Featured

BOG TE LJUBI

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

1.3 2021 antihögmod ST JOSEFS böner

San Giuseppe

3tS7 minponslorecStdugnd  · Mars månad 2021HJÄRTLIGHETER TILL SAINT GIUSEPPE(Text av välsignad Bartolo Longo)O store Sankt Joseph, må du bli utvald av Gud till det mest sublima mysterium som kan förlita sig på en ren varelse, Du är en ängel av renhet, vald lilja av oskulden, så Gud själv nöjd med att kalla dig Fadern till sitt ofödda barn, och inte gav Han dig sina rättigheter.Han som skapade alla hjärtan av män placerade i dig ett Faderns hjärta och gav Jesus ett hjärta av Son för dig.O beatiful Joseph, var en far, du också; var en far till alla de som Jesus älskade tills han skapade deras bror!Jag prosterar vid dina fötter med all min själs tillgivenhet, ber dig att gilla det erbjudande jag ger av mitt hjärta, så att du gör det rent, och så presenterar du det för Jesus, din son, till vilken jag väcker honom för alltid och för alltid utan reserv.Be för honom att ta bort denna eländiga hjärtsynd, kärlek till njutning, och allt han inte gillar; att inflammera honom med den heliga elden av hans heliga kärlek, att pryda honom med alla dygder som hans underbara Hjärta gav oss exempel på så här beundransvärt så att, som tar allt i besittning nu, kan regera för evigt i tid och evighet. Amen. Amen.Fb sida San GiuseppeBesök också- vår YouTube-kanal: https://www.youtube.com/user/TreSacriCuori– vår Instagramprofil ′′ Tre Sacred Hearts of JMJ “: https://www.instagram.com/tre.sacri.cuori/– vår blogg, hängiven och engagerad till Jesus, Maria och Josef: https://santafamiglia.blogspot.it/  · Visa originaltexten  · Betygsätt den här översättningenSuzana Monika1t mgSponstolmginrtued  · Delat med OffentligANTISNOBISM ANTIHÖGMOD : ST JOSEFBÖNER ANTIMOBBNING ; —-En narcissistisk fälla – högmod och arrogans 29 juli, 2020Det finns heder och ära i stolthet, men i högmod finns arrogans, egocentricitet, osäkerhet, rädsla och hyckleri. Det är en narcissistisk fälla som förblindar de som ger sig för djupt in i leken.En narcissistisk fälla – högmod och arrogansFörhållandet mellan känslor och fysisk smärtaAllt går emot mig! Vad är det för fel på mig?Varför har jag så svårt att uttrycka ilska?En del anser sig själva vara nästan allvetande, och generellt i en position över alla andra. Samma typer av människor är ofta övertygade om att de har alltid har rätt, och deras första impuls antas per automatik vara oemotsäglig. Dessutom är de så fulla av sig själva att ingenting någonsin är tillräckligt bra. Ingen kan heller lära eller visa dem något nytt eftersom de redan känner till a-l-l-t-i-n-g. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om hur vissa människor faller i denna typ av narcissistisk fälla.Vissa människors öron är stängda och deras ögon är blinda för allt som inte kretsar kring dem. De är så fokuserade på sig själva att de missar nästan allt annat. Men de är inte medvetna om det. De är till synes självsäkra men är i verkligheten ganska osäkra – precis som de flesta som tror att bara deras perspektiv är viktigt. Det som verkligen händer med dem är att de är för högmodiga. Fortsätt läsa för att ta reda på mer!”En högmodig man tittar alltid ner på saker och människor, och naturligtvis, så länge du tittar ner kan du inte se saker som de är.”-C.S. Lewis-En kvinna som går med ögonbindelHögmod är en narcissistisk fällaEnligt psykiatrikern Enrique Rojas är högmodet den obrutna passionen för sig själv. En narcissistisk fälla som innebär en brist på ödmjukhet och klarhet. Det är en känsla av uppskattning där en individ fokuserar på sig själv eftersom hon att hon är unik och vida överlägsna andra.Högmod är en av de allvarligaste överträdelserna i alla de stora abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom och islam). Något liknande beskrevs dessutom i det antika Grekland som hybris, för denna kultur innebar det att en person med hybris trotsar gudomlig vilja genom att försöka överträda gränserna för sin dödlighet. Således måste gudarna straffa denna. Det hände till exempel i myten om Oidipus och Prometeus.En högmodig person dyrkar sig själv och är samtidigt omedveten om att deras högmod är källan till många av deras problem.Det finns en ibland lite otydlig skillnad mellan högmod, stolthet och självkänsla inom områdena psykologi och filosofi. De två senare begreppen är generellt sett positiva, de utgör den känslomässiga metod genom vilken en person värderar sig själv och andra. De är lätta att dölja. Men högmod handlar om att betrakta sig själv som bättre än andra endast baserat på vem man är, och därmed tycker de ofta att de förtjänar ändlös respekt och beundran från andra.HögmodAndra människor spelar ingen roll för en högmodig person. Således kan alla som tillåter sitt högmod ta över endast uppvisa en arrogant attityd.Således är högmod något som påverkar självkänslan, men även något som leder till fåfänga, megalomani, narcissism och egoism. Allt är av litet värde för en högmodig person och det finns endast utrymme för dess egna förehavanden. De värdesätter inte andras åsikter eftersom de lider av en typ av blindhet. De behöver emellertid ständig försäkran när det gäller den bild de visar upp socialt. Strategierna de använder för att ta emot denna är dock mycket subtila.Högmodets osäkerhet leder till en narcissistisk fällaDet främsta kännetecknet för högmod är att det förutom att vara illusoriskt och bombastiskt är en förklädnad för osäkerhet, en brist på självförtroende och en känsla av underlägsenhet. Naturligtvis döljer de oftast detta.Denna typ av person förblir blind för sina misstag på grund av dennes bedrägerier av storslagenhet. En känsla av spetskompetens som döljer en djup rädsla för att inte vara tillräckligt bra och att i själva verket vara underlägsen andra. Således använder de den för överlevnad och acceptans.Som ni ser är högmodiga människor i verkligheten rädda för att inte vara kapabla, att inte vara tillräckligt bra, att inte bli erkända. Därför leder deras oförmåga att anta och acceptera sin sårbarhet och rädsla dem till att gömma sig bakom en mask. Av denna anledning håller högmodet dessa farhågor som en försvarsmekanism. Det beror på att de hellre vill avvisa andra än att själva bli avvisade.Därför erkänner någon som är högmodig vanligtvis inte sina misstag eftersom de påminner dem om att de inte är så perfekta som de trodde att de var. Som en konsekvens är det svårt för dem att be om förlåtelse. Hur kan de be om förlåtelse när de aldrig har fel! Precis som de också tror att de har rätt för att de har behörigheten att vara det.ArrogansTänk på att arroganta människor bryr sig mycket om andras åsikter och vill ha deras uppmärksamhet även om de verkar likgiltiga. Således antar de vissa beteenden för att höra vad andra tycker.Som vi har förklarat har en arrogant person en uttömd självkänsla, de är ganska osäkra men döljer det under en snofsig förklädnad. Av den anledningen blir de riktigt arga när de känner att någon attackerar dem. De förlorar ofta kontrollen, blir defensiva, diskvalificerar andra och till och med slutar att prata ett tag. Detta beror på att de har den känslomässiga mognad som hos ett barn.Högmod är inget annat än en försvarsmekanism för att hindra andra från att hitta ens rädsla, osäkerhet, svagheter och brist på beslutsamhet.En kvinna som tänker på en narcissistisk fällaÖdmjukhet är vägen ut ur en narcissistisk fällaÖdmjukhet är en bra dygd att utöva när man invaderas av högmod. Lär dig att leva ett enklare liv. Ett där värdet av det som verkligen är viktigt får råda och du uppmuntrar kärlek, enkelhet och generositet. Du kan dock inte vara ödmjuk om du inte erkänner och accepterar att du har en förmåga att oftast vara för fokuserad på dig själv. Annars är det omöjligt att göra något åt det.När du väl accepterar detta måste du vara ärlig mot dig själv. Vad är du rädd för? Hur skadar det dig? Vad får dig att lida? Varför känner du dig validerad av andras erkännande?Det är också viktigt att försöka fokusera på nya saker. Försök att se världen ur andra människors perspektiv. Du bör utvärdera din egen betydelse i en värld som du måste dela med många, många andra människor.Du bör arbeta med din empati och se världen ur andra människors perspektiv ett slag. Lär dig också att lugnt lyssna på konstruktiv feedback och att acceptera dina egna misstag och fel.Det handlar om att bli av med den skyddande förklädnaden du har använt i så många år och som är så skadlig. Ta av dig masken och erkänn dina egna begränsningar. Sluta också försöka blåsa upp ditt ego, du är ju faktiskt inte obetydlig när allt kommer omkring.1 kommentarGillaKommenteraDelaKommentarerSuzana MonikaHögmodSe även Fåfäng, fåfänga; Pengar; Rikedomar; Världslighet; Ödmjuk, ödmjukhetBrist på eller frånvaro av ödmjukhet eller läraktighet. Högmod ställer människor i motsättning till varandra och till Gud. En högmodig eller stolt person sätter sig själv över människor omkring sig och följer sin egen vilja hellre än Guds vilja. Självbelåtenhet, avund, hårdhet i hjärtat och högdragenhet är också vanligt hos en högmodig människa.Se till att du inte glömmer Herren, så att ditt hjärta inte blir högmodigt, 5 Mos. 8:11–14.Högfärd och högmod, det hatar jag, Ords. 8:13 (Ords. 6:16–17).Högmod går före fall, Ords. 16:18.På Herrens dag ska allt som är stolt och högt ödmjukas, Jes. 2:11–12 (2 Ne. 12:11–12).Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, Ob. 1:3.Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, Matt. 23:12 (L&F 101:42).Gud står emot de högmodiga, 1 Petr. 5:5.Den stora och rymliga byggnaden var världens högmod, 1 Ne. 11:36 (1 Ne. 12:18).Alla de högmodiga ska bli som stubb, 1 Ne. 22:15 (3 Ne. 25:1; L&F 29:9).De som är lärda tror sig vara visa, 2 Ne. 9:28–29.Ni är uppblåsta i hjärtats högmod, Jakob 2:13, 16 (Alma 4:8–12).Är ni avklädda ert högmod, Alma 5:28.Mycket stort högmod hade trängt in i folkets hjärtan, Hel. 3:33–36.Hur snara är inte människobarnen att upphöja sig i högmod, Hel. 12:4–5.Denna nations högmod har blivit dess undergång, Moro. 8:27.Akta er för högmod, så att ni inte blir som nephiterna, L&F 38:39.Upphör därför med ert högmod och lättsinne, L&F 88:121.

