: “Siehe, Ich Bin die Magd des Herrn, Mir geschehe nach Deinem Wort.” * Gegrüßet seist Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir, Du Bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen Und das Wort ist Fleisch geworden – (wir knien uns nieder) – und hat unter uns gewohnt. * Gegrüßet seist Du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir, Du Bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere Mutter, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Bitte für uns, o heiligste Gottes gebärerin, auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße Deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, Deines Eingeborenen Sohnes, erkannt. Führe uns durch Sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir, durch den selben Christus, unseren Herrn. Amen Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heiligste Gottesgebärerin; verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jede Zeit aus allen Gefahren. O Du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin. Versöhne uns mit Deinem Sohne, empfiehl uns Deinem Sohne, stelle uns vor Deinem Sohne. Amen.

Visat av Hermann Leiner kl. 12:32

Öppna

18:17

Du har skickat

AMEN need this sweden gone bananas prepering for war in todays swedish newsÖppna

Du har skickat

my personell i think we shall prepare ourself for YAHVES RE union with his apostoles with peace and love never make war i dont like war im a woman we dont play war we do loveÖppna

Du har skickat

i have only GODS ARMOUR LOVE AND PEACE with you dear brother i feel yours good heartsÖppna

Du har skickat


Vesper

Den 15 januari 2022, lördag
2 söndagen ‘under året’

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

R.  Du glädjens Ljus, du återsken
     av den himmelske Faderns eviga,
     saliga härlighet, Jesus Kristus!

När solen sänker sig och aftonglöden brinner
vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande. R.

I varje tid, i alla evigheter
dig vare tack och lov från allt som är och lever. R.

O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd,
dig vare lov, dig prisar alla världar. R.

eller:

Du källa till all verklighet,
som skänker världen härlighet,
välsigna, Gud, din skapelse
med gåvor ur ditt överflöd.

När sjunde dagen kom till sist
du vilade från dina verk.
Lyft även oss ur mödorna,
att tacka för din rikedom.

Lär oss i detta dödens land
begråta våra syndafall,
låt oss gå fram på fridens väg
och växa till i helgelse.

Som domare skall du en dag
med helig stränghet träda fram,
men låt oss då av nåd gå in
i glädjens ljuva sabbatsfrid.

O gode Fader, stå oss bi,
o ende Son, vår Fader lik,
o helga Ande, Hjälpare,
som råder i all evighet. Amen.

Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja.
eller:
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Psalm 119:XIV (105-112)

Ditt ord är mina fötters lykta *
och ett ljus på min stig.

Jag har svurit och hållit det: *
att ta dina rättfärdiga lagar i akt.Herre, jag lider och plågas, *
behåll mig vid liv, som du har lovat.

Låt min muns frivilliga offer behaga dig, *
och lär mig dina lagar.Mitt liv är ständigt i fara, *
men jag glömmer inte din lag.

Gudlösa vill snärja mig, *
men jag far inte vilse från dina befallningar.Dina vittnesbörd är min eviga arvedel, *
de är mitt hjärtas fröjd.

Jag har vänt mitt hjärta
till att handla efter dina stadgar, *
alltid och intill slutet.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Ditt ord är mina fötters lykta. Halleluja.
eller:
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja.

Psalm 16
För mig finns inget gott utom dig
Gud löste honom ur dödens vända och lät honom uppstå (Apg 2:24)

Bevara mig, Gud, *
ty jag tar min tillflykt till dig.

Jag säger till Herren: “Du är ju Herren, *
för mig finns inget gott utom dig.”De heliga i landet, de härliga, *
endast till dem har jag behag.

Men de som tar sig andra gudar, *
de drabbas av svåra plågor.Jag vill inte offra deras drickoffer av blod *
eller ta deras namn på mina läppar.

Herren är min beskärda del och bägare, *
du håller mitt öde i dina händer.En lott har tillfallit mig i ditt ljuvliga land, *
ett arv som behagar mig väl.

Jag vill lova Herren, han ger mig råd. *
Ännu om natten manar mig mitt innersta.Jag har alltid haft Herren för mina ögon, *
han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

Min själ gläder sig, mitt hjärta fröjdar sig, *
även min kropp får bo i trygghet.Ty du utlämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din fromme se graven.

Du visar mig livets väg,
inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, *
ljuvlighet i din högra hand för evigt.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Du skall uppfylla mig med glädje, när jag får se ditt ansikte. Halleluja.

Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja.

Canticum
Fil 2:6-11

Kristus, Guds tjänare

Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud

utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
då han blev människornas like.Han som till det yttre var som en människa *
ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
döden på ett kors.

Därför har Gud upphöjt honom över allting *
och givit honom namnet över alla namn,för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
i himlen och på jorden och under jorden,

och för att alla tungor skall bekänna *
att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen och på jorden. Halleluja.

Kort läsning
Kol 1:2b-6a

Nåd och frid från Gud vår fader. Vi tackar alltid Gud, vår herre Jesu Kristi fader, var gång vi ber för er, ty vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus och om den kärlek ni hyser till alla de heliga, i hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord, evangeliet, som har nått fram till er liksom det bär frukt och växer till i hela världen; så har det gjort hos er också.

Responsorium

Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid.
Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång,
+ från nu och till evig tid.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Välsignat vare Herrens namn, + från nu och till evig tid.

Ant. Som en brudgum gläds åt sin brud, så skall din Gud glädja sig över dig.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. Som en brudgum gläds åt sin brud, så skall din Gud glädja sig över dig.

Förbön

Herren hjälper och beskyddar sitt folk, för att det skall nå den utlovade saligheten. Vi vill i tacksägelse för hans kärlek be till honom:
R. Till dig, Herre, står vårt hopp.

Vi ber dig, Herre, för vår påve N. och vår biskop N.
– skydda dem och helga dem med Andens kraft.
Låt de sjuka känna sig förenade med Kristi lidanden
– och delaktiga i hans tröst.
Tänk på dem som saknar hem och vänner
– och låt dem finna en plats och en uppgift i den mänskliga gemenskapen.
Låt marken bära frukt och välsigna vårt land
– så att alla kan äta sitt dagliga bröd.
eller:
Bevara vårt land från våld och krig
– och ge oss din frid och välsignelse.
Visa din kärlek mot dem som har gått före oss in i evigheten
– och ge dem en plats i dina himmelska boningar.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk din fred i våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Kako prepoznati osobu koja vam ne želi dobro – YouTube

220115

29. PROSINCA – Sveti TOMA BECKET, biskup i mucenik (1118.-1170.) Toma Becket kojega se danas spominjemo, prije nego je postao nadbiskup i primas Engleske, bijase kancelar engleskog kralja Henrika II., poslusan dvorjanin, prijatelj raskosi i pristasa kraljevskog apsolutizma. Rodio se 1118.g. u Londonu kao sin trgovca. Nakon odlicne izobrazbe i studija u Parizu, Bologni i u Auxerreu postao je arhidjakonom Canterburya. U starosti od 37 godina, kralj Henrik II., imenovao ga je kancelarom i osobnim savjetnikom. Izmedju kralja i Tome nastalo je pravo prijateljstvo. Becket je podupirao vladara u svim pothvatima i imao je znatan utjecaj na njegove politicke odluke. Kralj Henrik II., progurao je imenovanje kancelara Tome za nadbiskupa Centerburya. Ocekivao je da ce tako imati jaci utjecaj u crkvenim poslovima. Toma Becket je to i naslucivao, pa se nije narocito obradovao tom imenovanju.Postavsi nadbiskupom god. 1162., pretvorio se u strogog asketu i vatrenog borca za prava Crkve protiv kraljevih presizanja. Jedna od glavnih znacajki Tomina karaktera bijase, veoma razvijen osjecaj duznosti. Stoga je smatrao da kao primas Engleske ima zastupati interese Crkve, a ne vise interese kralja, kao sto je cinio dok je bio njegov kancelar. Na neki nacin je bio prorekao svoju buducnost, kada je svome dotadasnjem prijatelju Henriku II., rekao: “Postavsi nadbiskup Canterbury-ja, izgubit cu prijateljstvo Vaseg velicanstva.” Ubrzo je postalo i jasno zasto. Vrsio je tu duznost svega nekoliko godina, kada se morao ostro suprostaviti kralju, koji je u sebi koncentrirao svu moc, te si cak pridrzao i onu….utjecati na savjest svojih podanika. Tominom suprostavljanju kralj nije mogao oprostiti, te je poceo gajiti prema njemu nepomirljivu mrznju. Kralj Henrik II., osudi Tomu kao veleizdajnika i svrgne ga s nadbiskupske stolice. Toma pobjegne u Francusku Papi Aleksandru III. Nakon 6 godina izgnanstva Toma se kao papin delegat vrati u Englesku, a kralj se bojao izopacenja, pa mu ne ucini nikakva zla. A i sam je Papa savjetovao Tomu da se formalno izmiri s bivsim prijateljem. No, nije imao nikakvih iluzija, znajuci kako ce se Henrik II., prije ili kasnije, vratiti na staro. Stovise, okupljene je vjernike pozdravio rijecima: “Vratio sam se kako bih mogao umrijeti tu uz vas”. U iducih nekoliko dana raspustio je sve biskupe, koji su bili sklopili savez s kraljem i javno prozvao sve njegove despotske postupke. Kralj je razbjesnjen, neoprezno ovako razmisljao na glas: “Ma, tko li ce me osloboditi od toga urotnickoga svecenika?” “Netko”, kome se nadbiskup vec bio zamjerio, vec je iduceg dana poslao cetvoricu ljudi da ga ubiju. Iako su Tomu obavjestili o uroti, nije se sklonio od pogibelji, vec je rekao: “Radi straha od smrti ne smijemo iz vida izgubiti pravdu.” I docekao je svoje ubojice pred oltarom katedrale, odjeven u svecano sveto ruho. Prepustio se njihovim udarcima bez otpora. Kada je pod njima pao na tlo, prosaputao je: “Prihvacam smrt u cast Imena Isusova i Crkve.” Bilo je to 29. prosinca 1170.god. Njegova je junacka smrt okrunila zivot teskih borbi, kako bi pred engleskim vladarem Henrikom II., posvjedocio svoju vjernost Kristu i Rimokatolickoj Crkvi. Narod je Tomu odmah nakon smrti poceo castiti kao sveca, a papa Aleksandar III., sluzbeno ga kanonizira vec 1173.godine. Poslusati vlastitu savjest, ili pak ono sto nam namecu sile moci, dvojba je stara koliko i sam svijet. Sveti Toma Becket razrijesio ju je nadasve izvanredno i junacki. Da bi ublazio bijes naroda, sam kralj je hodocastio na grob Tome Becketa i ondje se podvrgnuo kazni javnog bicevanja god. 1174., a to je bila zadovoljstina za sva zla koja je ucinio protiv Crkve i Tome. IME je aramejskoga porijekla i znaci: BLIZANAC. ZASTITNIK je: BACVARA I CETKARA. 1 kommentar Suzana Monika Friends of St. Padre Pio: The Saint for Healing and Miracles. Stella Roslin · 0tgSp8 12u4nt0ca9foi3rmu1fd · FEAST OF THE HOLY INNOCENTS ✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸 December 28th.. The doves 🕊🕊🕊 in Bethlehem murmured since the serpent 🐍destroyed their offspring. The eagle 🦅 fled to Egypt to go down and receive the promises.(St. Epherem).. Each baby boy 👩‍👦‍👦 killed that morning over two-thousand years ago in Bethlehem died because he was mistaken for Jesus ✨✝️✨(Mt 2:13-16). The soldiers 👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️who killed the Holy infants 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 in Bethlehem thought they were killing Christ ✨✝️✨or someone who could be Jesus☦️– To the killers, the children were indistinguishable from Christ👩‍👦‍👦✝️. The Child – Martyrs 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦, we call them Holy Innocents👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 are thus a model for us. We are to bear the light of Christ 🌹🕯💡✨🌟✨💡🕯🌹in our lives to such an extent that Jesus could call us “ the light of the world 🕯🌏🌎🌍🕯“ (Mt 5:14). This makes us a threat to the world as was Jesus, and so we risk being persecuted ✨🌟✨ (Catechism of the Catholic Church 530).. 💔 Anything without God is darkness, evil, and sin including Population Control measures💔. Dreadful evil like foeticide, Infanticide etc. where even mothers kill their own babies , and for them children are seen as problems ☹️😢😭😞!? Rachel buried in Ramah( a part of Bethlehem) still continues to weep😭… We share Rachel’s cry and lamentation😢😭.. However we have not learned our lessons yet🤔😞☺️… But God’s will, will not be thwarted😇🙌🙏🏻🙌… Holy Innocents 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 pray for us and inspire us to strive for holiness ! Amen 🙏🏻. Holy Innocents & Aborted/unwanted childrens illegally,prays for us… HOLY GHOST COMMUNIST have soldiers ORASA killed the babies PINKMEDIA ZADRUGA REPUBLICA SRBSKA https://www.youtube.com/watch?v=AKvOxXaqiPgÖppna

2021-12-29 11:20

Du har skickat

Hermann Leiner 🚩FÜR INTERNATIONALE REISENDE BITTE NEHMEN SIE ALS VORSICHTSMASSNAHME DIE FOLGENDEN ARTIKEL AUF DIE REISE MIT, SOWIE GEEIGNETE VITAMINE UND MINERALSTOFFE ZUM SCHUTZ VOR ERKÄLTUNG SOWIE COVID-19: 1. GESICHTSMASKE 2. VITAMIN C, 3. VITAMIN D3, 4. SELEN, 5. ZINK 6. QUERCETIN 7. KLEINES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL FALLS SIE SICH IN KENIA ERKÄLTEN UND SICH SIE GRIPPE ENTWICKELN, MÜSSEN SIE AUCH FOLGENDES NEHMEN: 8. PANADOL 9. Lutschtabletten gegen Grippe (CEPACOL, STREPSIL, ANDOLEX-C, ETC) 10. KÄLTE- UND GRIPPE-HALS-SPRAY (ANDOLEX-C, ETC) 12. INGWER 13. HANDSCHUHE (OPTIONAL) BITTE WEIT VERBREITEN UND TEILEN. SCHALOM, DR. JULIUS KWEDHI SENIOR VORSITZENDER BISCHOFÖppna

00:44

Du har skickat

Zdravlje & ljepota OPASNI LIJEKOVI: Oni imaju zabrinjavajuće nuspojave od kojih zaziru i liječnici 25. studenoga 2018. alternativa za vas, opasni lijekovi Facebook Twitter Linkedin tablete Unatoč golemom napretku medicine, rak, tumori, depresija, autoimune bolesti… i lijekovi uzimaju sve veći broj ljudskih života. I dok mnogi oboljeli spas od bolesti traže u lijekovima, kada oni postignu kontraučinak i nastupe nuspojave, liječnici sliježu ramenima, a farmaceutska industrija samo zadovoljno trlja ruke. Da su lijekovi štetni, znaju i sami liječnici jer mnoge od njih ni sami ne bi uzimali. No i dalje ih propisuju. Lijekovi poput statina, Prozaca, kortikosteroida, varfarina… mogu imati opasne nuspojave. Tu su i štetna cjepiva, koja sadrže toksine i teške metale, a kojih je, nažalost, sve veći broj, te antibiotici, „zahvaljujući“ kojima se danas sve češće suočavamo i sa superbakterijama. I dok neki lijekovi uzrokuju mučninu i glavobolju, drugi imaju i puno opasnije posljedice, poput pretjeranog krvarenja, oštećenja jetre, srca i mozga, a dugotrajnom upotrebom mogu dovesti i do srčanog i moždanog udara te smrtnog ishoda. Dodatnu opasnost predstavlja i uzimanje lijekova na svoju ruku, kombiniranje više različitih lijekova (o čijim interakcijama znamo malo ili ne znamo ništa), te uzimanje medikamenata zajedno s alkoholom, drogama i sl. Velik broj ljudi sve češće poseže za analgeticima, odnosno lijekovima protiv bolova, koji dugoročno imaju jako štetne posljedice. Od takvih lijekova mnogi i umiru, a među njima su i brojne slavne osobe, poput Princea i Elvisa Presleya, piše Alternativa za Vas. tablete, tabletomanija Opasni lijekovi Zašto mnogi liječnici rutinski propisuju medikamente za koje znaju da ne djeluju? Također, zapitajmo se zašto liječnici propisuju nove lijekove kada, prema studijama, čak 85% njih ima vrlo male ili nikakve pozitivne učinke na oboljele osobe? I ne samo da nisu učinkoviti, nego mogu biti i opasni i štetni. Neki od lijekova koji se propisuju, a koji mogu biti opasni za ljudsko zdravlje su: antidepresivi, statini (za kolesterol), metformin (za dijabetes), antipsihotici, aspirin, lijekovi za krvni tlak, ibuprofen (za bolove), sotalol (za aritmiju srca), Nexium i Prilosec (za žgaravicu i refluks), Advair (za astmu), pilule za spavanje, Visine Original (kapi za oči), opioidni lijekovi, viagra (za potenciju), prednizon i kortizon (kortikosteroidi). Lijekovi koje mnogi liječnici ne bi uzimali U nastavku doznajte koji su to štetni lijekovi koje ni sami liječnici ne bi uzimali te koje su njihove nuspojave. 1. Statini: Ovi lijekovi za kolesterol imaju teške nuspojave. Mogu dovesti do velikih bolova u mišićima, slabosti, depresije, pojačanog ispadanja kose i impotencije, a što je najvažnije, ne pružaju zaštitu od tzv. lošeg kolesterola niti čuvaju zdravlje srca. Umjesto da uzimate ove medikamente, vježbajte, budite aktivni i zdravije se hranite. Osim toga, visoke razine kolesterola, pokazalo se, čak produljuju vaš životni vijek, stoga zašto biste ih snižavali štetnim i opasnim statinima? 2. Ibuprofen: Kad je riječ, primjerice, o reumatskim oboljenjima, mnogi liječnici sami ne bi uzimali ibuprofen na dnevnoj bazi. Ibuprofen povećava rizik od srčanog udara za 11 posto, a voltaren za čak 23 posto. Ibuprofen usto ima brojne nuspojave, poput čira na želucu, povišenog krvnog tlaka, vrtoglavice, sindroma iritabilnog crijeva i sl. Umjesto ibuprofena i drugih štetnih antireumatskih lijekova, birajte protuupalnu hranu, đumbir i kurkumu (u svježem ili suhom obliku), kupke s gorkom soli te umjereno izlaganje suncu radi dobivanja vitamina D. 3. Pilule za spavanje: Svi oni koji redovito uzimaju pilule za spavanje znaju koliko se od njih loše osjećaju, odnosno da su sutradan omamljeni i zbunjeni, a primjećuju i da im je pamćenje sve slabije. Zabluda u koju mnogi vjeruju jest ta da tablete za spavanje mogu pružiti duboki i kvalitetni san. To ni u kom slučaju nije točno, upravo suprotno. Naime, nakon dugotrajnog uzimanja ovih lijekova vaš san postaje sve lošiji te se nesanica pogoršava. No mnogi i unatoč tome nastavljaju uzimati ove pilule jer postaju ovisni o njima. 4. Lijekovi za prostatu + test PSA: Neki liječnici koji su upućeni u stanje poznato kao benigno povećanje prostate sami ne bi uzimali lijekove za prostatu, a čak ne bi pristali ni na test poznat kao PSA. Riječ je o krvnom testu koji otkriva razine prostata specifičnog antigena. Postoji mišljenje da tumor potiče organizam na stvaranje više PSA, no pokazalo se da to nije uvijek tako. Neki muškarci koji imaju rak prostate nemaju povišeni PSA, dok, s druge strane, ima i onih kojima su povišene razine PSA, a ne boluju od raka prostate. Ovaj test, dakle, ne može utvrditi radi li se doista o opasnom raku prostate ili njezinu benignom povećanju. Kod mnogih muškaraca koji imaju benigno povećanje prostate to se stanje toliko sporo razvija da nakon više godina zapravo umru od nečeg drugog, a ne od samog raka prostate. Također, neki od lijekova za prostatu imaju zaista neugodne nuspojave, poput erektilne disfunkcije te čak povećavaju rizik od vrlo agresivnog oblika raka prostate. lijekovi, tablete, pilule 5. Antidepresivi: Iako je poznato da antidepresivi nemaju ništa bolji učinak od običnog placeba, oni su najčešće propisivani lijekovi danas. Osim što stvaraju ovisnost, oni „otupljuju“ čovjeka te ga sprečavaju da se poveže s vlastitim emocijama. Antidepresivi također povećavaju rizik od ubojstva i samoubojstva. Naime, neke osobe koje su uzimale Prozac u vrlo kratkom roku potpuno su izgubile kontrolu nad sobom te su počinile zločine (iako nikad dotad nisu bile agresivne). Jeste li znali da je većina studenata koji su sudjelovali u teškim pucnjavama i ranjavanjima u američkim školama bila na lijekovima kao što su Prozac, Zoloft i Ritalin? 6. Prednizon i kortizon (kortikosteroidi): Ovi su lijekovi osobito problematični i opasni ako ih dugo koristite. Nijedan ih liječnik ne bi uzimao dulje od dva tjedna. Neke od njihovih nuspojava su visoki krvni tlak, niski kalij, slabost mišića, osteoporoza, frakture i lomovi kostiju te unutarnje krvarenje. 7. Metotreksat (kemoterapeutik): Teško je reći da je ovo „terapeutik“ jer je riječ o tvari koja podjednako uništava i tumorske i zdrave stanice vašeg organizma. Metotreksat se također koristi zajedno s prednizonom u liječenju reumatskih oboljenja, iako je riječ o opasnoj kombinaciji. Neke od nuspojava ovog „lijeka“ su trovanje jetre i bubrega, depresija koštane srži, kongenitalne anomalije, znatno slabljenje imunosnog sustava te unutarnje krvarenje. 8. Varfarin: Riječ je o lijeku za razrjeđivanje krvi koji se propisuje protiv srčanog i moždanog udara. No nuspojave ovog lijeka (koji je zapravo otrov za štakore!) jako su ozbiljne. Naime, zabilježeno je više slučajeva u kojima su ljudi koji su uzimali ovaj lijek nasmrt iskrvarili nakon što su se porezali ili ozlijedili. Ovaj „lijek“ zapravo slabi krvne žile i stanice. Što vi birate: nuspojave lijekova ili promjenu životnog stila i prehrane? Kad je riječ o vašem zdravlju, zaštitite sami sebe jer nitko drugi to neće učiniti za vas. Ako vam liječnik propiše neki lijek, raspitajte se o lijeku i doznajte koje su njegove moguće nuspojave. Nakon toga odlučite je li za vas bolje uzimati lijekove koji dolaze u paketu s brojnim nuspojavama ili unaprijediti zdravlje promjenom životnog stila. Razgovarajte s liječnikom i o nekim drugim (prirodnim) mogućnostima liječenja. Imate pravo reći „ne“ kad su u pitanju farmaceutski lijekovi jer radi se o vašem zdravlju, o vašem životu. Napomena: u članku su objavljeni samo neki od lijekova koji imaju opasne nuspojave, no njihov je broj puno veći. Det gick inte att skicka kommentaren. Försök igen · Redigera 2 personer kommenterade nyss. SacredHeart Devotion t13S pjan03uafri9o k6l.s 10:rhd3a81 · LET’S PRAY THE HOLY ROSARY – The Luminous Mysteries. The Sign of the Cross: In the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit. Amen The Apostles’ Creed: I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day He arose again; He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen One Our Father, three Hail Marys, one Glory Be to the Father. First Luminous Mystery – Baptism of Guadalope OPENNESS TO THE HOLY SPIRIT Though Jesus is without original sin, John baptizes him and God announces that Jesus is his son and he is pleased. I imagine standing in that cool river, feeling the water rush past me. The sounds of the crowd are muffled as my head goes below the surface. I imagine hearing God’s great voice proclaiming he is pleased with his son. I desire God to be pleased with me too, and pray that I can accept the movement of the Holy Spirit in my life. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Second Luminous Mystery – Wedding at Cana JESUS THROUGH MARY It is here Jesus’ public life is put into motion. I imagine Mary noticing that the wine is running out and hearing her ask Jesus for help, confident in his assistance. His respect for Mary is so high, he performs his first miracle at her request. Her command, “Do whatever he tells you” is for us too. The wine stewards listen and water is turned into wine. When we pray the Rosary she intercedes with her Son on our behalf. I pray to grow closer to Jesus with Mary’s help. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Third Luminous Mystery – Proclamation of the Kingdom REPENTANCE Jesus went about the land preaching the coming of the kingdom of heaven. He healed the sick and cast out demons. I imagine the awe of the people watching this man proclaim the importance of repenting of our sins as he healed people of their paralysis or leprosy. He preached about love and forgiveness. We too need healing and repentance. I pray for the ability to be humbly and genuinely sorry for my sins against others and against the God who loves me and made me. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Fourth Luminous Mystery – The Transfiguration DESIRE FOR HOLINESS Peter, James and John accompany Jesus up Mount Tabor where Jesus is transformed before them in glorious light and Moses and Elijah appear. Peter desires to build tents for them so they may stay. God again proclaims pleasure in Jesus, his beloved Son and tells them to listen to him. I imagine the disciples seeing Jesus with the prophets of the past and hearing God’s voice. They received a beautiful gift from God and comforting words from Jesus to not be afraid. I pray for the desire to spend time with Christ thinking about his message and striving for holiness. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Fifth Luminous Mystery – Institution of the Eucharist EUCHARISTIC ADORATION Jesus gives us the greatest of gifts in his presence in the Eucharist—body, blood, soul and divinity. I imagine the disciples hearing these words of the New Covenant and the directive to do this in his remembrance. We reflect on this at every Mass as we genuflect before the tabernacle. We are also invited to visit Jesus in adoration. It takes great faith to believe in the Real Presence. I pray for the grace to have that faith, to seek him in adoration and surrender myself humbly to his service. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our Life, our Sweetness, and our Hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.Öppna

Du har skickat

izdajnik je nas medu nasihÖppna

Du har skickat

http://christusrexhrvatska.blogspot.com/2022/01/kardinal-cupich-ogranicava-upotrebu.html

MOLITVOM SPASIMO SVOJU HRVATSKU Piše: Vlč. Dražen Radigović Može li molitva biti toliko jaka da izvede čitavu jednu zemlju iz krize i dubokih problema? Može! I još puno jača! Svjedoci smo kroz kakvu duboku krizu prolazi naša Hrvatska: političku, gospodarsku, moralnu, društvenu, duhovnu. Mislili smo da će poslije osamostaljenja sve ići lakše – kad postanemo svoji na svome, gospodari u svojoj zemlji. A evo, nije tako. Poslije jedinstva koje smo doživjeli u Domovinskom ratu, Hrvati su ponovno razjedinjeni i podijeljeni i to najviše politički. A gdje su ljudi razjedinjeni, neprijatelj lako pobjeđuje, a narod propada, biva porobljen. Ne bismo voljeli da nam se povijest ponovi, nakon toliko truda, muke i krvi prolivene za slobodu naše zemlje. Često govorim da se ne borimo protiv ljudi, protiv „krvi i mesa“, kako kaže sv. Pavao u poslanici Efežanima u 6. poglavlju nego protiv zlih duhova koji koriste slabe ljude da nas preko njih napadaju i ranjavaju. A protiv đavla i zlih duhova možemo se boriti samo na jedan jedini način: molitvom! U Domovinskom ratu jedan je neprijatelj pobijeđen: đavao koji nas je želio preko Srba i JNA pretvoriti u svoje podložnike. Oružje kojim smo pobijedili – jest molitva. Sad nam predstoji drugi rat, mislim, još gori nego prvi: jer isti đavao dolazi u drugom pakovanju, puno lukavije i podmuklije: da nas zarobi iznutra! To radi tako da pokušava destabilizirati i demoralizirati našu državu – i to kroz bezbožne zakone, kriminal, prodaju hrvatske zemlje i hrvatskih poduzeća, medije koji prave smutnje, političke spletke, korumpirano sudstvo, mafiju, nemoral, te podložnost – velikim evropskim državama pod svaku cijenu. Sve je to način na koji nas đavao želi porobiti. Zato je potrebno da podignemo čitav narod na molitvu. Vjerujem da nas samo po molitvi Bog može spasiti i sačuvati. Zapitajmo se koliko smo puta kritizirali našu vlast? A koliko smo za njih molili? Umjesto da kritiziramo one koji su na vlasti, radije za njih molimo! Kritikama nećemo ništa postići ni promijeniti, molitvama hoćemo! Stoga je molitva puno bolje rješenje! Molitvom se zadobiva pobjeda, događa promjena, mijenja povijest Zašto je važno boriti se molitvom? Jer jedino tako možemo zadobiti pobjedu u ovom duhovnom ratu. Ali i zato što druga oružja od neprijatelja stvaraju leševe. Jedino to oružje – molitva – može pretvoriti neprijatelje u prijatelje. Neki misle da je molitva uzaludan posao. No, ona to nije: jer oslobađa Božju svemoguću snagu u naš život. Tako, one poslove i probleme koje ne možemo riješiti u svojoj ograničenoj, ljudskoj snazi, možemo riješiti molitvom! Zato je važno shvatiti važnost molitve. I potrebno je početi vjerovati u snagu molitve! Zaista, iskustvo pokazuje da se molitvom može promijeniti – ne samo sudbina jednog života ili čitave obitelji, nego i povijest jednog mjesta, pa čak i čitavog naroda. Zato je molitva tako važna: jer je jaka. Ona ima gotovo, rekli bismo, svemoguću snagu. Prof. T. Ivančić lijepo je rekao da je molitva jaka kao i Bog sam. Netko će možda upitati: „Ako molitva može spasiti našu zemlju i svijet, zašto onda to dosad nisu učinile molitve vjernika? Zato što njihove misli bijahu jarak kad nam je trebala bujica. Svijet je ovoga trenutka rezultat sveukupnih misaonih i duhovnih snaga koje se bore za prevlast. Na žalost, dosad je bilo manje ljudi koji su s Bogom radili i planirali od onih koji su djelovali suprotno Božjoj volji. Molilo ih je stotine kad smo trebali stotine tisuća! Molilo se po nekoliko minuta u tjednu kad je trebalo moliti čitav tjedan, cijelu godinu „bez prestanka“ (1 Sol 5,17). Molitvom možemo više učiniti za domovinu i svijet nego kad bismo se uputili u Banske dvore, na Pantovčak, Bijelu kuću, London ili Kremlj u Moskvi, da tim ljudima ondje kažemo što treba da rade – neusporedivo više! Kad bi se oni i odazvali našim prijedlozima, vjerojatno bismo više ili manje bili u krivu. Ali ono što će njima Bog reći kad mu se odazovu, to mora biti ono pravo. Mnogo je bolje da se vođe našega naroda i svjetske vođe odazovu Bogu nego nama. Zato je molitva važna! Kad Bog želi učiniti velika obraćenja i donijeti velike promjene u neke župe, gradove ili zemlje, kad želi izvesti probuđenja i činiti čudesa, prvo će podići molitelje. Ništa se ne događa bez molitve. Tamo gdje nema molitve – nema Božje snage, nema nadnaravnog Božjeg djelovanja. Primjeri naših dana: Čazma Na primjeru Čazme gdje sam od 1999. do 2002. godine bio župnik, želim vam pokazati kako molitva snažno djeluje i doista mijenja – ne samo živote pojedinaca, brakove i obitelji, donosi čudesa, ozdravljenja i obraćenja, nego i mijenja čitavo mjesto. U bivšoj Jugoslaviji Čazma je bila komunističko mjesto. Zvali su je „mala Moskva“. Ni poslije osamostaljenja mlade hrvatske države nije bilo bolje. Kad sam 1999. godine došao u Čazmu za župnika, Čazma je i materijalno i duhovno stajala jako, jako loše. Znao sam da samo molitvom možemo promijeniti duhovnu klimu i pokrenuti Božju ruku da donese promjenu u naš mali gradić. Nakon nekog vremena i poslije dvije duhovne obnove podigli smo ljude na molitvu kroz kućne molitvene grupe. U jednom trenutku, u 2000. godini bilo je 20 kućnih molitvenih grupa, u koje je bilo uključeno oko 200 ljudi! Zamislite tu duhovnu snagu – od 200 molitelja! To je moralo dobrano prodrmati duhovne prostore nad tim gradom. Naravno, plodovi nisu izostali. Svaki dan ljudi su se obraćali, počeli dolaziti u crkvu, nevjenčani parovi bi se vjenčali, obitelji obnavljale, ljudi ozdravljali. Tako, u toj župi, gdje je na početku bilo svega stotinjak ljudi na nedjeljnoj sv. misi, počelo je redovito dolaziti preko 400 ljudi! I ne samo to. Tamo su 2000. godine počeli karizmatski susreti koji su vrlo brzo postali tako brojni da je crkva postala premalena da primi sve te ljude koji su dolazili – jer je dolazilo preko 3000 ljudi. Uistinu, ta „zemlja“ koja je nekad sama bila žedna, kako slikovito kaže prorok Izaija u 35. poglavlju svoje knjige, postala je izvor vode, tj. izvor mnogih milosti za tisuće ljudi koji su tu dolazili i našli vjeru, utjehu, snagu, susreli Boga, doživjeli spas, ozdravljenje i rješenje ne samo obiteljskih nego i drugih problema. Treba spomenuti: s duhovnom obnovom redovito ide i materijalna. Počelo se graditi i obnavljati na sve strane. Danas se Čazma gotovo ne može prepoznati u usporedbi s onom iz 1999. godine, kad je sve započelo. Kako i kada je počelo? Onda, kad je narod počeo moliti. Primjer p. Rufusa Nikad neću zaboraviti svjedočanstvo patra Rufusa koji je na Madagaskaru, u jednoj biskupiji, zajedno s biskupom prošao kroz čitavu biskupiju s ciljem da u svim župama podignu molitvene timove koji će moliti za obnovu njihove biskupije i čitave zemlje. Tada je u toj zemlji vladao veliki kriminal, prostitucija i problem s drogom. Kroz 10 godina država je izdvajala znatna sredstva za suzbijanje kriminala, droge i prostitucije, ali – ništa! Nije bilo rezultata! Ne samo da se postotak nije smanjio, nego za 2, 3 posto još i povećao. Zato su p. Rufus i biskup u svim župama odlučili podići ljude na molitvu – kroz molitvene grupe i obiteljsku molitvu. Rezultat? Statistike su pokazale da se poslije toga, u samo 2 godine smanjio kriminal, prostitucija i problemi s drogom – za nevjerojatnih 80%!! Kako je čudesna snaga molitve! Jer po njoj Bog ozdravlja srca ljudi, a zdravi ljudi izgrađuju zdravo društvo! Koliko se takvim pristupom može uštedjeti novca – za korisne i potrebne stvari! Doista, molitva ima svemoguću snagu! Iskustvo Domovinskog rata Kad o tome pišem, ne mogu a da se ne sjetim iskustva s Domovinskim ratom! Ne, nismo taj rat dobili ni oružjem, ni pameću, ni ljudskom strategijom! Kad je čitav svijet bio protiv nas, kad nitko nije htio samostalnu i slobodnu hrvatsku državu, kad je JNA dolazila na nas s najjačim oružjem, a naši vojnici bili gotovo goloruki, bilo nam je jasno: ako nam Bog ne pritekne u pomoć, ako nam on ne pomogne, bit ćemo zgaženi i uništeni. Svi su toga bili svjesni. I zato se u našoj domovini počelo moliti. Gotovo se nikad u svojoj povijesti hrvatski narod nije tako digao na molitvu kao u tom trenutku. U mnogim se obiteljima tada molilo i zazivalo Boga da nas zaštiti i spasi. Momci na ratištima nosili su krunice oko vrata i molili kako su znali. Čak i oni koji nisu bili neki vjernici, imali su krunice oko vrata – i na taj su se način povezali s onima koji su molili i otvorili se Božjoj svemogućoj sili koja je bila oslobođena kroz molitve gotovo milijun ljudi! I Božja je sila potekla i učinila čudo! Mi smo pobijedili kad to nitko nije očekivao. Nikada u svojoj povijesti Hrvati nisu bili tako jedinstveni kao tada! Takav je naš Bog: svemoguć. A njemu dajemo prostora u svome životu – molitvom. Zašto smo stali s molitvom? No, tada smo učinili veliku grešku! Stali smo s molitvom. Dobili smo rat, pobijedili smo i mislili: to je to. To je ono što smo trebali i što smo željeli! Stali smo – i to onda kad je bilo najpotrebnije nastaviti moliti: kad je naša Hrvatska činila prve korake u demokraciji i pretvorbi vlasništva, kad se otvarala i povezivala sa svijetom i onda su se dogodile mnoge pronevjere i nepravde. I zato danas imamo krizu u vlasti, političku krizu, gospodarsku, kulturnu krizu i krizu morala! Sve što se poslije rata gradilo i obnavljalo, radilo se uz „mutne“ radnje, uz pranje novca, prevare i kriminal. Moral je na vrlo niskom stupnju. O, kako je naša domovina ranjena! Kako je naš narod silno potrebit obnove! A sve zato što smo stali s molitvom. Dogodilo nam se ono što bi se dogodilo Izraelu da je Mojsije stao s molitvom: izgubili bismo rat! Zato je važno ustrajati u molitvi – do kraja, dok ne pobijedimo. Izlaz iz krize postoji! I spas za našu zemlju! Ali on je u Bogu! Poziv na molitvu za našu Hrvatsku Službi Božjoj je molitva potrebna kao veličanstveni vrhunac. To je moguće samo ako su svećenik i puk uvjereni da svaka molitva koja dolazi od srca trenutno počinje mijenjati povijest. Većina prosnih molitava, koje čujemo u crkvi, tragičan su promašaj, skučene su, maglovite, neodlučne, bijedne. Ljudi malokad mole u uvjerenju da molitva mijenja svijet. Ovim člankom vas želim ohrabriti da vjerujete u moć molitve, da se svi zajedno podignemo i da svojim molitvama mijenjamo povijest naše Hrvatske, da je spasimo i zaštitimo od svega zla što vreba na nju i što je pokušava uništiti! Dragi brate i sestro, ako voliš Boga i ako voliš svoju zemlju, potičem te danas da se uključiš u ovu veliku akciju molitve za našu Hrvatsku. Podignite svoje obitelji na molitvu – navečer – bar 10 minuta (prijedlog: možete moliti Krunicu Majke Božje ili Krunicu Božanskog Milosrđa s nakanom za spas Hrvatske). Svećenici, podignite svoje župe na molitvu. Pozivam da se podignu sve molitvene zajednice u Hrvatskoj, da zbijemo redove i da molimo za našu zemlju! Pozivam sve kršćane da na svojim radnim mjestima potiču ljude dobre volje da mole za Hrvatsku. Trebamo okupiti što veći broj ljudi i kroz molitvu dati Bogu što veći prostor – da zahvati u naše društvo svojom nadnaravnom snagom i da ga oslobodi i iscijeli! Braćo,organizirajte se i okupite na molitvu. Vapite svim srcem za duhovnu i materijalnu obnovu naše zemlje. Molite: „Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi Hrvatsku (10-20 puta). Ako uspijemo mobilizirati velik broj ljudi koji će moliti dovoljno dugo i ustrajno za svoju zemlju, naša će Hrvatska doživjeti predivnu obnovu! U to možemo biti sigurni! No jesmo li spremni platiti cijenu? Da budemo molitveni borci, a to znači suradnici Božji za spas naše domovine? Molim od sveg srca da budemo spremni! Pokrenimo se ljudi, vratimo molitve u svoje domove, u svoje obitelji i Bog će odgovoriti!Öppna