25.2 2021 cetvrtak

Devetnica Svetog Lica

ADMINISTRATORKOMENTIRAJ

Otkrijte snažnu pobožnost u korizmi

Tražite način povezivanja molitvom kraja običnog vremena i  početka korizme? Evo molitve za to.

Pobožnost počinje u utorak prije srijede Pepelnice (dan posvećen Svetom Licu) u trajanju devet dana.  Zove se Devetnica Svetog Lica, (Mala Krunica Kristova LicaMolitva Svetom Licu,  MOLITVA ZLATNE STRIJELELITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU) može se moliti u bilo koje doba godine, posebno je  dobro moliti u vrijeme korizme. Sastoji se od devet dana molitve koja počinje u utorak prije srijede Pepelnice.

Pobožnost Milosrdnomu Kristovu Licu posebno se preporučuje u utorak prije Čiste srijede – Pepelnice (dan posvećen Svetom Licu)  i tijekom korizmenog vremena. Štovatelji toga utorka prisustvuju sv. Misi i tako se ujedinjuju u molitvi. Krunici uvijek možemo dodati druge molitve Kristovom Licu: posvetu, prikazanje, zazive… Kao i molitve Božjem Milosrđu ili Ranama Kristovim… „Ovo je povoljan trenutak da se promijeni život! Ovo je vrijeme da dopustimo da nam srca budu dirnuta!… Sve što pojedinac treba učiniti jest prihvatiti poziv na obraćenje… U ovome posebnom vremenu milosrđa…“ (Lice Milosrđa,19). Ova je inicijativa odobrena crkvenom dozvolom zagrebačkog pomoćnog biskupa Msgr. Ivana Šaška

,,Raduj se, kćeri moja; jer se bliži čas kada će se roditi najljepše djelo pod suncem.” – Gospodinove riječi sestri Mariji od svetog Petra.

Naš Gospodin ovdje govori o davanju zadovoljštine ‘Svetom Licu’, koje je prema Njegovom otkrivenju određeno da bude sredstvo pobjede nad bezbožnim komunizmom i masonerijom za obnavljanje mira u svijetu.”Razmislite o uvredama koje mi se nanose od strane komunističkih udruženja, neprijatelja Crkve i Krista. Oni su stavili svoje ruke na pomazanike Gospodinove (svećenike). No, njihovi zli planovi su uzaludni i neće uspjeti! Želim ustanoviti djelo zadovoljštine! Jer su djela zadovoljštine Svetom Licu ta koja će zadržati Božju pravednost.”(1843)

Prije Fatime, prije stvarnog zahtjeva Blažene Djevice Marije upućenog troje fatimske djece za posvetu Rusije Njezinom Bezgrešnom Srcu i kasnije sestri Luciji oko pobožnosti prvih subota, Gospodin Isus se ukazao karmelićanskoj redovnici u Toursu – u Francuskoj oko 1840. da širi pobožnost ‘Svetom Licu’.

Obraćajući se mistično pobožnoj karmelićanki, Gospodin joj je rekao da obećava, posebno svojim svećenicima, da će ih braniti pred Ocem na Nebu i dati im Njegovo kraljevstvo ako oni, kroz riječi, molitve i spise budu branili Njegov zahtjev u ovom djelu zadovoljštine. Pastiri bi, dakle, i svećenici koji su spremni odgovoriti na ovaj poziv, trebali nastojati, po redovitom postupku, uspostavljati bratovštine Svetoga Lica u svojim župama.

Obećanja za pobožnost Svetom Licu:
(Gospodin sestri Mariji od sv. Petra)
(Prema molitveniku Isuse ja se uzdam u te, objavljenom s dopuštenjem zagrebačkog Nadbiskupskog duhovnog stola od 24. 8. 1976.)
1. Naš Gospodin mi je obećao da će onim dušama koje štuju Njegovo Lice utisnuti crte svojega
Božanstva.
2. „Ovo svakog štovanja dostojno Lice je kao pečat Božanstva, koji posjeduje svojstvo da dušama
koje na nj gledaju utisne sliku Boga.”
3. „Po mojem ćete Licu postići spas mnogih duša. Po tom žrtvenom daru neće vam biti ništa
uskraćeno. O, kada biste znali kako je mojemu Ocu ugodan pogled na moje Lice!”
4. „Po mojem ćete Licu čudesno djelovati.”
5. „Kako se u kraljevstvu može sve nabaviti novcem koji nosi sliku vladara, tako i vi možete dobiti
sve što želite s dragocjenim novcem mojega svetoga čovještva.”
6. „Svi oni koji revno štuju moje Lice u duhu naknade, čine ono što je učinila sveta Veronika.”
7. „Što se više trudite da opet uredite moje Lice koje je svetogrdno bilo iznakaženo, to ću se i ja više brinuti za vašu dušu koja je grijehom bila nagrđena.”
8. „Tko u tom djelu riječju, molitvom ili pismom zastupa Kristovu pravnu stvar, tomu će On biti
branitelj kod svojega nebeskog Oca. U času smrti oprat će lice njegove duše, očistiti ga od svih
grešnih mrlja i povratiti mu prvotnu ljepotu.”
9. „Koliko god puta budeš prikazivala (Isus govori sestri Mariji) Ocu moje Lice, toliko će puta moja
usta zazivati milosrđe.”

Nakon toga je naš Spasitelj izdiktirao molitvu koju je nazvao “Zlatna strijela”, rekavši da će Ga oni koji je budu recitirati ugodno probosti, kao i zaliječiti one druge rane, zadobivene od zlobe grešnika. Ova molitva smatra se samim temeljem djela zadovoljštine. Preporuča se izgovarati je na svakom od trideset i tri zrna krunice Svetoga Lica.

MOLITVA ZLATNE STRIJELE

Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.

Ova predivna odanost datira od same Muke, kada je Veronikin veo ublažio rane na Isusovu licu, izmučenom u boli. Godine 1843. sestra Marija sv. Petra imala je vizije o Isusu koje su zahtijevale predanost Njegovom Svetom licu pod nazivom “Zlatna strelica”. Izvijestila je da je u svojoj viziji vidjela sv. Veroniku kako sa svojim velom briše pljuvačke i blato s Lica Isusova na putu do Kalvarije. Rekla je da se današnja svetogrđa i hule nadovezuju na pljuvačke i blato koje je Veronika obrisala taj dan. Prema riječima sestre Marije od sv. Petra, u njezinim vizijama Isus joj je rekao da je želio pobožnost Njegovom Svetom Licu kao zadovoljštinu za svetogrđa i hule, koja je On opisao kao “otrovne strelice”. Napisala je i molitvu Zlatna strijela Svetoga Lica, koju joj je diktirao Isus. Ova molitva je sada poznato djelo zadovoljštine Isusu Kristu.

Možda poznajete nekoga tko pati od problema s licem, kao što su poremećaji oka, neuralgija, rak kože, gubitak sluha, migrena … molite za njih

Ako vaš dnevni raspored ne dopušta da odete na misu ili da obavljate euharistijsko klanjanje, , uvijek možete uspjeti izgovoriti ovu kratku, ali snažnu molitvu zadovoljštine  prema Svetom licu koji Isus je otkrio sestri Marije sv. Petra: “Neka je uvijek slavljeno neizrecivo Ime Božje “.

Sv Ivan Pavao II. nam je rekao ,Tražite Krista! Gledajte Krista! Živite u Kristu!”

Također možete moliti i  Litanije Svetoga Lica. Sveti Pavao u  2 Kor 3,18,kaže „A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu.”

Zazivajući Sveto Isusovo lice u nadolazećim danima, želim da izgledate slično Veroniki, čije ime znači “istinsku sliku”, ne samo utješeno nego da odražavate  Isusovo lice.

Kakav sjajan i nezaboravan način za početak korizme!

Sluga Božji Leo Dupont (1797. – 1876.), “sveti čovjek iz Toursa”širio je štovanje Kristova lica. Tim u muci popljuvanim i okrvavljenim licem želio je grješnike ganuti na obraćenje i pokoru. U svojoj je kući imao sliku Spasiteljeva lica pred kojom je dan i noć gorjela uljana svjetiljka. Među svijetom se širio glas da je ulje iz te svjetiljke ljekovito pa u Dupontovu kuću navališe prava hodočašća

Molitva Svetom Licu
Isuse, koji si u svojoj okrutnoj Muci postao „prezir ljudi i čovjek boli“, častim tvoje Božansko Lice, na kojemu je nekada sjala ljepota i blagost božanstva, i koje je sada radi mene postalo kao lice gubavca! U ovim iznakaženim crtama ipak prepoznajem Tvoju beskrajnu ljubav i gorim od želje da Te ljubim i učinim da Te svi ljudi ljube. Suze koje su tako preobilno tekle iz Tvojih očiju, čine mi se kao dragocjeni biseri koje želim sakupiti i njihovom beskrajno cijenom kupiti duše siromašnih grešnika.
O Isuse, Tvoje klanjanja dostojno Lice, jedina je ljepota koja očarava moje srce! Zaklinjem Te, utisni svoju Božansku sliku duboko u moje srce, i rasplamti ga svojom ljubavlju, da uskoro dođem do gledanja Tvojeg slavnog Lica na Nebu. Amen.

LITANIJE PRESVETOM LICU ISUSOVU

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože,smiluj nam se!

Sveto Lice Sina, živoga Boga,             (pogledaj nas i smiluj nam se!)
Sveto Lice Isusa Krista,
Sveto Lice našega Otkupitelja, rođena od presvete Djevice Marije,
Sveto Lice, ogledalo Božjeg veličanstva,
Sveto Lice, što ga anđeli uvijek žele gledati,
Sveto Lice najljepšega među ljudskom djecom,
Sveto Lice sjajnije od sunca,
Sveto Lice obliveno krvavim znojem u Getsemaniju,
Sveto Lice, poniženo izdajničkim poljupcem,
Sveto Lice, nemilosrdno udarano zaušnicama,
Sveto Lice svetogrdno popljuvano,
Sveto Lice razderano ubodima trnja,
Sveto Lice osramoćeno pogrdama,
Sveto Lice žestoko udarano trstikom,
Sveto Lice pokriveno smrdljivom krpom,
Sveto Lice, zaliveno suzama,
Sveto Lice, opsovano, pogrđeno i vrijeđano mnogim pogrdama,
Sveto Lice, zamrljano krvlju,
Sveto Lice, zlostavljano na sve načine,
Sveto Lice, utisnuto na koprenu svete Veronike,
Sveto Lice, priklonjeno u smrti Isusovoj na križu,
Sveto Lice Isusovo, čudesno sjajno na svetom Platnu,
Sveto Lice, radosti i naslado nebeskoga dvora,
Sveto Lice, okrepo pravednika na zemlji
Sveto Lice, utjeho ucviljenih,
Sveto Lice, uzore svih kreposti,
Sveto Lice, slasti vjernih duša,
Sveto Lice, ufanje grešnika,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Gospodine!

R. Pokaži nam svoje Lice, svake ljubavi dostojni Otkupitelju!
O. I bit ćemo spašeni.

Pomolimo se! Isuse, moj Otkupitelju, pozdravljam Te, klanjam Ti se i ljubim Te, ponovo
pogrđivana bogopsovkama. Prikazujem Ti po prežalosnom i bezgrešnom Srcu Tvoje božanske
Majke klanjanje svih anđela i svetaca kao miomirisnu žrtvu, i ponizno Te molim da snagom svoga
svetoga Lica uspostaviš i obnoviš u meni i u svim ljudima Svoju sliku, koja je iznakažena našim
grijesima! Amen!

Vječni Oče, prikazujem Ti po prečistim rukama bezgrešne Djevice svakoga klanjanja predostojno
Lice Tvojega ljubljenoga Sina kao naknadu za psovke proti Tvojemu svetom Imenu i za obraćenje
bijednih grešnika! Amen!

Mala Krunica Kristova Lica, koju molimo s vjerom i ljubavlju,  napisao bl. Honorat Koźmiński, poljski kapucin; moli se na pet desetica, kao kod Krunice BDM):

Uvodna molitva:

Naš Oče, pogledaj prežalosno Lice svoga Sina i po zaslugama
Njegove Muke oprosti nam grijehe;
I obrati naša srca, da Ti što gorljivije služimo. Amen.

Sva „velika“ tj. središnja zrna:

Pokaži nam, Gospodine, Lice svoje;
I bit ćemo spašeni! (Ps 80, 4)

Sva „mala“ zrna tj. desetice:

Pogledaj, Bože, Kristovo Lice;
I smiluj se nama! (Ps 84, 10)

Na kraju: Neka uvijek i svugdje bude hvaljeno i slavljeno uzvišeno Božje Ime, od svega stvorenja i od Božanskog Srca Isusa Krista; Prisutnog u Presvetom oltarskom sakramentu. Amen.

“MOTRITE MOJE LICE, JA ĆU ULIJEVATI SVOJU LJUBAV U VAŠA SRCA”
Isus blaženoj sestri Pierini De Micheli (1890. – 1945.) „apostolici pobožnosti Licu Kristovu”
»Želim da moje Lice, na kojemu se ogleda unutarnja žalost moje Duše i bol i ljubav moga Srca, bude više štovano… Onaj tko me štujući promatra, tješi me…

Tko će dati poljubac ljubavi mojemu Licu, da učini zadovoljštinu za poljubac Jude?…

Svaki put kad motrite moje Lice, ja ću ulijevati svoju ljubav u vaša srca i po štovanju mojega Svetoga Lica mnoge će duše zadobiti spasenje…«

The Books of Maccabees — Deus Vult

First and Second Maccabees are the two books of the Bible that cover the rebellion of Mattathias and his five sons, and especially the feats of Judas Maccabeus, the mightiest of his family and the most successful.  The two books are not continuous, but focus on different aspects of the same story, using different styles.             First […]

The Books of Maccabees — Deus Vult

First and Second Maccabees are the two books of the Bible that cover the rebellion of Mattathias and his five sons, and especially the feats of Judas Maccabeus, the mightiest of his family and the most successful.  The two books are not continuous, but focus on different aspects of the same story, using different styles.

            First Maccabees relates the history of the Jews from the arrival of the pagan king Antiochus Epiphanes to the deaths of the three greatest Maccabees.  Antiochus Epiphanes, a successor of a portion of Alexander the Great’s divided empire, conquered Jerusalem, raided and violated the Temple, and occupied the city.  He began a fierce persecution of the Jews, torturing them and executing them for practicing their faith and for not participating in heathen worship.  An elderly man named Mathathias and his sons rebelled and gathered an army of faithful Jews. Mathathias, and his sons who succeeded him, began a reconquest of Jerusalem and the surrounding areas.  First Maccabees contains many beautiful religious themes and poems, and the account greatly emphasizes the purifying and reconsecration of the temple.  However, it is written as a historical narrative with the poems and lamentations interspersed, very different from the book of Second Maccabees.

            Second Maccabees covers a much smaller time period of the Maccabean wars, focusing solely on the first seven chapters of First Maccabees.  It is written with a much more religious tone, often explaining the religious themes and motives that were behind the action’s key characters.  It goes into greater detail of the terrible persecutions of the king and the inspiring actions of those loyal to God under torture, and it is written in the form of a story with lessons to be learned from it, as opposed to a historical narrative.   Second Maccabees does not contain much of the Jewish poetry contained in First Maccabees, but it does contain certain Jewish doctrine and explanations of it that became highly controversial in later times.  These descriptions of unwanted doctrine caused it to be removed from late Jewish Protestant Bibles.  

            This is greatly to their loss, as these books are extremely valuable.  First and Second Maccabees relate the magnificent history of the Maccabean family, and include fine poetry and lucid explanations of doctrine, which greatly enhance the value of these books.  The two complement each other by emphasizing different portions of the same story, adding a unique perspective while relating an important portion of salvation history.

24.2 2021 srijeda SV JOSIPA

Devetnica svetom Josipu – šesta srijeda – 24.02.2021.Svesrdno te pozdravljam, sveti Josipe, i zahvaljujem Bogu što te je izabrao za poočima svoga Sina i za zaručnika preblažene Djevice. Sveti Josipe, u pomisli na naizrecivu ljubav i radost koje si osjetio u krugu Isusa i Marije, i na sve žalosti koje si nosio u zajedništvu sa svojom svetom obitelji, molim milost da se ni u žalostima ni u radostima ne odijelim od Božje ljubavi, koja je prisutna u Kristu, našem Gospodinu. Amen.Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…Moli za nas, sveti Josipe, da dostojni postanemo obećanja Kristovih.Litanije sv. JosipaGospodine, smiluj se!Kriste, smiluj se!Gospodine, smiluj se!Kriste, čuj nas!Kriste, usliši nas!Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!Sveta Marijo, moli za nas!Sveti Josipe, moli za nas!Slavni porode Davidov, moli za nas!Svjetlosti patrijarha, moli za nas!Zaručniče Bogorodice, moli za nas!Stidljivi čuvaru Djevice, moli za nas!Hranitelju Sina Božjega, moli za nas!Brižni branitelju Kristov, moli za nas!Glavaru slavne obitelji, moli za nas!Josipe pravedni, moli za nas!Josipe prečisti, moli za nas!Josipe premudri, moli za nas!Josipe jaki, moli za nas!Josipe poslušni, moli za nas!Josipe vjerni, moli za nas!Ogledalo strpljivosti, moli za nas!Ljubitelju siromaštva, moli za nas!Uzore radnika, moli za nas!Uresu domaćega života, moli za nas!Čuvaru djevica, moli za nas!Potporo obitelji, moli za nas!Utjeho bijednih, moli za nas!Ufanje bolesnih, moli za nas!Zaštitniče umirućih, moli za nas!Strahu zlih duhova, moli za nas!Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas!Zaštitniče Hrvatske, moli za nas!Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; oprosti nam, Gospodine!Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta; usliši nas, Gospodine!Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!Postavio ga je gospodarom doma svojega.I poglavarom svega imanja svojega.Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj, molimo, da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.1 kommentar1 delningGillaKommenteraDela