2021-07-08 23:05

Du har skickat

MONTH OF JULY PRECIOUS BLOOD OF JESUS CHRIST Novena 1, Day 8 Novena in Honor of the Nine Choirs of Angels July 1-9 💥INVOCATION TO THE NINE CHOIRS OF ANGELS (repeat Daily) Blessed Spirits of the heavenly court, invincible champions of the cause of God, after having adored, praised, blessed and given thanks to the God of all goodness, for the incomparable graces with which He has enriched you; after having made a sincere protestation with our whole heart, that we take all possible interest therein, rejoicing because of the joy and ineffable glory which you possess. After having besought you benignantly to accept the inviolable resolution we now take to have a special devotion to you for the remainder of our days, and to promote its establishment and increase by every means in our power wherever we can, we implore the aid of all your glorious bands, for the advancement of the reign of the adorable Jesus and the amiable Mary over all heathens, heretics, schismatics, over all persons who live in true submission to the Holy, Catholic, Apostolic and Roman Church, and particularly over the Sovereign Pontiff who is its one visible head on earth, and over all other prelates; so that, all people professing the same faith, cleaving to the purity of its maxims, and leading a life conformable to its rules, the sacred interests of God. Only may live and reign in all hearts throughout all ages. This is the grace for which we ask, O mighty princes of the heavenly host, from the Father of Mercies, through your powerful intercession; this is the consolation which we beseech the God of all consolation to grant us; that His Name may be sanctified, His Kingdom come, His Will be done on earth as it is in heaven; that the empire of sin and of the devils may be destroyed; that the Gospel may be preached to all nations, and received throughout all the earth; that the Holy Name of God may be honored and glorified; that all spirits may bless the Lord, adore Him, love Him, and live in perfect and entire submission to His Divine Will. 🌼Come, then, O ye Angels and Archangels, hasten to establish the dominion of God in kingdoms and provinces, in-towns and country-places, and in all who dwell therein. 🌼Ye sacred Principalities, rule all hearts, possess them, that you may subject them to the empire of Jesus and Mary. 🌼Ye admirable Powers, confound the devils, who oppose themselves thereto, defeat the designs of hell, and the malice of all sorcerers and magicians, and other enemies of God. 🌼Ye divine Virtues, lead souls to walk in the solid paths of Divine Love. 🌼Ye glorious Dominations, make known to men, to this end, the will of God concerning them. 🌼Ye admirable Thrones, establish in their inmost hearts that peace which Our Lord bequested to us. 🌼Ye Cherubim, princes of heavenly science, communicate its excellent light to our earth. And Ye Seraphim, princes of pure love, cause men to live only by its flames, that God alone may be the true Sovereign and the absolute Master of all we are, and all we do. Amen. 💥Novena 1, Day 8 Day 8 Message – 8 July, 1997, 9:00pm Our Lord appeared this evening holding in His right hand His Sacred Heart surrounded by the Crown of Thorns. Beside His Heart was a wound from which Blood and water constantly dripped and divine rays shone forth. A cloud came down and covered the whole place. Immediately He said: “My children, the wound in my Sacred Heart pains me much because of the sins of the world, for the souls that will be lost forever and for my children who will suffer the Great Chastisement. Many of my children do not heed my warnings and revelations. They continue sinning and blaspheming my Holy Name day and night. Only very few people hear my messages and prepare for it. My children, pray for the unrepentant sinners, offer your daily sacrifices for them through the power of my Precious Blood. I promise to allow a drop of my Precious Blood to fall on any heart that needs conversion through my Precious Blood. The hardened heart will break and be converted. My children pray for them. Have faith in me, let your faith grow. Build your faith in me. Great temptation is coming. Children the temptation is great. Who will survive it? Many will shed their blood. My children make your faith strong. The time is coming when numerous children will be killed. I have told you this before, now I am reminding you that the enemy has produced destructive tablets. Any person who takes this tablet will die on a specified date. They do this in order to reduce the population of the world so that the beast will rule them. Children they will give it free to all men. My Spirit will let you know when you hear about it or when you see it. I say to you, pray much my children. Be faithful. Imprint my Seal with my Precious Blood on the hearts of the faithful ones. They will grow in faith and be victorious over the Red Dragon. Love me and be faithful to me. Tomorrow, I will bless you truly with the power of the Trinity and reveal to you the last revelation of this Novena. Come with faith, don’t sleep. I bless you all.” 💥Day 8 Meditation: One of the most important lessons of this devotion is to make us realize that Our Lord is still suffering the pains of His Passion. One of the reasons is given in this message – because so many souls have refused to heed the Lord’s warnings and will thus they will be lost. We must pray for the Unrepentant and hardened souls in the world through the power of the Precious Blood, that they may be saved. The Lord already told us that our governments are evil and have evil plans. We need only to be watchful and persist in our love for Him. *Today we pray for fallen sheep and against fall in faith. CHAPLET OF THE PRECIOUS BLOOD In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hymn Most Precious Blood of Jesus Christ Most Precious Blood of Jesus Christ Most Precious Blood of Jesus Christ Most Precious Blood of Jesus Christ Most Precious Blood, save the world. Invocation of the Holy Spirit Come, Holy Spirit, fill the hearts of Your faithful and kindle in them the fire of Your love. L: Send forth Your Spirit and they shall be created. R: And You shall renew the face of the earth. Let us Pray O God, Who did teach the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit to be truly wise and ever rejoice in His consolations, through Christ Our Lord. Amen. Apostles Creed… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ. R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. Our Father… 3 Hail Mary’s… Glory Be… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. THE FIRST MYSTERY 1⃣ The Nailing of the Right Hand of Our Lord Jesus (Pause for brief meditation) By the precious wound in Your right hand and through the pain of the nail which pierced Your right hand, may the Precious Blood that pours out from there save sinners of the whole world and convert many souls. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. Our Father… Hail Mary… L: Precious Blood of Jesus Christ R: Save us and the whole world. (12 times) Glory Be… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. THE SECOND MYSTERY 2⃣ The Nailing of the Left Hand of Our Lord Jesus (Pause for brief meditation) By the precious wound in Your left hand and through the pain of the nail which pierced Your left hand, may the Precious Blood that pours out from there save souls in Purgatory and protect the dying against the attack of infernal spirits. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus *Our Father*… *Hail Mary*… L: Precious Blood of Jesus Christ R: Save us and the whole world. (12 times) Glory Be*… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. THE THIRD MYSTERY 3⃣ The Nailing of the Right Foot of Our Lord Jesus (Pause for brief meditation) By the precious wound in Your right foot and through the pain of the nail which pierced Your right foot, may the Precious Blood that pours out from there cover the foundation of the Catholic Church against the plans of the occult kingdom and evil men. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. *Our Father*… *Hail Mary*… L: Precious Blood of Jesus Christ R: Save us and the whole world. (12 times) *Glory Be*… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. THE FOURTH MYSTERY 4⃣ The Nailing of the Left Foot of Our Lord Jesus (Pause for brief meditation) By the precious wound in Your left foot, and through the pain of the nail which pierced Your left foot, may the Precious Blood that pours out from there protect us in all our ways against the plans and the attacks of evil spirits and their agents. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. *Our Father*… *Hail Mary*… L: Precious Blood of Jesus Christ R: Save us and the whole world. (12 times) *Glory Be*… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. THE FIFTH MYSTERY 5⃣ The Piercing of the Sacred Side of Our Lord Jesus (Pause for brief meditation) By the precious wound in Your Sacred Side and through the pain of the lance which pierced Your Sacred Side, may the Precious Blood and water that pour out from there cure the sick, raise the dead, solve our present problems and teach us the way to our God for eternal glory. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. *Our Father*… *Hail Mary*… L: Precious Blood of Jesus Christ R: Save us and the whole world. (12 times) *Glory Be*… (Bow Your Head) May the Precious Blood that pours out from the Sacred Head of Our Lord Jesus Christ, the Temple of Divine Wisdom, Tabernacle of Divine Knowledge and Sunshine of heaven and earth, cover us now and forever. Amen. L: O most Precious Blood of Jesus Christ R: Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. (repeat 3 times) *Hail Holy Queen*… Let us Pray O most Precious Blood of Jesus Christ, we honor, worship and adore You because of Your work of the everlasting covenant that brings peace to mankind. Heal the wounds in the most Sacred Heart of Jesus. Console the Almighty Father on His throne and wash away the sins of the whole world. May all revere You, O Precious Blood, have mercy. Amen. Most Sacred Heart of Jesus have mercy on us Immaculate Heart of Mary pray for us St. Joseph, husband of Mary * Saints Peter and Paul * St. John at the foot of the Cross* St. Mary Magdalene * All the prayer warriors and intercessors of heaven * All the great saints of Our Lord * All the heavenly hosts, Legion of Mary * In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. 22:16 Du har skickat Idag kl. 22:16 LA SANTITÀ NON SI IMPROVVISA La vita di S. Maria Goretti è stata illuminata dalla fede, dalla speranza e dalla carità. Non ha fatto grandi gesta, ma è stata fedele al suo dovere quotidiano ed ella ci conferma ancora che quello che ha detto Gesù è sempre vero ed attuale: «Chi è fedele nelle piccole cose lo è anche nelle grandi» (Lc 16, 10). Così Maria nella prova più grande, aiutata dalla grazia soprannaturale, non ha voluto offendere il suo Redentore. Ella, con la sua famiglia, ha anche molto da insegnare a tutti, specialmente ai genitori, che hanno la responsabilità della salvezza delle anime dei loro figli. San Carlo Borromeo diceva: «Allevare, educare i figli, vuol dire condurli a Gesù». Tutti i genitori, come fecero i genitori di Maria, devono insegnare ai figli a pregare, ad aver e conservare il timor di Dio, ricordandosi che esso è un dono dello Spirito Santo e che come dice la S. Scrittura: «…è l’inizio della Sapienza» (Ecl 1, 16; Prov 9, 10). Tra l’altro nell’antifona della Comunione della Messa per la Santa (il 6 luglio), leggiamo: «Il timore del Signore è il suo tesoro» (Is 33,6). La madre affermò: «Che fosse brava lo sapevo, che sarebbe diventata Santa non me l’aspettavo… è vero che feci di tutto per darle un’educazione cristiana, ma non avrei mai creduto che fosse così eroica da dare la sua vita». Dio è sempre stato al primo posto nella vita di Maria ed Egli ha orientato tutta sua vita. Qualsiasi tentativo di raccontare la vita della Santa escludendo questo valore è una manipolazione che non tiene conto della verità e della storia. La fede di Maria si è manifestata nel quotidiano, nelle faccende concrete della vita, nell’accettazione del dolore e della gioia, nel servizio degli altri, nell’abbandono alla Provvidenza, nell’amore alla Vergine e alla Santa Eucaristia. Sulla tomba di Marietta avvennero guarigioni prodigiose, la Chiesa quindi prese in esame la documentazione presentata dal passionista P Mauro Liberati e il 31 maggio 1935 iniziò il Processo canonico ad Albano Laziale. Il 25 marzo 1945 Pio XII riconobbe l’autenticità del suo martirio. Il 27 aprile 1947 fu dichiarata beata. Ecco un estratto del discorso del Papa in quell’occasione: «Maria Goretti che dovette così giovane, dodicenne, lasciare questa terra, è un frutto maturo del focolare domestico, ove si prega, ove i figli sono educati nel timore di Dio, nell’ubbidienza verso i genitori, nell’amore della verità, nella verecondia, nella illibatezza; ove essi fin da fanciulli si abituano a contentarsi di poco, ad essere ben presto di aiuto nella fattoria… La nostra Beata fu una forte. Ella sapeva e comprendeva, e precisamente per ciò preferì morire. Non aveva ancora compiuto dodici anni, quando cadde martire… No, non è un’anima piccola e debole, è un’eroina, che sotto la stretta del ferro del suo uccisore, non pensa alla sua sofferenza, ma alla bruttezza del peccato, che risolutamente respinge…». Visa mindre Kommentarer Laura Bolognini https://m.youtube.com/watch?v=EyrVYQPcFYI&feature=youtu.behttps://youtu.be/AbV1wzj4olkÖppna

2021-07-09 14:10

Du har skickat

Protokol za kućno liječenje Covida i preventivu Ovakvo je stanje zdravstvene zaštite što se tiče Korone: Nikakvo rano zbrinjavanje. Makar jedva stojiš na nogama, kažu ti idi se testirati u nos s PCR testom da potvrdiš da si stvarno bolestan a ne da ti se samo čini. Nemoj dolaziti u ambulantu, snižavaj temeperaturu s antipireticima, jer ništa drugo ti ne možemo prepisati. Kad poplaviš jer ne možeš udahnuti zrak, onda idi u Covid-bolnicu. To je prva bolest kod koje se izbjegava ikakvo rano zbrinjavanje. Prepušten si sam sebi. Oni smiju i znaju liječiti Koronu samo s respiratorom (“Dragi liječnici, vratite se na “Upute za liječenje Covid-a” od 24.04.2020: Ubijate nas po Uputi od 31.08.2020.“). Od respiratora te može spasiti samo cijepljenje. Svi liječnici moraju slušati jedan centralni zdravstveni komitet UN-a, što je već NWO, odnosno jedna svjetska zdravstvena vlada. Cilj svega nametnutog odozgo (uključujući promjene definicija pandemije i kolektivnog imuniteta), je cijepiti, cijepiti i cijepiti. Do mene je došao jedan PDF dokument koji kola među ljudima koji su odlučili da se neće cijepiti protiv Korone. Naslovljen je “COVID protokol za kućno liječenje i prevenciju“. Iako sam na ovom blogu navodio većinu (zapravo sve) navedene efikasne lijekove za Covid, kako su dolazile informacije (a koje mediji+vlasti prešućuju zbog forsiranja cijepljenja), ovaj PDF je to sažeo puno bolje na jednom mjestu. Stoga mi se činilo da ima smisla nastaviti od njega – da ga samo dopunim s još informacija koje znam. Nisam bio siguran da je moguće, ali uspio sam online editirati taj PDF i nadodao sam (crveno) moje dodatne informacije. Što se tiče tamo navedenih doziranja, mogu potvrditi da su doziranja ispravno navedena, jer sam ih našao na više mjesta. Već sam bio i naveo ovaj izvor: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/ Protokol će biti još potrebniji cijepljenima Cjepivima nenarušen imunološki sustav necijepljenih će se uspješno boriti s novim varijantama Covida. Bezočno lažu kad kažu da su nove varijante smrtonosnije. To bi bila prva zarazna bolest da su slijedeće varijante smrtonosnije. Obično su novi sojevi samo zaraznije a sve manje smrtonosne. Cijepljeni sada imaju oslabljen, da ne kažemo **eban imunološki sustav. Protokol bi mogao biti potrebniji cijepljenima nego necijepljenima. Jer ovo cjepivo ne zanima Korona-virus, nego prvenstveno cilja na jajnike i nadbubrežne žlijezde sa spolnim hormonima (“Japanski dokaz da je svrha Covid-cjepiva DEPOPULACIJA: odredište cjepiva su JAJNICI i SPOLNI HORMONI“). Iako PCR test tamo ne traži virus. Covid-cjepivo niti ne tvrdi da sprečava dobivanje Covida, niti da sprečava širenje Covida. To su svi prečuli. Na najzdravijima od najzdravijih koje su moglu naći u testiranju, cjepivo navodno ublažava simptome. Navodno. Jer neovisnih studija nema. Upsss! Cjepivo koje smo vam ubrizgavali ne djeluje na novu varijantu Samo je pitanje za koje slovo grčke abecede će “zdravstveni zlikovci” ustvrditi: “Upsss! Cjepivo koje smo vam ubrizgavali na žalost ne djeluje na novu ipsilondeltaomega varijantu. Žalimo što ste se badava cijepili. Ali sada smo proizveli novi model CO2vid-cjepiva pod nazivom “Kvaka22″, koji ujedno rješava i globalno zatopljenje – pa ‘ajmo djeco svi ispočetka po prvu dozu… Uostalom, to je samo jedan ubod… u jedan dan bismo bili mirni, imali bismo kolektivni imunitet protiv ipsilondrekaomega varijante…” Protokol će trebati i necijepljenima koji će trpjeti “shedding” u blizini cijepljenih. Dopunjeni protokol možete skinuti ovdje (PDF): covid-protokol-kucnog-lijecenja-i-preventive-s-dopunamaDownload Osim u PDF-u crvenih nadodanih informacija, vrijedi proučiti još i ove tretmane: NAC https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7649937/https://www.fluimukan.hr/products/ Melatonin http://thoughtcrimeradio.net/2020/03/covid-19-pneumonia-inflammasomes-the-melatonin-connection/ Vitamins D, C, glutathione, NAC, hydroxychloroquine + zinc, inhaled steroids, inhaled colloidal silver, melatonin and now apparently heparin are all cheap, safe and effective treatments or preventions for covid-19. As for dosage, a recent case series involving 10 patients with COVID-19-related pneumonia used 36 to 72 mg of oral melatonin per day in four divided doses, which is far higher than recommended for sleep. DiNicolantonio comments:“It’s so safe. Doses of melatonin up to 1,000 mg per day in humans have shown virtually no side effects besides grogginess and sleepiness … Melatonin use is associated with an 83% reduction in mortality from COVID-19, a 30 to 50% reduction in testing positive for SARS-COV-2, and in a case series of 10 COVID pneumonia patients, it cut the duration of hospital stay by five days.And none of those patients who got melatonin ended up on a mechanical ventilator or died whereas in similar severe COVID-19 cases that were hospitalized at the same time, 25% to 40% of those individuals ended up on mechanical ventilators or died.” https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/06/how-to-improve-immune-system.aspx Da političari i mediji nisu cenzurirali informacije o ovim učinkovitim lijekovima, samo oni najodaniji gledatelji TV-dnevnika bi se išli cijepiti. Lažu vas cijelo vrijeme i nastavit će vas lagati cijelo vrijeme. Podsjetite me: smrtnost od Covida je devedeset devet zarez kol’ko ono posto? Ne, to je stopa preživljavanja. Stopa smrtnosti je nula cijelih nula…? Nula osam za necijepljene, 68 za cijepljene. Kako je Plenković krenuo spašavati Hrvate od Covid-a, zanima me kakve će tek biti mjere stožera za ove gornje puno smrtonosnije bolesti. Da zaokružimo s odličnim pregledom tretmana za Covid (engl.).Öppna

2021-07-10 20:21

Du har skickat

PRAYER FOR YOUR SON/DAUGHTER TO RETURN TO THE FAITH (Prayer to St Monica for the conversion of a son or daughter) O St Monica, by your prayers and tears you obtained from God the conversion of your stray son who later became a saint. Have pity on this heart of mine, embittered by the behavior of my disobedient, rebellious and irreconcilable son/daughter who has caused so much distaste to my heart and all of the family. Join your prayers as well as your tears to mine in order to move the good God to make my son/daughter come to his/her senses and return to the right road. St Monica, ask the Heavenly Father to call this prodigal son/daughter back home that I may rejoice and give thanks to God. St Augustine, pray for us. St Monica, attend my prayer. Amen. (St Monica is from Tagaste in Africa. Married to Patricio, she had three children, of which Augustine, the young unbelieving rebel, gave her the most trouble. In spite of all her efforts, her son took roads that were contrary to the Catholic faith. Augustine ran away from home and went to Rome and Milan. St Monica went after him, crying and praying. God heard her pleas and Augustine was converted and became a priest and eventually bishop of Hippo. He is considered one of the greatest saints of the Church.) Visa mindre Kommentarer Suzana Monika my favourite . Suzana Monika Don Franco Pagano 3htSp foagntfsoireimd · Offerta del Sangue di Gesù per i defunti 1. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la dolorosa agonia nell’orto degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di… L’eterno riposo.. 2. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato durante la crudele flagellazione e coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di… L’eterno riposo.. 3. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato lungo la via del calvario, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di… L’eterno riposo.. 4. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, versato nella crocifissione e nelle tre ore di agonia sulla Croce, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di… L’eterno riposo.. 5. Eterno Padre, Ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio diletto, uscito dalla ferita del Suo Cuore Santissimo, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di… L’eterno riposo… Erbjuder Jesus blod för den avlidne 1. Evig Fader, jag erbjuder dig Jesu blod, din förtjusande Son, utgjuten under de smärtsamma plågorna i olivträdgården, för att få befrielsen från de välsignade själarna i skärselden, särskilt för själen av… Evig vila.. 2. Evig fader, jag erbjuder dig Jesu blod, din förtjusande son, utgjuten under den grymma flaggan och krönikan av törnen, för att få befrielsen från de välsignade själarna från skärselden, särskilt för själen av… Evig vila.. 3. Evig Fader, jag erbjuder dig Jesu blod, din förtjusande Son, utgjuten på vägen för prövning, för att få befrielsen från de välsignade själarna i skärselden, särskilt för själen av… Evig vila.. 4. Evig Fader, jag erbjuder dig Jesu blod, din förtjusande son, utgjuten i korsfästelse och tre timmars vånda på korset, för att få befrielsen från skärseldens välsignade själar, särskilt för själen av… Evig vila.. 5. Evig Fader, jag erbjuder dig Jesu blod, din älskade Son, som kom ut ur hans heliga hjärtas sår, för att få befrielsen från de välsignade själarna i skärselden, särskilt för själen av… Evig vila… · Svara · 1 m Suzana Monika Abbeys and Churches of Tuscany Search Skicka Bella Toscana Stay Towns Sights Wine, Food & Shopping Getting Around Useful Info Home » Abbeys and Churches of Tuscany Find accommodation in Tuscany Destination Tuscany Arrival 10 Jul ’21 Departure 11 Jul ’21 More about ‘Abbeys and Churches of Tuscany’ Pieve di San Polo in Rosso San Polo In Rosso One of the most photogenic and interesting mediaeval parish churches in an area rich with romanesque parish churches is the Pieve (parish church) of San Polo in Rosso which dates back to the 12 C. The name of the church is mentioned in a donation of 1070 preserved at Badia di Coltibuono where it is referred to as Sancti Pauli Scito Russo Read More » Sant’Emiliano a Borgonuovo near Cortona Sant’Emiliano a Borgonuovo near Cortona The parish church (pieve) of San Mamiliano a Cignano, now known as the church of Sant’Emiliano in Borgonuovo, is located on the Arretine hillside of the Val di Chiana, a short distance from the famous Abbey of Farneta, and was probably built along an important road in the area. Read More » Church of Santi Apostoli Church of Santi Apostoli Florence The Church of Santi Apostoli (Holy Apostles) is located in Piazza del Limbo in Florence and dates from the 11 C. It is one of the oldest and historically rich of the churches in Florence. The church of Santi Apostoli is where some of the oldest legends of Florence have their roots and it is central to popular festivals such as the explosion of the cart, earning it the popular nickname of “Old Cathedral of Florence”, despite never having been the Florence’s cathedral. Read More » Church of San Giovanni Maggiore at Borgo San Lorenzo, Tuscany Church of San Giovanni Maggiore at Borgo San Lorenzo, Tuscany The Church of San Giovanni Maggiore is located about 3 km away from Borgo San Lorenzo. It can be reached on foot along a cypress-lined pathway. The facade of the church is embellished by a loggia renovated in the 20 C. The bell tower, known as the “Campanile Alberto”, is quite famous. Read More » Pieve di San Giovanni Battista a Sillano Pieve di San Giovanni Battista a Sillano Along the road that leads from the small village of San Dalmazio to the Rocca Sillana, not far from Radicondoli and Pomarance, are the remains of the ancient Pieve di San Giovanni Battista di Sillano (Parish Church of St. John the Baptist at Sillana). The church was a large building, which has been abandoned for centuries and is now reduced to a state of ruin. Read More » Sant’Antimo – the Abbey of Sant’Antimo near Montalcino Abbey of Sant’Antimo The Abbey of Sant’Antimo (Abbazia di Sant’Antimo) is an extremely beautiful romanesque church and monastery located at in Castelnuovo dell’Abate near (10 km) Montalcino in a lovely rural setting. Sant’Antimo was formerly an important Benedictine monastery in part due to its situation about 9 km from the Via Francigena, the pilgrimmage route to Rome. Read More » Badia a Coltibuono Badia a coltibuono Badia a Coltibuono was founded in 1051 by monks of the Benedictine Vallombrosan Order who also began planting the first vineyards in the Upper Chianti area. In 1810, when Tuscany was under Napoleonic rule, the monks were forced to leave Coltibuono and the monastery was deconsecrated and, after passing through a number of hands, was bought by the Stucchi-Prinetti family. Read More » Hermitage of San Salvatore (Holy Redeemer) of Lecceto Monastery of the Holy Saviour Lecceto The Monastery of the Holy Saviour at Lecceto in Tuscany, commonly known as the Eremo di Lecceto, was the principal House of the order of the Hermit Friars of Saint Augustine in 1256, when Pope Alexander IV constituted the Augustinian order internationally. It was dedicated to Saint Saviour. Read More » Castello di Pierle Castello di Pierle The Castello di Pierle (sometimes known as the Rocca di Pierle) is strategically located near the town of Mercatale, in the municipality of Cortona, in the province of Arezzo, Tuscany, and in its prime was one of the most powerful fortresses in the region, since it dominated a unique route between the Val di Chiana, Lake Trasimeno and Valtiberina. Read More » Romanesque Parish Church S. Giorgio in Brancoli Parish Church of San Giorgio at Bràncoli The ancient Pieve at Brancoli is one of the most atmospheric mediaeval structures in a Region, Tuscany, that contains a great many of them, and is well worth a visit if you are exploring the environs of Lucca. The Brancoleria, where the church is situated, stretches between the valley and the slopes of Mount Pizzorne, upstream on the Serchio river, approximately 10 km from Lucca. Read More » Copyright © Tuscany tourist information – Travel information for your trip to Tuscany Italy – what to see, where to stay Web Site Promotion and SEO by ammonet Tuscany Italy Copyright © ammonet InfoTech 1998 – 2020. All rights reserved. Det gick inte att skicka kommentaren. Försök igen Maria Marongiu Santa Rita amatissima devota proteggici sempre e liberaci dal male Amen tu la Santa delle cause impossibili Amen ti affido i miei amatissimi figli e nipotini Amen fa che questa pandemia venga sconfitta Amen mi affido a te Amen ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤Öppna

2021-07-10 21:07

Du har skickat

CONFESSIO LAUDES HE KILLED NUN WITH OVER 40 stabbings forgive him and payeed the prosecutero – https://www.youtube.com/watch?v=aFOocSbvHC8 Ana Clara Tom 23tSfposne tsdiomrecsgdi · St. Mary Magdalene – Timoteo Viti, auch Timoteo della Vite, Timoteo da Urbino, (* 1469 in Urbino; † 1523 ebenda) war ein italienischer Maler der Renaissance, der vor allem wegen Verbindungen zu Raffael bekannt ist. Viti war der Enkel des Malers Antonio Alberti. Nach Giorgio Vasari ging er bei Francesco Francia in Bologna in die Malerlehre, nachdem er zuerst Goldschmied lernte[1]. Dafür gibt es sonst keinen dokumentarischen Beleg, sein Stil zeigte aber Einflüsse der Schule von Bologna. 1495 kehrte er nach Urbino zurück und wurde dort Maler am Hof als Nachfolger des gerade verstorbenen Vaters von Raffael Giovanni Santi, dessen Gemälde von Musen im Herzogspalast er vollendet. Möglicherweise unterstützte er den beim Tod seines Vaters elfjährigen Raffael, der dessen Werkstatt weiterführte und unterrichtete ihn. Sicher ist, dass sie später befreundet waren und Viti erbte nach Raffaels Tod einen Großteil seiner Zeichnungen. Timoteo Viti, auch Timoteo della Vite, Timoteo da Urbino, (* 1469 in Urbino; † 1523 ebenda) war ein italienischer Maler der Renaissance, der vor allem wegen Verbindungen zu Raffael bekannt ist. Um 1511 war er in Rom und sah Bilder von Raffael der daraufhin eine Weile seinen Stil stark beeinflusste, unter anderem in dem Altarbild Noli me tangere in der Kirche San Angelo Minore in Cagli. 1514 war er einer der Maler, den Raffael für die Fresken in Santa Maria della Pace (Chigi Kapelle) in Rom engagierte (Vasari). In späteren Werken wie der Madonna mit Heiligem Johannes und Sebastian in der Brera Galerie wandte er sich wieder von Raffael ab und dem Stil des späten 15. Jahrhunderts zu und im Spätwerk (zum Beispiel Maria Magdalena, Kathedrale von Gubbio 1521) verliert sein Stil an Leichtigkeit möglicherweise weil er dort von vielen Schülern seiner Werkstatt unterstützt wurde. Nach Vasari war er auch Dichter und Musiker. 1508 war er im Stadtrat von Urbino und 1513 Bürgermeister. Möglicherweise stellte ihn Raffael rechts neben sich als griechischen Maler Protogenes (Raffael stellte Apelles dar) in der Schule von Athen dar, vielleicht ist es aber auch Raffaels Lehrer Perugino. Ein Kreuzungsfresko im Refektorium des Klosters der Kamaldulenser in Bologna wird ihm zugeschrieben (jetzt Große Halle der Fakultät der Bildenden Künste, Universität Bologna). https://www.youtube.com/watch?v=g-_DmSdrQbI BENEDIKT XVI. GEBET FÜR DAS PRIESTERJAHR Herr Jesus Christus, du hast der Kirche im heiligen Jean-Marie Vianney ein bewegendes Ebenbild deiner pastorale Fürsorge schenken wollen. Hilf uns, dieses Priesterjahr an seiner Seite und durch sein Beispiel ermutigt in Fülle zu leben. Laß uns, wie er, froh vor deiner Eucharistie verweilen und dabei erkennen, wie einfach das Wort ist, in dessen Schule wir gehen und auf welche Weise es uns täglich unterrichtet; wie zärtlich die Liebe ist, mit der du die reuigen Sünder aufnimmst; wie tröstend es ist, sich der seligsten Jungfrau Maria anzuvertrauen. Herr Jesus Christus, laß auf die Fürsprache des heiligen Pfarrers von Ars die christlichen Familien zu „kleinen Kirchen“ werden, in denen alle Berufungen und alle Charismen, die der Heilige Geist in sie hineinlegt, Aufnahme finden und gewürdigt werden. Herr Jesus Christus, laß uns mit solch brennenden Eifer wie der heilige Pfarrer von Ars die Worte wiederholen, mit denen er sich an dich zu wenden pflegte: „Mein Gott, ich liebe dich, und mein einziger Wunsch ist es, dich bis zu meinem letzten Atemzug zu lieben. Ich liebe dich, o du unendlich liebenswerter Gott, und ich sterbe lieber in deiner Liebe, als auch nur einen Augenblick ohne sie zu leben. Herr, ich liebe dich, und die einzige Gnade, um die ich dich bitte, ist, dich ewig lieben zu dürfen. Mein Gott, da ich dir mit meiner Zunge nicht unaufhörlich sagen kann, daß ich dich liebe, will ich, daß es dir mein Herz so oft wiederholt, wie ich atme. Ich liebe dich, mein göttlicher Erlöser, denn du wurdest für mich gekreuzigt, und hältst mich hier unten fest, gekreuzigt mit dir. Mein Gott, schenke mir die Gnade, in deiner Liebe und in der Gewißheit, daß ich dich liebe, zu sterben.“ Amen.Öppna

2021-07-11 15:10

Du har skickat

11.07.2021 Warum dem heiligen Benedikt das Hören so wichtig war Schlüssel zu echter Begegnung In unserem Alltag werden wir von Nachrichten, Klatsch und Tratsch nur so zugeschüttet. Manches kann man nicht mehr hören – und hört tatsächlich nicht mehr hin. Zugleich ist echtes Zu-Hören ist eine wahre Kunst. “Der Anfang des rechten Lebens ist das rechte Hören”, so hat es der antike griechische Schriftsteller Plutarch geschrieben. Das rechte Leben beginnt dort, wo man richtig zuhört, wo man den Anderen wahrnimmt. Da ist schon etwas Wahres dran! Denn wie oft erleben wir nicht das genaue Gegenteil: dass wir Menschen eben nicht richtig verstehen, weil wir ihnen nicht genau zuhören. Der heilige Benedikt Auch der heilige Benedikt von Nursia, dessen Festtag die Kirche am 11. Juli feiert, wusste um die besondere Bedeutung des Hörens. So beginnt er seine Ordensregel, nach der bis heute alle Angehörigen des Benediktinerordens leben, sehr programmatisch: “Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an, und erfülle ihn durch die Tat.” Am Anfang der Regel, am Anfang eines jeden Lebens als glaubender Mensch, steht das Hören. Das geistliche Leben ist vom Hören geprägt: Hören ist die Voraussetzung, dass Menschen überhaupt miteinander Beziehungen eingehen, dass sie sich begegnen können. Auch für unseren Glauben ist das Hören von entscheidender Bedeutung: Schon im Alten Testament wird das Volk Israel zum Hören auf Gottes Wort aufgerufen. “Höre, und du wirst leben”, ruft Mose den Angehörigen des Volkes zu. Wer Gottes Wort hört und es in sich aufnimmt, in dem kann es Frucht bringen und wachsen. Hören und Zuhören In unserem Alltag hören wir so viele Dinge, so vieles dringt an unsere Ohren. Dabei ist es gar nicht so einfach, das herauszuhören, was wirklich wichtig und für unser Leben von Bedeutung ist. Das Hören muss man trainieren. Das gilt sicher für das Zuhören in menschlichen Beziehungen. “Der Anfang des rechten Lebens ist das rechte Hören”, schreibt schon Plutarch. Und auch der heilige Benedikt erkennt die Notwendigkeit, dass Gemeinschaften nur dann bestehen können, wenn man einander zuhört. Erst, wenn man weiß, was den anderen bewegt, was ihn umtreibt, kann man ihn auch verstehen. Erst dann kann man auf ihn zugehen und brüderlich und schwesterlich für ihn da sein. In der geistlichen Schriftlesung gibt es die Methode der “Ruminatio”, des Wiederkäuens. Dabei wiederholt man eine Schriftstelle immer und immer wieder, um bei jeder Wiederholung ein Stück tiefer in den Text einzutauchen. Ganz ähnlich ist die Übung des “Wiederhörens”, die wir in jedem Gottesdienst pflegen. Jede Eucharistiefeier ist strukturiert mit Texten und Gebeten, die immer wiederkehren. Das hat nichts damit zu tun, dass es den Autoren der Texte an Fantasie oder Kreativität gemangelt hat. Erst im ständigen Wiederhören und erneuten Wahrnehmen kann man die Größe eines Wortes wirklich erfassen. Wenn man bestimmte Texte immer neu hört, dann schleifen sie sich ein, man kann sie innerlich mitbeten und mitvollziehen. Aber mehr noch: Man wird fähig, neue Aspekte zu entdecken, die man zuvor vielleicht noch nicht wahrgenommen hat. Wiederholungen Sich einzulassen auf die uralten Texte, die uns im Gottesdienst begegnen, ist eine Entdeckungsreise. Es ist eine Hör-Übung, die sich lohnt. Denn das wirklich Wichtige findet sich doch nicht in den schnell dahergesagten Worten, die nur eine kurze Halbwertszeit haben. Das Große eröffnet sich erst langsam und mit viel Geduld. Der große und heilige Gott schenkt sich uns hin in seinem Wort: Aber wir müssen aufmerksam seine Spuren entdecken und uns neu für seine Gegenwart öffnen. Das ist die Aufgabe, vor die uns jede Begegnung mit dem Gotteswort stellt. Der heilige Benedikt wusste um diese Notwendigkeit des aufmerksamen Hörens. Jede Woche wird in den Benediktinerklöstern bis heute der gesamte Psalter mit seinen 150 Psalmen gebetet. Und drei Mal im Jahr wird die komplette Regel des heiligen Benedikt vorgelesen. Es sind Wiederholungen, die das benediktinische Leben prägen. Wiederholungen, die zum entdeckenden Hören einladen. Die zeigen, dass das rechte Leben erst da beginnen kann, wo man sich als Hörender vom Wort Gottes beschenken lässt, wo man sich öffnet für seine Größe und eintaucht in die heiligen Texte, die sich Menschen seit Jahrtausenden zum eigenen Gebet, Lob und Dank zu eigen gemacht haben. Fabian Brand (KNA)Öppna

2021-07-11 16:13

Du har skickat

2021-09-01 04:51

Du har skickat

Gottmituns Gott mit uns! German Military History 1848-1945 86 followers Follow 1 2 Prayer before Battle – FATHER, I call Thee! – German prayer by Theodor Körner Dec 30, 2012 historyBattleGermanyphotographyIron Cross prayer1 “Father I call on thee” – German Field-Postcard, 1915 FATHER, I call Thee! Smoke clouds enwrap me and cannons are crashing, Round me the terrible lightnings are flashing. Wars great Dispenser, I call Thee! Father, oh guide me! Father, oh guide me! Guide me to victory and to death lead me: Lord, Thy commandments I know and I heed Thee; Lord, as Thou willest, so guide me! My God, I heed Thee! My God, I heed Thee! Once amid murmur of leaves I could hear Thee, Now in the thunder of war I am near Thee. Fountain of mercy, I heed Thee. Father, oh bless me! Father, oh bless me! Into Thy hand my life I surrender: Thou hast bestowed it, so take it, Defender! Living or dying, oh bless me! Father, I praise Thee! Father, I praise Thee! Not for the goods of this earth we are fighting: To guard the holiest, our swords are smiting. Falling in triumph, I praise Thee. My God, I trust Thee! My God, I trust Thee! When all the thunders of death are roaring, When from my veins the blood is pouring: My life, God, I trust to Thee! Father, I call Thee! Vater This prayer/poem was written by Theodor Körner during the Napoleonic Wars and stayed very popular in Germany for over 200 years, up to the Second World War. It could be found in soldiers prayer books and was taught in school (as were all of Körners poems). Every child in germany would grew up with these lines in etched into the memory. It was only natural that is was used in propaganda, posters and postcards like the one shown above. The translation above is by Margarete Münsterberg, and was published in A Harvest of German Verse. in 1906. In my personal opinion this version is closest to the original german text. Karl Theodor Körner (23 September 1791 – 26 August 1813) was a German poet and soldier. After some time in Vienna, where he wrote some light comedies and other works for the Burgtheater, he became a soldier and joined the Lützow Free Corps in theGerman uprising against Napoleon. During these times, he displayed personal courage in many fights, and encouraged his comrades by fiery patriotic lyrics he composed, one of these being “Schwertlied” (Sword Song), composed during a lull in fighting only a few hours before his death and set to music by Franz Schubert. He was often called the “German Tyrtaeus.” Prayer2 Another version of this popular card, 1915 Vater, ich rufe dich! Brüllend umwölkt mich der Dampf der Geschütze, sprühend umzucken mich rasselnde Blitze. Lenker der Schlachten, ich rufe dich! Vater, du führe mich! Vater, du führe mich! Führ mich zum Siege, führ mich zum Tode. Herr, ich erkenne deine Gebote. Herr, wie du willst, so führe mich! Gott, ich erkenne dich! Gott, ich erkenne dich! So im herbstlichen Rauschen der Blätter, als im Schlachten-Donnerwetter, Urquell der Gnade, erkenn ich dich. Vater, du segne mich! Vater, du segne mich! In deine Hand befehl ich mein Leben, du kannst es nehmen, du hast es gegeben; zum Leben, zum Sterben segne mich. Vater, ich preise dich! Vater, ich preise dich! ‘s ist ja kein Kampf für die Güter der Erde; das Heiligste schützen wir mit dem Schwerte, drum fallend und siegend preis’ ich dich. Gott, dir ergeb ich mich! Gott, dir ergeb ich mich! Wenn mich die Donner des Todes begrüßen, wenn meine Adern geöffnet fließen: dir, mein Gott, dir ergeb ich mich! Vater, ich rufe dich.Öppna

Du har skickat

za vas koji ste hrvati mississaga jako intresantno jer vi imate MURJU NA KONJIMA TA JE SPEZ MURJA IMA SAMO U KANADI znam 1 koji mi se javija davno on je vojnicka murja u crvenom vojnickom odjelu KANADE , samo vi ste francusi tamo , francuzki cakulate speakings braca u KRISTU ovo u van braca koji ste pobjedili ako ima pobjednika u ratu i smrti samo KRIST je pobjednik odkupitelju i spasitelju svih nas AMEN BOZJI BLAGOSLOV svedskeÖppna

Du har skickat

Tenor GIF KeyboardÖppna

2021-09-07 22:34

Du har skickat

7/9 -2021 LA SPIRITUALITA’ DI SAN FRANCESCO – GRUPPO CATTOLICO Maria Di Grancio · 40 m · IL PURGATORIO NELLA VISIONE DEI SANTI.SANTA TERESA D’AVILA. (1515-1582)Teresa considerò una delle più grandi grazie una visione nella quale Dio le mostrò l’Inferno e il posto che le sarebbe stato riservato se avesse continuato nella tiepidezza e nella superficialità con cui aveva vissuto a lungo anche la vita religiosa. Fu quindi presa da un fuoco divoratore per l’infinito desiderio di preservare le anime da questo abisso.Nella sua opera mistica “Il castello interiore”, descrive il tormento che le anime del Purgatorio devono subire a causa dell’ardente desiderio che hanno di quella beata visione di Dio che non è loro ancora concessa. In questo tempo, scrive Don Stanzione parlando della grande santa spagnola, Dio “dona all’anima una così viva conoscenza di ciò che egli è veramente, che il tormento raggiunge un grado da spingerla a urlare. Ora l’anima non può fare altro, pur essendo abituata a sopportare con pazienza i suoi tremendi dolori, poiché non sente questo dolore nel corpo, ma nel suo intimo più profondo”.“Le pene delle povere anime del Purgatorio sono proprio di questo genere”, scriveva Santa Teresa, “poiché essendo liberate dal corpo soffrono assai di più di quanto non si possa soffrire mentre si è vivi sulla terra”. “L’anima viene consumata da una sete ardente del possesso di Dio eppure non può raggiungere questa ‘acqua’”.SANTA MARIA MADDALENA DE’ PAZZI. (1556-1607)Carmelitana, era continuamente in preda a faticose estasi. Fra quanto visto sul Purgatorio nelle sue esperienze e visioni e apparizioni, si ricorda in particolare la morte del fratello Alamanno.Maria Maddalena, ricorda don Stanzione, “era in ricreazione con alcune consorelle nel giardino del monastero. Improvvisamente fu rapita in estasi e prese a gridare: ‘Sì, io sono pronta a venire dappertutto!’. Con queste parole, il cui significato le sue compagne non poterono capire, la santa comunicava la sua disposizione a seguire il suo angelo custode in un viaggio attraverso il Purgatorio; e subito iniziò questo viaggio tormentoso del quale poi fu fatta una sconcertante e commovente descrizione: per due ore la santa continuò a girare attorno nel giardino del monastero, sempre in estasi, fermandosi di tanto in tanto ed emettendo nel contempo profondi sospiri contemplando la visione di cose alle quali il suo angelo custode soprattutto doveva prestare attenzione”.“O povero fratello mio quanto tremendamente tu devi soffrire! Ma consolati! Tu sai che queste pene ti aprono la strada della beatitudine eterna!”, disse quando vide l’anima del fratello defunto. Poi continuò: “’Io vedo che tu non sei triste, perché sopporti le pene, che sono tremende, ma volentieri e sei felice! Quando tu eri ancora a questo mondo, non hai voluto ascoltare quando ti ammonivo e ti davo consigli. Adesso, a quanto vedo, tu desideri tanto che io ti ascolti. Che cosa vuoi da me?’. Egli le chiese un determinato numero di Messe e sante Comunioni”.La colpirono tremendamente il fatto di vedere anche religiosi in Purgatorio e che suo fratello sarebbe dovuto rimanere in Purgatorio finché lei avesse offerto a Dio centosette sante Comunioni per lui.SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE. (1647-1690)“Mentre ero davanti al Santissimo il giorno del Corpus Domini – si legge nei suoi scritti -, d’improvviso mi si presentò davanti una persona tutta avvolta dalle fiamme, i cui ardori mi penetrarono così fortemente che mi sembrava bruciassi con lei. Lo stato pietoso, in cui mi fece vedere che si trovava in Purgatorio, mi fece versare molte lacrime. Mi disse che era quel religioso benedettino che una volta aveva ascoltato la mia confessione e mi aveva ordinato di ricevere la santa Comunione; per compensarlo di un consiglio tanto utile, Dio gli aveva permesso di rivolgersi a me, perché gli dessi sollievo nelle sue pene, chiedendomi per tre mesi tutto ciò che avrei potuto fare e soffrire”.“Mi sarebbe difficile raccontare quanto ebbi a soffrire in quei tre mesi. Non mi lasciava mai, e mi sembrava avere il fianco presso cui stava, avvolto in una fiamma di fuoco, con dolori così acuti da gemere e piangere quasi continuamente”.“Alla fine dei tre mesi, lo rividi in maniera ben diversa: al colmo della gioia e circonfuso di gloria, se ne andava a godere la eterna felicità; ringraziandomi, mi disse che mi avrebbe protetta davanti a Dio. Io mi ero ammalata; però, siccome la mia sofferenza scomparve con la sua, guarii subito”.PURGATORIEN I SAINTS VISION.HOLY TERESA AVILA. (1515-1582)Teresa betraktade som en av de största tack vare en vision där Gud visade sitt helvete och platsen hon skulle ha varit reserverad om hon fortsatte i ljummen och ytligheten med vilken hon levt länge även det religiösa livet.Hon fångades då av en slukar eld för den oändliga önskan att bevara själar från denna avgrund.I sitt mystiska verk ′′ Det inre slottet ”, beskriver han plågan som skärseldens själar måste lida på grund av den brinnande önskan de har för den välsignade visionen av Gud som ännu inte är given till dem.I denna tid skriver Don Stanzione och talar om det stora spanska helgonet, Gud ′′ ger själen en sådan livlig kunskap om vad han verkligen är, att plågan når en grad som får henne att skrika.Nu kan själen inte göra annat, trots att den används för att tålmodigt uthärda sin oerhörda smärta, eftersom den inte känner denna smärta i kroppen, utan i dess djupaste intima ”.′′ Sorgerna från de fattiga själarna i skärselden är precis så här ”, Saint Teresa skrev, ′′ som befriad från kroppen lider de mycket mer än du kan lida medan du lever på jorden ”.′′ Själen är förbrukad av en brinnande törst efter Guds besittning och ändå kan den inte nå detta ‘vatten’ ”.HOLY MARIA MADDALENA AV GALET. (1556-1607)Karmelit, hon prejade ständigt på en svår extas.Bland det som sågs på skärselden i hans erfarenheter och visioner och framträdanden minns han särskilt sin bror Alamannos död.Mary Magdalena, minns Don Stanzione, ′′ han var i rekreation med några systrar i klosterträdgården. Plötsligt blev hon kidnappad i extas och började ropa: ‘ Ja, jag är redo att komma överallt! ‘.Med dessa ord, vars betydelse hennes följeslagare inte kunde förstå, meddelade helgonet hennes vilja att följa sin skyddsängel på en resa genom skärselden; och hon började omedelbart denna plågoande resa där en förbryllande och hjärtevärmande beskrivning gjordes: För två timmar sen är helgonet fortsatte cirkulera runt i klosterträdgården, alltid i extas, stanna emellanåt och samtidigt som de avger djupa suckar som kontemplerar visionen av saker som hennes skyddsängel särskilt behövde vara uppmärksam på ”.′′ O min stackars bror, hur oerhört du måste lida! Men trösta dig själv! Du vet att dessa sorger banar dig vägen för evig salighet!”, sa han när han såg sin avlidna brors själ.Sedan fortsatte han: ′′ ‘ Jag ser att du inte är ledsen, för du uthärdar smärtorna, som är fruktansvärda, men frivilligt och du är glad! När du fortfarande var i den här världen ville du inte lyssna när jag förmanade dig och gav dig råd.Såvitt jag kan se vill du verkligen att jag lyssnar på dig.Vad vill du mig? ‘. Han bad henne om ett visst antal massa och heliga nattvard ”.Hon drabbades starkt av att se religiösa människor i skärselden och att hennes bror borde ha stannat i skärselden tills hon erbjöd Gud hundra och sju heliga kommunioner för honom.HOLY MARGHERITA MARIA ALACOQUE. (1647-1690)′′ Medan jag stod framför helgons dag för Corpus Domini – läses det i hans skrifter -, plötsligt kom en person före mig, vars ardorer trängde in mig så starkt att jag trodde att jag brann med henne.Det ynkliga tillståndet, där han visade mig att han var i skärselden, fick mig att fälla många tårar.Han berättade för mig att det var den benediktinska religiösa personen som en gång hörde min bekännelse och beordrade mig att ta emot helig nattvard; att ta igen sådana användbara råd, Gud lät honom vända sig till mig, för att ge honom lättnad i sina sorger, undrar över tre månader allt jag kunde göra och lida ”.′′ Det skulle vara svårt för mig att avgöra hur mycket jag lidit under de tre månaderna.Han skulle aldrig lämna mig, och jag verkade ha den sida han stod på, inslagen i en eldflamma, med smärtor så skarpa att jag gnäller och gråter nästan oavbrutet ”.′′ I slutet av de tre månaderna såg jag honom annorlunda: till fullo av glädje och omringad av ära, gick han iväg för att njuta av evig lycka; tacka mig, han berättade för mig att han skulle skydda mig inför Gud.Jag var sjuk; men eftersom mitt lidande försvann med hans, så blev jag omedelbart frisk ”. · Dölj översättning · Betygsätt den här översättningen AktivSuzana Monikaovde budu mnogi plakali ludi koji nisu se dali INFO : ste culi ovo ?https://www.facebook.com/1064658896/videos/363687975236633/Öppna

2021-09-08 04:37

Du har skickat

Legion of Mary CONCILIUM LEGIONIS MARIAE LEGION PRAYERS Home About News Events Legion Prayers True Devotion to Mary Causes Publications Links Contact Legion Prayers The Legion would wish to add our Legion Prayers to this page in as many languages as possible. Legionaries can help by sending us translations of the Legion Prayers, or the prayers for the Beatification of the Servant of God Frank Duff: Venerable Edel Quinn: Servant of God Alfie Lambe, in languages not yet featured. Prayers should be submitted as PDF files. email : concilium@legion-of-mary.ie or Post: Concilium Legionis Mariae, The International Centre of the Legion of Mary, De Montfort House, Morning Star Avenue, Brunswick Street, Dublin 7, D07 VAC3, Ireland Tel: +353 1 872 3153 Fax: +353 1 872 6386 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ OPENING PRAYERS (Make the Sign of the Cross) In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Come, O Holy Spirit, fill the hearts of Your faithful, and enkindle in them the fire of Your love. v. Send forth Your Spirit, O Lord, and they shall be created. R. And You shall renew the face of the earth. Let us pray. God our Father, pour out the gifts of Your Holy Spirit on the world. You sent the Spirit on Your Church to begin the teaching of the gospel: now let the Spirit continue to work in the world through the hearts of all who believe. Through Christ our Lord. Amen. v. You, O Lord, will open my lips. R. And my tongue shall announce Your praise. v. Incline unto my aid, O God. R. O Lord, make haste to help me. v. Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit R. As it was in the beginning, is now and ever shall be world without end. Amen. —Then follow five decades of the Rosary with the Hail, Holy Queen. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy; hail, our life, our sweetness and our hope. To you we cry, poor banished children of Eve, to you we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. v. Pray for us, O holy Mother of God. R. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, Whose only-begotten Son, by His life, death and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation; grant, we beseech You, that meditating upon these mysteries in the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain, and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. v. Most Sacred Heart of Jesus R. Have mercy on us. v. Immaculate Heart of Mary R. Pray for us. v. St. Joseph R. Pray for us. v. St John the Evangelist R. Pray for us. v. St. Louis-Marie deMontfort R. Pray for us. Make the Sign of the Cross) In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. THE CATENA LEGIONIS Antiphon. Who is she that comes forth as the morning rising, fair as the moon, bright as the sun, terrible as an army set in battle array? (Make the Sign of the Cross) v. My soul glorifies the Lord.* R. My spirit rejoices in God, my Saviour. v. He looks on His servant in her lowliness;* henceforth all ages will call me blessed. R. The Almighty works marvels for me.* Holy His name! v. His mercy is from age to age,* on those who fear Him. R. He puts forth His arm in strength* and scatters the proud-hearted. v. He casts the mighty from their thrones* and raises the lowly. R. He fills the starving with good things,* sends the rich away empty. v. He protects Israel His servant,* remembering His mercy, R. The mercy promised to our fathers,* to Abraham and his sons for ever. v. Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit. R. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen. Antiphon. Who is she that comes forth as the morning rising, fair as the moon, bright as the sun, terrible as an army set in battle array? v. O Mary, conceived without sin. R. Pray for us who have recourse to you. Let us pray. O Lord Jesus Christ, our mediator with the Father, Who has been pleased to appoint the Most Blessed Virgin, Your mother, to be our mother also, and our mediatrix with You, mercifully grant that whoever comes to You seeking Your favours may rejoice to receive all of them through her. Amen. CONCLUDING PRAYERS Make the Sign of the Cross) In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.. We fly to your patronage, O holy Mother of God; despise not our prayers in our necessities, but ever deliver us from all dangers, O glorious and blessed Virgin. v. Mary Immaculate, Mediatrix of all Graces (or Invocation appropriate to Praesidium) R. Pray for us. v. Sts. Michael, Gabriel and Raphael R. Pray for us. v. All you heavenly Powers, Mary’s Legion of Angels R. Pray for us. v. St. John the Baptist R. Pray for us. v. Saints Peter and Paul R. Pray for us. Confer, O Lord, on us, who serve beneath the standard of Mary, that fullness of faith in You and trust in her, to which it is given to conquer the world. Grant us a lively faith, animated by charity, which will enable us to perform all our actions from the motive of pure love of You, and ever to see You and serve You in our neighbour; a faith, firm and immovable as a rock, through which we shall rest tranquil and steadfast amid the crosses, toils and disappointments of life; a courageous faith which will inspire us to undertake and carry out without hesitation great things for your glory and for the salvation of souls; a faith which will be our Legion’s Pillar of Fire – to lead us forth united – to kindle everywhere the fires of divine love – to enlighten those who are in darkness and in the shadow of death – to inflame those who are lukewarm – to bring back life to those who are dead in sin; and which will guide our own feet in the way of peace; so that – the battle of life over – our Legion may reassemble, without the loss of any one, in the kingdom of Your love and glory. Amen. May the souls of our departed legionaries and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Make the Sign of the Cross) In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Prayers in other Languages Adobe Acrobat is required to view the Legion Prayers, click here to download it. Albanian Download file Arabic صلوات الافتتاح Download file Belarussian Download file Bulgarian Download file Chinese Download file Creole Download file Croatian Download file Czech Download file Dutch – Flemish Download file French Download file German Download file Greek Download file Hungarian Download file Indonesian Download file Irish Download file Italian Download file Kannada Download file Kikamba Download file Kikongo Download file Kikuyu Download file Kiswahili Download file Korean Download file Latin – opening prayers Download file Lithuanian Download file Maltese Download file Pidgin Download file Polish Download file Portuguese Download file Russian Download file Sri Lanka – Sinhala Download file Slovakian Download file Slovenian Download file Spanish Download file Swedish Download file Tagalog Download file Tamil Download file Turkish Download file Ukrainian Download file Vietnamese Download fileÖppna

2021-09-08 20:04

Du har skickat

LOCAL NEWS FAITH VOICES ARTS & CULTURE PHOTO & VIDEO ABOUT LA CATHOLICS VOICES ‘Now, I begin!’ A prayer for Mission San Gabriel’s jubilee year Archbishop José H. Gomez | New World of Faith Sep 01, 2021 • 3 Min Read Archbishop José Gomez celebrates Sunday Mass at the chapel of the Annunciation at Mission San Gabriel July 12, 2020. (Victor Alemán/Angelus News) Next week we begin a Jubilee Year to mark the 250th anniversary of Mission San Gabriel Arcángel, the first church founded in what is now the Archdiocese of Los Angeles, on September 8, 1771. In the Church’s tradition, a jubilee is far more than an anniversary celebration. A jubilee gives glory and praise to God and, in the words of Jesus and the prophets, a jubilee is “a year of the Lord’s favor.” We will begin this holy year in worship and prayer, offering homage and thanks for our Lord’s incarnation and the gift of redemption that he brings to us. I will lead a prayer service at the Mission on the evening of September 8, the nativity of the Blessed Virgin Mary. The following evening, we begin 40 hours of Eucharistic adoration at 22 pilgrimage parishes designated throughout the archdiocese. Our adoration will conclude with the solemn opening of the Holy Door and the Jubilee Year’s inaugural Mass, which I will offer on September 11 at the Cathedral of Our Lady of the Angels. (For details, see our website, forwardinmission.com) Every Jubilee is a season of mercy and many graces, as we renew our belief that all time and history belong to the Creator, and that in his Providence he has a plan and purpose for every person and every nation under heaven. With the founding of San Gabriel Mission by St. Junípero Serra and the first peoples of this land, God began a new chapter in salvation history, planting the seeds of his kingdom in southern California, seeds that have borne fruit in a beautiful local Church that embraces peoples from every race, language, and nationality. This jubilee also reminds us that America has a Christian “soul,” that the freedoms and values that our country upholds are rooted in the Gospel proclaimed by St. Junípero and countless missionaries who offered their lives to bring the good news of Jesus Christ to this land. That mission of bringing Jesus Christ to America continues in your life and mine. That is the deeper spiritual meaning of this jubilee — the rediscovery that to be a Catholic means to be a missionary. In the biblical tradition, the jubilee was marked by specific practices — canceling debts, freeing slaves, returning property to its original owners, letting the land “rest” from farming. With our jubilee, too, we are also inviting people to adopt new habits of devotion — to pray together with family members and neighbors; to study the Gospels in the spirit of prayerful reading or lectio divina; and to perform acts of charity and works of mercy. The point of these practices is, again, to realize that our time belongs to God. We are not just “here” in this world. Each one of us was put here by the living God for a purpose. We are here to make a difference for Jesus for his kingdom. We have a duty to sanctify our time or “redeem the time,” as the apostles used to say. As I reflect on this jubilee, I have been thinking a lot about a Latin expression, “Nunc coepi!” It means, “Now I begin!” and it is a concept that we find often in the writings and lives of the saints, from Venerable Bruno Lanteri to the Servant of God Dorothy Day. One of my favorite saints, the holy priest St. Josemaría Escrivá, said: “ ‘Nunc coepi!’ — ‘Now I begin!’ This is the cry of a soul in love which, at every moment, whether it has been faithful or lacking in generosity, renews its desire to serve — to love! — our God with a wholehearted loyalty.” That is my hope for this Jubilee Year! For me, this Jubilee is providential. It comes at a time when our Church and our society are facing so many challenges, from the pandemic, from changes and disruptions in our society. And I feel that God is calling us in this jubilee to make a new beginning, to get back to the basics of living and proclaiming our faith in Jesus Christ. My prayer is that everyone of us in the Church — bishops, priests, deacons, religious and consecrated, seminarians, and lay people will use this jubilee year to say: “Now I begin again to love Jesus Christ! Now I begin again to serve him with all my heart, to speak of him, and to share his love in everything I do!” Pray for me and know that I am praying for you. And as we begin this Jubilee Year, let us entrust ourselves to the Blessed Virgin Mary and let us ask her to intercede and make this a season of grace for all of us, that we may begin again to know the great gift of our Catholic faith; the beauty of living as children of God and walking in his presence. ARTICLE TAGS Archbishop Gomez, Jubilee Year, Mission San Gabriel ARCHBISHOP JOSÉ H. GOMEZ New World of Faith Most Reverend José H. Gomez is the Archbishop of Los Angeles, the nation’s largest Catholic community. He also serves as President of the United States Conference of Catholic Bishops. You can follow Archbishop Gomez daily via Facebook, Twitter and Instagram. 18:29 Du har skickat Gebete Anna-Katharina-Lied (Melodie: Wohl denen, die da wandeln) Mit Anna Katharina / lobt Gott, den Herrn der Welt: / Er hat dich einst berufen, / hierher zu uns gestellt. / Die Christusliebe dich berührt, / du willst sie weitergeben, / dass alle Welt sie spürt. In Flamschen du geboren, / in einer armen Welt. / Du Frau aus unsrer Mitte / vertraust, dass Gott uns hält. / Du hast dich oft an IHN gewandt, / für Menschen, die viel leiden, / legst sie in SEINE Hand. Schmerz, Krankheit und Entbehrung, / du trägst all deine Last. / Die Male des Herrn Jesus, / du still empfangen hast. / Im Innern hast du Gott geschaut, / hast Zweifel ausgehalten / und doch auf IHN vertraut. Als Nonne du in Dülmen / in Treue hast gestrebt, / o Anna Katharina, / allein dem Herrn gelebt. / Nun bist du ganz bei IHM zu Haus, / in SEINEM lichten Himmel / und stellst ein Licht uns aus. Den Menschen gibst du Hoffnung, / so manchem Zuversicht. / Die Liebe zum Herrn Jesus, / sie war dein stetes Licht. / Die Botschaft deines Lebens heißt: / „ER trägt uns alle Zeiten, / Gottvater, Sohn und Geist.“ Fürbitte aus dem Fusionsgebetblatt der Kirchengemeinde St. Viktor, Dülmen Selige Anna Katharina! – Du erlebtest den Umbruch der Kirche in deiner Zeit. Wir bitten um die Erneuerung der Freundschaft mit Jesus Christus. Gebet um Heiligsprechung Anna Katharina Emmericks Guter Gott! Anna Katharina Emmerick ist deine >>besondere Freundin<<. Sie hatte in ihrem Leben eine große Nähe zu dir und hat deine Liebe an die Menschen weitergegeben. Bis heute spüren Menschen auf der ganzen Welt, dass Anna Katharina ganz im Vertrauen auf dich leben, lieben und leiden konnte. Darin ist sie auch heute noch vielen Menschen nahe. Lass uns wie sie erfahren, dass du immer an unserer Seite bist. Hilf auch uns, Liebe an andere zu verschenken und darin deine Nähe zu spüren! Gib, dass Anna Katharina Emmerick bald heiliggesprochen wird! Ihr Leben in Verbundenheit mit dir und den Menschen soll weltweit Beachtung, Anerkennung und Verehrung finden. Auf ihre Fürsprache segne und begleite uns! Amen. Tagesgebet am Gedenktag, 9. Februar Gott, unser Vater! Du hast uns in der seligen Anna Katharina ein leuchtendes Beispiel für die Betrachtung des Leidens Christi vor Augen gestellt; gewähre uns in deiner Güte, dass wir durch ihre Fürsprache und ihr Beispiel dem Bild deines Sohnes gleich gestaltet werden. Amen. Du har skickat 19:58 Du har skickat Michael Rauchegger 7atSptfhS ondgstoiremd · Hl. Maria, Mutter Gottes! Du kennst meine Sorgen! Bitte hilf mir und meiner Familie! Bitte stehe auch meinem Bruder bei, welcher jetzt mit Leukämie in der Klinik liegt!❤ und schenke ihm die Kraft, jetzt durchzuhalten!❤ Danke Mama!❤ Danke Dir! Liebe Mutter Gottes! Auch in dieser Zeit, wo es sehr schwer ist zu begreifen, das, das Leben sehr schön sein kann! Danke! Mutter Gottes! Du bist für mich sehr wichtig! Danke für Deine Fürsorge, Hilfe und Deine Liebe! Ja, heilige Maria, Mutter Gottes, ich möchte Gott für alles Danken für die Güte, für die Liebe, für seine Barmherzigkeit, für den Segen, für den Frieden und für die Gnaden, die er uns schenkt! Danke in Ewigkeit!💖🌹💖 Amen! Mama! ❤ Bitte beschütze und segne uns! ❤Amen!❤ Danke!🙏 Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin! Verschmähe nicht unser Gebet in unsern Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren, o du glorreiche und gebenedeite Jungfrau. Unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin! Versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne! Amen! Du har skickat https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100154266829621&attachment_id=442349173705928&message_id=mid.%24cAAAAFvHUBdmB94Nn_17xj4dQeI7xÖppna