Kommentarer

Skriv en kommentar …

 • Suzana Monikadodan Anđelko Kaćunkotioa1iSpti6n fsfeobrSunmangrri ksofmcl.d rl13et:4e8du ·ZAŠTO JE ISUS KRŠIO ‘MJERE’ FARIZEJSKOG ‘STOŽERA’Razmišljanje na temelju misnih čitanja (nedjelja 14.2.)Kako je užasna i strašna bila bolest GUBE, mi danas teško možemo zamisliti. Donekle nam to opisuje 1. čitanje 6. nedjelje ‘kroz godinu'(Lev 13,1-2.44-46). Sam Bog daje upute Mojsiju i Aronu koje ‘epidemiološke mjere’ trebaju uvesti kada se dogodi ‘pandemija’ gube. Već tada bilo je zabranjeno približavanje ljudi gubavcima, a njima je propisana ‘izolacija’ – nisu smjeli stanovati blizu zdravih ljudi – a kada bi im se netko približio morali su glasno vikati: “Nečist, nečist!” – što je značilo: Bježite od mene jer sam “pozitivan”, držite “socijalnu distancu” da od mene “nešto ne pokupite”!Danas umjesto ljudi mediji svaki dan ‘viču’ koliko ima “pozitivnih”, koliko ih je “na respiratoru” i “koliko je “umrlih”. Ali razlika je bitna – onda je to bilo radi zaštite zdravlja, a danas je – postaje sve očitije – mnogo toga prljava propaganda u službi profita… Ozbiljni misleći ljudi, čak i oni koji nisu kršćani, već govore i pišu o tome fenomenu kako i tzv. mjere koje su ljudima nametnute, nemaju veze sa zdravljem ljudi, nego su uvedene radi postupnog stvaranja podaničkog, robskog mentaliteta u cijelom svijetu, kakav je u Kini davno postao kao “normalan” dio njihova mentaliteta. Najjači znak totalitarnog ‘novog svjetskog poredka’ je maska, koja ne štiti a šteti ter je stari simbol robstva…! Ali masa ništa ne zna i ništa ne shvaća, jer ništa ne čita nego samo bulji u TV kao “tele u šarena vrata” ter se slijepo drži tzv. mjera. Štoviše, neki se čak usiljeno trude da pokažu vjernost ‘režimu’ – kao što je bilo u svim totalitarizmima – ter su spremni prokazivati one koji se ne ponašaju “odgovorno”…!Međutim, u Evanđelju – kako opisuje Sv. Marko (1,40-45) – imamo tipičan i čak dvostruki primjer onoga što je danas tzv. “kršenje epidemioloških mjera”! Najprije je gubavac – prisiljen svojom nevoljom – “izišao iz izolacije”, a onda je i Isus učinio nešto što je šokiralo članove ondašnjega farizejskog ‘Stožera’ – dodirnuo je gubavca! Dakle, ne samo da “nije poštivao socijalnu distancu”, nego je čak dotaknuo ‘pozitivnog’, zaraženog i teško bolestnog čovjeka, bez straha da će se sam zaraziti!U tome događaju je dvostruka poruka nama. Prvo, Isus je svojim činom, kojim je – kao što je često činio – naizgled “kršio Zakon”, želio pokazati da On zapravo NADILAZI zakon, što farizeji i ostali licemjeri nisu mogli shvatiti ni prihvatiti. Jer Isusu je ČOVJEK važniji nego svaki propis zakona (kako je istaknuo i u prispodobi o Milosrdnom Samaritancu…!). Zato je Isusovo djelovanje i nama danas uputa i primjer kako treba poštivati zakone, ali samo onda kada su u službi ČOVJEKOVA DOBRA!. Svi propisi i odredbe koje bilo koji režim uvodi, čak i pod vidom (ili maskom!) tzv. skrbi za opće dobro, a koji uzrokuju velike duševne i društvene ŠTETNE POSLJEDICE, dolaze od Zloga, od sotone. Isus je bio hrabar je pružio odpor, tj. suprotstavio se svim nelogičnostima i štetnim odredbama, a većina današnjih kršćana ponaša se kao obični kukavice.Druga pouka iz ove zgode nam je jaka VJERA bolestnog čovjeka. Gubavac dolazi k Isusu, klekne preda nj i kaže mu: “Ako hoćeš, MOŽEŠ me očistiti!” Dakle, očito, gubavac je već čuo za Isusa i za brojna čuda koja je učinio ter jedva čekao da tuda prođe pa zato dolazi k Njemu s molbom u čvrstoj vjeri da ga Isus MOŽE izliječiti. To je primjer podpunog povjerenja u Boga i predanja u Njegovu volju.Nasuprot tome, vidimo, veliki broj današnjih kršćana više nego samom Bogu vjeruje navodno “spasonosnom cjepivu”, a jadni narod ne zna kako je ono lukavo smišljeno da bi se svjetsko gospodarstvo “oporavilo” nakon ekonomskog sloma 2008. godine (čitaj: da bi se globalni bogataši još više obogatili!). Zato, ne budimo naivni – Božja riječ nas poziva da se podpuno oslonimo na Boga – koji je jedini “hrid zaštite i tvrđava spasenja” – i da prihvatimo Isusa i njegovo Evanđelje, kao jedino “svjetlo na kraju tUNela”, ter da po uzoru na Njega i mi drugima činimo djela milosrđa. Samo tako možemo ostati normalni i biti sretni. I zdravi!

24.2 2021

iskreno mislim da su atleticari najbolji jer radu sve za BOGA DOMOVINE I OBITELJI samo radi WTO MILJUNA su se zaslipila kako vanessa i serena williams medu mnogima atleticarima jer NIKADA NJOJ DOSTA ![ŠESTI DAN VELIKE DEVETNICE] Šesti je dan naše zajedničke devetnice svetom Josipu. Velike smo kreposti već prepoznali u ovom milom svecu i gledajući njega koji je bio običan i jednostavan čovjek, molimo još više da i mi, koji smo slabi i bijedni, rastemo u svetosti. U ovom predivnom primjeru svetosti tražimo i mi kreposti i vrline u svojim osobama, oslonimo se na zagovor svetog Josipa i molimo i dalje zajedno.Čisto srceNaša sveta katolička Crkva vjeruje u Djevičanstvo Majke Marije, vjerujemo da je Djevica Marija bezgrešno začela i da je vazda Djevica. To znači da su Josip i Marija živjeli djevičanskim životom i među njima nije bilo spolnog bračnog darivanja. Sveti je Josip bio i Marijin muž i čuvar njezina djevičanstva. Njihova se ženidbena vjernost sastojala u tome da sačuvaju svoje djevičanstvo. Nama ljudima često ove činjenice naše Crkve nisu jasne, našim je ljudskim mjerilima teško pojmiti ovakvu ljubav, žrtvu i odricanje, za nas je to nemoguće i zbunjujuće, ali zato stavimo duhovne naočale i razmišljajmo o Božjim mjerilima i Božjim mogućnostima.Svetog Josipa ne možemo promatrati kroz ono što bi običan čovjek bez Duha Božjega učinio na njegovom mjestu. Svetog Josipa danas promatrajmo kao Božjeg izabranika koji je svoje izbore i odluke donosio moleći, uvijek sukladno Božjoj volji i odredbi.Ovaj je mili svetac predano i sveto ljubio svoju suprugu, čuvao je i štitio njenu čast i dostojanstvo. Kad joj je bilo teško i kad je bila tužna, on ju je tješio. Kad je bila umorna, on joj je bio oslonac. Uvijek bi na nju pazio, sve joj podredio. Nije ju predao kamenovanju, kako je tada bilo u zakonu. Njegova je ljubav bila čista i prava, svojoj ljubljenoj uvijek je htio samo dobro. Bio je najbolji suprug najvećoj ženi koja je ikad živjela.Takva sveta ljubav i takvo darivanje može proizaći jedino iz čistog srca, čistog pogleda, čistih misli i čiste svete nakane. Svako pravo i ponizno odricanje, svako davanje za druge može doći samo iz čistog srca i svetih poticaja. Ljudsko je tijelo slabo, ali ako molimo i tražimo pomoć Duha Svetoga, naše nakane i poticaji se na Svjetlosti pročišćuju i donose svete poticaje i odluke. U Josipovo je srce prodrla Božja svjetlost i Božja snaga. Sveti je Josip stalno bio u molitvi i osluškivanju Svevišnjeg, njegovo srce i njegov život bili su u Božjim rukama, i upravo je iz toga proizašlo njegovo čisto srce i čist pogled prema Djevici Mariji. Po molitvi Bog mijenja srce i daje snagu ljubiti iskreno i sveto, paziti na drugu osobu, na osjećaje, želje i dostojanstvo drugog. Po molitvi Bog daje snagu staviti drugog ispred sebe.Josipovo čisto srce ne svodi se samo na čistoću, njegovo srce je široko i otvoreno. On je iskren i jasan čovjek, otvoren za Boga. On ima srce koje ljubi, koje drugom služi i koje sluša Boga. A takvo srce treba imati svaki kršćanin, za takvo srce danas molimo Svevišnjeg. Neka nas danas to Josipovo čisto srce, srce molitve, vjernosti, davanja, svetosti i ljubavi potakne na čišćenje vlastitog srca, misli i pogleda.Ovaj nas mili svetac poziva na molitvu, na odricanje, na služenje, na čistoću. Svojim nam primjerom govori da molitvom i osluškivanjem Boga i mi, obični i grješni ljudi, možemo promijeniti svoja srca. Uči nas uspravnu životu, iskrenim nakanama i spremnosti za dobra djela. Čisto srce ovog milog sveca govori nam da smo pozvani na puno više, poziva nas da zaboravimo ispraznosti i ljudska mjerila, i da se posvetimo traženju prave i istinske ljubavi, da se povežemo s Isusovim milosrdnim Srcem i naučimo ljubiti kako On ljubi.MOLITVASveti Josipe, čuvaru i brižni zaručniče Bogorodice, izmoli nam od svoga svetoga Sina milost čistoće srca. Moli našeg ljubljenog Isusa da nam pročisti misli i poglede, da nam daruje čiste i svete nakane kako bi mogli istinski ljubiti i služiti drugima. Moli Isusa da upravlja našim osjećajima i vodi naše želje. Molimo te, sveti Josipe, zagovaraj za sve studente našeg Sveučilišta, da svi otkrijemo pravi smisao čiste i istinske ljubavi i naučimo živjeti uspravnim životom kao Kraljevska djeca, što i jesmo.Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…Litanije svetomu JosipuGospodine, smiluj se!Kriste, smiluj se!Gospodine. smiluj se!Kriste, čuj nas!Kriste, usliši nas!Oče nebeski, Bože,Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,Duše Sveti, Bože,Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam seSveta Marijo,Sveti JosipeSlavni porode Davidov,Svjetlosti patrijarha,Zaručniče Bogorodice,Stidljivi čuvaru Djevice,Hranitelju Sina Božjega,Brižni branitelju Kristov,Glavaru slavne obitelji,Josipe pravedni,Josipe prečisti,Josipe premudri,Josipe jaki,Josipe poslušni,Josipe vjerni,Ogledalo strpljivosti,Ljubitelju siromaštva,Uzore radnika,Uresu domaćega života,Čuvaru djevica,Potporo obitelji,Utjeho bijednih,Ufanje bolesnih,Zaštitniče umirućih,Strahu zlih duhova,Pokrovitelju svete Crkve, moli za nasJaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,oprosti nam, Gospodine!Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,usliši nas, Gospodine!Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj se nama!Postavio ga je gospodarom doma svojega.I poglavarom imanja svojega.Pomolimo se. Bože, koji si se neiskazanom providnosti udostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.Amen.Moli za nas, Sveti Josipe,Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.Pomolimo se. Molimo Te Gospodine, neka nam budu na pomoć zasluge zaručnika presvete Majke Tvoje, da zadobijemo njegovim zagovorom, što svojom slaboćom ne možemo postići. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.Amen.#godinasvjosipa #velikadevetnica #svjosipPreuzeto sa: https://duhos.com/…/2020/devetnica-svetom-josipu-6-dan/3tSSpoingsSr moredginl ·
ako ni od koristi za kolektiv nima smisla : 23.veljače- SV. SINEROT(4st.)Bio je grčkog porijekla. Posvetio se Bogu odrekao se svega i živio u celibatu, molitvi i pokori. Nastanio se u blizini rimskoga grada Sirmiuma, današnje Srijemske Mitrovice, i zasadio vrt čijim plodovima se prehranjivao. Tamo je živio skrovito jer su bijesnili progoni kršćana. Jednog dana u njegov vrt ušetala se ponosita i nakićena rimljanka, te stala šetati onuda. Sinerot joj je prišao i upitao je što radi u njegovu vrtu. Ona je odgovorila da uživa u šetnji po njegovu vrtu. On ju je na to ukorio da se dami njenog položaja na priliči da se u to doba i na takav način šeta, jer nije pristojno, i da on sumnja u njene motive i da je stoga moli da napusti njegov vrt. Ona je bila strašno uvrijeđena jer je osujetio njene namjere i pritom je ponizio. Iako nije imala čiste namjere piše svom mužu, koji je u Rimu bio čuvar cara Maksimiana da ju je neki obični pučanin teško uvrijedio. On se razgnjevljen obraća caru i ovaj mu dopušta da otputuje i osveti se tom čovjeku. Kad je stigao odmah je stvar predao na sud upravitelju pokrajine. Sinerot suočen s optužbom da je uvrijedio neku ženu, odgovara da koliko je njemu poznato nikad nije uvrijedio ni jednu ženu. Tada mu bijesni muž spomene susret u vrtu. Na to svetac odgovori da je bila jedna žena koja se vrlo neprilično ponijela pa ju je on upozorio da se udalji. Muž posramljen shvati što je na stvari i odustane od tužbe. Ali sada se upravitelj pokrajine zainteresirao za neobičnog čovjeka koji je otjerao tako lijepu damu koja se zainteresirala za njega. Pomislio je da to mora da je kršćanin. Pitao je Sinerota koje je vjere na što je on bez kolebanja odgovorio da je kršćanin. Upravitelj ga je tada začuđeno pitao kako je moguće da se dosad skrivao. Sinerot odgovori: “Bogu se svidjelo da me dosad sačuva u tijelu. Bio sam kao kamen odbačen od gradnje, a sada me traži Gospodin za svoju građevinu. Kada je sada htio da me otkriju spreman sam trpjeti za njegovo ime da s ostalim svetima imam udio u njegovu Kraljevstvu.” Odmah je osuđen na smrt i odrubljena mu je glava. O svetom mučeniku pronađena su dva natpisa u sirmijskom kršćanskom groblju. Zaštitnik je neoženjenih mladića, vrtlara i lažno optuženih ljudi. Sv. Sinerote moli za nas!Svetom Padru Piju zahvalnost je bila iznimno važna te je o njoj često govorio.Tako svjedoči Adolfo Affatato, jedan od posljednjih živućih duhovnih sinova talijanskog sveca, autor knjige “Padre Pio i ja”, iz koje je portal Aleteia priredio odlomak.Jedne večeri Adolfo je pitao kapucina oprašta li Bog sve grijehe, na što je ovaj odgovorio: “Sine moj, Bog je dobar Otac i on oprašta svima. No, postoji jedan grijeh kojeg mu nije lako oprostiti, čovjekova nezahvalnost. No on zna čekati.”Kao primjer naveo je dogodovštinu s jednim političarem kojeg je pratio na susret s Padrom Pijom. Dočekao ga je na željezničkoj stanici u Foggiji.Tijekom ručka, političar je bio prilično otvoren te je Adolfo stekao dojam o njemu kao da misli da može što god hoće. Ispričao mu je i kako je tri puta u životu dao zavjet, ali ga je svaki put prekršio. Sada je čuo za Padra Pija i htio ga je upoznati te se staviti pod njegovo duhovno vodstvo.Kad su napokon došli u samostan u San Giovanni Rotondo, Adolfo i političar sačekali su kapucinskog sveca da izađe iz svoje ćelije. Nakon što je izašao, prvo je pozdravio druge fratre, a onda pogledao Adolfa i upitao ga: “Tko je taj kojeg si doveo danas?”“Oče, ovaj gospodin bi htio da ga blagoslovite”, odgovorio je Adolfo.“Baš krasan primjerak si mi donio. Reci mu da je tri puta dao zavjet i svaki ga put prekršio. Ovo je posljednja šansa koju mu Bog daje. Treba otići pred Presveti sakrament i moliti oproštenje za svoje grijehe”, uzvratio je Padre Pio te nastavio svojim poslom bez da je pozdravio političara.Adolfo je bio iznenađen nakon što je ponovno iz prve ruke svjedočio nadnaravnim darovima Padre Pija. Premda ga je poznavao kao blagu i očinsku figuru, talijanski je svetac ponekada znao biti grub i strog prema onima koji su griješili protiv Boga i zanemarivali svoje kršćanske dužnosti. Padre je obično iznimno patio kad bi vidio takve oblike nezahvalnosti.Nitko osim političara i Padre Pija nije znao o kojim se grijesima radi niti koje je zavjete prekršio. Adolfov suputnik slomio se u suzama.Drugi kapucin, o. Onorati, rekao je Adolfu da je te večeri pitao Padra Pija je li možda bio pregrub prema političaru, a ovaj mu je, bez ustezanja, odgovorio: “Da si mogao proučiti njegovu dušu, vidio bi da u njegovom srcu nema samo sedam smrtnih grijeha, nego 70.”Adolfo je kasnije čuo da je nakon susreta u San Giovanni Rotondu političar radikalno promijenio svoj život. Kroz Padra Pija Bog je otključao vrata njegova srca, blokirana ponosom i pohlepom, te ga napunio ljubavlju.Kao što je Padre Pio rekao: “Bog može čekati.”Kroz njega Adolfo je shvaćao da je zahvalnost vječna vrlina. Čim više zahvaljujemo Bogu za ono što je za nas napravio, tim više stvaramo uvjete za buduće blagoslove.Franjevci Karlovac – župa Presvetog Trojstva33iti Spodnsgmoirhrtedng ·Još malo o postu i molitvi – fra Mate BašićPapa Franjo nas upozorava: “Sve je moguće onome koji vjeruje”, rekao je Gospodin. Što je odgovorio onaj čovjek kojemu je Gospodin upravio te riječi – sve je moguće onome koji vjeruje? Rekao je: „Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!” I mi možemo reći: „Vjerujem Gospodine! Pomozi našoj nevjeri!” Zahtjevi nadahnuti logikom svijeta, naprotiv, ne uspijevaju se vinuti k Nebu, jednako kao što ostaju neuslišane i autoreferencijalne molitve – molitve koje tematiziraju neka svoja obilježja, upućuju na vlastitu situaciju. Nakane na koje je vjernički narod pozvan moliti moraju izražavati konkretne potrebe crkvene zajednice i svijeta, izbjegavajući ustaljene i uskogrudne obrasce koje u prvom planu imaju samo same sebe. „Sveopća” molitva, koja zaključuje liturgiju riječi, potiče nas da usvojimo Božji pogled, koji se brine za svu svoju djecu.” To je ujedno i smisao posta i molitve kojim se izgone i najjači zlodusi. Snaga posta i molitve, snaga odricanja, nalazi se u tome koliko je molitva, post i svako odricanje usmjereno na druge, za dobro drugih. Zato svako odricanje u Korizmi ima smisla, ako je smisao odricanja za dobro i pomoć drugima, za dobro ljudi oko nas, dobro svijeta u kojem živimo. Korizmeno odricanje usmjereno na samoga sebe – autoreferencijalno, nije odricanje kakvo Isus od nas traži. Odreći se slatkoga da malo bolje izgledam na ljeto, cigareta da malo očistim pluća, alkohola, da obnovim jetru, a za Uskrs opet na sve to navalim, i tim odricanjem ne koristim drugima, uistinu nema smisla i nije drugo nego sebično odricanje koji više šteti mome duhu, nego li koristi. Zato postimo za potrebe Crkve i svijeta. Postimo za sve one u potrebi. Postimo kako bismo još više mogli služiti drugima. To je najbolji način moljenja. Molitva i odricanje za druge, ipak je najjača molitva za sebe