2021-09-14 04:46

Du har skickat

Maginda Cadelina ut28u pnjeueacnoli e20d19md · Why is the Holy Rosary so Efficacious? “Because it is a simple prayer, a humble one, and it forms you spiritually in littleness, in meekness, in simplicity of heart. Today Satan is successfully conquering everything with the spirit of pride and of rebellion against God, and he is terrified by those who follow your heavenly Mother along the road of littleness and humility. While this prayer is despised by the great and the proud, it is recited with so much love and so much joy by my little ones, by the poor, by children, by the humble, the suffering, by the many faithful souls who have welcomed my invitation. Satan’s pride will again be conquered by humility of little ones, and the Red Dragon will find himself decisively humiliated and defeated when I bind him not by great chain but by a very frail cord : the holy rosary. It is a prayer that you say together with me. When you invite me to pray with you, I accede to your request and mingle my voice with yours, and I unite my prayers to yours. Consequently, it becomes more and more efficacious, because your heavenly Mother is suppliant omnipotence. What I ask for, I always obtain, because Jesus can never say no to what his Mother requests of Him. . . . ” Message no. 275 Our Lady Speaks to Her Beloved Priests Fr Steffano GobbiÖppna

Du har skickat

ISKRENO se cudim kada molis i saljes narodu molitve ili nesto u vjerom spez onima ca radu sa vjerom nece nas vjernika slusati kako da smo NULE a triba da MOLI I BLAGOSLOVI MEÖppna

Du har skickat

to je jako cudno i da hrv dijaspori tako malo vjere to me uzbudima sohira i mislim selektira ca od takvihÖppna

Du har skickat

AMENÖppna

2021-09-14 20:50

Du har skickat

se audio : https://fb.watch/80FqveBgJN/Öppna

2021-09-16 01:18

Du har skickat

The Marvelous Story of Our Lady of Charity of Cobre, Patroness of Cuba July 29, 2021 | Edwin Benson The Marvelous Story of Our Lady of Charity of Cobre, Patroness of Cuba The Marvelous Story of Our Lady of Charity of Cobre, Patroness of Cuba Our Lady, the Blessed Virgin Mary, has many titles. Some titles describe her relationship with God, such as Mother of God. Many titles refer to her surpassing virtues, such as Seat of Wisdom. The most reassuring titles speak of her relationship to humanity, such as Refuge of Sinners or Mother of Good Counsel. However, many titles are connected to places by which she endears herself to nations. This article deals with one such title by telling the marvelous story of Our Lady of Charity of Cobre, Patroness of Cuba. Like many such titles, this devotion is connected to a miraculous event. It begins with several ordinary people engaged in their daily work, which in this case was the gathering of salt. One day in 1612, two young Indian men—Rodrigo and Juan de Hoyos—and one child—ten-year-old Juan Moreno—went into the Bay of Nipe in a small boat to collect salt. The exact process by which they gathered it is uncertain, but the salt was used to preserve meat. Miraculous Deliverance They were returning to the port town of Santiago del Prado (today called El Cobre) when a storm arose. Their lives were in danger. Juan Moreno was wearing a medal with an image of the Blessed Mother, to whom all three prayed. Just as suddenly as the storm arose, the waters calmed. Free Cuba NOW! Petition to the President The three were relieved that Our Lady had saved their lives. As they returned, they saw and then retrieved a white bundle floating on a piece of wood. The bundle turned out it be a sixteen-inch baked clay statue of the Blessed Mother holding Our Infant Redeemer in her left arm and carrying a gold cross in her right. Mary’s feet rested on a thin crescent moon, which in turn is carried on clouds borne by angels. Our Lord’s right hand is raised in blessing, and He holds a globe in His left. The piece of wood bore the words, “Yo soy la Virgen de la Caridad,” which translates to “I am the Virgin of Charity.” The three young men were astonished to discover that the statue and her white cloth robes were dry. Given the violence of the storm only a few minutes earlier, this seemed impossible. The delivery from the storm and the discovery of the dry statue made the three sense the miraculous nature of the Virgin of Charity. They took the statue ashore and told their story throughout the village. Eventually, the figure was housed in the parish church in El Cobre. However, one day, the statue disappeared. The villagers frantically searched for it but to no avail. One night, the searchers saw a light shining from a nearby mountain. Like the three wise men following the Star of Bethlehem, they went to the light and found the statue. On that site, the local men constructed a hermitage church to serve as the statue’s place of veneration under the Spanish invocation of Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Prophecies of Our Lady of Good Success About Our TimesLearn All About the Prophecies of Our Lady of Good Success About Our Times The story spread, and the chapel became a place of pilgrimage for the poor and enslaved workers in nearby mines. Over the next seventy years, devotion to Nuestra Señora de la Caridad del Cobre grew as devotees reported answered favors and miraculous cures. In 1688, the Archdiocese of Santiago, which includes El Cobre, initiated an inquiry to determine the statue’s miraculous reputation. Signs of Increasing Devotion The reputation of Nuestra Señora de la Caridad del Cobre increased in May of 1801 when Spanish King Carlos IV issued a declaration freeing all slaves who labored in the copper mines of El Cobre. From this action, the practice of bringing copper objects to Her shrine and having them blessed near the image arose. On May 10, 1916, Pope Benedict XV declared Our Lady of Charity to be the Patroness of Cuba. Twenty years later, a ceremony that culminated with the solemn coronation of the statue took place at a Eucharistic Congress in Santiago. When large numbers of Cuban exiles came to Miami in the wake of the Castro Revolution, many wanted to bring a historical copy of the statue with them. However, the government refused to let “historical relics” leave Cuba. Eventually, one was smuggled out of Havana by the Italian Embassy. The Embassy passed it on to the Panamanian diplomatic office. The Panamanians turned it over to the Cubans in Miami. On September 8, 1960—the feast day of Our Lady of Charity—thousands of Cuban exiles converged at Miami Stadium to welcome her. Science Confirms: Angels Took the House of Our Lady of Nazareth to Loreto Today, she remains a symbol of hope in the face of the communist menace. Cubans flock to her shrine, imploring her intercession. Many shrines to her were established over the years. Enshrined In 1973, a shrine to Nuestra Señora de la Caridad del Cobre opened near the Bay of Biscayne in Miami. In 1977, Bishop Eduardo Tomás Boza Masvidal, Auxiliary of San Cristobal de la Habana, blessed and dedicated an Oratory in her honor in the National Shrine of Our Lady of the Immaculate Conception in Washington, D.C. The following prayer is inscribed in that Oratory: O Virgin Mary, Our Lady of Charity Filled with joy, prostrate at your feet, I entrust myself entirely to you. Virgin of Miracles, heal the sick, console the afflicted, give hope to the destitute, preserve families from evil, protect the young and innocent. From your Chapel at Cobre, watch over the just, convert sinners, fortify thy priests, and save all Christians. O Loving Mother Mary, Blessed Virgin of Charity, patroness of Cuba, pray for us now and at the hour of our death. Amen. Let us add our prayers that She will deliver Cuba from the curse of communism. https://benedettoxviblog.wordpress.com/2021/09/15/benedetto-xvi-giovedi-16-settembre-uscira-un-suo-testo-inedito/?fbclid=IwAR0FMurBKrvmCnyHIlEoU8keUB-INdqShnVN_jrIWWE_dZN2mxLO_O9wTMQÖppna

2021-09-17 18:13

Du har skickat

St. Robert Bellarmine Novena New here? Join us in Prayer! Click here to get novena reminders by email! St. Robert Bellarmine was a Italian priest who lived in the 1500s-1600s. He was a Jesuit, and he eventually became a cardinal. He was named a Doctor of the Church. He was also a significant figure in the Church’s Counter-Reformation. You can use this novena to seek intercession from this holy priest in your life! About St. Robert Bellarmine St. Robert Bellarmine was born in 1452. He had nine siblings. His parents were members of the nobility but were very poor. His mother was a relative of the Pope, and she was a very pious woman. During his childhood and adolescence, Robert learned Italian and Latin. He wrote several poems in both languages, as well as a hymn that is still included in the Breviary. In 1560, Robert entered the Jesuit religious order. He studied Greek, theology, and philosophy. After he was ordained a priest, he became well-known for his preaching. He began to teach at the University of Leuven, the first Jesuit to do so. After teaching for seven years at the university, he began to suffer from poor health. In 1576, he traveled to Italy. Pope Gregory XIII commissioned him to lecture on polemical theology at the Roman College. Robert remained in this position until 1589, when Pope Sixtus V sent him with a party of men on a diplomatic mission to France. When Pope Sixtus V died in 1590, Robert was considered by worldly leaders to be unsuitable as the next Pope because he was so holy and concerned solely with the good of the Church. After Pope Clement VIII was elected, he said that Robert was the most learned man in the Church. He appointed Robert rector of the Roman College, examiner of bishops, cardinal, and a cardinal inquisitor. In 1602, Robert became archbishop of Capua. In this role, he worked to enforce the reforms of the Council of Trent. He also defended the Church against the anticlerical sentiment that was becoming prevalent, and against the political attacks of King James I of England. During Robert’s lifetime, there were several heresies gaining prominence in the Church. He worked to defend true Church teaching against these heresies, writing an exhaustive work of apologetics against these false teachings. Robert was also the teacher and spiritual father of St. Aloysius Gonzaga. Outliving Aloysius Gonzaga, Robert eventually promoted Aloysius Gonzaga’s cause for beatification. Additionally, Robert helped St. Francis de Sales gain formal approval for the forming of the Visitation religious order. Robert was also connected to the controversy between the Church and Galileo over Galileo’s teaching that the earth revolves around the sun. Robert prudentially opposed severe action against Galileo on the Church’s part. Throughout Robert Bellarmine’s life, he wrote many significant writings on both instruction and devotion. He died in 1621 when he was seventy-eight years old. St. Robert Bellarmine’s Feast Day: September 17th Why Pray the St. Robert Bellarmine Novena? St. Robert Bellarmine is the patron saint of catechists. You can ask him to pray for you if you are a catechist or are training to become a catechist. You can also ask him to pray for a catechist whom you know. St. Robert Bellarmine is also the patron saint of catechumens. You can seek his intercession if you are a catechumen, or you can ask him to pray for a catechumen whom you know. Additionally, St. Robert Bellarmine is the patron saint of canon lawyers. You can definitely ask him to pray for a specific canon lawyer. You can pray the St. Robert Bellarmine Novena for any intention! St. Robert Bellarmine Novena Prayers St. Robert Bellarmine Novena – Day 1 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the love of You he showed from the time he was a young student. St. Robert Bellarmine, you were a diligent student during your childhood and adolescence. As you grew in knowledge, you began on the path to holiness and serving God. Please bring my petitions before God Whom served! When you were a young man, you wrote a hymn that is still included in the Breviary today. You were eager to serve God to the best of your ability even before you reached adulthood. Pray for me, that I may always be as eager a servant of God as you were. Pray that I may grow in love for God and devotion to Him each day. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 2 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the devotion to You he showed by choosing to serve You as a priest. St. Robert Bellarmine, you answered God’s call to the priesthood as a young man. You entered the Jesuit religious order, and you continued to serve Him as a Jesuit priest for the rest of your life. Please continue to bring my petitions before the throne of God! You later answered God’s call to serve His Church as an archbishop and a cardinal. You devoted your life to serving God’s Church for many years. Pray for me, that I may be eager to answer God’s call in my life. Pray that I may do my best to serve God in whatever ways He calls me to. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 3 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the virtue he showed in his many years of service to Your Church in the Jesuit religious order. St. Robert Bellarmine, you were eager to serve God as a young man. You followed God’s call to enter the Jesuit religious order, and you serve Him faithfully as a Jesuit for the rest of your life. Please bring my petitions before God with such faithfulness! You served the Church in many capacities throughout your life, and you did a lot to help the Church through a tumultuous time. Pray for me, that I may always seek to serve the Church as faithfully as you did. Pray that I may be more eager to devote my life to God each day. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 4 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the love of You he showed in his holy work as a preacher. St. Robert Bellarmine, you entered the Jesuit religious order when you were a young man. You persevered in faithful service to God and His Church for many years. Please persevere in bringing my petitions before the throne of God! You became well-known for your preaching as a young priest. You spent many years of your life teaching and helping to lead others closer to God. Pray for me, that I may always do all I can to proclaim the Gospel to those around me. Pray that I may never weary of seeking to do all I can to serve God and His Church. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 5 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the devotion to You he showed in his years of faithful service to You and Your Church as a priest. St. Robert Bellarmine, you followed God’s call to the priesthood when you were a young man. You entered the Jesuit religious order, and you served God with devotion for the rest of your life. Please bring my petitions before the throne of God with such devotion! You became well-known as a preacher and a teacher. You later served the Church as an archbishop and a cardinal, doing a lot of good for the Church during the Counter-Reformation. Pray for me, that I may always follow God’s call in my life. Pray that I may serve God as eagerly as you did. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 6 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the love of You he showed in devoting a lot of time and effort to writing about You. St. Robert Bellarmine, you lived in a time when many heresies were gaining traction in the Church. You wrote an exhaustive work defending true Church teaching against these heresies, out of love for God. Please bring my petitions before God Whom you loved so dearly! You wrote many significant works of both instruction and devotion. You were eventually named a Doctor of the Church because of all the influential works you wrote. Pray for me, that I may always be eager to help others grow closer to God. Pray that I may always do all I can to serve God worthily. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 7 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the virtue he showed in doing all he could to help bring about much-needed reform within the Church. St. Robert Bellarmine, you lived in a time when there were many areas of the Church that were in need of reform. You did all you could to help the Church through this tumultuous time. Please do all you can to bring my petitions before the throne of God! Your work was very important to the Church during the time of the Counter-Reformation. You defended the true teachings of the Church and fought against abuses within the Church. Pray for me, that I may do all I can to help the Church today. Pray that I may always be eager to serve God and His Church in whatever ways He calls me to. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 8 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the love of You he showed in working to defend the true teachings of Your Church against heresy. St. Robert Bellarmine, there were many heresies gaining prominence in the Church during your lifetime. You persevered in defending the truth against these false teachings, out of love for God. Please persevere in bringing my petitions before the throne of God! You wrote an exhaustive work of apologetics, in order to defend the true teachings of the Church against these heresies. You worked diligently to help defend the truth. Pray for me, that I may always do all I can to defend and promote the true teachings of the Church. Pray that I may grow in love and appreciation for the Church’s teachings. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. St. Robert Bellarmine Novena – Day 9 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, we thank You for giving us St. Robert Bellarmine as an example of holiness. Help us to imitate the devotion to You he showed in his lifetime of service to Your Church. St. Robert Bellarmine, you chose to follow God’s call to the priesthood and the Jesuit religious order as a young man. Then, you continued to serve Him faithfully for the rest of your life. Please continue to bring my petitions before the throne of God with such faithfulness! You went on to serve the Church in many important roles during your life. Your work contributed greatly to the flourishing of the Church during the Counter-Reformation. Pray for me, that I may always be eager to put my gifts to use serving the Church. Pray that I may grow in love for God and His Church each day. Please also pray for (mention your intentions here). St. Robert Bellarmine, pray for us! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Read more at: https://www.praymorenovenas.com/st-robert-bellarmine-novena 2 kommentarer Suzana Monika In 1602, Robert became archbishop of Capua. In this role, he worked to enforce the reforms of the Council of Trent. He also defended the Church against the anticlerical sentiment that was becoming prevalent, and against the political attacks of King James I of England. During Robert’s lifetime, there were several heresies gaining prominence in the Church. He worked to defend true Church teaching against these heresies, writing an exhaustive work of apologetics against these false teachings. Robert was also the teacher and spiritual father of St. Aloysius Gonzaga. Outliving Aloysius Gonzaga, Robert eventually promoted Aloysius Gonzaga’s cause for beatification. Additionally, Robert helped St. Francis de Sales gain formal approval for the forming of the Visitation religious order. · Svara · 1 m Suzana Monika even todays 2021 UK works against VATICANÖppna

2021-09-28 19:52

Du har skickat

L’ ultimo Esorcista 9 fdSpdtiamd · Jag (uttalar ditt namn) i Skaparens namn, jag ger dig inte, osynliga mörka krafter, varelser och enheter, tillåtelse att kontrollera människor i någon form som kan tänkas.Jag ger dig inte tillåtelse att kämpa mot varandra, att förgifta vår mat-och vattenförsörjning, att förgifta oss med kemikalier som skadar människokroppen, djuren och miljön.Jag ger inte er tillåtelse att hålla vår suveränitet eller styra oss genom statschefer som tjänar på folket, fysiskt, mentalt, emotionellt, andligt och i någon annan form.Vi tar nu tillbaka vår värld under vår kontroll för alla medborgare och vi ber er, de mörka krafterna del av det osedda, att lämna med omedelbar verkan, i Skaparens namn!Det har gjorts! Tack, tack, tack, tack!(Kraftfull bön om befrielse som ska läsas när det är möjligt, konsekvent, i minst en månad, uttalar varje uttalande med styrka, fasthet, tro och kärlek) Sünde gegen den Heiligen Geist Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine moralische Verfehlung, durch welche sich der Begehende, das Gnadenwirken des Heiligen Geistes in seiner Seele vereitelt und sich so verhärtet, dass er sich der vergebenden Barmherzigkeit Gottes verschließt und diese unbußfertig bis zum Tode verneint (vgl. KKK, Nr. 1864). Der Ausdruck geht auf jenes Ereignis zurück, das im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 12, Verse 22-32[1], beschrieben wird. Die Pharisäer behaupteten, Jesus würde die bösen Geister durch den Obersten der bösen Geister austreiben, anstatt durch den Heiligen Geist. Darauf sagte er zu ihnen: Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Inhaltsverzeichnis [Verbergen] 1 Wesen2 Sünden3 Unterschied zur Todsünde4 Katechismen5 Anmerkungen Wesen Die Sünde gegen den Heiligen Geist besteht in der Unbußfertigkeit bis zum Tode. D.h. der Mensch verweigert sich der Gnade der göttlichen Vergebung definitiv. Es ist dies nach den Worten Jesu die einzige Sünde, die weder in dieser Welt noch in der anderen vergeben werden kann. Vgl. z.B. Lk 12,10: “Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden; wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben.” Siehe auch Mt 12,31 und Mk 3,28. Der Grund dafür liegt nicht in einer Erschöpfung oder Grenze der göttlichen Barmherzigkeit, sondern darin, dass der Sünder bis zum Lebensende definitiv nicht bereut. So gibt er auch Gott, der die Freiheit des Menschen achtet, keine „Chance“, die Sünden zu vergeben. “Die Lästerung gegen den Heiligen Geist besteht gerade in der radikalen Verweigerung der Annahme jener Vergebung, deren innerster Vermittler er ist und die eine echte Bekehrung voraussetzt, die von ihm im Gewissen gewirkt wird. Wenn Jesus sagt, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist weder in diesem noch im zukünftigen Leben vergeben wird, dann liegt der Grund darin, dass diese »Nicht-Vergebung« ursächlich mit der Unbußfertigkeit verbunden ist, das heißt mit der radikalen Weigerung, sich zu bekehren. Dies bedeutet eine Weigerung, sich den Quellen der Erlösung zu nähern, die jedoch in der Heilsordnung, in der sich die Sendung des Heiligen Geistes vollzieht, ‘immer’ geöffnet bleiben.” – Johannes Paul II., Enzyklika “Dominum et vivificantem” über den Heiligen Geist, Nr. 46. Sünden Für gewöhnlich unterscheidet man sechs Sünden gegen den Heiligen Geist, insofern diese entweder direkt mit der Unbußfertigkeit bis zum Tod gleichzusetzen sind oder die innere Tendenz haben, diese herbeizuführen: Verzweiflung am Heil (desperatio) (vgl. KKK, 2091). Vermessen auf Gottes Barmherzigkeit sündigen (praesumptio) (vgl. KKK, 2091). Die erkannte Wahrheit zurückweisen (impugnatio veritatis christianae agnitae) Neid auf die Gnadengabe eines anderen (invidentia fraternae gratiae) Verstockung in den Sünden (obstinatio) Unbußfertig bleiben bis zum Tod (impoenitentia) Unterschied zur Todsünde Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist als solche nicht identisch mit der Todsünde. Wird diese jedoch bis zum Tod nicht bereut (in Unbußfertigkeit), wird sie zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Das Urteil darüber steht nur Gott zu, der die Herzen der Menschen kennt und ihr Richter ist. Katechismen 1555 Petrus Canisius: Catechismus maior#Von den Sünden in den Heiligen Geist 1598 Robert Bellarmin: Großer Katechismus#Kapitel XX: Die Sünden gegen den Heiligen Geist Anmerkungen http://www.kathpedia.com/index.php/Sünde_gegen_den_Heiligen_Geist?fbclid=IwAR3N2BFohiICC6x7BDTdNRtKEkVn_DKci3AwVvQDzxABL-YPMHdDpdFkEcAÖppna

2021-09-29 05:19

Du har skickat

Uvijek Nedjeljom 5 tim · Sv. Mihovil, arkanđeo je “vojskovođa vojske nebeske”, vođa i pobjednik u borbi protiv pobunjenih anđela. Branitelj apokaliptične Žene i pobjednik sedmoglavog apokaliptičkog Zmaja (Otk 12, 1-9); prema liturgijskim tekstovima voditelj blaženih duša u raj, po starim ikonografskim predodžbama vagatelj duša na posljednjem sudu. Blagdan sv. Mihovila je 29. rujna. Ime Mihovil, u hebrejskom “Mikael”, što znači “Tko je kao Bog”. Ivan Pavao II: u Svetištu Sv. Mihovila Arkanđela na Brdu Gargano, 24. svibnja 1987. rekao je: “Demon je još uvijek živ i djeluje u svijetu”. Sotonska mržnja nije prestala, oružje sotonsko nije demobilizirano. Dakle, molitva protiv Zloduha uvijek je potrebna. Papa Pijo IX zahtijevao je da svi svećenici sa svojim vjernicima mole nakon svake Mise molitvu Svetom Mihovilu Arkanđelu. Molitva svetom Mihovilu arkanđelu u borbi protvi zla! Sv. Mihovile arkanđele, brani nas u boju, budi nam u pomoći protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, a i ti poglavico Vojske Nebeske, sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, Božanskom krijepošću u pakao protjeraj i strovali. Kroz bezgriješnu Djevicu Mariju. Kroz Njezino bezgriješno začeće. Amen. Oče naš… Ova molitva jest tzv. egorcizam Pape Leona XIII. koji se nekada prije 2. vat. sabora molio svaki dan na kraju mise. 1 kommentar Suzana Monika je on to reko posle su ga spacali on je osjeca demone ?SEE WHO THAT IS ?https://www.facebook.com/photo?fbid=674105110226884&set=gm.4199443703500072 · Svara · 1 m Suzana Monika September 29: Feast of Sts. Michael, Gabriel, and Raphael, Archangels Heavenly Father, You have given us archangels to assist us during our pilgrimage on earth. Saint Michael is our protector; I ask him to come to my aid, fight for all my loved ones, and protect us from danger. Saint Gabriel is a messenger of the Good News; I ask him to help me clearly hear Your voice and to teach me the truth. Saint Raphael is the healing angel; I ask him to take my need for healing and that of everyone I know, lift it up to Your throne of grace and deliver us back to the gift of recovery. Help us, O Lord, to realize more fully the reality of archangels and their desire to serve us. Holy angels, pray for us. Amen. · Svara · 1 m Suzana Monika listen very good : https://thepublicprolifer.com/…/failure-of-abortion-a…/Öppna

2021-10-05 01:20

Du har skickat

U Srbiji je rašireno negiranje postojanja hrvatskog jezika. No, hrvatski jezik po svim je elementima stariji od srpskog jezika, i ima bogatiji rječnik: 1. Prvi pisani spomenik: Bašćanska ploča iz 1100., Miroslavovo jevanđelje iz 1195. 2. Pismo: Hrvatska glagoljica (uglata i obla) naspram srpske ćirilice 3. Prva gramatika: Bartul Kašić 1604., Vuk Stefanović Karadžić 1814. 4. Prvi roman: “Planine” Petra Zoranića 1569., Atanasije Stojković “Aristid i Natalija” 1801. 5. Prvi rječnik: Faust Vrančić 1595., Vuk Stefanović Karadžić 1818. 6. Prva tiskana knjiga: u Kosinju, Hrvatska – “Misal po zakonu rimskoga dvora” 1483.godine. Srbi svojataju crnogorski tisak knjige “Oktoih prvoglasnik”, kao “prvu knjigu na srpskom jeziku”. No štamparstvo u Srbiji počinje u manastiru Rujan, selo Vrtci 1537.godine, a završava prestanko, rada štamparije Mrkšina crkva u Kosjeriću 1569. Do 1832. u Srbiji nije tiskana nijedna knjiga. 7. Najstarije hrvatske pjesme nalazimo u “Pariškoj pjesmarici” iz 1380.godine. I u ovom slučaju Srbi posežu za svojatanjem, pa tako izmišljaju Srbe u Italiji. U Moliseu su se krajem XV stoljeća naselili Hrvati iz Dalmacije, koji sačuvaše svoj jezik. Kad bi i to bila istina, godina je 1492., opet preko sto godina nakon Hrvata. https://www.croatianhistory.net/etf/pariska.htmlÖppna

2021-10-05 23:59

Du har skickat

2021-10-07 12:32

Du har skickat

Ana Clara Tom 1tSn450i 50time · Judas Thaddäus, Gemälde in der katholischen Kirche von Heisterbacherrott. Unknown Autor. * Diese Novene muss täglich 6x konsequent 9 Tage lang gebetet werden. 9 Exemplare dieser Novene müssen jeden Tag in einer Kirche ausgelegt werden. Das Anliegen wird erhört werden, spätestens am neunten Tag der Novene, wenn nicht früher und ist noch niemals unerhört geblieben. Dass das Heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Dass das Heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Taddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, Heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Taddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser…Gegrüsset seist du, Maria…Ehre sei… Gebet im Anschluss an die Novene Heiliger Apostel Judas Taddäus, ich grüsse dich. Um deiner Liebe zu Jesus Christus willen bitte ich dich demütig, blicke voll Mitleid auf mich herab! Verschmähe mein Gebet nicht und lass mein Vertrauen nicht zuschanden werden! Dir hat Gott die Gnade verliehen, den Menschen in den hoffnungslosesten Anliegen durch deine mächtige Fürbitte zu Hilfe zu kommen. So hilf mir, damit ich die Erbarmungen Gottes preisen kann. Mein Leben lang will ich dir dankbar sein und dein eifriger Verehrer bleiben, bis ich dir im Himmel danken kann. Amen. Die Wirkung setzt sehr schnell ein, oft schon am dritten Tag, manchmal sogar ein paar Stunden nach dem ersten Beten! Bitte die Novene aber immer fertig beten, egal wie schnell die Hilfe erteilt wurde! Visa mindre — med Suzana Monika. Kommentarer Horst Birnkraut GIF kan innehålla Lord, Jesus Christ, Sacred Heart och Savior · Svara · 3 tim Suzana Monika https://www.svd.se/dottern-fick-rs-viruset-hordes-pipljud… Dottern fick RS-viruset – ”hördes pipljud” | SvD SVD.SE Dottern fick RS-viruset – ”hördes pipljud” | SvD Dottern fick RS-viruset – ”hördes pipljud” | SvD · Svara · Ta bort förhandsvisning · 1 m Suzana Monika SSB Societas Sanctæ Birgittæ GENERALKAPITEL OCH KONVENT BÖNER HYMNER LITTERATUR UPPENBARELSERNA OM OSS/ ABOUT SSB KONTAKT MEDLEM Societas Sanctæ Birgittæ Böner Sankta Birgittas bön O Herre, kom snart och lys upp natten. Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig. Säg min själ att inget händer, utan att du tillåter det, och att inget som du tillåter är tröstlöst. O Jesus, Guds Son, du som stod tyst inför dem som dömde dig, håll tillbaka min tunga, till dess jag fått besinna vad och hur jag skall tala. Visa mig vägen och gör mig villig att vandra den. Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare. Så uppfyll då min längtan och visa mig vägen. Jag kommer till dig, såsom den sårade kommer till läkaren. Giv, o Herre, mitt hjärta ro. Bön för SSB O Gud, himmelske Fader, som i dina tjänares hjärtan tänder din kärleks låga och ensam kan hålla den vid liv: gör också våra hjärtan brinnande i oss i kärlek till dig och till varandra inbördes! Välsigna varje gott verk för ditt rikes utbredande och befästande bland Sveriges folk; välsigna Societas Sanctæ Birgittæ. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Under jubelåret Lovad vare Du min Gud Jesus Kristus; ge oss i Societas Sanctæ Birgittaeæ din hjälp så att vi alla våra livs dagar förmår att göra det som är dig välbehagligt. Kom och läk våra sår, läk vår kyrkas sår och läk såren mellan kyrkorna. Låt din helige Ande forma allt i våra liv och Din kyrka så att Du Herre Jesus Kristus blir upphöjd och drar alla till Dig. För du lever och regerar i evighet. Amen. Av Confessor anbefalld att bedjas under jubelåret Ur SSB:s Birgittaofficium O Gud, som sände den heliga Birgitta att bära vittnesbörd om dig, hjälp oss att bevara ditt ord i trogna hjärtan, så att vi med våra gärningar prisar dig, vår himmelske Fader. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Birgittamässa, 23 juli O Herre Gud, som genom din enfödde Son för den heliga Birgitta uppenbarat himmelska hemligheter: giv att vi dina tjänare måtte få fröjdas i den eviga glädjens uppenbarelse. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Ur SSB:s Birgittaofficium Evige Gud, du uppfyllde den heliga Birgitta med en vishet som du dolt för denna världens mäktiga; låt hennes exempel sporra din kyrka att alltid vara en profetisk röst. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Ur Artos missale Birgittamässa, 7 oktober Helige Gud, du som uppenbarade dina himmelska hemligheter för den Heliga Birgitta, då hon betraktade din Sons lidande: giv oss, dina tjänare, den eviga glädjen, när din härlighet en gång blir uppenbar för oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. · Svara · 1 m Suzana Monika https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_LepantoÖppna

2021-10-10 11:28

Du har skickat

San Giuseppe Moscati: Il Medico Santo 7 oktober kl. 07:25 · Oggi vi invito a recitare questa SUPPLICA 🙏🙏🙏❤ Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, donna della nostra terra innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli guardiamo il tuo viso dolcissimo. Coronata di dodici stelle, tu ci porti al mistero del Padre, tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo Bimbo divino, Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Amen 7 kommentarer Suzana Monika Amen Miracles of Catholic Truth 9 tim · HEALING PRAYER TO SAINT BERNADETTE OF LOURDES Patron Saint of the Sick Dear Saint Bernadette, Chosen by Almighty God as a channel of His Graces and Blessings, and through your humble obedience to the requests of Our Blessed Mother, Mary, you gained for us the Miraculous waters of Spiritual and physical healing. We implore you to listen to our pleading prayers that we may be healed of our Spiritual and physical imperfections. Place our petitions in the Hands of our Holy Mother, Mary, so that She may place them at the feet of Her beloved Son, Our Lord and Savior Jesus Christ, that He may look on us with mercy and compassion: . . . (MAKE YOUR PETITION HERE) Help, O Dear Saint Bernadette to follow your example, so that irrespective of our own pain and suffering we may always be mindful of the needs of others, especially those whose sufferings are greater than ours. As we await the Mercy of God, remind us to offer up our pain and suffering for the conversion of sinners, and in reparation for the sins and blasphemies of mankind. Pray for me Saint Bernadette, that like you, I may always be obedient to the will of Our Heavenly Father, and that through our prayers and humility we may bring consolation to the Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary that have been so grievously wounded by our sins. SAINT BERNADETTE OF LOURDES, PRAY FOR US. AMEN. 19 kommentarer Suzana Monika AMEN Amici di Fulton J. Sheen 12 m · IL LEGAME TRA LA COMUNIONE E IL SACRIFICIO DI CRISTO “Egli desidera donarci quella stessa vita che abbiamo immolato” Ci rendiamo conto davvero del legame tra Comunione e Sacrificio, sia da parte del Signore che da parte nostra, le sue povere creature? La Messa rende le due cose inseparabili: non c’è Comunione senza Consacrazione. Non riceviamo il pane e il vino che abbiamo offerto finché non vengono transustanziati nel Corpo e Sangue di Cristo. La Comunione è frutto del Calvario: viviamo di ciò che immoliamo. È una verità espressa da tutta la natura: i nostri corpi vivono grazie all’uccisione delle bestie dei campi e delle piante degli orti. Traiamo la vita dalla loro crocifissione. Non li immoliamo per distruggere, ma per portare a compimento, in vista della comunione. E adesso, per un meraviglioso paradosso dell’amore divino, Dio fa della sua croce il mezzo stesso della nostra salvezza. Noi lo abbiamo ucciso, lo abbiamo inchiodato, lo abbiamo crocifisso, ma nel suo eterno Cuore l’Amore non vuole essere vinto: Egli desidera donarci quella stessa vita che abbiamo immolato, donarci lo stesso Cibo che abbiamo distrutto, nutrirci con lo stesso Pane che abbiamo sepolto e lo stesso Sangue che abbiamo versato. Ha fatto del nostro crimine una felice colpa, trasformando una Crocifissione in una redenzione, una consacrazione in comunione, una morte nella vita senza fine. (Fulton J. Sheen, da “Il Calvario e la Messa”, opera all’interno del libro “Signore, insegnaci a pregare” edizioni Ares) BONDEN MELLAN KOMMUNIONEN OCH KRISTUSET ′′ Han önskar ge oss det liv vi har i regel ′′ Inser vi verkligen sambandet mellan nattvard och uppoffring, både från Herren och från oss, Hans stackars varelser? Massan gör två saker oskiljaktiga: det finns ingen nattvard utan konsecration. Vi tar inte emot brödet och vinet som vi bjöd på förrän de är transustrerade i Kristi kropp och blod. Nattvarden är frukten av Golgata: vi lever av det vi immolerar. Det är en sanning som uttrycks av all natur: våra kroppar lever tack vare dödandet av odjuren på trädgårdens åkrar och växter. Vi drar liv från deras korsfästelse. Vi förstör dem inte för att förstöra, utan för att få slut på det, med tanke på nattvarden. Och nu, för en underbar paradox av gudomlig kärlek, gör Gud sitt kors till vår frälsning. Vi dödade honom, vi spikade honom, vi korsfäste honom, men i hans eviga Hjärta vill kärleken inte bli vunnen: Han önskar ge oss det liv vi är isolerade, ge oss samma Mat som vi förstörde, mata oss med samma bröd vi har begravt och samma blod som vi skjular. Han gjorde vårt brott till en glad skuld, förvandlade en korsfästelse till en frälsning, en nattvardsvandring, en död i livet utan slut. (Fulton J. Sheen, från Golgata och Massa, arbetar i boken ′′ Herre, lär oss att be ′′ Ares utgåvor) · · 2 kommentarer Suzana Monika AMEN : amen https://fb.watch/8ynzEGAHAy/ · Svara · 1 m Suzana Monika AMEN Oddanie się w opiekę świętemu Józefowi- tych, którzy przyłączają się do modlitwy, proszę o NAPISANIE w komentarzu: “AMEN”. Ojcze ubogich, o Józefie święty, oto my, ubodzy w święte skarby nieba, my ubodzy w cnoty i łaski, po Maryi błagamy Ciebie, Patronie przemożny u Boga. Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do grzechów. Wyproś nam zamiłowanie cnoty, pobożności, cierpliwości i bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie wiary mocnej i stałej, nadziei niezłomnej i miłości najgorętszej Boga i bliźniego. Jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, Patronie, bądź ochroną naszą, pomocą naszą, wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki, chroń Ojczyznę naszą, broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie broń maluczkich oraz młodzież naszą. Daj nam chleba naszego, daj nam życie czyste, daj śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen. Tar hand om Sankt Joseph – de som är med i bön, skriv gärna i kommentaren: ′′ AMEN “. De fattigas fader, Joseph helig, här är vi, fattiga i himlens heliga skatter, vi är fattiga i dygder och nåd, efter Maria vi bönfaller dig, Guds skyddshelgon. Ge oss syndernas förlåtelse och avsky för synder. Ge oss passionen av dygd, fromhet, tålamod och rädsla för Gud. Förenkla multiplikationen av stark och stadig tro, obrytbart hopp och kärlek till den hetaste Gud och grannen. Som egyptiske Joseph var räddaren för sitt folk och sitt land, så var du, Patron, vårt skydd, vår hjälp, vår räddare i alla behov, både själ och kropp. Täck vår katolska kyrka, skydda vårt hemland, försvara alla kristna stater, särskilt försvaret av de små och unga. Ge oss vårt bröd, ge oss rent liv, ge helig död och evig frälsning. Ameen. · · 10 kommentarer Suzana Monika Amen https://fb.watch/8yncs-6ITL/ · Svara · 1 m Amici di Fulton J. Sheen https://www.edizioniares.it/…/signore-insegnaci-a-pregare · Svara · 1 m Lorna del Rosario St. Bernadette pease pray for us. Amen 🙏🙏🙏https://www.youtube.com/watch?v=jqDjv3Lu9ckÖppna

2021-10-10 18:51

Du har skickat

Miracles of Catholic Truth 48 m · THE HOLY FACE DEVOTION Devotion of St. Therese of Lisieux Posted Each Sunday on Miracles of Catholic Truth PRAYERS OF REPARATION TO THE HOLY FACE OF JESUS …As requested by Our Lord Jesus Christ. These prayers are to be said on Sundays and the Holy Days of Obligation, publicly (if possible), and preferably before the Blessed Sacrament or before the picture of the Holy Face. Dear Lord, through the Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, I (we) offer You these prayers in reparation for the sins which offend God the most in these modern times–the sins of BLASPHEMY and the PROFANATION OF SUNDAY and Your Holy Days of Obligation: One Our Father, Hail Mary, and Glory Be To The Father LITANY OF THE HOLY FACE OF JESUS I salute Thee, I adore Thee and I love Thee, O adorable Face of Jesus, my Beloved, noble Seal of the Divinity! Outraged anew by blasphemers. I offer Thee, through the heart of Thy blessed Mother, the worship of all the Angels and Saints, most humbly beseeching Thee to repair and renew in me and in all men Thy Image disfigured by sin. O adorable Face which was adored, with profound respect, by Mary and Joseph when they saw Thee for the first time, have mercy on us. O adorable Face which did ravish with joy, in the stable of Bethlehem, the Angels, the shepherds and the magi, have mercy on us. O adorable Face which did transpierce with a dart of love in the Temple, the saintly old man Simeon and the prophetess Anna, have mercy on us. O adorable Face which filled with admiration the Doctors of the law when Thou didst appear in the Temple at the age of twelve years, have mercy on us. O adorable Face which possesses beauty always ancient and always new, have mercy… O adorable Face which is the masterpiece of the Holy Ghost, in which the Eternal Father is well pleased, have mercy on us. O adorable Face which is the ineffable mirror of the divine perfection, have mercy on us. Adorable Face of Jesus which was so mercifully bowed down on the Cross, on the day of Thy Passion, for the salvation of the world! Once more today in pity bend down towards us poor sinners. Cast upon us a glance of compassion and give us Thy peace. O adorable Face which became brilliant like the sun and radiant with glory, on the Mountain of Tabor, have mercy on us. O adorable Face which wept and was troubled at the tomb of Lazarus, have mercy on us. O adorable Face which was rendered sad at the sight of Jerusalem, and shed tears on that ungrateful city, have mercy on us. O adorable Face which was bowed down to the ground in the Garden of Olives, and covered with confusion for our sins, have mercy on us. O adorable Face which was covered with the sweat of blood, have mercy on us. O adorable Face which was struck by a vile servant, covered with a veil of shame, and profaned by the sacrilegious hands of Thy enemies, have mercy on us. O adorable Face which by Its divine glance, wounded the heart of St. Peter with a dart of sorrow and love, have mercy on us. Be merciful to us, O my God! Do not reject our prayers, when in the midst of our afflictions, we call upon Thy Holy Name and seek with love and confidence Thy adorable Face. O adorable Face which was washed and anointed by Mary and the holy women and covered with a shroud, have mercy on us. O adorable Face which was all resplendent with glory and beauty on the day of the Resurrection, have mercy on us. O adorable Face which is hidden in the Eucharist, have mercy on us. O adorable Face which will appear at the end of time in the clouds with great power and great majesty, have mercy on us. O adorable Face which will make sinners tremble, have mercy on us. O adorable Face which will fill the just with joy for all eternity, have mercy on us. O adorable Face which merits all our reverence, our homage and our adoration, have mercy on us. O Lord, show us Thy Face, and we shall be saved! O Lord, show us Thy Face, and we shall be saved! O Lord, show us Thy Face, and we shall be saved! Note: The Litany of the Holy Face above, and the same Litany in our pamphlets, is the abridged version, as the full version is quite lengthy. Here is the full-length Litany of the Holy Face. PRAYER TO OFFER THE HOLY FACE OF JESUS TO GOD THE FATHER TO APPEASE HIS JUSTICE AND DRAW DOWN MERCY UPON US Almighty and Eternal Father, since it has pleased Our Divine Savior to reveal to mankind in modern times the power residing in His Holy Face, we now avail ourselves of this Treasure in our great need. Since our Savior Himself promised that by offering to You His Holy Face disfigured in the Passion we can procure the settlement of all the affairs of our household, and that nothing whatsoever will be refused to us, we now come before Your throne. Eternal Father, turn away Your angry gaze from our guilty people whose face has become unsightly in Your eyes. Look instead upon the Face of Your Beloved Son; for this is the Face of Him in whom You are well pleased. We now offer You His Holy Face covered with blood, sweat, dust, spittle and shame, in reparation for the worst crimes of our age, which are atheism, blasphemy, and the desecration of Your holy days. We thus hope to appease Your anger justly provoked against us. The All-Merciful Advocate opens His mouth to plead our cause; listen to His cries, behold His tears, O God, and through the merits of His Holy Face hearken to Him when He intercedes for us poor miserable sinners. Visa mindre Kommentarer Suzana Monika amen :Izdavačka kuća “Kyrios” 2 tim · PROMJENE U KRVI NAKON MOLITVE Istraživač, dr Mihail Lazorik, docent na katedri za fakultetsku terapiju Užgorodskog Nacionalnog sveučilišta i autor čak 166 patenata i 15 licenci, koji se još iz studentskih dana bavio istraživanjem bijelih krvnih zrnaca, odlučio je ispitati utjecaj molitve na ljudsku krv. Tijekom studija, koji je trajao 15 godina, došao je do izvanrednog znanstvenog otkrića: “Odrastao sam u obitelji vjernika i nikada ne sumnjam u moć molitve. Međutim, kao znanstvenik, to sam morao dokazati u eksperimentima. Poznato je da nakon molitve osoba osjeća mir i duhovnu snagu. Ali što se događa, međutim, na fizičkoj razini, osobito s našom krvlju? To sam želio ispitati “, kaže znanstvenik. Osobe koje su pristale sudjelovati u eksperimentu bile su različite vrste spolova, razine obrazovanja, socijalnog statusa i struke. Bolovali su od raznih bolesti: arterioskleroze, hepatitisa B, reumatizma … Prethodno bi dr Mihail uzeo uzorke kapilarne i venske krvi, i njih analizirao. Zatim bi onaj čija je krv prethodno analizirana dobio za pročitati molitve poput Očenaša, Vjerovanja, Care nebeski, 51 Psalam, tropar dana.. U trajanju od 15-20min. Po obavljenoj molitvi ponovo bi napravio analizu venske i kapilarne krvi i definirao kvantitativne, morfološke i funkcionalne karakteristike krvnih stanica. “Krv na razini stanica postala je drugačija! Sjećam se našeg prvog pacijenta koji je nakon ozbiljne katastrofe patio od upornog oticanja kuka i osteomijelitisa. Imao je snažnu bol u kostima lica, i bio je vrlo izmučen. Kada sam usporedio njegovu krvnu sliku prije i poslije molitve, utvrdio sam je da je razina jednog od indikatora fagocitoze 6 puta manji nego prije eksperimenta! To me uvjerilo da smo na dobrom putu “, rekao je dr. Mihail Lazorik. Svi daljnji pokusi pokazali su istu stvar: nakon molitve, razina infekcije u organizmu se smanjila. Posebno kada je u pitanju akutna faza bolesti, promjene se pojavljuju u svim pokazateljima, upalni procesi se smiruju i postupno nestaju. U svakom eksperimentu očitavale su se značajne promjene u vrijednostima pojedinih parametara krvnih stanica, što ukazuje da je molitva ključni faktor koji izaziva promjenu broja, morfološke i funkcionalne osobine krvnih stanica, što se konstatira i na statističkom razini. To je dokaz da molitva doista utječe na organizam na staničnoj i subcelularnoj razini. “Molitva nije samo riječ. Proizvodi oscilacije određene frekvencije. Dugo je dokazano da molitva mijenja strukturu vode. Čovjek je skoro 80% vode i molitva ga mijenja na staničnoj razini čak i ako čita molitvu u sebi. A kada je izgovara glasno, čuju se zvučne vibracije koje dodatno djeluju na ljudsko tijelo i izazivaju promjene u krvnoj slici, smanjuju upalu, imaju ljekovito djelovanje ” objašnjava dr Mihail Lazorik. Doktor biologije P.P. Garjajev i doktor tehničkih nauka G.T. Tertišnij pomoću uređaja kojeg su sami konstruirali su zabilježili: da kletva uzrokuje mutageno djelovanje slično radioaktivnom zračenju od 1000 rengena. Također, dr. Garjajev je u suradnji s akademikom Govoroevim sproveo eksperiment s tekstom molitve “Oče naš”. Tekst molitve insprintan je na laserskom printeru i skeniran biološkim laserom. Dobijeni podaci su prevedeni u sliku i zvuk. Molitva se manifestirala u svim duginim bojama, uz prekrasnu melodiju. Izdavačka kuća “Kyrios” Du har skickat https://www.facebook.com/photo/?fbid=554507549314687&set=a.130946468337466Öppna

2021-10-14 23:58

Du har skickat

https://www.facebook.com/watch/?v=4148397141920569 23:51 Du har skickat Suzana Monika https://www.facebook.com/…/a.26894427…/1577062995966396/ · Svara · 1 m Suzana Monika THE GOLDEN ARROW and OTHER RELATED PRAYERS Our Lord showed Sister Mary how much blasphemy hurt Him, “more grievously than all other sins,’’ as she put it, by having her visualize it as “a poisoned arrow continually wounding His divine Heart.” PRAYER: May the most holy, most sacred, most adorable, most incomprehensible and unutterable Name of God be always praised, blessed, loved, adored and glorified in Heaven, on earth, and under the earth, by all the creatures of God, and by the Sacred Heart of Our Lord Jesus Christ, in the Most Holy Sacrament of the Altar. Amen. “The Golden Arrow is an important prayer that Jesus gave to Sister Mary of St. Peter, a Carmelite nun in France, in August of 1843. Sister Mary called it “an Act of Praise that our Lord Himself dictated to me, notwithstanding my unworthiness, for the reparation of Blasphemy [insulting or disrespectful thoughts or behavior] against His Holy Name.” Like the Devotion to Jesus’ Holy Face that she also promoted at His request, the Golden Arrow is meant as an act of reparation for the profanation of Sunday and of Holy Days of Obligation as well. It is often recited as part of a group of prayers known as the Holy Face Devotion: PRAYERS AND DEVOTIONS OF THE HOLY FACE ***The Golden Arrow*** Dictated by Our Lord to Sister Mary de Saint-Pierre in Reparation for Blasphemy “May the Most Holy, Most Sacred, Most Adorable, Most Mysterious and Unutterable Name of God be praised, blessed, loved, adored and glorified, in Heaven, on earth, and in the hells, by all God’s creatures, and by the Sacred Heart of Our Lord and Savior Jesus Christ in the Most Holy Sacrament of the Altar. Amen.” (After receiving this prayer, Sister Marie de Saint-Pierre was given a vision in which she saw the Sacred Heart of Jesus delightfully wounded by the ‘Golden Arrow,’ as torrents of graces streamed from It for the conversion of sinners.) ***The Offering of the Holy Face*** Composed by Sister Marie de Saint-Pierre Eternal Father, I offer Thee the adorable Face of Thy Beloved Son for the honor and glory of Thy Holy Name and for the salvation of men. (One can make this offering of the Holy Face for any intention. Our Lord said to Sister Saint-Pierre, “Nothing you ask in making this offering [of the Holy Face] will be refused to you.” (Nov. 22, 1846). ***Prayer To Defeat “Revolutionary Men”*** Eternal Father, I offer Thee the Cross of Our Lord Jesus Christ, and all the instruments of His Holy Passion, that Thou mayest put division in the camp of Thy enemies, for as Thy Beloved Son hath said, “a kingdom divided against itself shall fall.” (Under the guidance and inspiration of Our Lord, Sister Saint-Pierre started to recite a special prayer for the defeat of Communists, and by extension, for defeat of all “revolutionary men.”) ***Prayer to the Holy Face*** Composed by St Thérèse of the Child Jesus O Jesus, who in Thy cruel Passion didst become the reproach of men and the Man of Sorrows, I venerate Thy Divine Face. Once it shone with the beauty and sweetness of the Divinity: now for my sake It has become as the face of a leper. Yet in that disfigured Countenance I recognize Thy infinite love, and I am consumed with the desire of loving Thee and making Thee loved by all mankind. The tears that streamed in such abundance from Thy eyes are to me as precious pearls which I delight to gather, that with their infinite worth I may ransom the souls of poor sinners. O Jesus, whose Face is the sole beauty that ravishes my heart, I implore Thee so as to inflame me with Thy love that it may quickly consume me, and may I soon reach the vision of Thy glorious Face in Heaven! Amen. (300 days indulgence). ***Litany of the Holy Face*** Composed by Sister Mary of Saint Peter, approved by Msgr. Morlot, Archbishop of Tours, 1847; granted 100 days indulgence by Pope Pius IX, January 27, 1853. In reparation for blasphemies; for the conversion of sinners, in particular blasphemers; and for asking of God any grace whatsoever. (Pause for private intentions.) Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. Holy Virgin Mary. Pray for us. O adorable Face, which was adored with profound respect by Mary and Joseph when they saw Thee for the first time,* Have Mercy on us. O adorable Face, which in the stable of Bethlehem didst ravish with joy the angels, the shepherds and the Magi.* O adorable Face, which in the Temple didst transpierce with a dart of love the saintly old man Simeon and the prophetess Anna.* O adorable Face, which was bathed in tears in Thy holy Infancy.*” O adorable Face, which, when Thou didst appear in the Temple at twelve years of age, didst fill with admiration the Doctors of the law, O adorable Face, white with purity and ruddy with charity, O adorable Face, more beautiful than the sun, more lovely than the moon, more brilliant than the stars, O adorable Face, fresher than the roses of spring, O adorable Face, more precious than gold, silver and diamonds, O adorable Face, whose charms are so ravishing, and whose grace is so attractive, O adorable Face, whose every feature is characterized by nobility, O adorable Face, contemplated by angels, O adorable Face, sweet delectation of the saints, O adorable Face, masterpiece of the Holy Ghost, in which the Eternal Father is well pleased, O adorable Face, delight of Mary and of Joseph, O adorable Face, ineffable mirror of the Divine perfections, O adorable Face, whose beauty is always ancient and always new, O adorable Face, which appeases the wrath of God, O adorable Face, which appeases the wrath of God, O adorable Face, which makest the devils tremble, O adorable Face, treasure of graces and of blessings, O adorable Face, exposed in the desert to the inclemencies of the weather, O adorable Face, scorched with the heat of the sun and bathed with sweat in Thy journeys, O adorable Face, whose expression is all-divine, O adorable Face, whose modesty and sweetness attracted both the just and sinners, O adorable Face, which gave a holy kiss to the little children, after having blessed them, O adorable Face, troubled and weeping at the tomb of Lazarus, O adorable Face, brilliant as the sun, and radiant with glory on Mount Thabor, O adorable Face, sorrowful at the sight of Jerusalem and shedding tears on that ungrateful city, O adorable Face, bowed to the earth in the Garden of Olives, and covered with confusion for our sins, O adorable Face, bathed in a bloody sweat, O adorable Face, kissed by the traitor Judas, O adorable Face, whose sanctity and majesty smote the soldiers with fear and cast them to the ground, O adorable Face, struck by a vile servant, shamefully blindfolded, and profaned by the sacrilegious hands of Thine enemies, O adorable Face, defiled with spittle and bruised by innumerable buffets and blows, O adorable Face, whose divine look wounded the heart of St. Peter with a dart of sorrow and love, O adorable Face, humbled for us at the tribunals of Jerusalem, O adorable Face, which didst preserve Thy serenity when Pilate pronounced the fatal sentence, O adorable Face, covered with sweat and blood, and falling in the mire under the heavy weight of the Cross, O adorable Face, worthy of all our respect, veneration and worship, O adorable Face, wiped with a veil by a pious woman on the road to Calvary, O adorable Face, raised on the instrument of most shameful punishment, O adorable Face, whose brow was crowned with thoms, O adorable Face, whose eyes were filled with tears of blood, O adorable Face, into whose mouth was poured gall and vinegar, O adorable Face, whose hair and beard were plucked by the executioners, O adorable Face, which was made like to that of a leper, O adorable Face, whose incomparable beauty was obscured under the dreadful cloud of the sins of the world, O adorable Face, covered with the sad shades of death, Det gick inte att skicka kommentaren. · Redigera Suzana Monika Suzana Monika Ana Clara Tom t10S rt6iemd · FRA FILIPPO LIPPI (1406 ‐ 1469) VERKÜNDIGUNG MARIAE Das Geschehen der Verkündigung vollzieht sich in einer Renaissance-Architekturkulisse. Durch die Betonung der doppelten Mauer, die den Garten umschließt, gibt der Maler vermutlich einen Hinweis auf den Orden der Suore Murate, für deren Klosterkirche das Altarbild entstand. Zudem ist damit auf den “hortus conclusus” (verschlossener Garten) des Hohenliedes verwiesen, der wie die Lilie Marias Jungfräulichkeit symbolisiert. https://www.youtube.com/watch?v=pAJt8_4Fp_8… Angelus – Der Engel des Herrn (außerhalb der Osterzeit) V.: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, A.: und sie empfing vom heiligen Geist. Gegrüßet seist du, Maria… V.: Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, A.: mir geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria… V.: Und das Wort ist Fleisch geworden A.: und hat unter uns gewohnt. Gegrüßet seist du, Maria… V.: Bitte für uns, heilige Gottesmutter, A.: dass wir würdig werden der Verheißung Christi. V.: Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus unsern Herrn. Amen. PREGON PASCUAL YOUTUBE.COM PREGON PASCUAL PREGON PASCUAL · Svara · Ta bort förhandsvisning · 1 m Suzana Monika Hermann Leiner har delat ett minne. 4tm0n tio07edm · 2. Timotheus 3 1 Das aber sollst du wissen, daß in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. 2 Denn die Menschen werden sich selbst lieben[1], geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, 3 lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, 4 Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; 5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht[2], deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab! 2. Timothy 3 1 Men detta ska du veta att i de sista dagarna kommer onda tider att inträffa. 2 För män kommer att älska sig själva [1], vara girig, skrytsam, arrogans, hädanefter, olydig mot föräldrar, otacksam, ohelig, 3 kärlekslös, oförenlig, förtalös, omisskännlig, våldsam, fiende till godo, 4 Landsförrädare, slarviga, uppblåsta; de älskar njutning mer än Gud; 5 i detta syfte har de yttre skenet av fruktan för Gud [2], men de förnekar sin makt. Vänd dig bort från sådant!Öppna

2021-10-17 14:20

Du har skickat

https://hrvatskepraviceblog.com/2020/01/30/europski-dom-zagreb-i-europski-pokret-hrvatska-glavni-su-organizatori-projekta-europa-u-skoli-na-podrucju-republike-hrvatske-koji-se-provodi-od-1994-godine-i-za-njih-domovinski-rat-ne-postoji/ 14:08 Du har skickat The Holy Mass for Tradesmen & Artisans ~ The Hidden Treasure 1h ago A strong reminder of the efficacy of the Mass…and not to take lightly our duty to attend on Sundays and Holydays of Obligation… FOR TRADESMEN AND ARTISANS The idol of our times is self-interest, and, alas, how many prostrate themselves before it offering to it at all times and in all places their undivided homage! And thence it comes that, pursuing this idol, they forget the true God, and so come to plunge themselves into an abyss of evil, and a perpetual destitution of all true good; whereas, the holy Royal Prophet declares that all who in the first place seek God shall not encounter any evil, but shall abound in all good. Inquirentes Dominum non deficient omni bono (Ps. 33:11). This is amply verified in those who, before applying to their business, manage first to assist at holy Mass, as the adventure which is told of certain traders of Gubbio well illustrates. They had gone to a public fair held in the town of Cisternino, and having made a clearance of their wares, two of them began to speak of going, and fixed to start the next day at dawn, so as to arrive by evening in their own neighborhood. But the third would not consent to start then, and protested that, next day being Sunday, he could never think of commencing a journey without having first heard holy Mass; that then, after a little food, they might take their departure more to their satisfaction, and that, should they not succeed in getting to Gubbio that evening, there was no want of comfortable inns on the road. His companions did not yield to this wise and salutary counsel, but, bent on arriving at home next night, they answered that Almighty God would have compassion on them if they lost Mass for once. So on Sunday morning before dawn, without ever entering church, they took their way on horseback toward home. They arrived near the river Corfuone. By the violent rain which had fallen during the night it was now excessively swollen, and the current beating strongly against the wooden bridge had somewhat shaken and weakened it. They advanced upon it with their horses, and no sooner had they reached the middle than a still further rise and furious rush of the flood broke down and swept away the whole structure. The two unhappy traders were, of course, plunged with their horses into the river and drowned, losing at once their money, their goods, their lives. At the sound of the crash, and sight of the havoc, the peasants ran to the spot, and contrived with hooks to draw the corpses out, which they then left stretched out on the bank, in order that, if possible, they might be recognized and obtain burial. Soon after, the third trader, who had been detained by his wish to satisfy the precept of attending Mass, and who had then taken to the road with joyful alacrity, came up to the river and beheld the two bodies on the bank. Drawing up to observe them, he instantly recognized his two companions, and heard from the bystanders all the miserable catastrophe with the utmost agitation of spirit. Then he lifted his hands to Heaven, returning thanks to the Most High, Who had so mercifully preserved him; and he blessed a thousand times the hour in which he assisted at the Holy Sacrifice, clearly recognizing the source of his safety. When again at home, he announced the sad intelligence, got the relations to procure proper interment for the departed, and stirred up among all a lively desire of daily attendance at holy Mass. (Lohner. tom. 2, tit. 64.) O accursed avarice!—let me give vent to what I feel— accursed passion, that cuttest off the heart from God, and takest away, as it were, from us the very faculty of free will, so far as regards the power of attending to the great business of eternal salvation! That the avaricious may enter into themselves, I will illustrate my meaning by an example from Holy Scripture. Samson, you are aware, was bound in vain even with the sinews of oxen, and with fresh ropes never before used. At last he informed his treacherous wife that the secret of his strength lay hid in the locks of his hair; and so no sooner were they cut off than he lost all his wonderful strength, fell into the power of the Philistines, was made blind by them, and condemned to work a mill. Now, what was the chief and prime error of Samson? Was it, perhaps, in allowing himself to be so securely bound? That was not his error. The evil lay in telling the secret of his strength, and thus allowing the loss of his mysterious locks, which once gone, he was no longer himself. Now, a man engaged in trade doubtless permits himself to be bound by a thousand ties of traffic, of accounts, of exchange, and so on. Does the deadly peril of avarice consist in all this? No, not in all this. The danger lies in cutting off the locks of hair. Let me explain. Suppose a man in trade to have never so great a pressure of business, but hearing betimes every morning the bells that call to Mass, says to himself, “Business, wait a little; have patience; let us get our Mass safely settled”: such a man is Samson bound but not shorn—bound by the thousand cords of business, but not shorn of the secret source of strength. Another is also caught in a multitude of cords: workmen to pay, accounts to clear, letters to write, correspondents with whom to negotiate: one man expects an answer, another his money. Alas, what a labyrinth of bonds! No matter, Sunday at last comes round, or the festival of some saint, his patron perhaps; he breaks loose from all, and goes with devotion to hear some Masses and offer up his prayers. This man also is a Samson bound but not shorn; for, amid all his affairs, he never loses sight of the great business of eternal salvation. But attend to me now: if you are bound by a thousand ties of interest, without vigor to snap them through, if you fail to come forth at the proper time, and cease firmly to frequent the Sacraments and the Holy Sacrifice, then woe to you; then are you both bound and shorn. In this case, though your gains be just, yet at such a cost they are sinful; there is within you a coarse and horrid avarice, which will treat you as Samson was treated, until, at last, as with Samson, the roof overhead shall fall in upon you. Then quae parasti cujus erunt?— “whose shall those things be which thou hast provided?” (Luke 12:20.) But you are thinking that the avaricious will never listen except to a tune in their own key. Well, then, be it so. Get rich, gather up, make profit. What is the surest way? I will show you: daily hear holy Mass with thorough devotion. It is plainly seen in the case of two artisans whom I could point out. Both pursue the same trade; one is burdened with a family: wife, children, grandchildren; the other is alone with his wife. The first has brought up his family in great comfort and even style, and all his transactions turn out wonderfully. Customers at his shop, and sales despatched. So he has gone on, till he finds himself putting by every year a good round sum, to serve in time for marriage-portions for his daughters. The other, who is without children, at one time got little employment, was half famished, and was, in short, a ruined man. One day he said confidentially to his neighbor, “How is it you do? In your home there rains down every blessing of God; while I, poor wretch, cannot hold up my head, and all sorts of calamities light on my house.” “I will tell you,” said his neighbor; “tomorrow morning I shall be with you, and will point out the place from which I draw so much.” Next morning he took him to church to hear Mass, and then led him back to his workshop; and so two or three different times, till at last the poor man said, “If nothing else is wanted than to go to church to hear Mass, I know the way well enough, without putting you to inconvenience.” “Just so,” said the other; “hear holy Mass, my friend, with devotion, every day, and you will see a change on the face of your fortune.” And, in fact, so it was. Beginning to hear holy Mass every morning, he be came well provided with work, shortly paid his debts, and put his house once more in capital condition. (Sar. in Vit. S. Joan. Eleem.) Trust to the words of the Gospel. And if you do so, how can you doubt the fact? Does it not say clearly, Quaerite primum regnum Dei. . . et haec omnia adjicientur vobis? “Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you.” (Matt. 6:33.) Make but the trial for a year; hear holy Mass every morning with true earnest devotion for one year, and if your temporal interests do not take a better turn, lay the blame on me. But there is little fear of that; you will rather have many reasons to thank me.Öppna