23.2 2021

Marija IličićKRV KRISTOVA7 m ·BIJELA KRUNICA ILI KRUNICA NEVINE DJEČICE(Molimo za nerođene.Pomozimo onima koji si sami ne mogu pomoći.Više potražite na linkovima:stopabortus i pavlini)Znak križa.Reci s ljubavlju:DOĐI DUŠE SVETI,DOĐI DUŠE ŽIVOTVORČE,DOĐI DUŠE BOGA ŽIVOGA!EUHARISTIJSKO SRCE ISUSOVO,SMILUJ NAM SE!PREŽALOSNO SRCE MARIJINO,MOLI ZA NAS!BETLEHEMSKA NEVINA DJEČICE,ZAGOVARAJTE NAS!Prvo zrno:Oče naš…Tri sljedeća zrna:Zdravo Marijo…Na velika zrna molite „Molitvu prikazanja“:OČE NEBESKI,PRIKAZUJEMO TI RANE I KRV ISUSA KRISTA,JAGANJCA BOŽJEG,KOJI ODUZIMA GRIJEHE SVIJETA,SUZE MAJKE MARIJE I LJUBAV SVETOG JOSIPA,MOLEĆI MILOSRĐE ZA NAS I ZA NEROĐENE!AMEN!Mala zrna:ISUSE,MARIJO,JOSIPE,JA VAS LJUBIM I MOLIM-SPASITE NEROĐENE!Nakon posljednje „Molitve prikazanja“ izmoli tri puta Slava Ocu…Sveti Mihaele arkanđele,moli za nas!Anđeli Čuvari nerođenih,molite za nas!Blažena Majko Terezijo,moli za nas!Slugo Božji,Ivane Pavle II,moli za nas!Pet desetica… kao pet rana Kristovih…,kao peta,središnja zapovijed:NE UBIJ!Nerođeni je čovjek svetinja,to dijete ima besmrtnu dušu i stvoreno je „na sliku Božju“.POBAČAJ GA UBIJA!!! · Svara · 1 mSuzana Monika

https://www.bitno.net/…/izvorna-slika-milosrdnog-isusa…/Atila Silva NevesDeus no controle1tSp8on sitsiroreSmmlodr  · Gud kommer att ge helande. Amen Amen  · Visa originaltexten  · Betygsätt den här översättningenMensagens da Bíblia2ls0c tsifedbSlrrdulolrarpoti nklm.so m19:2utree5ddao  · 1 kommentarGillaKommenteraDelaKommentarerSuzana Monikahttps://www.dnevno.hr/…/hrvati-su-najbogatiji-narod…/…

22.2 2021 ponedeljak

Dnevnik Svete Faustine Kowalske
t7 tsSapgoemnimsofred ·
✨Uživo uz orginal sliku Milosrdnog Isusa iz svetišta Božjeg Milosrđa u Viliusu – Litva:
✨http://www.gailestingumas.lt/media-en/live-broadcast/
Molitva krunica Božjeg milosrđa svaki dan u 15:00 sati. To je slika pred kojom se molila i nadgledala njeno stvaranje uz Isusa sama sveta Faustina Kowalska :
✨https://youtu.be/zXHPHl1-vmw
Slika je prirodne veličine, ulje na platnu. Upravo nju je nadahnuo sam Isus Krist i nju je promicao bl. Mihael Sopoćko, duhovnik sv. Faustine te je uz nju tiskao prve molitvene materijale o Božjem milosrđu i sam vel. Sopoćko je slikaru bio model za sliku.
Gospodin nam je ostavio svoj portret na ovoj slici koji se do najmjanjeg detalja poklapa sa slikom Torinskog platna i Rupca iz Manopella.
TE SE TRI SLIKE U POTPUNOSTI POKLAPAJU.
I ne samo to, nego je i duljina tijela umotana u Torinsko platno jednaka duljini tijela naslikanoj na ovoj slici.
Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože

 • smiluj se nama i cijelomu svijetu!
  🕯📖🕊♥️🔥🙏

Orginal sliku je u lipnju 1934. godine izradio slikar Eugeniusz Kazimirowski.
Ona je bila obješena u hodniku samostana Sestara sv. Bernarda uz crkvu sv. Mihaela u Vilni, gdje je prof. Sopočko, duhovnik sestre Faustine, bio rektor tj. upravitelj crkve.

 • 4. travnja 1937. godine slika je blagoslovljena s dopuštenjem nadbiskupa Romaulda Jalbrzykowskog i postavljena u crkvi sv. Mihaela u Vilni gdje se i danas nalazi.
  📌🎬 O zanimljivoj povijesti ove slike pogledajte dokumentarac koji je snimio američki redatelj Daniel DiSilva, dvd za 20 kn (preporučena donacija za podmirivanje troškova) može naručiti na ‎097 605 7150, izvornaslikabozjegamilosrdja@mail.com
  Ili mailom kod rakosec@gmail.com. Vlč. Rakošec
  https://www.youtube.com/watch?v=UwiOVbx170c

BOZJA APOTEKA

‘IZ BOŽJE LJEKARNE’

Proizvodi sv. Hildegarde od sada na jednom mjestu – posjetite web trgovinu!

Na jednom mjestu pronaći ćete začine, mješavine bilja, juhe, čajeve, kozmetičke proizvode, brojne proizvode od pira i eliksire spravljene prema savjetima ove genijalne svetice!

Autor: Bitno.net

Sve štovatelje „njemačke proročice“ i jedne od najsvestranijih žena u povijesti Crkve, benediktinske redovnice i naučiteljice Crkve sv. Hildegarde iz Bingena, sigurno će razveseliti vijest da od nedavno na jednom mjestu mogu pronaći začine, mješavine bilja, juhe, čajeve, kozmetičke proizvode, proizvode od pira (kavu, brašno, kekse, tjesteninu, griz, kašu, pahuljice…) i eliksire spravljene prema savjetima ove genijalne svetice.

Hildegardina medicinska djela sa spoznajama o ljekovitosti bilja bila su 800 godina skrivena. Može se slobodno reći da je njihovo ponovno otkrivanje prije 50-ak godina velik dar za naše vrijeme, s obzirom na uspjeh koji u liječenju postižu liječnici koji rade po Hildegardinim preporukama, a i s obzirom na izazove s kojima se medicina danas susreće. Posebno zadivljuje to što je Hildegarda već u 12. stoljeću govorila o onom što danas potvrđuju medicinska istraživanja, prije svega o velikoj važnosti i presudnoj ulozi probavnog trakta za čovjekovo tjelesno zdravlje. Dr. Hertzka i dr. Strehlow, kao i brojni drugi liječnici koji se bave Hildegardinom medicinom uspjeli su pomoću ljekovitih pripravaka iz „Božje ljekarne“ i prehranom na bazi pira, voća i povrća, pomoći mnogima kojima konvencionalna medicina dugo godina nije mogla riješiti zdravstvene tegobe.

Web trgovina u ponudi ima preko 80 proizvoda, a osim prodajnog ima i edukativni karakter gdje svaki proizvod prati detaljan opis i preporuke korištenja. Generalni smo zastupnici tvrtke JURA Naturheilmittel GmbH (Konstanz, Njemačka) i tvrtke Stadtmuehle Geisingen (Geisingen, Njemačka), čiji proizvodi nose oznaku „Prema dr. Hertzki“ što je garancija autohtone sorte trozrnog pira.

Na stranici također možete pronaći i kategoriju „Članci“ gdje nudimo savjete i recepte temeljene na spisima sv. Hildegarde.

Proizvode dostavljamo na području cijele Hrvatske direktno na Vašu kućnu adresu, a rok isporuke je u pravilu 1 do 2 radna dana. Plaćanje je moguće internetskim bankarstvom (uplatom na račun prema ponudi), karticama te prilikom preuzimanja paketa. Za sve narudžbe vrijednosti preko 250,00 kn dostava je besplatna!

Zašto građani Hrvatske ne rone suze za hrvatskim herojima i umjetnicima kao za Balaševićem? — HRVATSKE PRAVICE

Što se to dogodilo sa sustavom vrijednosti u Hrvatskoj? Nevjerojatne scene opraštanja od srpskog kantautora Đorđa Balaševića po Hrvatskoj! Tako nešto nije bilo viđeno ni kada je umro hrvatski skladatelj i pjevač Arsen Dedić,  legenda hrvatske estrade koji je nastupio čak i u pariškoj Olympiji Oliver Dragojević, ni nedavno kada je umro hrvatski pjevač, domoljub […]

Zašto građani Hrvatske ne rone suze za hrvatskim herojima i umjetnicima kao za Balaševićem? — HRVATSKE PRAVICE
 • U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.
  Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.
  O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).

jako d pripovijed . Bl. MARIJA PROPETOG ISUSA PETKOVICII. razmatranjeSRCE SKRUSENO I PONIZENO , BOZE , NECES ODBACITIOce,Oce, sagrijesih tebi i vise se nisam vrijedna zvati tvojom. Ali ti si,vjecna Istino, rekao:” Tako ja bio ziv, necu smrti gresnika, vec hocu da se obrati i zivi….” Podigni me, milosrde, daj mi milost da vjerujem i ufam se jer moji grijesi me pritiscu i plase. Ja vjerujem u tebe, umnozi moju vjeru! Ti si rekao:” Tko vjeruje u mene, i da bude umro, zivjet ce!” I ja sam kao mrtva, pozivi me kao Lazara, kao Jairovu kcer. Tvoje rijeci me zovu ” USTANI !” Evo me k tebi, o zivote moj! S tvojom miloscu podigni me iz groba grijeha onratit cu sr svim srcem k tebi, jer ti si sunce zivota moga. Primi me bijednu, izmucenu, izranjenu. Tu je dusa primljena u Bozji. narucaj, u tvoj bozanski Ocinski narucaj .Iscjeli rane moje, po prikazanim ranama predragoga Sina tvoga!. Milosrde i oprostenje vapim. Oce oprostenje po zaslugama rana Sina tvoga! Oce, ovo je cas moga, po tvojoj milosti, obracenja: 3 Xll. 1935,.10 sati (10.30) ,O. Oce slatki ! Odsada cu samo tebi sluziti, ne daj da te vise. ikada uvrijedim. Izmiri me sa Sinom svojim, zarucnikom mojim, koga vise nisam dostojna, jer ga tesko uvrijedih. Tu je Otac predao dusu Sinu svome. Stavi me tako u njegov bozanski zagtljaj. Isuse! Isuse, primi me , ja sam sba tvoja. Samo tvoja ! O sunce moje, o gdje si tako dugo bio, o, tesko li mi je bilo bez tebe , srce moje ! Nemoj me bijednu vise radi mojih grijehs ostaviti ! Ne, ne , ja sam tvoja. Kako mi ne spominjes nevjeru vec me cjelovima obasipas i sad u ljubavi tvojoj i ja se gubim. Tu je dusa uronila u slatko sjedinjenje sa svojim bozanskim zarucnikom KRISTOM i o tom ne moze da pise.Dusa u narucju Isusovu. Izmucens dusa pociva u milosrdu i ljubavi…….KommentarerSuzana MonikaLesung aus dem Propheten Jesaja55,6-11Suchet den Herrn, solang er zu finden ist; rufet ihn an, solang er nahe ist.Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Frevler lasse ab von seinen Ränken;er kehre zurück zum Herrn, und er wird sich seiner erbarmen,zu unsrem Gott, der gern bereit ist, zu verzeihen.Denn meine Pläne sind nicht eure Pläne, und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr.Wie der Himmel hoch erhaben über die Erde so sind meine Wege erhaben über eure Wege,und meine Pläne über eure Pläne.Und wie der Regen und der Schnee vom Himmel niederfällt und nicht mehr dorthin zurückkehrt,sondern die Erde tränkt und bewässert und fruchtbar macht und Samen zum Säen gibt und Brot zum Essen, so wird es auch mit dem Worte sein, das aus meinem Munde kommt: es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern alles vollbringen, was ich will.Es wird Erfolg haben bei allem, wozu ich es sende, spricht der Herr, der Allmächtige.Wort des Lebendigen Gottes! Dank sei Gott! Visa mindreKommentarerRita BertholdAMEN· Svara · 2 hRita Berthold