2021-10-18 14:24

Du har skickat

2021-10-18 15:24

Du har skickat

https://youtube.com/watch?v=SGmHov2SIFs&feature=share 13:47 Du har skickat WOW real faith 15:07 Hermann Hermann Leiner Hermann Hermann Leiner https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=572963134135795&id=100042663413773&sfnsn=moÖppna

2021-10-19 12:00

Du har skickat

Rosenkranz-Gruppe Marko Mark Blach · tSip17 okntofber5 o85kml.mfe 17:itcd13 · Die Verdammung eines Priesters! – Pfarrer Stephen Scheier erlebt sein persönliches Gericht! Der Deutsche, katholische Pfarrer Scheier, der in den USA tätig ist, erlitt am 18. Oktober 1985 eine schweren Verkehrsunfall, der normaler Weise zu seinem ewigen Tod geführt hätte. Nur der Fürsprache der Muttergottes verdankte er, dass er nicht in die Hölle kam, sondern nochmals eine letzte Chance erhielt, sein Priesterleben zu ändern. Pfarrer Scheier: „Meine Aufgabe ist es, allen Menschen und besonders den Priestern zu sagen, dass die Hölle existiert und dass jeder in die Hölle kommen kann! Ich habe meine Lektion gelernt! Aber ER musste mir das Genick brechen und mir mit der ewigen Hölle drohen, um meine Aufmerksamkeit auf IHN zu lenken. Ich würde niemals mehr zu meinen vorherigen Leben zurückkehren – niemals mehr!“ «Die Priester, die heute so leben, wie dies bei den meisten von ihnen der Fall ist, sind die größten Feinde, welche die Kirche Gottes überhaupt aufzuweisen hat. Die Verderbtheit der Geistlichkeit ist die Hauptursache des Verfalls der Kirche.» Hl. Vinzenz von Paul (1581-1660) Eines Tages nach meiner Rückkehr feierte ich wie gewohnt eine Werktagsmesse. Das Evangelium des Tages – eine Perikope, die ich schon viele Male las und hörte – handelte von jemandem, der einen Feigenbaum in seinem Weinberg hatte. Als er beim Inspizieren keine Früchte am Baume vorfand, sprach er zum Weingärtner: «Siehe, drei Jahre sind es schon, seit ich komme und Frucht an diesem Feigenbaum suche, jedoch keine finde. Hau ihn um! Wozu nimmt er noch den Boden weg?» Wir lesen weiter im Evangelium: «Der aber wendete ein und sagte zu ihm: Herr, lass ihn dieses Jahr noch! Ich will erst noch rings um ihn aufgraben und Dünger einlegen; vielleicht bringt er dann Frucht. Wenn aber nicht, dann magst du ihn umhauen!» [Lk 13:6-9] Die Seite mit diesem Evangelium, das ich gelesen hatte, wurde immer größer und heller und bewegte sich schließlich vom Lektionar zu mir hin. Ich dachte, dass etwas Außergewöhnliches geschehen war. Das Besondere an diesem Evangelium war, dass es wie ein Gespräch anmutete, dem ich zuhören konnte. Ich beendete die heilige Messe, so gut ich konnte, ging ins Pfarrhaus zurück und setzte mich in meinen Sessel. Sehr schnell erinnerte ich mich an das Gespräch, das kurz nach meinem Unfall stattgefunden hatte: Ich befand mich vor dem Richterstuhl des allmächtigen Gottes und Seines Sohnes Jesus Christus. Der Herr ging sehr schnell durch mein ganzes Leben. Ganz besonders klagte Er mich schwerer Todsünden an, für die ich keine Zeit mehr zum Beichten oder zum Bereuen hatte. Ich dachte, ich könnte mir hierfür noch Zeit nehmen. Offensichtlich hatte Er andere Gedanken.. Als Er seine Anklage beendet hatte, sprach Er: «Das Urteil lautet, Hölle auf ewig!» Dies war keine Überraschung. Ich sagte: «Ja, Herr, ich weiß. Das ist, was ich verdiene!» Wenn man mit der ewigen Wahrheit spricht, gibt es keine Entschuldigungen oder Ausreden. Alles, was Er sagte, erkannte ich als richtig und wahr. Es gab überhaupt nichts zu entschuldigen. Er sagte mir bloß, dass ich haben könne, was ich wollte. Meine Wahl war die ewige Verdammnis. Er respektierte also nur meine Wahl, die ich selbst getroffen hatte. Kurz darauf, vernahm ich eine weibliche Stimme. Ich sah die Person nicht, sondern hörte sie nur. Die Stimme sagte: «Mein Sohn, willst Du nicht sein Leben und seine unsterbliche Seele retten?» Daraufhin sagte Jesus Christus: «Mutter, er war während zwölf Jahren ein Priester nur für sich selbst und nicht für mich – das reicht mir. Lass ihn die Strafe haben, die er verdient hat!» Daraufhin sagte die weibliche Stimme: «Aber wie wäre es, mein Sohn, wenn wir ihm besondere Gnaden geben und dann sehen, ob er Früchte trägt? Bringt er keine Früchte hervor, dann geschehe Dein Wille.» Es folgte eine kurze Pause.. Dann hörte ich IHN sagen: «Mutter, er gehört Dir!» Jesus Hinterließ ihr die Menschliche Rasse am Fuße des Kreuzes , bei den Worten : Frau siehe deinen Sohn. Seit diesem Zeitpunkt hält sie uns für ihre Kinder. WIR HABEN EINE ANWÄLTIN IM HIMMEL! – Eine Anwältin deren : Gott Vater , Gott Sohn und der Heilige Geist – Nicht NEIN sagen können ! Es ist für sie unmöglich, Maria NEIN zu sagen. Ist es nicht diese Person ,die wir die ganze Zeit auf unserer seite haben wollen ? Die Muttergottes ist jetzt meine Mutter. Ich gehöre ganz ihr, und zwar im natürlichen wie auch im übernatürlichen Sinne. Ich weiß nicht, wie ich heute ohne sie leben könnte. Früher hegte ich keine besondere Verehrung zu ihr. Jetzt aber verehre ich sie ganz besonders. Mein Leben als Priester hat sich dramatisch verändert. Jetzt weiß ich, dass es ein Leben lang braucht, ja wirklich ein ganzes Leben, um ein guter Priester zu werden, so wie Gott ihn haben will. Das schafft man nicht in einem Monat, in einem Jahr oder in fünf Jahren. Unser Herr hat gesagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie sein himmlischer Vater vollkommen ist. Und das gilt auch für die Priester. Ich habe seither erfahren, dass meine Mission ist, «wieder zurückzukommen» und den Leuten zu sagen, dass erstens die Hölle existiert, sie existiert wirklich, und zweitens, dass auch die Priester zu ewiger Hölle verurteilt werden können. – Viele Leute fragen sich, wie denn ein Priester die Hölle verdienen kann? Pfarrer Scheier: Für uns gelten die gleichen Gebote wie für jeden anderen auch. Es gibt die Zehn Gebote Gottes. Wenn eines oder mehrere dieser Gebote übertreten werden, so müssen wir zur Beichte gehen, denn wir haben gesündigt. Wir haben womöglich schwer gegen den Herrn gesündigt. Auch Priester können sich schwer versündigen. Der weiße Streifen, den ein Priester als Kragen an seinem Hals trägt, garantiert ihm keinesfalls den Himmel. Wir müssen an uns ebenso hart arbeiten und manchmal noch härter als der durchschnittliche Katholik. Das kommt daher, weil wir für mehr verantwortlich sind, denn wir geben den Gläubigen die Ratschläge, wie man zu leben hat. Wir vertreten ihnen gegenüber Seine Kirche. Wir sprechen über das, was Jesus sagte und lehrte. Folglich sind wir für sehr viel mehr verantwortlich. Die Leute glauben das nicht, aber wir tragen wirklich eine sehr große Verantwortung. Die Gläubigen sind der Meinung, dass wir garantiert gerettet sind. Das stimmt nicht, überhaupt nicht! Im Namen der “Ökumene”, sind in den Kirchen viele entsetzliche Dinge geschehen! Da werden Statuen und Kniebänke aus den Kirchen entfernt, der Tabernakel wird zur Seite oder sogar in einen anderen Raum gestellt. Und der Priester sitzt in einer Art Präsidentenstuhl und wird zum Mittelpunkt in der Liturgie – in der Mitte des Altarraumes. In der Mitte ist der Priester, nicht mehr Jesus. Jesus wird nicht mehr gesehen. Nennen wir einen anderen Punkt. Man hat kein Kruzifix mehr, nur noch ein nacktes Kreuz ohne Corpus! Das Kruzifix muss weg! Warum? – Weil das unsere “protestantischen Brüder” beleidigen würde! Wenn sie das Kruzifix sehen, sagen sie: «Warum habt ihr einen Korpus auf dem Kreuz? Jesus ist doch auferstanden! Jetzt ist es doch das bloße Kreuz!» Das ist wahr. Aber Jesus daran zu sehen stellt eine andere Botschaft dar. Wir sehen den Leib von Jesus Christus am Kreuz; wir sehen, wie viel Er für uns gelitten hat. Aber das gilt heute nicht mehr. Vigilien und Kreuzwege sind nicht mehr “modern” und werden deshalb nicht mehr abgehalten. Die Gebärden der inneren Ehrbezeugung der Gläubigen und des Priesters – das Knien und die Kniebeuge – gehören der Vergangenheit an.. Theaterstühle stehen beim Tabernakel … Eine Verneigung zum Allerheiligsten hin gilt heute als ausreichend, die Kniebeuge ist veraltet. Das Stehen bei der Wandlung, gilt in manchen Pfarreien als modern. – Alle diese Dinge sind einfach nur schlimm! Ein weiterer Punkt ist die Unterstützung von Priestern durch andere Priester. In vielen Diözesen gibt es das heute nicht mehr. In den 50er Jahren hörte man von den Priestern, dass das Priestertum die erhabenste Gemeinschaft in dieser Welt sei. Das wird heute nicht mehr gesagt! Dafür gibt es jetzt ein Spiel, das die Priester spielen. Es gibt zwei Arten, es zu spielen. Die eine ist: Wenn der Priester eine gute Arbeit leistet, dann sagen die anderen Priester: «Was will er beweisen? Was bezweckt er damit?» Die andere Spielart ist folgende: Wenn er im Kleinen oder Großen scheitert, dann sagt man: «Seht, ich sagte ja, dass es ihm nicht gelingen wird.» Es ist eine traurige Tatsache, dass die Kinder heute – das heißt schon seit den 60er und 70er Jahren – nicht mehr im katholischen Glauben erzogen werden. Die Lehrbücher für Kinder, die nicht in private oder konfessionsgebundene Schulen gehen, weisen extreme Mängel hinsichtlich der Lehre der Kirche auf, insbesondere auf dem Gebiete der Sittlichkeitslehre. In den 70er Jahren habe ich einmal an unserer Schule einen katechetischen Lehrtext eingehend geprüft. Auf der einen Seite im Buch war eine Abbildung von einem lächelnden Jesus zu finden, auf der anderen Seite stand in fetter Schrift: «Jesus liebt Dich». Das Kind blättert weiter … In dieser Art werden heute unsere Kinder unterrichtet. Die Kinder erfahren weder die Gebote Gottes noch die Dogmen oder die Lehre der Kirche, noch wie sie eine gute Beichte ablegen können! Zweier Dinge sind sicher: der Tod und die Steuer. Alles andere wird kommen und gehen, aber diese zwei Dinge sind sicher. Und noch eines ist sicher für uns alle, für jeden von uns: Eines Tages müssen wir wie Pfarrer Scheier vor Gott stehen, und ihr könnt nicht damit rechnen, dass die Muttergottes dann für euch Fürbitte einlegen wird. Ich hoffe, sie wird es tun. Ich hoffe, sie wird es für alle von uns tun. Aber ich glaube, das Erlebnis von Pfarrer Scheier war äußerst ungewöhnlich und hat einen tieferen Sinn. Ich denke, dass sein Zeugnis von heute Abend für sich spricht. Ein weiterer Zweck dieses Erlebnisses: Wir alle, die Kirche, die Priester, die Ordensleute sowie die Laien sollen an die Umkehr erinnert werden! Seien wir katholisch! Den jävla prästen! – Pastor Stephen Scheier upplever sin personliga domstol! Den 18 oktober 1985 drabbades den tyske katolske prästen Scheier, som är verksam i USA, av en allvarlig trafikolycka som normalt skulle ha lett till hans eviga död. Endast förbönen från Guds moder var skyldig honom att inte dra åt helvete, men en sista chans att ändra sitt prästämne. Pastor Scheier: ′′ Mitt jobb är att berätta för alla människor, särskilt prästerna, att det finns helvetet och att vem som helst kan dra åt helvete! Jag lärde mig min läxa! Men HAN var tvungen att bryta nacken av mig och hota mig med evigt helvete för att uppmärksamma HONOM. Jag skulle aldrig gå tillbaka till mina tidigare liv – aldrig igen!” ′′ Prästerna som lever idag som de flesta av dem gör är de största fiender som Guds kyrka någonsin har visat. Prästerskapets fördärv är den främsta orsaken till kyrkans förfall.” St. St. St. St. Vincent av Paul (1581-1660) En dag efter min återkomst firade jag en affärsdagsmässa som vanligt. Dagens evangelium – en perikopter jag läst och hört många gånger – handlade om någon som hade ett fikonträd i sin vingård. När han inte hittade någon frukt på trädet när han inspekterade sa han till vingården: ′′ Se, det är tre år sedan jag letade efter frukt på detta fikonträd, men jag hittar inga. Slå ut honom! Varför tar han golvet bort?” Vi fortsätter läsa i evangeliet: ′′ Men han vände sig in och sade till honom: ′′ Herre, låt honom i år jag först gräva upp runt honom och sätta i gödsel; kanske producerar det frukt. Men om du inte gör det, så kan du knocka honom!” [Lk 13:6-9] Sidan med detta evangelium jag hade läst blev större och ljusare och flyttade till slut från läxan till mig. Jag trodde att något extraordinärt hade hänt. Det speciella med detta evangelium var att det verkade som ett samtal jag kunde lyssna på. Avslutade den heliga massan så gott jag kunde, gick tillbaka till prästgården och satte mig i min fåtölj. Väldigt snabbt kom jag ihåg samtalet som skedde strax efter min olycka: Jag stod framför domarstolen i den Allsmäktige Gud och hans son Jesus Kristus. Herren gick igenom hela mitt liv väldigt snabbt. Särskilt Han åtalade mig för allvarliga dödssynder, för vilka jag inte hade tid att erkänna eller beklaga. Tänkte att jag fortfarande kunde ta mig tid för det här. Uppenbarligen hade han olika tankar.. När han var klar med sin laddning sa han: ′′ Domen är, helvete för evigt!” Det här var ingen överraskning. Jag sa: ′′ Ja herre, jag vet. Det här är vad jag förtjänar!” När du talar till den eviga sanningen finns inga ursäkter eller ursäkter. Allt han sa har jag känt igen som sant och sant. Det fanns inget att be om ursäkt alls. Han sa bara till mig att jag kunde få vad jag ville. Mitt val var evig fördömelse. Så han respekterade bara det val jag gjorde själv. Kort därefter hörde jag en kvinnlig röst. Jag såg inte personen, jag hörde dem bara. Rösten sa: ′′ Min son, vill du inte rädda hans liv och hans odödliga själ?” Jesus Kristus sa då: ′′ Mor, han var präst i tolv år bara för sig själv och inte för mig – det räcker för mig. Låt honom få det straff han förtjänar!” Till följd av detta sa den kvinnliga rösten: ′′ Men vad sägs, min son, om vi ger honom speciell nåd och sedan ser om han bär frukt? Om han inte producerar frukt, så utför då din vilja.” En kort paus följde.. Då hörde jag HONOM säga: ′′ Mamma, han tillhör dig!” Jesus lämnade henne mänskligheten vid foten av korset, med orden: kvinna se din son. Sedan dess tror hon att vi är hennes barn. VI HAR EN UPPMÄRKSAMHET I HIMLEN! – En advokat vars: Gud Fader, Gud Son och den helige Ande – inte kan säga NEJ! Det är omöjligt för henne att säga Maria NEJ. Är det inte den personen vi vill ha på vår sida hela tiden? Guds moder är nu min mamma. Jag tillhör henne, i både naturlig och övernaturlig mening. Jag vet inte hur jag skulle kunna leva utan henne idag. Jag brukade inte ha någon speciell dyrkan till henne. Men nu älskar jag henne väldigt mycket. Mitt liv som präst har förändrats dramatiskt. Nu vet jag att det tar en livstid, ja verkligen ett helt liv att bli en bra präst precis som Gud vill att han ska vara. Du kan inte göra det på en månad, på ett år eller på fem år. Vår Herre har sagt att vara perfekt eftersom hans himmelske Fader är perfekt. Och det gäller prästerna också. Jag har lärt mig sedan dess att mitt uppdrag är att ′′ komma tillbaka ′′ och berätta för folk att för det första helvetet existerar, det finns verkligen, och för det andra att prästerna också kan dömas till evigt helvete. – Många undrar hur en präst kan tjäna helvete? Pastor Scheier: Vi har samma budord som någon annan. Det finns de tio budorden från Gud. Om ett eller flera av dessa budord överträffas, måste vi gå till bekännelse, för vi har syndat. Vi kan ha syndat hårt mot Herren. Även präster är svåra att synda. Det vita strecket som en präst bär som en krage på halsen garanterar honom inte himlen. Vi måste jobba på oss själva som hårt och ibland ännu hårdare än den genomsnittliga katolska. Detta är för att vi ansvarar för mer, för att vi ger de trofasta råden om hur vi ska leva. Vi representerar hans kyrka gentemot dem. Vi pratar om vad Jesus sa och lärde ut. Följaktligen ansvarar vi för mycket mer. Folk tror inte på detta men vi har verkligen ett väldigt stort ansvar. Troende tror att vi garanterat blir räddade. Det är inte sant, inte alls! I ′′ ekumenismens namn “, har många fasansfulla saker hänt i kyrkorna! Det finns statyer och knäbänkar borttagna från kyrkorna, tabernaklet läggs åt sidan eller till och med i ett annat rum. Och prästen sitter i en slags presidentstol och blir liturgins centrum – i centrum av altarummet. I mitten är prästen, inte Jesus längre. Jesus syns inte längre. Låt oss nämna en annan punkt. Du har inget mer krucifix, bara ett bart kors utan corpus! Krucifixet måste bort! Varför är det så? – För det skulle förolämpa våra ′′ protestantiska bröder När de ser krucifixet säger de: ′′ Varför har du en kropp på korset? Jesus har stigit ju! Nu är det bara korset!” Detta är sant. Men att se Jesus är ett annat budskap. Vi ser Jesu Kristi kropp på korset; vi ser hur mycket han har lidit för oss. Men det stämmer inte längre idag. Vigilia och vägskäl är inte längre ′′ moderna ′′ och stoppas därför. Tecknen på den inre hedern i trofasta och präst-knäböjande och knäböj-är i det förflutna.. Teatrala stolar står vid Tabernaklet… En båge för det Heligaste anses räcka idag, huk är föråldrad. Att stå i förvandlingen anses modern i vissa församlingar. – Alla dessa saker är bara dåliga! En annan punkt är stöd för präster av andra präster. Många stift finns inte längre. På 50-talet hördes det från prästerna att prästämbetet var det mest sublima samhället i världen. Det är inte sagt mer idag! Det finns nu ett spel prästerna spelar för detta. Det finns två sätt att spela på. Den ena är: När prästen gör ett bra jobb säger de andra prästerna: ′′ Vad försöker han bevisa? Vad är syftet med detta?” Det andra spelet är detta: om han misslyckas i litet eller stort, så säger de: ′′ Titta, jag sa att han inte skulle lyckas.” Det är ett sorgligt faktum att barnen inte längre uppfostras i den katolska tron – alltså sedan 60-och 70-talet. Barnens läroböcker som inte går till privata eller konfessionella skolor har extrema brister i kyrkans undervisning, särskilt inom moralens område. På 70-talet undersökte jag en kateketisk undervisningstext på vår skola. Å ena sidan i boken fanns en illustration av en leende Jesus, å andra sidan var det i fet skrift: ′′ Jesus älskar dig “. Barnet fortsätter att flippa… Så här lärs våra barn ut idag. Barnen kommer inte att uppleva Guds budord, dogmer, eller kyrkans lära, eller hur man gör en god bekännelse! Två saker är säkra: död och skatt. Allt annat kommer att komma och gå, men dessa två saker är säkra. Och en sak till är säker för oss alla, för var och en av oss: en dag kommer vi att stå inför Gud som pastor Scheier, och du kan inte förvänta dig att Guds moder kommer att ingripa för dig. Jag hoppas att hon gör det. Jag hoppas att hon gör det för oss alla. Men jag tror att erfarenheten av pastor Scheier var extremt ovanlig och har en djupare betydelse. Jag tror att hans vittnesbörd från ikväll talar för sig själv. Ett annat syfte med denna upplevelse är att påminna oss alla, kyrkan, prästerna, religösa människor och lekmän! Låt oss vara katolik! · · 2 kommentarer Madeleine Stewart What great Mercy he received from the Mother of Mercy. Praise God!🌹Öppna

2021-12-03 01:36

Du har skickat

L’ATEISMO E IL COMUNISMO SONO SPESSO LE CONSEGUENZE DELL’AMORE EROTICO E IRRESPONSABILE Talvolta l’amore erotico avulso dall’amore divino è così egoista da non permettere che nessun altro fiore, a eccezione del proprio, possa crescere e fiorire. Può persino rattristarsi che il coniuge si sia convertito a Dio per lo sciocco motivo che in questo modo, così pensa, sarà amato di meno se verrà amato anche Dio, o che l’amore è condannato a diventare più “puro” e meno “freudiano”, cioè meno passionale. L’ostilità alla religione è spesso una delle conseguenze dell’amore erotico, in quanto si dimentica che l’amore non diminuisce ma anzi si ingigantisce a contatto con la divinità. Il risultato è che le persone vengono ridotte a semplici oggetti di proprietà, i quali esistono al solo scopo di essere posseduti. Poco importa se certe anime prese dalla noia siano possedute da un’ideologia straniera, da un’utopia, oppure dalla bellezza di un corpo, da una bevanda o da una droga. Il fatto è che esse si disgustano di se stesse e della loro esistenza fino al punto da arrendersi a un sistema totalitario che le dispensi da ogni responsabilità personale: erotismo e comunismo, Freud e Marx non sono, da questo punto di vista, molto lontani l’uno dall’altro. (Fulton J. Sheen, da “Tre per sposarsi” edizioni Fede e Cultura) ATEISM OCH KOMMUNISM ÄR OFTA KONSEKVENSER AV EROTISK OCH ORESPONSVARIG KÄRLEK Ibland är erotisk kärlek byggd av gudomlig kärlek så självisk att den inte tillåter någon annan blomma, förutom sig själv, att växa och blomma ut. Det kan till och med vara sorgligt att maken har blivit Gud av den dåraktiga anledningen att han på detta sätt, så han tror, kommer att älskas mindre om han också kommer att älskas av Gud, eller att kärleken döms till att bli mer “ren” och mindre “preudiansk”, alltså mindre passion men. Fientlighet till religion är ofta en av konsekvenserna av erotisk kärlek, eftersom man glömmer att kärleken inte minskar utan snarare är uppslukad i kontakt med gudomligheten. Resultatet blir att människor reduceras till blotta ägodelar, som finns i det enda syftet att vara besatta. Lite spelar det någon roll om vissa själar tagna av tristess är besatta av en främmande ideologi, en utopi, eller skönheten i en kropp, en dryck eller en drog. Faktum är att de äcklar sig själva och sin existens till den punkt där de överlämnar sig till ett totalitärt system som undantar dem från något personligt ansvar: erotik och kommunism, Freud och Marx är inte, ur denna synvinkel, särskilt mycket långt ifrån varandra. (Fulton J. Sheen från “Tre att gifta sig” tro och kultur utgåva) · · 10 kommentarer Suzana Monika WOW : SHAM MAT Hermann Leiner känner sig förtjust med Iris Kunz och 4 andra . 5 tim · Galater 5 16 Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches[2] nicht vollbringen. 17 Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch; und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. 18 Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. 19 Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit; 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen; 21 Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. 22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. 23 Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. 24 Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. 25 Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 26 Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander beneiden! · Svara · 1 m Luce Siderale Geniale. 🌹 · Svara · Visa översättning · 3 tim Patrizia Gigli Ma che, ci sono atei migliori di noi credenti! · Svara · Visa översättning · 3 tim Amici di Fulton J. Sheen Patrizia Gigli problemet är att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. “Utan tro är det omöjligt att vara nöjd med honom; för de som kommer nära Gud måste tro att han finns och att han belönar dem som söker honom” (S:t Paulus, Hebreerbrevet 11:6).Öppna

2021-12-28 11:42

Du har skickat

𝗞𝗜𝗡𝗗𝗦 𝗢𝗙 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗬𝗥𝗗𝗢𝗠 𝗦𝘁. 𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝘀 (𝘚𝘶𝘮𝘮𝘢 𝘛𝘩𝘦𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘢, 𝘚𝘶𝘱𝘱.𝟫𝟨.𝟨, 𝘖𝘣𝘫. 𝟥; 𝘐𝘐-𝘐𝘐.𝟣𝟤𝟦.𝟦, 𝘢𝘥 𝟦): “[M]artyrdom consists not only in suffering death externally, but also in the interior act of the will: wherefore Bernard in a sermon on the Holy Innocents distinguishes three kinds of martyr — 𝙞𝙣 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙤𝙩 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝, as John; 𝙞𝙣 𝙗𝙤𝙩𝙝 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝, as Stephen; 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙤𝙩 𝙞𝙣 𝙬𝙞𝙡𝙡, as the Innocents.”; “The merit of martyrdom is not after death, but in the voluntary endurance of death, namely in the fact that a person willingly suffers being put to death. It happens sometimes, however, that a man lives for some time after being mortally wounded for Christ’s sake, or after suffering for the faith of Christ any other kind of hardship inflicted by persecution and continued until death ensues. The act of martyrdom is meritorious while a man is in this state, and at the very time that he is suffering these hardships.” 𝗦𝘁. 𝗕𝗲𝗿𝗻𝗮𝗿𝗱 𝗼𝗳 𝗖𝗹𝗮𝗶𝗿𝘃𝗮𝘂𝘅 (𝘚𝘦𝘳𝘮𝘰𝘯 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘐𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵𝘴): “In St. Stephen, we have 𝙗𝙤𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙘𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙚 of Martyrdom; in St. John, we have but 𝙩𝙝𝙚 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙚; in the Holy Innocents, we have but 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙘𝙩… Will anyone doubt whether a crown was given to these innocents?… If you ask me what merit could they have, that God should crown them? let me ask you, what was the fault for which Herod slew them? What! is the mercy of Jesus less than the cruelty of Herod? and while Herod could put these Babes to death, who had done him no injury, Jesus may not crown them for dying for Him? “Stephen, therefore, is a 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧, 𝙗𝙮 𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙙𝙤𝙢 𝙤𝙛 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙢𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙣 𝙟𝙪𝙙𝙜𝙚, for he gave this evident proof of his sufferings being felt and accepted, that at the very moment of his death, his solicitude both for his own soul and for those of his persecutors increased; the pangs of his bodily passion were less intense than the affection of his soul’s compassion, which made him weep more for their sins than for his own wounds. John was a 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧, 𝙗𝙮 𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙙𝙤𝙢 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙙 𝙨𝙚𝙚, for the proofs of his sacrifice being spiritual, only spiritual creatures could ken them. But the Innocents were 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙨 𝙩𝙤 𝙣𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙚𝙮𝙚 save thine, O God! Man could find no merit; Angel could find no merit: the extraordinary prerogative of thy grace is the more boldly brought out. From the mouth of the Infants and the Sucklings thou hast perfected praise. (Psalms 8:3) The praise the Angels give thee is: Glory be to God in the highest, and peace on earth to men of good will (Luke 2:14): it is a magnificent praise, but I make bold to say that it is not perfect till He cometh who will say: ‘Suffer Little Children to come unto me, for of such is the kingdom of heaven (Matthew 19:14); and in the mystery of my mercy, there shall be peace to men that cannot even use their will.’” 𝗗𝗼𝗺 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗲́𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 (𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘪𝘵𝘶𝘳𝘨𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘠𝘦𝘢𝘳, 𝘝𝘰𝘭. 𝘐𝘐, 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵𝘮𝘢𝘴, 𝘉𝘰𝘰𝘬 𝟣): “The Son of God is sent to instruct mankind; he sows the seed of his divine word; and his works give testimony to his divinity. But after his sacrifice on the cross, he again ascends to the right hand of his Father; so that his own testimony of himself has need of a second testimony, in order to its being received by them that have neither seen nor heard Jesus himself. Now, it is the Martyrs who are to provide this second testimony; and this they will do, 𝙣𝙤𝙩 𝙤𝙣𝙡𝙮 𝙗𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙛𝙚𝙨𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙅𝙚𝙨𝙪𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙡𝙞𝙥𝙨, 𝙗𝙪𝙩 𝙗𝙮 𝙨𝙝𝙚𝙙𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙗𝙡𝙤𝙤𝙙 𝙛𝙤𝙧 𝙝𝙞𝙢…. Now, the glorious Martyr-band of Christ is headed by St. Stephen…. Thus, all is consummated—the glorious type of Martyrdom is created and shown to the world, that it may be imitated by every generation to the end of time, until the number of the Martyrs of Christ shall be filled up…. “Can we be surprised after this that St. John is looked upon by the Church as one of her greatest glories?… But is he a Martyr? Yes, for if he did not complete his sacrifice, he drank the Chalice of Jesus (Matthew 20:22) when, after being cruelly scourged, he was thrown into a caldron of boiling oil, before the Latin Gate, at Rome. He was, therefore, a 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧 𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙧𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙣𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙩𝙝𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙣𝙤𝙩 𝙞𝙣 𝙛𝙖𝙘𝙩. If our Lord, wishing to prolong a life so dear to the Church, as well as to show how he loves and honors Virginity, miraculously stayed the effects of the frightful punishment, St. John had, on his part, unreservedly accepted Martyrdom…. “The Crib of Jesus—where we have already met and venerated the Prince of Martyrs and the Eagle of Patmos—has today standing round it a lovely choir of little Children, clad in snow-white robes, and holding green branches in their hands…. They died for Jesus’ sake—therefore their death was a real Martyrdom, and the Church calls them by the beautiful name of 𝙏𝙝𝙚 𝙁𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙨, because of their tender age and their innocence. Justly, then, does the ecclesiastical Cycle bring them before us today, immediately after the two valiant Champions of Christ, Stephen and John.” 𝗥𝗲𝘃. 𝗔𝗹𝗯𝗮𝗻 𝗕𝘂𝘁𝗹𝗲𝗿 (𝘛𝘩𝘦 𝘓𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘢𝘪𝘯𝘵𝘴, 𝟣𝟪𝟫𝟦, 𝘑𝘢𝘯. 𝟤𝟢, 𝘈𝘱𝘳𝘪𝘭 𝟣𝟩, 𝘔𝘢𝘺 𝟨, 𝘈𝘶𝘨𝘶𝘴𝘵 𝟥 & 𝟤𝟨, 𝘋𝘦𝘤𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 𝟤𝟪): “It was in a contest of fervor and charity that St. Sebastian found the occasion of martyrdom…. He was led before Diocletian, and, at the emperor’s command, pierced with arrows and left for dead. But God raised him up again, and of his own accord he went before the emperor and conjured him to stay the persecution of the Church. Again sentenced, he was at last beaten to death by clubs, and crowned his labors by the merit of a 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙙𝙤𝙢…. “St. Anicetus succeeded St. Pius, and sat about eight years, from 165 to 173. If he did not shed his blood for the Faith, he at least purchased the title of 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧 𝙗𝙮 𝙜𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙨𝙪𝙛𝙛𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙖𝙣𝙜𝙚𝙧𝙨…. “St. John suffered above the other Saints a 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙙𝙤𝙢 𝙤𝙛 𝙡𝙤𝙫𝙚, being a martyr, and more than a martyr, at the foot of the cross of his divine Master. All his sufferings were by love and compassion imprinted in his soul, and thus shared by him…. “The second festival in honor of the holy 𝙥𝙧𝙤𝙩𝙤𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧 St. Stephen was instituted by the Church on the occasion of the discovery of his precious remains…. “[St. Zephyrinus] is, in some Martyrologies, styled a 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧, 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙩𝙞𝙩𝙡𝙚 𝙝𝙚 𝙢𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙚 𝙗𝙮 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙝𝙚 𝙨𝙪𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙚𝙘𝙪𝙩𝙞𝙤𝙣, though he perhaps did not die by the executioner…. “When Herod found that the Wise Men did not return, he was furious, and ordered that every male child in Bethlehem and its vicinity of the age of two and under should be slain. These innocent victims were the 𝙛𝙡𝙤𝙬𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩-𝙛𝙧𝙪𝙞𝙩𝙨 𝙤𝙛 𝙃𝙞𝙨 𝙢𝙖𝙧𝙩𝙮𝙧𝙨, and triumphed over the world, without having ever known it or experienced its dangers.” 𝘗𝘩𝘰𝘵𝘰 (𝘤𝘭𝘰𝘤𝘬𝘸𝘪𝘴𝘦): 𝘔𝘢𝘳𝘵𝘺𝘳𝘥𝘰𝘮 𝘰𝘧 𝘚𝘵. 𝘚𝘵𝘦𝘱𝘩𝘦𝘯, 𝘚𝘵. 𝘑𝘰𝘩𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘈𝘱𝘰𝘴𝘵𝘭𝘦, 𝘚𝘵. 𝘛𝘩𝘰𝘮𝘢𝘴 𝘉𝘦𝘤𝘬𝘦𝘵, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘏𝘰𝘭𝘺 𝘐𝘯𝘯𝘰𝘤𝘦𝘯𝘵𝘴. 1 kommentar Suzana Monika December 28 SAINT CATERINA VOLPICELLI Virgin, Secular Franciscan Born in 1839, Caterina Volpicelli, as a teenager of Naples, Italy, was preoccupied with attending plays and ballets. But at the age of fifteen, she providentially met (Blessed) Father Ludovico da Casoria, who taught her to make devotion to the Sacred Heart of Jesus the one aim of her life. Under his guidance, she became a Third Order Franciscan. He advised her to use her social contacts to serve Christ as a “fisher of souls.” At the age of twenty, Caterina entered the Congregation of Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament, but her poor health soon forced her to leave. Nonetheless, she remained deeply devoted to the Eucharist, spending hour upon hour in adoration before the tabernacle. Having learned from her confessor about the French Sacred Heart apostolate known as the Apostleship of Prayer, Caterina discovered in this association what she needed for her spiritual life. It led her to found a new congregation, the Servants of the Sacred Heart, in fulfillment of her aspiration “to revive love for Jesus Christ in hearts, in families, and in society.” She died on December 28, 1894. On April 26, 2009, at Saint Peter’s Square, Vatican City she was Canonized by Pope Benedict XVI. Let us pray. Lord, increase in us your gift of mercy and forgiveness. May we who rejoice at this celebration in honor of the virgin, Saint Caterina, receive the joy of sharing eternal life with her. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. 2 kommentarer Suzana Monika Amen 🕇Feast of the Holy Innocents – Day Four The Holy Innocents saved the Child Jesus from death by King Herod by the shedding of their own blood. The Holy Innocents are the special patrons of small children, who can please the Christ Child by being obedient and helpful to parents, and by sharing their toys and loving their siblings and playmates. The feast of the Holy Innocents is an excellent time for parents to inaugurate the custom of blessing their children. From the Ritual comes the form which we use on solemn occasions, such as First Communion. But parents can simply sign a cross on the child’s forehead with the right thumb dipped in holy water and say: May God bless you, and may He be the Guardian of your heart and mind—the Father, + Son, and Holy Spirit. Amen. https://youtu.be/2UXtBfQ1cT4Öppna

2021-12-29 10:37

Du har skickat

29. PROSINCA – Sveti TOMA BECKET, biskup i mucenik (1118.-1170.) Toma Becket kojega se danas spominjemo, prije nego je postao nadbiskup i primas Engleske, bijase kancelar engleskog kralja Henrika II., poslusan dvorjanin, prijatelj raskosi i pristasa kraljevskog apsolutizma. Rodio se 1118.g. u Londonu kao sin trgovca. Nakon odlicne izobrazbe i studija u Parizu, Bologni i u Auxerreu postao je arhidjakonom Canterburya. U starosti od 37 godina, kralj Henrik II., imenovao ga je kancelarom i osobnim savjetnikom. Izmedju kralja i Tome nastalo je pravo prijateljstvo. Becket je podupirao vladara u svim pothvatima i imao je znatan utjecaj na njegove politicke odluke. Kralj Henrik II., progurao je imenovanje kancelara Tome za nadbiskupa Centerburya. Ocekivao je da ce tako imati jaci utjecaj u crkvenim poslovima. Toma Becket je to i naslucivao, pa se nije narocito obradovao tom imenovanju.Postavsi nadbiskupom god. 1162., pretvorio se u strogog asketu i vatrenog borca za prava Crkve protiv kraljevih presizanja. Jedna od glavnih znacajki Tomina karaktera bijase, veoma razvijen osjecaj duznosti. Stoga je smatrao da kao primas Engleske ima zastupati interese Crkve, a ne vise interese kralja, kao sto je cinio dok je bio njegov kancelar. Na neki nacin je bio prorekao svoju buducnost, kada je svome dotadasnjem prijatelju Henriku II., rekao: “Postavsi nadbiskup Canterbury-ja, izgubit cu prijateljstvo Vaseg velicanstva.” Ubrzo je postalo i jasno zasto. Vrsio je tu duznost svega nekoliko godina, kada se morao ostro suprostaviti kralju, koji je u sebi koncentrirao svu moc, te si cak pridrzao i onu….utjecati na savjest svojih podanika. Tominom suprostavljanju kralj nije mogao oprostiti, te je poceo gajiti prema njemu nepomirljivu mrznju. Kralj Henrik II., osudi Tomu kao veleizdajnika i svrgne ga s nadbiskupske stolice. Toma pobjegne u Francusku Papi Aleksandru III. Nakon 6 godina izgnanstva Toma se kao papin delegat vrati u Englesku, a kralj se bojao izopacenja, pa mu ne ucini nikakva zla. A i sam je Papa savjetovao Tomu da se formalno izmiri s bivsim prijateljem. No, nije imao nikakvih iluzija, znajuci kako ce se Henrik II., prije ili kasnije, vratiti na staro. Stovise, okupljene je vjernike pozdravio rijecima: “Vratio sam se kako bih mogao umrijeti tu uz vas”. U iducih nekoliko dana raspustio je sve biskupe, koji su bili sklopili savez s kraljem i javno prozvao sve njegove despotske postupke. Kralj je razbjesnjen, neoprezno ovako razmisljao na glas: “Ma, tko li ce me osloboditi od toga urotnickoga svecenika?” “Netko”, kome se nadbiskup vec bio zamjerio, vec je iduceg dana poslao cetvoricu ljudi da ga ubiju. Iako su Tomu obavjestili o uroti, nije se sklonio od pogibelji, vec je rekao: “Radi straha od smrti ne smijemo iz vida izgubiti pravdu.” I docekao je svoje ubojice pred oltarom katedrale, odjeven u svecano sveto ruho. Prepustio se njihovim udarcima bez otpora. Kada je pod njima pao na tlo, prosaputao je: “Prihvacam smrt u cast Imena Isusova i Crkve.” Bilo je to 29. prosinca 1170.god. Njegova je junacka smrt okrunila zivot teskih borbi, kako bi pred engleskim vladarem Henrikom II., posvjedocio svoju vjernost Kristu i Rimokatolickoj Crkvi. Narod je Tomu odmah nakon smrti poceo castiti kao sveca, a papa Aleksandar III., sluzbeno ga kanonizira vec 1173.godine. Poslusati vlastitu savjest, ili pak ono sto nam namecu sile moci, dvojba je stara koliko i sam svijet. Sveti Toma Becket razrijesio ju je nadasve izvanredno i junacki. Da bi ublazio bijes naroda, sam kralj je hodocastio na grob Tome Becketa i ondje se podvrgnuo kazni javnog bicevanja god. 1174., a to je bila zadovoljstina za sva zla koja je ucinio protiv Crkve i Tome. IME je aramejskoga porijekla i znaci: BLIZANAC. ZASTITNIK je: BACVARA I CETKARA. 1 kommentar Suzana Monika Friends of St. Padre Pio: The Saint for Healing and Miracles. Stella Roslin · 0tgSp8 12u4nt0ca9foi3rmu1fd · FEAST OF THE HOLY INNOCENTS ✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸✨🌸 December 28th.. The doves 🕊🕊🕊 in Bethlehem murmured since the serpent 🐍destroyed their offspring. The eagle 🦅 fled to Egypt to go down and receive the promises.(St. Epherem).. Each baby boy 👩‍👦‍👦 killed that morning over two-thousand years ago in Bethlehem died because he was mistaken for Jesus ✨✝️✨(Mt 2:13-16). The soldiers 👮‍♀️👮‍♀️👮‍♀️who killed the Holy infants 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 in Bethlehem thought they were killing Christ ✨✝️✨or someone who could be Jesus☦️– To the killers, the children were indistinguishable from Christ👩‍👦‍👦✝️. The Child – Martyrs 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦, we call them Holy Innocents👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 are thus a model for us. We are to bear the light of Christ 🌹🕯💡✨🌟✨💡🕯🌹in our lives to such an extent that Jesus could call us “ the light of the world 🕯🌏🌎🌍🕯“ (Mt 5:14). This makes us a threat to the world as was Jesus, and so we risk being persecuted ✨🌟✨ (Catechism of the Catholic Church 530).. 💔 Anything without God is darkness, evil, and sin including Population Control measures💔. Dreadful evil like foeticide, Infanticide etc. where even mothers kill their own babies , and for them children are seen as problems ☹️😢😭😞!? Rachel buried in Ramah( a part of Bethlehem) still continues to weep😭… We share Rachel’s cry and lamentation😢😭.. However we have not learned our lessons yet🤔😞☺️… But God’s will, will not be thwarted😇🙌🙏🏻🙌… Holy Innocents 👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦👩‍👦‍👦 pray for us and inspire us to strive for holiness ! Amen 🙏🏻. Holy Innocents & Aborted/unwanted childrens illegally,prays for us… HOLY GHOST COMMUNIST have soldiers ORASA killed the babies PINKMEDIA ZADRUGA REPUBLICA SRBSKA https://www.youtube.com/watch?v=AKvOxXaqiPgÖppna

2021-12-29 11:20

Du har skickat

Hermann Leiner 🚩FÜR INTERNATIONALE REISENDE BITTE NEHMEN SIE ALS VORSICHTSMASSNAHME DIE FOLGENDEN ARTIKEL AUF DIE REISE MIT, SOWIE GEEIGNETE VITAMINE UND MINERALSTOFFE ZUM SCHUTZ VOR ERKÄLTUNG SOWIE COVID-19: 1. GESICHTSMASKE 2. VITAMIN C, 3. VITAMIN D3, 4. SELEN, 5. ZINK 6. QUERCETIN 7. KLEINES HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL FALLS SIE SICH IN KENIA ERKÄLTEN UND SICH SIE GRIPPE ENTWICKELN, MÜSSEN SIE AUCH FOLGENDES NEHMEN: 8. PANADOL 9. Lutschtabletten gegen Grippe (CEPACOL, STREPSIL, ANDOLEX-C, ETC) 10. KÄLTE- UND GRIPPE-HALS-SPRAY (ANDOLEX-C, ETC) 12. INGWER 13. HANDSCHUHE (OPTIONAL) BITTE WEIT VERBREITEN UND TEILEN. SCHALOM, DR. JULIUS KWEDHI SENIOR VORSITZENDER BISCHOFÖppna

00:44

Du har skickat

Zdravlje & ljepota OPASNI LIJEKOVI: Oni imaju zabrinjavajuće nuspojave od kojih zaziru i liječnici 25. studenoga 2018. alternativa za vas, opasni lijekovi Facebook Twitter Linkedin tablete Unatoč golemom napretku medicine, rak, tumori, depresija, autoimune bolesti… i lijekovi uzimaju sve veći broj ljudskih života. I dok mnogi oboljeli spas od bolesti traže u lijekovima, kada oni postignu kontraučinak i nastupe nuspojave, liječnici sliježu ramenima, a farmaceutska industrija samo zadovoljno trlja ruke. Da su lijekovi štetni, znaju i sami liječnici jer mnoge od njih ni sami ne bi uzimali. No i dalje ih propisuju. Lijekovi poput statina, Prozaca, kortikosteroida, varfarina… mogu imati opasne nuspojave. Tu su i štetna cjepiva, koja sadrže toksine i teške metale, a kojih je, nažalost, sve veći broj, te antibiotici, „zahvaljujući“ kojima se danas sve češće suočavamo i sa superbakterijama. I dok neki lijekovi uzrokuju mučninu i glavobolju, drugi imaju i puno opasnije posljedice, poput pretjeranog krvarenja, oštećenja jetre, srca i mozga, a dugotrajnom upotrebom mogu dovesti i do srčanog i moždanog udara te smrtnog ishoda. Dodatnu opasnost predstavlja i uzimanje lijekova na svoju ruku, kombiniranje više različitih lijekova (o čijim interakcijama znamo malo ili ne znamo ništa), te uzimanje medikamenata zajedno s alkoholom, drogama i sl. Velik broj ljudi sve češće poseže za analgeticima, odnosno lijekovima protiv bolova, koji dugoročno imaju jako štetne posljedice. Od takvih lijekova mnogi i umiru, a među njima su i brojne slavne osobe, poput Princea i Elvisa Presleya, piše Alternativa za Vas. tablete, tabletomanija Opasni lijekovi Zašto mnogi liječnici rutinski propisuju medikamente za koje znaju da ne djeluju? Također, zapitajmo se zašto liječnici propisuju nove lijekove kada, prema studijama, čak 85% njih ima vrlo male ili nikakve pozitivne učinke na oboljele osobe? I ne samo da nisu učinkoviti, nego mogu biti i opasni i štetni. Neki od lijekova koji se propisuju, a koji mogu biti opasni za ljudsko zdravlje su: antidepresivi, statini (za kolesterol), metformin (za dijabetes), antipsihotici, aspirin, lijekovi za krvni tlak, ibuprofen (za bolove), sotalol (za aritmiju srca), Nexium i Prilosec (za žgaravicu i refluks), Advair (za astmu), pilule za spavanje, Visine Original (kapi za oči), opioidni lijekovi, viagra (za potenciju), prednizon i kortizon (kortikosteroidi). Lijekovi koje mnogi liječnici ne bi uzimali U nastavku doznajte koji su to štetni lijekovi koje ni sami liječnici ne bi uzimali te koje su njihove nuspojave. 1. Statini: Ovi lijekovi za kolesterol imaju teške nuspojave. Mogu dovesti do velikih bolova u mišićima, slabosti, depresije, pojačanog ispadanja kose i impotencije, a što je najvažnije, ne pružaju zaštitu od tzv. lošeg kolesterola niti čuvaju zdravlje srca. Umjesto da uzimate ove medikamente, vježbajte, budite aktivni i zdravije se hranite. Osim toga, visoke razine kolesterola, pokazalo se, čak produljuju vaš životni vijek, stoga zašto biste ih snižavali štetnim i opasnim statinima? 2. Ibuprofen: Kad je riječ, primjerice, o reumatskim oboljenjima, mnogi liječnici sami ne bi uzimali ibuprofen na dnevnoj bazi. Ibuprofen povećava rizik od srčanog udara za 11 posto, a voltaren za čak 23 posto. Ibuprofen usto ima brojne nuspojave, poput čira na želucu, povišenog krvnog tlaka, vrtoglavice, sindroma iritabilnog crijeva i sl. Umjesto ibuprofena i drugih štetnih antireumatskih lijekova, birajte protuupalnu hranu, đumbir i kurkumu (u svježem ili suhom obliku), kupke s gorkom soli te umjereno izlaganje suncu radi dobivanja vitamina D. 3. Pilule za spavanje: Svi oni koji redovito uzimaju pilule za spavanje znaju koliko se od njih loše osjećaju, odnosno da su sutradan omamljeni i zbunjeni, a primjećuju i da im je pamćenje sve slabije. Zabluda u koju mnogi vjeruju jest ta da tablete za spavanje mogu pružiti duboki i kvalitetni san. To ni u kom slučaju nije točno, upravo suprotno. Naime, nakon dugotrajnog uzimanja ovih lijekova vaš san postaje sve lošiji te se nesanica pogoršava. No mnogi i unatoč tome nastavljaju uzimati ove pilule jer postaju ovisni o njima. 4. Lijekovi za prostatu + test PSA: Neki liječnici koji su upućeni u stanje poznato kao benigno povećanje prostate sami ne bi uzimali lijekove za prostatu, a čak ne bi pristali ni na test poznat kao PSA. Riječ je o krvnom testu koji otkriva razine prostata specifičnog antigena. Postoji mišljenje da tumor potiče organizam na stvaranje više PSA, no pokazalo se da to nije uvijek tako. Neki muškarci koji imaju rak prostate nemaju povišeni PSA, dok, s druge strane, ima i onih kojima su povišene razine PSA, a ne boluju od raka prostate. Ovaj test, dakle, ne može utvrditi radi li se doista o opasnom raku prostate ili njezinu benignom povećanju. Kod mnogih muškaraca koji imaju benigno povećanje prostate to se stanje toliko sporo razvija da nakon više godina zapravo umru od nečeg drugog, a ne od samog raka prostate. Također, neki od lijekova za prostatu imaju zaista neugodne nuspojave, poput erektilne disfunkcije te čak povećavaju rizik od vrlo agresivnog oblika raka prostate. lijekovi, tablete, pilule 5. Antidepresivi: Iako je poznato da antidepresivi nemaju ništa bolji učinak od običnog placeba, oni su najčešće propisivani lijekovi danas. Osim što stvaraju ovisnost, oni „otupljuju“ čovjeka te ga sprečavaju da se poveže s vlastitim emocijama. Antidepresivi također povećavaju rizik od ubojstva i samoubojstva. Naime, neke osobe koje su uzimale Prozac u vrlo kratkom roku potpuno su izgubile kontrolu nad sobom te su počinile zločine (iako nikad dotad nisu bile agresivne). Jeste li znali da je većina studenata koji su sudjelovali u teškim pucnjavama i ranjavanjima u američkim školama bila na lijekovima kao što su Prozac, Zoloft i Ritalin? 6. Prednizon i kortizon (kortikosteroidi): Ovi su lijekovi osobito problematični i opasni ako ih dugo koristite. Nijedan ih liječnik ne bi uzimao dulje od dva tjedna. Neke od njihovih nuspojava su visoki krvni tlak, niski kalij, slabost mišića, osteoporoza, frakture i lomovi kostiju te unutarnje krvarenje. 7. Metotreksat (kemoterapeutik): Teško je reći da je ovo „terapeutik“ jer je riječ o tvari koja podjednako uništava i tumorske i zdrave stanice vašeg organizma. Metotreksat se također koristi zajedno s prednizonom u liječenju reumatskih oboljenja, iako je riječ o opasnoj kombinaciji. Neke od nuspojava ovog „lijeka“ su trovanje jetre i bubrega, depresija koštane srži, kongenitalne anomalije, znatno slabljenje imunosnog sustava te unutarnje krvarenje. 8. Varfarin: Riječ je o lijeku za razrjeđivanje krvi koji se propisuje protiv srčanog i moždanog udara. No nuspojave ovog lijeka (koji je zapravo otrov za štakore!) jako su ozbiljne. Naime, zabilježeno je više slučajeva u kojima su ljudi koji su uzimali ovaj lijek nasmrt iskrvarili nakon što su se porezali ili ozlijedili. Ovaj „lijek“ zapravo slabi krvne žile i stanice. Što vi birate: nuspojave lijekova ili promjenu životnog stila i prehrane? Kad je riječ o vašem zdravlju, zaštitite sami sebe jer nitko drugi to neće učiniti za vas. Ako vam liječnik propiše neki lijek, raspitajte se o lijeku i doznajte koje su njegove moguće nuspojave. Nakon toga odlučite je li za vas bolje uzimati lijekove koji dolaze u paketu s brojnim nuspojavama ili unaprijediti zdravlje promjenom životnog stila. Razgovarajte s liječnikom i o nekim drugim (prirodnim) mogućnostima liječenja. Imate pravo reći „ne“ kad su u pitanju farmaceutski lijekovi jer radi se o vašem zdravlju, o vašem životu. Napomena: u članku su objavljeni samo neki od lijekova koji imaju opasne nuspojave, no njihov je broj puno veći. Det gick inte att skicka kommentaren. Försök igen · Redigera 2 personer kommenterade nyss. SacredHeart Devotion t13S pjan03uafri9o k6l.s 10:rhd3a81 · LET’S PRAY THE HOLY ROSARY – The Luminous Mysteries. The Sign of the Cross: In the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit. Amen The Apostles’ Creed: I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day He arose again; He ascended into heaven, and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen One Our Father, three Hail Marys, one Glory Be to the Father. First Luminous Mystery – Baptism of Guadalope OPENNESS TO THE HOLY SPIRIT Though Jesus is without original sin, John baptizes him and God announces that Jesus is his son and he is pleased. I imagine standing in that cool river, feeling the water rush past me. The sounds of the crowd are muffled as my head goes below the surface. I imagine hearing God’s great voice proclaiming he is pleased with his son. I desire God to be pleased with me too, and pray that I can accept the movement of the Holy Spirit in my life. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Second Luminous Mystery – Wedding at Cana JESUS THROUGH MARY It is here Jesus’ public life is put into motion. I imagine Mary noticing that the wine is running out and hearing her ask Jesus for help, confident in his assistance. His respect for Mary is so high, he performs his first miracle at her request. Her command, “Do whatever he tells you” is for us too. The wine stewards listen and water is turned into wine. When we pray the Rosary she intercedes with her Son on our behalf. I pray to grow closer to Jesus with Mary’s help. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Third Luminous Mystery – Proclamation of the Kingdom REPENTANCE Jesus went about the land preaching the coming of the kingdom of heaven. He healed the sick and cast out demons. I imagine the awe of the people watching this man proclaim the importance of repenting of our sins as he healed people of their paralysis or leprosy. He preached about love and forgiveness. We too need healing and repentance. I pray for the ability to be humbly and genuinely sorry for my sins against others and against the God who loves me and made me. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Fourth Luminous Mystery – The Transfiguration DESIRE FOR HOLINESS Peter, James and John accompany Jesus up Mount Tabor where Jesus is transformed before them in glorious light and Moses and Elijah appear. Peter desires to build tents for them so they may stay. God again proclaims pleasure in Jesus, his beloved Son and tells them to listen to him. I imagine the disciples seeing Jesus with the prophets of the past and hearing God’s voice. They received a beautiful gift from God and comforting words from Jesus to not be afraid. I pray for the desire to spend time with Christ thinking about his message and striving for holiness. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Fifth Luminous Mystery – Institution of the Eucharist EUCHARISTIC ADORATION Jesus gives us the greatest of gifts in his presence in the Eucharist—body, blood, soul and divinity. I imagine the disciples hearing these words of the New Covenant and the directive to do this in his remembrance. We reflect on this at every Mass as we genuflect before the tabernacle. We are also invited to visit Jesus in adoration. It takes great faith to believe in the Real Presence. I pray for the grace to have that faith, to seek him in adoration and surrender myself humbly to his service. Say one Our Father, ten Hail Marys, one Glory Be to the Father. Recite the Fatima Prayer “O my Jesus. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, our Life, our Sweetness, and our Hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. Turn then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.Öppna

Du har skickat

izdajnik je nas medu nasihÖppna

Du har skickat

http://christusrexhrvatska.blogspot.com/2022/01/kardinal-cupich-ogranicava-upotrebu.htmlÖppna

Du har skickat

idi nazad i citaj sve i viditi ces da sve se ponavlja on i on againÖppnaSkriv till Croatian Martyrs Mississauga

Novo proteinsko cjepivo NOVAVAX (“LudekraveVax”): Prioni u zdrav mozak – zamjena za manje akutnih nuspojava

Det är fullt ös för Bianca Ingrosso, 26, som inom loppet av ett par veckor hunnit byta kontor med Caia, köpt sin drömlägenhet och spelat in nästa säsong av underhållningsprogrammet “Talang”.

Vid det här laget är Bianca en riktig tv-räv, som synts i rutan otaliga gånger. Ett av programmen hon gästat tidigare är Kristian Luuk och Daniel Hellbergs talkshow “Luuk & Hallberg”. I programmet så avslöjades det att Biancas mamma Pernilla Wahlgren, 51, ofta spökskrev i Biancas blogg.

Ännu en sak som Bianca avslöjade i talkshowen är att hennes farfar och farmor är kusiner. Carmine Ingrosso, 75, och Carmina “Melina” Ingrosso, 75, är föräldrar till Pernilla ex-make tillika Biancas pappa Emilio Ingrosso, 54.

Carmine och Carmina “Melina” Ingrosso 1993. Bildkälla: Stella Pictures.
– Din farfar Carmine och farmor Carmina – jättefina ju, säger Luuk efter att ett klipp från “Wahlgrens värld” visats där tittarna får bekanta sig mer med Biancas farföräldrar.

– Ja, och vet du ännu sjukare. Dom är kusiner, avslöjar Bianca.

– Du skämtar?!, frågar en chockad Luuk.

– Nej. Det är riktigt sjukt, svarar då Bianca.

Luuk frågar om det ens är lagligt och Bianca svarar då:

– Nej, eller jo, det var väl det, säger Bianca i “Luuk & Hallberg”.

I Sverige är kusingifte lagligt. Däremot får inte personer som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led gifta sig.

BIANCA INGROSSO
Öppna
Du har skickat
I Sverige är kusingifte laglig

Homunizam

Ispalo je malo nezgodno s cjepivima na bazi mRNA (Pfizer, Moderna), kao i na bazi dsDNA (AstraZaništa, Johnsson&Shoulders). Nije bilo predviđeno da toliko puno ljudi odmah odapne pod iglom, te da bude toliko gadnih nuspojava. A koje onda svatko zlurad i nedobronamjeran, može povezati s cijepljenjem. “1/3 umrlih od Covid-cjepiva umre u roku 2 dana, 1/2 u roku 4 dana, 3/4 unutar 12 dana…, tko je živ 4 tjedna nakon cijepljenja može reći da jeuspio

Zaboravljena obećanja učinkovitosti cjepiva, a sada imamo “od 100% do 0% za manje od…”

Nakon svih onih medijskih reklama o 100% učinkovitosti Covid-cjepiva, zbog čega su medijski sluđeni ljudi u stampedu pohrlili na pojilišta, pardon: cjepišta, u vijugavi, natiskani bezrazmaknicjepored.

Blaži simptomi smrti

(link na video [2:17])…i sada svatko cijepljen (1, 2, buster…) čeka da ipak dobije svoju Koronu protiv koje se cijepio. Može čekati Koronu spokojno, jer je u Pfizerskoj kristalnoj…

View original post 872 more words

210113

Det är fullt ös för Bianca Ingrosso, 26, som inom loppet av ett par veckor hunnit byta kontor med Caia, köpt sin drömlägenhet och spelat in nästa säsong av underhållningsprogrammet “Talang”. Vid det här laget är Bianca en riktig tv-räv, som synts i rutan otaliga gånger. Ett av programmen hon gästat tidigare är Kristian Luuk och Daniel Hellbergs talkshow “Luuk & Hallberg”. I programmet så avslöjades det att Biancas mamma Pernilla Wahlgren, 51, ofta spökskrev i Biancas blogg. Ännu en sak som Bianca avslöjade i talkshowen är att hennes farfar och farmor är kusiner. Carmine Ingrosso, 75, och Carmina “Melina” Ingrosso, 75, är föräldrar till Pernilla ex-make tillika Biancas pappa Emilio Ingrosso, 54. Carmine och Carmina “Melina” Ingrosso 1993. Bildkälla: Stella Pictures. – Din farfar Carmine och farmor Carmina – jättefina ju, säger Luuk efter att ett klipp från “Wahlgrens värld” visats där tittarna får bekanta sig mer med Biancas farföräldrar. – Ja, och vet du ännu sjukare. Dom är kusiner, avslöjar Bianca. – Du skämtar?!, frågar en chockad Luuk. – Nej. Det är riktigt sjukt, svarar då Bianca. Luuk frågar om det ens är lagligt och Bianca svarar då: – Nej, eller jo, det var väl det, säger Bianca i “Luuk & Hallberg”. I Sverige är kusingifte lagligt. Däremot får inte personer som är släkt i rätt upp- eller nedstigande led gifta sig. BIANCA INGROSSOÖppna

Du har skickat

I Sverige är kusingifte laglig

220111

Iako se svetoj Moniki obraćaju majke čija su djeca zalutala, ovoj svetici, poniznoj i poslušnoj supruzi, blaga srca i obuzdanog jezika utječu se i mnoge žene moleći za obraćenje supruga.

Autor: I. A.      Foto: Laudato

Sveta Monika, majka velikog svetog Augustina pojam je žene predane i strpljive molitve i pouzdanja u Gospodina. Ustrajnom molitvom izmolila je od Gospodina milost obraćenja svoje tvrdoglave i stroge svekrve, nevjernog supruga i raskalašenog sina zbog kojeg je prolila silne suze moleći svakodnevno za njegovo obraćenje, punih 18 godina.

Iako se svetoj Moniki obraćaju majke čija su djeca zalutala, ovoj svetici, poniznoj i posluš-noj supruzi, blaga srca i obuzdanog jezika utječu se i mnoge žene moleći za obraćenje supruga.

Mada kršćanka, mlada Monika udala se, po odabiru svojih roditelja, za poganina Patricija koji je bio dobar u duši, ali je bio i nagle naravi te sklon bračnim nevjerama. Sveta Monika molila je Gospodina za njegovo spasenje, za obraćenje. Svjedočila je suprugu Isusa više životom nego riječima, strpljivo je podnosila njegove grube riječi, nemar, bračne nevjere, grubosti. Ona je sve to s ljubavlju i blagošću trpjela i prikazivala Gospodinu za njegovo obraćenje. Gospodin je uzvisio taj njezin križ i obratio Patricija. Javio za katekumena, a na smrtnoj je postelji primio kupelj preporođenja postavši po krštenju kršćanin.

U knjizi F.A. Forbesa: Sveta Monika – Uzor kršćanskih majki opisuje se odnos svete Monike s prijateljicama koje su, kao i ona, udane za poganina i nesretne u braku. Znajući za tešku narav njezinog supruga, prijateljice su bile zadivljene kako postiže da se prema njoj ipak odnosi s nečim što je bilo gotovo poštovanje, pa su je često znale pitati za savjet. Sveta Monika umjesto da potiče njihov gnjev zbog loših supruga, raspiruje još veću vatru, kako mi danas u razgovorima često znamo, pruža ovim ženama jedan drugi recept za dobar brak i mir u obitelji.

”Jeste li sigurne da nije kriv vaš vlastiti jezik”, upitala bi sveta Monika.

 Nakon toga bi sve učinila što je u njezinoj moći kako bi im pomogla, utješila ih i savjetovala.

Tada bi im ponudila da budu strpljive, da ljube i mole, da na grubost odgovaraju nježnošću, a na uvrede šutnjom. Kada bi one kazale da će takva reakcija izgledati kao slabost, svetica bi im odgovorila: ”Treba li više snage da odgovorimo ili da šutimo kad nas izazivaju. Ili što je lakše – nasmijati se ili smrknuti se kada te netko vrijeđa.”

Mnogi su domovi bili sretniji nakon ovakvih razgovora. Neka i vama bude na pomoć ova crtica iz života svete Monike, jer jezik je ud malen, a mnogo čini.

P. Arek Krasicki: Možemo li usrećiti Boga?

“Mislim kako su Isusove riječi i za mene poticaj kako bih mogao provjeriti svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu”, poručuje p. Arek Krasicki.

O pitanju kako možemo usrećiti Boga na temelju Evanđelja promišlja doc. dr. sc. p. Arkadiusz Krasicki, CSSp, profesor na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru.

“Usrećiti Boga

(Mt 22, 34-40)

Možemo li usrećiti Boga? Čini se da na ovo pitanje nema odgovora. Zar Boga trebamo usrećiti? To bi značilo kako Bog sada nije sretan. Sjedi negdje u fotelji sav tužan jer ga mi nismo usrećili. Međutim, Boga ipak trebamo usrećiti. Na koji način? Odgovor nam nudi tekst Shema iz Starog zavjeta, Dekalog i Isusove riječi koje obuhvaćaju sve prethodne: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svojom dušom, i svim umom svojim.’ I ‘Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga’. Izraelci su na Sinaju sklopili s Bogom savez. Prva rečenica Dekaloga počinje: ‘Nemoj imati drugih bogova uz mene.’ (Izl 20,3). Pobožni Židovi su tri puta po danu molili Shema: ‘Slušaj Izraele, Bog, Tvoj Bog je jedini Bog!’ (Pnz 6, 4). To je upravo ono što traži Bog od čovjeka dok traži njegovu ljubav: ‘Slušaj, ja sam jedan i nema drugih bogova’. Kada čovjek odgovori na taj Božji poziv, usrećuje Boga. To znači iskazuje mu ljubav. Priznaje ga jedinim jer nema drugih bogova. To znači živjeti istinu o sebi i usrećiti Boga.