🙏🏻
❤

· Svara · 2 hAngelika LehmannDank sei Gott!· Svara · Visa översättning · 1 hMargrith ReberAMEN· Svara · 48 mBrigitte WittlAmen· Svara · 45 mJürgen MondryAMEN 🙏🙏🙏· Svara · 30 mAMEN !za sve bolne niti ja nisam dobro ali sunce svijeti prekrasan sjaj danasnja nedelja . ISUSU U PUSTINJI (Mk 1,12-15)uz #današnjeEvanđelje, 1. korizmena nedjeljaP. NIKO BILIĆ, SJSa svom težinom svojih grijeha, sa svetim strahom od vječne propasti, s bolima koje mi moj život donosi, slušam tvoj spasonosni zov, Gospodine, da se obratim (μετανοέω Mk 1,15), da se vratim Savezu koji si sa mnom sklopio. Pozivaš me da se vratim k tebi i vratit ćeš se k meni (usp. Zah 1,3; Mal 3,7; Tob 13,6). U domaćem, poznatom kraju (Γαλιλαία Mk 1,14) tražiš da promijenim razumijevanje, da mislim preko granica svoje sebičnosti, da pazim na ono što dolazi poslije – na cjelinu svojega života. Nudiš mi da svoju vjeru gradim na Božjoj radosnoj vijesti koju razglašuješ (εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ Mk 1,14), da vjerujem unutar toga životnog prostora (πιστεύω 15).Primio si krštenje od Preteče Ivana (Mk 1,9), koji će biti predan prije tebe (παραδίδωμι 1,14 usp. 3,19). Dopusti mi da promotrim snagu Svetoga Duha koji je sišao na tebe (Mk 1,10) i svjedočio o ljubavi Očevoj prema tebi, Sinu-miljeniku (11), a onda te je izbacio (ἐκβάλλω 12) iz tvog života u pustinju bez ljudi, u izolaciju i karantenu.Toliko se ponizuješ, Utjelovljeni, te dopuštaš Protivniku od početka (σατανᾶς Mk 1,13) da te iskušava. Htio si i u toj važnoj stvari biti s nama, postati čovjekom. Punih četrdeset dana trpiš napasti. Davno, u početcima, bijaše zavodnički zmijski lik (Post 3,1). Zatim, Job, pravedni patnik, nije ni znao da ga pogađaju đavolski napadi (Job 1,9). A ti si otvoreno izložen njegovoj paklenskoj agresiji. Sada je jasno, nema prikrivanja. Pobijedit ćeš samoga oca laži i ubojicu ljudi.Dolaziš među zvijeri da pokažeš kako Noin savez vrijedi i ne obuhvaća samo ljude. Spasitelj si svemira (usp. σωτὴρ τοῦ κόσμου Iv 4,42; 1 Iv 4,14). Daruj mi živu ljubav prema tebi dok se spuštaš i u životinjski svijet jer si do kraja ponizan, ali u isti mah ostaješ Kralj koji je iznad anđela, slugu tvojih (Mk 1,13)KommentarerSkriv en kommentar …Suzana MonikaSveta Terezija Avilska rekla je sljedeće: „Tko to ne želi posve vjerovati, neka jednom pokuša i potpuno će se u to uvjeriti.“ Sv. Josip može za nas izmoliti više milosti ako najprije u dobroj ispovijedi očistimo svoju vlastitu dušu i primanjem pričesti je iznova ukrasimo. Tu 30-dnevnu pobožnost možemo isto tako učiniti plodonosnijom ako istodobno spremno pomažemo siromasima. Možemo mirno moliti za neku veliku milost, ali je preporučivo da se ta pobožnost sv. Josipu požrtvovno posveti umirućima i pokojnima. Pokušamo li obrisati suze siromašnih i nevoljnih i umirućih, tada će sv. Josip i nama pomoći i utješiti nas sada i na smrtnom času. S ljubavlju će nas zakriliti svojim ogrtačem. Sv. Josip nije hranio i štitio samo svetu obitelj, već voli i blagoslivlje sve nas i želi nas dobro i sigurno dovesti do vječnog spasenja.Preporuka za svakodnevnu molitvu (i poslije ove pobožnosti):„O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).“Tridesetodnevna pobožnost na čast svetog Josipa+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nam, spasite nas. Amen.Slava Ocu… (3x, u zahvalu presvetom Trojstvu za uzdizanje sv. Josipa na njegov izvanredno visok položaj).PredanjeGledaj, tu sam pred tobom u poniznom predanju, o sv. Josipe. U velikom štovanju prema tebi posvećujem ti ovu pobožnost i molim čitav nebeski dvor da me pri tome prati. Istodobno bih želio rasti u čašćenju tebe i poticati ga u drugima. Pomozi mi, sv. Josipe, da ti čitav svoj život ostanem odanim u pobožnosti i ljubavi. A tada mi osobito pomozi u smrtnom času, onako kao što su tebi pomogli Marija i Isus pri tvom umiranju, kako bih te jednom mogao vječno častiti u nebeskoj radosti. Amen. O, časni sv. Josipe, u pobožnom predanju i radosnog srca polažem pred tvoje noge to dragocjeno blago molitve i mislim na brojne vrline koje su krasile tvoj sveti lik. I u tebi se ispunio san egipatskog Josipa, tvog prethodnika. Ti nisi bio obasjan samo divnim zrakama božanskog Sunca, već i blagom svjetlošću mističnog mjeseca, Marije. Jakov je pošao na put u Egipat da čestita svom sinu Josipu koji je sjedio na kraljevskom prijestolju. Njegov su primjer slijedili svi njegovi sinovi. Neopisivo je ljepši bio međutim primjer Isusa i Marije koji su te okružili svojim velikim poštovanjem i svojom odanošću. To me potiče da ti se hrabro utečem ovom pobožnošću, moj sveti moćni žaštitniče, da po tebi postanem Bogu mio. Kao što egipatski Josip nije odgurnuo svoju grešnu braću, već ih je primio pun ljubavi, štitio i spasio od gladi i smrti, tako nećeš ni ti, o sveti Josipe, odbiti mene s mojom molbom. Priskrbi mi nadalje milost da me Bog na tvoj zagovor nikada ne napusti u toj dolini suza i da me uvijek ubraja među one koji su u životu i umiranju sigurni pod zaštitom tvoga ogrtača.MolitvePozdravljam te, o sv. Josipe, kao upravitelja nedostizivih blaga neba i zemlje i kao hranitelja onoga koji hrani sve stvorove svemira. Ti si poslije Marije svetac koji je najdostojniji da ga volimo i štujemo. Ti si među svim svecima onaj koji je imao veliku čast da odgaja, vodi, hrani i grli Mesiju, njega za kojim su čeznuli da ga vide toliki proroci i kraljevi. Sv. Josipe, spasi moju dušu, priskrbi mi od milosrdnog Boga milost za koju ponizno molim (…)Ishodi i za duše pokojnika da se ublaže njihove patnje. Amen. Slava…(3x)O sv. Josipe, ti si širom svijeta određen za zaštitnika i pokrovitelja svete Crkve. Između svih svetaca zazivam tebe, najsnažnijeg zaštitnika slabih i potrebitih pomoći i želim tisuću puta častiti ljubaznost tvoga srca koje je spremno pomoći uvijek i u svakoj nevolji.Tebi se, o sv. Josipe, obraćaju udovice i siročad, napušteni, potišteni i potrebiti svake vrste. Nema boli, jada i nevolje na koje se ti ne bi obazirao. Daj stoga i meni ona pomoćna sredstva što ih je sam Bog položio u tvoje ruke, kako bih primio milost za koju molim.A vi, sve duše u čistilištu, molite se usrdno sv. Josipu za mene. Amen. Slava… (3x)Već su nebrojeni ljudi prije mene molili i iskusili tvoju pomoć. O, sv. Josipe, koji pun si ljubavi, ti poznaješ moje nevolje i moju želju da ih se oslobodim. Nijedan čovjek, pa ni onaj najbolji, ne bi mogao razumjeti moj problem i doista mi pomoći. S mnogo pouzdanja utječem se tebi. Ta u rukopisima velike svete Terezije piše: „Svaka milost koja se moli od sv. Josipa, bit će sigurno dobivena.“O, sv. Josipe, tješitelju potištenih, pomozi mi u mojoj nevolji, a moje molitve usmjeri i k dušama pokojnika, kako bi uskoro osjetili radost i blaženstvo. Amen. Slava…(3x)O, ti uzvišeni sveče, u svojoj potpunoj pokornosti Bogu imaj samilosti prema meni. Ti, sa svojim svetim i zaslužnim životom, podupri moju usrdnu molbu. Pomozi mi svojim premilim imenom. Štiti me blagošću i moći svoga srca. Osnaži me svojim svetim suzama. Zagovaraj me snagom svojih sedam žalosti. Utješi moje srce melemom svojih sedam radosti. Oslobodi me od svakog zla tijela i duše. Spasi me od svake nevolje, svakog jada. Milostivo izmoli za me ono nužno, milost Božju.Priskrbi za pokojne u čistilištu brzo izbavljenje iz njihovih muka. Amen. Slava…(3x)O slavni sv. Josipe, bezbrojni su dokazi milosti koju ti izmoliš za nevoljnike. Bolesni svake vrste, potišteni, odbačeni, izdani, neutješeni, gladni i potrebiti pomoći, svi oni dolaze k tebi sa svojim teškoćama i nalaze uslišanje svojih molbi. Molim te, ne dopusti, predragi sv. Josipe, da budem jedina osoba među svima njima koja u svojoj molbi ne bi bila uslišana.Pokaži i meni svoju milostivu i moćnu pomoć. Bit ću ti za to zahvalan i uvijek ću te častiti, o slavni sv. Josipe, moj zaštitniče i osloboditelju nevoljnih duša u čistilištu. Amen. Slava…(3x)O, vječni Bože i Oče na nebu, po zaslugama tvoga Sina i njegove presvete Majke Marije usrdno te molim za osobitu milost. U Isusovo i Marijino ime bacam se na koljena pred tobom i iskazujem štovanje tvojoj čudesnoj nazočnosti. Molim te, prihvati moju spremnost i moju čvrstu odluku da uvijek ostanem među onima koji žele živjeti pod zaštitom hranitelja svete obitelji i po njemu se obraćati tebi svojim molitvama.Blagoslovi u svojoj dobroti ovu svetu pobožnost, saslušaj i usliši moju molbu. Amen. Slava…(3x)Sveti Oče, brani svetu Crkvu od svake neugodnosti i svakog neprijateljstva i ogrni sve nas svojim zaštitničkim ogrtačem.Povjerljiva prizivanja u spomen na skrovit život svetog Josipa s Isusom i MarijomSveti Josipe, moli Isusa da posveti moju dušu.Sveti Josipe, moli Isusa da prosvijetli moj razum.Sveti Josipe, moli Isusa da razbukta ljubav u mome srcu.Sveti Josipe, moli Isusa da osnaži moju volju.Sveti Josipe, moli Isusa da pročisti moje misli.Sveti Josipe, moli Isusa da On upravlja mojim osjećajima.Sveti Josipe, moli Isusa da On vodi moje želje.Sveti Josipe, moli Isusa da blagoslovi moja djela.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost da nasljedujem tvoje vrline.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznog srca i duha.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrote srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa mira u mome srcu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost krotkosti i strahopoštovanja prema Bogu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost rastanka poslije svršetka mog zemaljskog života.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čistoće srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kušnji i patnji.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagog karaktera.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vječnih istina.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u činjenju dobra.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa hrabrosti u nošenju križa.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost oslobođenja od svjetovnih vezanosti.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čežnje za nebom.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage da izbjegavam grješne prigode.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog časa.Sveti Josipe, ne daj da ikada budem udaljen od tebe.Sveti Josipe, pomozi mi da se moje srce nikada ne umori voljeti te i hvaliti.Sveti Josipe, prihvati me kao svoje posvojče.Sveti Josipe, pomozi mi da volim Isusa kao što si ga ti volio.Sveti Josipe, nikada me ne napuštaj, osobito ne u smrtnom času.Isuse, Marijo i Josipe, predajem vam svoje srce i dušu.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi, spasite me.Amen. Slava…(3x)Zazivanje svetog JosipaO najčišći zaručniče Majke Božje Marije i moj najdraži zaštitniče, sveti Josipe: još se nikada nije čulo da nisi uslišao i utješio nekoga tko te je molio za zaštitu i pomoć. Znajući to dolazim i ja k tebi s pouzdanjem. Sveti Josipe, saslušaj me i usliši moju molbu. Amen. Slavni sveti Josipe, zaručniče Marijin i djevičanski Isusov poočime, misli na mene i bdij nad mnom. Nauči me koračati putem svetosti. Primi sve moje usrdne molbe na svoju svetu brigu i pod svoju očinsku zaštitu. Odstrani sve zapreke i teškoće koje smetaju mome moljenju i daj da uslišanje moje molbe još poveća slavu Božju i bude spas moje duše.Neka ti kao znak moje velike zahvalnosti služi moje obećanje da ću se prema svojim mogućnostima posvuda zauzimati za tvoje visoko štovanje. S radošću hvalim Boga koji ti je dao toliku posredničku moć na nebu i na zemlji. Amen.Litanije svetom JosipuGospodine, smiluj se.Kriste, smiluj se.Gospodine. smiluj se.Kriste, čuj nas.Kriste, usliši nas.Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.Sveta Marijo, moli za nas.Sveti Josipe, ….Slavni porode Davidov,Svjetlosti patrijarha,Zaručniče Bogorodice,Stidljivi čuvaru Djevice,Hranitelju Sina Božjega,Brižni branitelju Kristov,Glavaru slavne obitelji,Josipe pravedni,Josipe prečisti,Josipe premudri,Josipe jaki,Josipe pokorni,Josipe vjerni,Ogledalo strpljivosti,Ljubitelju siromaštva,Uzore radnika,Uresu domaćega života,Čuvaru djevica,Potporo obitelji,Utjeho bijednih,Ufanje bolesnih,Zaštitniče umirućih,Strahu zlih duhova,Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.Postavio ga je gospodarom doma svojega.I upraviteljem svega imanja svojega.Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazivom providnošću dostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.Završetak molbeO, slavni sv. Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zaštitnika najsvetije od svih obitelji; budi i s neba moj najmoćniji zaštitnik. Usrdno te molim, zadrži me uvijek pod okriljem svog svetog ogrtača. Danas te izabirem za oca, zagovornika, pratioca i zaštitnika. Predajem ti sve: svoje tijelo i svoju dušu; sve što jesam i što imam, čitav svoj život, pa i svoje umiranje. Čuvaj me kao svoje dijete i brani od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Pomozi mi u svakoj nevolji.Utješi me u teškim trenucima, a osobito u smrtnoj borbi. Kaži samo riječ za mene premilom Spasitelju, koga si kao dijete smio držati u svome naručju, i presvetoj Djevici Mariji čiji si smio biti voljeni zaručnik. Priskrbi mi one milosti koje će me odvesti vječnom spasenju. Želim poslušati i tvoj savjet i slijediti tvoj primjer i uvijek ti biti zahvalan.Sveti Josipe, ponizan i čist, daj da budem tvoje posvojče. Dušu mi i tijelo drži čistima, da mogu ostati u milosti Božjoj. Sveti Josipe, hranitelju, zaručniče Djevice čiste, vođa mi i savjetnik budi, pomozi mi, Bože, da odan budem. Amen.Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).