Malo zbunjuje ljubav prema Bogu kao zapovijed. Da, to je činjenica, ali drugačije čovjek se ne bi oslobodio mržnje prema sebi i prema drugima. Čovjek koji mrzi postaje neljudsko biće. Čovjek koji šuti jer mrzi svoju ženu i druge ljudi postaje tiranin. Ni jednom zapovijedi nikoga ne možeš prisiliti na ljubav. Bog ne očekuje od tebe da mu svaki dan po sto puta kažeš: „Volim te!“ On čak to i ne traži. On traži samo da svaki dan živiš svoju vjeru. Da se potpuno pouzdaješ u Boga, u najtežim i najradosnijim trenucima. On traži tvoje pouzdanje i priznanje kako je On jedini u tvojem životu. To je dokaz ljubavi. Tu su angažirani tvoje srce i tvoja duša. To znači cijeli čovjek.

Usrećiti Boga možemo i kada ljubimo bližnje kao sebe. Tu postoje dvije opcije: ljubiti bližnje – ukućane i ljubiti bližnje nepoznate. Ne radi se opet o osjećajima. Tvoji će te osjećaji uvijek prevariti. Bog ne traži tvoje osjećaje, nego tvoju praktičnu ljubav. Prije svega, to je ljubav prema najpotrebitijim i koji nemaju ni otkud pomoći. Prepušteni su sami sebi. Neki su ugnjetavani. Njihov vapaj Bogu je najjači. Kako kaže prorok: „Ti postiš, ali te ne čujem jer krik tvoga brata kojeg ugnjetavaš jači je od tvojega posta i molitve“. Nepravda brata u potrebi vapi Bogu. Te dvije zapovijedi ljubavi prema Bogu i prema čovjeku su poput dviju ploča na koje je Bog svojim prstom utisnuo deset riječi. Jedna se ploča s tri prve zapovijedi odnosi na Boga, dok druga sa sedam zapovijedi se odnosi na čovjeka.

Ne bih želio isključivo teoretski govoriti o ljubavi prema Bogu i bližnjemu. To može svatko. Mislim kako su Isusove riječi i za mene poticaj kako bih mogao provjeriti svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ako želiš, možeš zajedno sa mnom. Prije svega, odbacimo sve lažne bogove! Strah koji nas uništava zamijenimo potpunim pouzdanjem u Boga. Zar nisu nam sve vlasi na glavi prebrojene? To je praktični stav vjernika: pouzdati se u jedinog Boga. To je dokaz ljubavi prema Bogu.

Svi volimo čuti kako nas netko ljubi, voli. To tako ulijeva određenu sigurnost. No više od riječi, vrijede djela. Ako netko vidi moje namrgođeno lice, teško će se otvoriti na Božju ljubav. Potražimo među svojima najbližima one ‘zapostavljene’. Možda dugo nisi razgovarao s bakom ili djedom. Možda tvoj rođak potpuno sam provodi kod kuće vrijeme i čeka da mu se javiš. Pored tebe prolaze nepoznati ljudi. Možda za prvu ruku bit će dovoljno da pohvališ nekoga tko je pospremao, napravio neki ukras na izlogu. Malim koracima ćeš aktivirati veliko djelo istinite ljubavi. Sam ćeš se iznenaditi kako je to moguće. To će biti istinita ljubav koja ne traži uzvrat. Tako ćemo usrećiti Boga. To znači da sve više postajemo njemu slični. Ljubav je moguća. Ljubiti Boga i bližnjega postaje moguće po ljubavi koja dolazi od Boga. Ona je ispunjenje cijele Objave, to jest Svetog pisma. Dozovi Duha Svetoga koji puno više može nego tvoja pobožnost. On je ljubav.”

Piše: p. Arek

220108

8. Januar Heiliger Petrus Thomas Karmelit (O.Carm.), Bischof (+ 1366)… Visa mer 8. Januari S:t Peter Thomas Karmel (O. Carm. ), biskop (+1366) Född runt 1305 i Lebreil i Périgord, Frankrike, blev han karmelit vid 20 års ålder. Han valdes till justitieminister i Avignon 1345, och 1354 blev han biskop i Patti och Lipari på Sicilien. Som påvlig legat strävade han efter enhet och fred med Östkyrkan. 1363 blev han ärkebiskop av Kreta och ett år senare latinsk patriark av Konstantinopel. Han dog 1366 i Famagusta, Cypern. Helgonets vördnad utfördes av påven Paul V 1609 och 1628 av påven Urban VIII bekräftade. ______________________________________ Dagens bön Käre Gud, i din oro för ditt folk har du fyllt S:t biskop Peter Thomas med outtröttlig iver för fred och enhet bland kristna. Låt oss leva enligt hans exempel och ge oss själva till hans förbön i trofasthet i tro och iver för fred. Därför frågar vi genom Jesus Kristus.. Amen. ______________________________________ ingripa Till Jesus Kristus, som kallade S:t Peter Thomas till herde i sin flock, ber vi: Skydda och följ med vår påve och biskopar Vi ber er att höra oss. Ge kristna makt att de kan bli trogna vittnen om sin tro på den trippelguden. Hjälp de separerade kristna att komma till enhet i tron. Ge de sjuka och döende förtroende och tro på din kärlek. Ge din kyrka ungdomar som är redo att predika ditt goda budskap troget. Allsmäktige Gud, på S:t Peter Thomas förbön ber vi dig, stå med oss och hör vår bön, genom Kristus, vår Herre. Amen. ______________________________________ Något att tänka på När julen närmar sig ville min far själv fira den heliga liturgin. Vid midnatt lämnade han Karmelitklostret, där han hade hittat en gästvänlig mottagning, till katedralen i Famagusta, för att hålla den högtidliga nattvarden. Han fick dock en kraftig förkylning under tjänsten tre gånger. Försvagad av fasta och nattvakor och enligt ökenfäderna endast klädd med somriga kläder drabbades han av ett anfall. Följande dagar firade han regelbundet St. offer och försökte dölja sitt försämrade hälsotillstånd. Han utvecklade dock kraftig feber i tisdags. Han gjorde en allmän och personlig bekännelse och hade ett vänskapligt samtal med sina huskamrater. Sedan vände han sig till korset, dyrkade och kysste det, och bad om förlåtelse från dem runt omkring, som bröt ut i tårar, med vikta händer. Han sa mina bröder och vänner hur mycket ansträngning och fara din tjänst för mig har gett dig. Du har fått ta på dig hunger, törst, kyla, osäkerhet och lidande. Jag har varken överväldigat er med heder eller belönat er insats, som det borde ha varit. Ändå har du tolererat mig och min karaktär med kärlek och stillhet. Hur många gånger har jag satt era liv i fara! Hur kan jag hitta på det här? Förlåt mig, förlåt mig. ”Då gav han sig själv Herrens kropp och kommunicerade fruktsamt och troget. Så gick den dagen. Vid midnatt begärde han att kyrkoherde biskopen av Famagusta skulle komma till honom med alla prästerskap och smörja honom med sjukhusoljan. Under tiden kallade han ihop sin hemförsamling, tog på sig biskopskåpan och sökte med egen hand som om han inte vore den sjuke själv, efter tjänsteman om de sjukas smörjelse. När han hade hittat den relevanta sidan lyssnade han noga på läsningens ord och lade sig sedan ner på en enkel, grov trasa på golvet. Så han väntade tyst på biskopens kyrkoherde. När han hörde denna komma med alla prästerskap började han recitera Psaltaren med en frisk röst: “Herre, straffa mig inte i din vrede, och avla mig inte i din bistra! ” “Så bad han med de andra första halvan av psalmerna. Då lämnade de fysiska krafterna honom, och han, fortfarande fullt medveten, gav ett handtecken till biskopskyrkoherden att gå med på bönen. Så här avslutade de botgöringspsalmerna tillsammans. I smörjelsen med sjukhusoljan gav Peter Thomas svaren med en fast röst, när han försökte dölja sin stackars tunika och den skapulära, som han alltid bar på, från ögonen på dem omkring honom. Efter smörjelsen talade min far “Confiteor” och fick lotteriet från kyrkoherden. Han bad återigen alla deltagare om förlåtelse ifall han hade förolämpat dem under sitt ämbete. Sedan instruerade han dem att be om förlåtelse i hans namn alla de som bodde på Cypern eller någon annanstans. Så småningom återvände han sin ande i händerna på Gud, hans skapare. Detta var den 6:e januari i Frälsningens år 1366 (Philippe de Mézières, patriarkernas förbundskanslerÖppna

17:44

Du har skickat

A Morning Offering to the Holy Child O Dear sweet Infant Jesus, I offer You my will, that You strengthen it, my mind that You inspire it; my memory that You fill it; my wishes and desires, that You cleanse them, I sacrifice to You; my intentions that You guide them, all my inner and outer activities, that You make them sacred. All I am and all I have is Yours. Your love for me is my hope and trust. Hear me and grant that I may never leave you. Amen O Infant Jesus, I form the belief that I shall be granted forgiveness of sins and place it into the hands of Your most Holy Mother Mary; I commend myself to all and every Holy Mass that is celebrated this day and all over the globe, and I offer all this on behalf of the poor souls of purgatory. 5 kommentarer Suzana Monika Amen ALLT HOS JESUS KRIST BOOSTER UP ÄR FRI GRATIS NONE CHARGE : http://511626303.swh.strato-hosting.eu/

220102

Aleteia logo Sunday 02 January | The Solemnity of the Epiphany SPIRITUALITY Epiphany water is a powerful weapon against Satan BLESS Sebastien Desarmaux | Godong Philip Kosloski – published on 01/05/20 updated on 01/02/22 The Roman Ritual provides a strong blessing of Epiphany water that casts out all evil spirits. While the feast of Epiphany in the Roman Rite is primarily focused on the visit of the Magi, historically it was more focused on the baptism of Jesus Christ in the Jordan River. For this reason, there developed a special blessing of Epiphany water in memory of Jesus sanctifying the waters of Baptism. This blessing of water on Epiphany was maintained by Eastern Catholics, but Roman Catholics also have an optional ceremony that was approved in 1890 that did homage to this tradition. The emphasis of the blessing, however, was less on the commemoration of Jesus’ baptism and more on the symbolic nature of water as a cleansing agent. In this way, the blessing of Epiphany water in the Roman Rite was used to cast out Satan and all his demonic angels. It is a powerful blessing, one that uses strong language to invoke the power of God over evil. It reminds us of the spiritual power of holy water and encourages us to use it in faith, trusting in the protecting help of God over our spiritual enemies. Here is an excerpt of the prayer, which is quite lengthy. In the name of our Lord Jesus + Christ and by His power, we cast you out, every unclean spirit, every devilish power, every assault of the infernal adversary, every legion, every diabolical group and sect; begone and stay far from the Church of God, from all who are made in the image of God and redeemed by the precious blood of the divine + Lamb. Never again dare, you cunning serpent, to deceive the human race, to persecute the Church of God, nor to strike the chosen of God and to sift them as + wheat. For it is the Most High God who commands you, + He to whom you heretofore in your great pride considered yourself equal; He who desires that all men might be saved and come to the knowledge of truth. God the Father + commands you. God the Son + commands you. God the Holy + Spirit commands you. The majesty of Christ, the eternal Word of God made flesh + commands you… Therefore, accursed dragon and every diabolical legion, we adjure you by the living + God, by the true + God, by the holy + God, by the God who so loved the world that He gave His only-begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but shall have life everlasting; cease your deception of the human race and your giving them to drink of the poison of everlasting damnation; desist from harming the Church and fettering her freedom. Begone Satan, you father and teacher of lies and enemy of mankind. Give place to Christ in whom you found none of your works; give place to the one, holy, Catholic, and apostolic Church, which Christ Himself purchased with His blood. May you be brought low under God’s mighty hand. May you tremble and flee as we call upon the holy and awesome name of Jesus, before whom hell quakes … Read more:Pray this prayer when using holy water to bless yourself Read more:How to bless your home with Epiphany chalk Tags: CHRISTMAS EXORCISM Support Aleteia! Enjoying your time on Aleteia? Articles like these are sponsored free for every Catholic through the support of generous readers just like you. Thanks to their partnership in our mission, we reach more than 20 million unique users per month! Help us continue to bring the Gospel to people everywhere through uplifting and transformative Catholic news, stories, spirituality, and more. Support Aleteia with a gift today! Donate now! credit cards Daily prayer And today we celebrate… Prayer for this morning Daily meditation Prayer for this evening Top 10 1 LUXOR FILM FESTIVAL Zoe Romanowsky 20-year-old filmmaker wins award for powerful 1-minute film about… 2 MEGAN WHYTE Annalisa Teggi This 18-month old was judged “incompatible with life,” now she’s … 3 CATHOLICS RESTORE HUMANITY Theresa Civantos Barber 10 Catholics who restored our faith in humanity in 2021 4 WSZYSCY ŚWIĘCI Aleteia Discover your special patron saint for 2022! 5 Singer-Romina-Power Silvia Lucchetti Singer and actress found peace praying the Rosary after her daugh… 6 Sisters of Missionaries of Charity Agnès Pinard Legry Will Mother Teresa’s sisters soon to be forced to leave India? 7 Mathilde De Robien “I lost my daughter and my faith on the same day”: The testimony … SEE MORE Newsletter Get Aleteia delivered to your inbox. Subscribe here. Your email GO Yes, I would like to receive information from Aleteia partners

23:44

Du har skickat

Marko Forgic 8729 dec5chhe1mbner a0120s21 kl. m11:4e2f5 · ZAŠTO SU MAME ŽIVČANE ZA BOŽIĆ…. KROZ HUMOR O NAŠIM PREOPTEREĆENIM MAMAMA…. Pod hitno treba predložiti da svaka kršćanski dobro odgojena, visokoobrazovana, zaposlena žena na vjenčanju ne mijenja prezime, nego ime pa neka bira hoće li se zvati „od propetog Isusa“ ili kraće Crucifiksa. Kad sam bila mala nikako nisam shvaćala zašto mi je ćaća uvijek bio radostan za Božić, a mater živčana, a sad djeca i meni prigovaraju da se muž i ja uvijek svađamo na Božić i na Uskrs. Nekad sam mislila da su moji roditelji grozni i da ja nikada neću imati takav brak, a sad samo mogu pivat žensku verziju „Oprosti mi pape… i moj život sada na tvoj život sliči“. Tada nisam imala pojma o diferencijalnoj psihologiji i muško-ženskim razlikama, a što više starim i gledam parove oko sebe zaključujem kako su oni po Gausu ipak bili među 10% najsretnijih parova, a ja privilegirana djetinjstvom u takvoj obitelji. Zašto su se onda oni svađali i zašto se danas mi svađamo? Ćaći je Božić bio najljepši blagdan u godini. Pjevalo se u Crkvi i po kućama, išlo se u čestitanje, ljudi se družili i bili dobre volje, dobro se jelo i pilo… upravo onako kako se misli kad se kaže „Ta nije svaki dan Božić!“ I to je bilo to. Mater je, baš kao i većina zaposlenih žena danas, sebi zadavala nerealne planove oko uređenja kuće i kuhanja kao da je samo domaćica, a radila je do zadnjeg časa (nekad se smrzavala prodajući na pazaru, a ni kasnije nije mogla uzeti slobodno u poduzeću). Muškima nije Božić ako se ne skuha sve što ide, a ženama ako se ne pospremi i ne uredi sve kako spada. Bez obzira što su žene danas zaposlene, u određivanju prioriteta nikad im nije dosta ili-ili, nego uvijek mora biti i-i što znači da sve mora biti tip-top i ako jedna stvar zakaže, nama je propao cijeli Božić kojeg smo tako željno iščekivale. Sve bi trebalo oprati, uštirkati, ispeglati, uglancati. Mene spasili lakirani parketi i krep krevetnina, a mater mi još ne odustaje od vezenih bilih lancuna. I onda me peče savjest ako ja svojoj obitelji nisam priuštila da svi legnu u mirišljive ispeglane bijele vezene plahte i da soba miriše na „nilu“ od opranih zavjesa i „četiri asa“ od uglancanih parketa. Istina, mogla bi se kupiti gotova orahnjača, ali onda kuhinja neće mirisati na rum i narančinu koru. Ima i gotovih fritula i skuhanog bakalara, ali to nije to … I tako redom. Dakle, na Badnjak poslije posla mater bi u četvrtoj brzini rintala, rintala, a ćaća bi se lagano zaša po selu da bude malo s ljudima i proba kako je kome ispa bakalar. Moj muž danas ne ode po selu, ali zato ima domjenak u firmi baš na Badnjak. Kako je to sve po kući i danas mahom ženski posao, jedini muški zadatak je da poslije podne donese bor, okiti ga s djecom u dnevnom boravku i usisa slamu nakon kićenja. Međutim to njima uopće nije toliko važno kao nama pa bi oni obično počeli tek kad je nama sve već trebalo biti gotovo. Obično tada djeca počnu dolaziti kući s raznoraznih aktivnosti, počne gužva i red za kupaonicu, nekome nešto misnog ruha nije ispeglano, zagori orahnjača, kasni se na misu…. i svađa je neizbježna. Sad već pucam. Na kraju ako većinu toga i uspijem napraviti nerijetko mi se dogodi ne samo da ne stignem otići u frizera, nego zadnja dođem na red za kupaonicu pa mi još potroše toplu vodu iz bojlera i onda tužna prljave kose idem na ponoćku i zbog te jedne neobavljene stvari kao da baš ništa nisam učinila. Isusovci kažu da je to zato što pred blagdane u obiteljima i samostanima haraju vrazi specijalci, a mi si postavljamo pitanja gdje smo pogriješile u organizaciji i menadžmentu. U knjizi „Upravljanje vremenom za katolike“ lijepo piše da je lakše po principima projektnog menadžmenta projektirati i na vrijeme izgraditi most ili neboder nego s petero male djece na vrijeme doći na misu. Definitivno dok zadnjeg obučeš prvi ti već povrati, prolije se ili padne u blato. Zašto s cijelim poslom priprema ne počnemo ranije i zašto se više ne uključe djeca? Svake godine, ja lijepo planiram početi ranije, ali ljudi kao da cijelu godinu nište ne rade, ništa ne mole, ni s kim se ne druže, ne čine djela milosrđa… nego sve ostavljaju za kraj godine i onda ih panika uhvati pred sam Božić. Kao da i bez toga zaposlene majke već ne pucaju: najmanje 40 sati tjedno moraju odraditi na poslu, plus 30 sati kod kuće, za 10-30% manju plaću od muških kolega ili za istu plaću s prosječno 10-30% više posla, obično na poziciji crnkinje u muškoj sjeni. I svi od njih očekuju brigu za odgoj djece, čuvanje i prenošenje vjere i tradicionalnih vrednota, kvalitetu života, razumijevanje i podršku svima oko sebe: mužu, djeci, starcima, susjedima, šefovima, kolegama… Pod hitno treba predložiti da svaka kršćanski dobro odgojena, visokoobrazovana, zaposlena žena na vjenčanju ne mijenja prezime, nego ime pa neka bira hoće li se zvati „od propetog Isusa“ ili kraće Crucifiksa. Tko bi to sve mogao i zapisati u planer kad sve prođe, a kamo li unaprijed isplanirati? Najprije počnu zornice, pa razne božićne radionice, duhovne obnove, karitativne akcije, priredbe i koncerti, roditeljski sastanci (ne znaš što je napornije – jedno drugom do uha ili jedno u vrtiću, jedno u osnovnoj, jedno u srednjoj, jedno na studiju, a jedno nikako da odseli), poslovni domjenci, godišnji izvještaji, planovi i budžeti za sljedeću godinu, završavanje i obrane diplomskih, promocije i fešte …. kao da će sud svita iza nove godine. Čak su ove godine i rasprodaje počele već u prosincu. Stanite ljudi pa ne mogu se naspavat, ne mogu radit ni ono najnužnije, mozak mi više ne radi od neispavanosti, a kad ću kuću pospremiti, kad ću sredit račune, odgovorit na mailove… Trebalo bi bar jedanput godišnje poslat čestitke rodbini, kumovima, poslovnim partnerima, dobročiniteljima…. Brat bratu bar 100 komada jer moraš uzvratiti zahvalnošću svima koji su ti dobro činili u životu. A onda opet nije u redu da se družiš samo s onima od kojih imaš koristi, nego bi trebalo voditi računa i o anonimnoj sirotinji koja ti ne može uzvratiti… Moja mater je jak karakter s razvijenim radnim navikama (odgajao ju je stric svećenik koji je završio sjemenište i bogosloviju za vrijeme Austrougarske) i obično bi stigla, ali je uvijek bila ljuta što se ćaća izvlači. Na kraju bi poslije ponoćke on ostao s društvom pjevati, a ona bi mrtva umorna zaspala. Ujutro je opet trebalo na malu misu pa sve friško skuhati za ručak. Onda bi lijepo ćaća, baš kao i moj muž, u najnovijoj robi sjeo na glavu stola pa „Daj ženo ovo, daj ženo ono!“ Mora čovik bit u novoj robi i svilenoj kravati kad je on Hrvat katolik i kad mu je danas Božić. A što je ženi? Tiha misa pa radna subota! Dođeš malo k sebi tek pred večer kad središ suđe i kad se tradicionalno zaigra tombola i znakoviti čovječe ne ljuti se. Sve ja to teoretski dobro znam kako bi trebala izgledati žena vrsna da se muževo srce u nju uzda. I kako je blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina pa mu je žena plodna loza, a sinovi ko mladice masline oko stola njegova. Zaista mi se srce topi od miline kad svi zajedno sjednemo za stol i pomolimo se zahvaljujući Bogu na svim blagoslovima kojima nas obasipa. Ali Bog je to izmislio da se i žena mora odmarati ako želi preživjeti i normalno funkcionirati. Premda se u Svetom pismu uz čovjeka nabrajaju djeca, sluge i stoka koji se sedmi dan moraju odmarati, a ženu se izričito ne spominje, jedna starija časna sestra me vrlo ozbiljno pitala da li ja ispovijedam to što nedjeljom peglam. Gdje je rješenje? Moja prijateljica liječnica sa šestero djece i privatnom ambulantom (isto bez kućne pomoćnice jer su i takvim nekad uglednim profesijama pale plaće otkada mogu dobiti jeftinu žensku visokoobrazovanu radnu snagu, što je nakon kontracepcije druga najveća muška podvala ženama) kaže da Bog to sve sigurno ne očekuje od nas jer što je onda njemu bilo klonirati još 2-3 ovakve. Jedan prijatelj svećenik mi je govorio – Stani malo ženska glavo! Da je Bog po tebi planirao spasiti cijeli svijet, ne bi morao svoga sina slati na Zemlju Ali kako u ovim turbulentnim vremenima ćuti u svakom trenutku što je zaista volja Božja, a što moja. Koliko talenata mu moramo vratiti i kako posložiti prioritete? Kako razumjeti te muško-ženske razlike i ne očekivati ni od muževa niti od šefova ono što njima nije važno i u čemu oni zaista ne razumiju nas? Trebaju li djeca ići na sve te silne aktivnosti i imati sve 5,0, a zanemarimo ih naučiti najobičnije vođenje domaćinstva koje će biti neophodno i za njihovo normalno preživljavanje? I na kraju može li uopće biti normalno da žene s 5-6 djece moraju puno radno vrijeme raditi (što često znači biti izvan kuće po 10-12 sati) i osjećati se kao samohrane majke jer država planira da dvije plaće jedva pokriju onu jadnu sindikalnu košaricu za četveročlanu obitelj. Zato ove godine molim Malog Isusa pod a) mogućnost pola radnog vremena za žene; b) ponovo domaćinstvo u školama i c) dobre radionice bračne komunikacije i životnih vještina u našim župnim obiteljskim zajednicama kako bi sve mame bile sretne i ne bi se s tatama svađale na najljepši obiteljski blagdan Božić. U ime većine zaposlenih mama dušu otvorila Zrinka Gregov Visa mindre Kommentarer Rezika Bogdan Moram priznati da nisam osim uvoda pročitala, osoba sam koja se udala sa juga za sjevernjaka gdje je običaj drastično drugačiji a sve se svodi očisti operi napravi to što je tradicija i običaj, takva osoba još boležljiva nema gdje bi se o pustila u miru Božjem radovala Božiću, kod nas u Dalmaciji to je Za muškarce gdje se na bdnju večer drvo badnjaka na vrijeme upalio da žar bude za pečenje na ražnju janje, mi bi k polnoćki išli došli kući oko pola dva, na Božić se nije kuhalo jer je janje pečrno, kuća se ne čisti taj dan muškarci su na to dobro pazili, legenda je ako se čisti pomeće metlom kuća da se čisti muško koljeno koje nastavlja da bude glava kuće buduće generacije, kićenje bora nije bilo nije se smjelo i ja sad zbog alergije nesmim blizu bora biti.. Sa polnoćke se svake godine donosi blagoslovljena svijeća koja do tri kralja se pali za ručak stavi se u posudu sa svskojskim žitaricama, i na tri kralja sveta voda donosi se i Gazda najstariji muški član obitelji blagoslovi molitvom koju je na pamet trebao zapamtiti da bi mogao moliti i sve oko kuće u kući dvorište štale bi blagoslovio, muškarac je u Božićno vrijeme molitvu predvodio tu tradicionalnu koju naravno za svaki određeni dan drugačije, meni se to dopada i dan danas, ali ja sam Međimurskka snaha od 1972 godine i običaj njihov nekim djelom mi se dopada ali kao rođena dalmatinaka u srcu nosim običaje mog rodnog kraja, nemogu majke danas biti otpuštene jer duhovno je stavljeno u drugi plan htjela to ili ne jer kraj dirigira, gosti koji će kod nas tek na svetog Stjepana gledati će sve osim duhovnu dimenziju, zato mene nostalgija hvata za rođenim običajem gdje se dan prije pripremio veš za na misu ići, ja u svom srcu proživljavam Božić i USKRS onako kako sam taj dan nadahnuta, sada starija i zdravlje slabo dozvole mi da u miru Božjem provedem Božić, mladi i ne znaju što je Božić ni po tradiciji nit duhovno već prođe gore od ostalih običnih dana samo zbog valjštine i kakav ručak bi trebao biti, to vam je uzrok sve nervoze jer vlada što će drugi reći, na moju sreću ja ne pri dajem važnost što će drugi reći već moje srce koliko je u njemu Božić prisutan, bolest je veliki blagoslov Božiji jer manje se griješi na materijalnom smislu a više se može ući u dubine Božije riječi, i riječ je tijelom postala prebivala i ptrniva među nama. Blagoslov Božiji 🙏https://www.youtube.com/watch?v=gr0WOpu1QNI

211230

By Popular Request:THE DAILY CATHOLIC PRAYER BOOKIN LATIN AND IN ENGLISHSign of the Cross:In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. AmenIn the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.Anima Christi:Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salve me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi, lava me. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde me. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me. Et iube me venire ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in saecula saeculorum. Amen.Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within thy wounds hide me. Permit me not to be separated from thee. From the wicked foe defend me. At the hour of my death call me. And bid me come to thee. That with thy saints I may praise thee For ever and ever. Amen.Apostles’ Creed: Symbolum ApostolorumCredo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.I BELIEVE in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He arose again from the dead; He ascended into heaven and sits at the right hand of God, the Father Almighty: from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.The Lord’s Prayer (Our Father): Oratio Dominicae (Pater noster)PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.OUR FATHER, Who art in heaven hallowed be Thy name. Thy kingdom come; Thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen.The Angelic Salutation (Hail Mary): Salutatio Angelica (Ave Maria)AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Domini nostri, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.HAIL, MARY, full of grace; the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of our Lord, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.Glory Be: Gloria PatriGLORIA PATRI, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.GLORY be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and will be forever. Amen.The Fatima Aspiration (O my Jesus): Oratio Fatima (O mi Iesu)Domine Iesu, dimitte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.“0 my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of Hell: lead all souls to Heaven especially those who are most in need of your mercy.”Hail Holy Queen: Salve ReginaSALVE REGINA, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae. Ad te Suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.V. Ora pro nobis, Sancta Christi Genetrix. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.Hail, holy Queen, Mother of Mercy; our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve; to thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn, then, most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us; and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary.V. Pray for us, 0 holy Mother of Christ. R. That we may be made worthy of the promises of Christ.I Confess: ConfiteorConfiteor Deo omnipoténti, beátæ Mariæ semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et ópere: (percutit sibi pectus ter, dicens / Strike breast three times) mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. P. Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. R. Amen.I CONFESS to almighty God, to blessed Mary ever Virgin, to blessed Michael the Archangel, to blessed John the Baptist, to the holy apostles Peter and Paul, and to all the saints that I have sinned exceedingly in thought, word, and deed, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I beseech blessed Mary ever Virgin, blessed Michael the Archangel, blessed John the Baptist, the holy apostles Peter and Paul, and all the saints, to pray for me to the Lord our God. Amen. P. May Almighty God have mercy on you, forgive you your sins, and bring you to life everlasting. R. Amen.Glory to God: Gloria in excelsis DeoGloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccáta mundi, miserere nobis. Qui tollis peccáta mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam to solus Sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus. Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu + in gloria Dei Patris. Amen.GLORY to God in the highest. And on earth peace to men of good will. We praise You. We bless You. We adore You. We glorify You. We give You thanks for Your great glory. O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty. 0 Lord Jesus Christ, the Only-begotten Son. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father: You Who take away the sin of the world, have mercy on us. You Who take away the sin of the world, receive our prayer. You Who sit at the right hand of the Father, have mercy on us. For You alone are holy. You alone are the Lord. You alone, O Jesus Christ, are most high. Together with the Holy Spirit + in the glory of God the Father. Amen.Lamb of God: Agnus DeiAgnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem. Lamb of God, you take away the sin of the world: grant us peace.Act of Contrition:Deus meus, ex toto corde poenitet me omnium meorum peccatorum, eaque detestor, quia peccando, non solum poenas a Te iuste statutas promeritus sum, sed praesertim quia offendi Te, summum bonum, ac dignum qui super omnia diligaris. Ideo firmiter propono, adiuvante gratia Tua, de cetero me non peccaturum peccandique occasiones proximas fugiturum. Amen.O My God, I am heartily sorry for having offended Thee and I detest all my sins because of Thy just punishments, but most of all because they offend Thee, my God, who art all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to sin no more and avoid the near occasions of sin. Amen.The Divine Praises: Laudes DivinaeBenedictus Deus. Benedictum Nomen Sanctum eius. Benedictus Iesus Christus, verus Deus et verus homo. Benedictum Nomen Iesu. Benedictum Cor eius sacratissimum. Benedictus Sanguis eius pretiosissimus. Benedictus Iesus in sanctissimo altaris Sacramento. Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus. Benedicta excelsa Mater Christi, Maria sanctissima. Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio. Benedicta eius gloriosa Assumptio. Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris. Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus. Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis. Amen.Blessed be God. Blessed be His Holy Name. Blessed be Jesus Christ, true God and true Man. Blessed be the Name of Jesus. Blessed be His Most Sacred Heart. Blessed be His Most Precious Blood. Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of Christ, Mary most Holy. Blessed be her Holy and Immaculate Conception. Blessed be her Glorious Assumption. Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His Angels and in His Saints. Amen.Prayer to Saint Michael: Sancte Michael ArchangeleSancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.St. Michael the Archangel, defend us in battle; be our defense against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O prince of the heavenly host, by the power of God thrust into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world for the ruin of souls. Amen.The AngelusThe Angelus in Latin Said while kneeling.V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; R. Et concepit de Spiritu Sancto.All. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Domini nostri, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.V. Ecce ancilla Domini. R. Fiat mihi secundum verbum tuum.All. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Domini nostri, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.V. Et Verbum caro factum est. R. Et habitavit in nobis.All. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Domini nostri, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.V. Ora pro nobis, sancta Christi Genetrix. R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.V. Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. All. Amen.Angelus in English Said while kneeling.V. The Angel of the Lord declared unto Mary. R. And she conceived of the Holy Spirit.All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.V. Behold the handmaid of the Lord. R. Be it done unto me according to thy word.All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.V. And the Word was made Flesh. R. And dwelt among us.All. Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of our Lord, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen.V. Pray for us, O Holy Mother of Christ. R. That we may be made worthy of the promises of Christ.V. Let us pray. Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that, we to whom the Incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an Angel, may by His Passion and Cross, be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ our Lord. All. Amen.Regina CoeliThis prayer, said standing, is used to replace the Angelus during Paschaltide (Easter to Pentecost).Latin Version: All. Regina coeli, laetare, alleluia: Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.V. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia, R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.V. Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.English Version: All. Queen of Heaven rejoice, alleluia: For He whom you merited to bear, alleluia, Has risen as He said, alleluia. Pray for us to God, alleluia.V. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia. R. Because the Lord is truly risen, alleluia.V. Let us pray: O God, who by the Resurrection of Thy Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world: grant we beg Thee, that through the intercession of the Virgin Mary, His Mother, we may lay hold of the joys of eternal life. Through the same Christ our Lord. All.Amen.Du har skickat

YOUTUBE.COMExplaining the Faith – St. Therese of Lisieux: Follow the Little Way!Why is St. Therese of Lisieux considered one of the most beloved modern-day saints? Fr. Chris Alar explains how, like most of us, she could not do extraordin…

Create your website with WordPress.com
Get started