21 .2 2021 mogu ostati u milosti Božjoj. Sveti Josipe, hranitelju, zaručniče Djevice čiste, vođa mi i savjetnik budi, pomozi mi, Bože, da odan budem. Amen.Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…

 • U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.
  Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.
  O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).

jako d pripovijed . Bl. MARIJA PROPETOG ISUSA PETKOVICII. razmatranjeSRCE SKRUSENO I PONIZENO , BOZE , NECES ODBACITIOce,Oce, sagrijesih tebi i vise se nisam vrijedna zvati tvojom. Ali ti si,vjecna Istino, rekao:” Tako ja bio ziv, necu smrti gresnika, vec hocu da se obrati i zivi….” Podigni me, milosrde, daj mi milost da vjerujem i ufam se jer moji grijesi me pritiscu i plase. Ja vjerujem u tebe, umnozi moju vjeru! Ti si rekao:” Tko vjeruje u mene, i da bude umro, zivjet ce!” I ja sam kao mrtva, pozivi me kao Lazara, kao Jairovu kcer. Tvoje rijeci me zovu ” USTANI !” Evo me k tebi, o zivote moj! S tvojom miloscu podigni me iz groba grijeha onratit cu sr svim srcem k tebi, jer ti si sunce zivota moga. Primi me bijednu, izmucenu, izranjenu. Tu je dusa primljena u Bozji. narucaj, u tvoj bozanski Ocinski narucaj .Iscjeli rane moje, po prikazanim ranama predragoga Sina tvoga!. Milosrde i oprostenje vapim. Oce oprostenje po zaslugama rana Sina tvoga! Oce, ovo je cas moga, po tvojoj milosti, obracenja: 3 Xll. 1935,.10 sati (10.30) ,O. Oce slatki ! Odsada cu samo tebi sluziti, ne daj da te vise. ikada uvrijedim. Izmiri me sa Sinom svojim, zarucnikom mojim, koga vise nisam dostojna, jer ga tesko uvrijedih. Tu je Otac predao dusu Sinu svome. Stavi me tako u njegov bozanski zagtljaj. Isuse! Isuse, primi me , ja sam sba tvoja. Samo tvoja ! O sunce moje, o gdje si tako dugo bio, o, tesko li mi je bilo bez tebe , srce moje ! Nemoj me bijednu vise radi mojih grijehs ostaviti ! Ne, ne , ja sam tvoja. Kako mi ne spominjes nevjeru vec me cjelovima obasipas i sad u ljubavi tvojoj i ja se gubim. Tu je dusa uronila u slatko sjedinjenje sa svojim bozanskim zarucnikom KRISTOM i o tom ne moze da pise.Dusa u narucju Isusovu. Izmucens dusa pociva u milosrdu i ljubavi…….KommentarerSuzana MonikaLesung aus dem Propheten Jesaja55,6-11Suchet den Herrn, solang er zu finden ist; rufet ihn an, solang er nahe ist.Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Frevler lasse ab von seinen Ränken;er kehre zurück zum Herrn, und er wird sich seiner erbarmen,zu unsrem Gott, der gern bereit ist, zu verzeihen.Denn meine Pläne sind nicht eure Pläne, und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr.Wie der Himmel hoch erhaben über die Erde so sind meine Wege erhaben über eure Wege,und meine Pläne über eure Pläne.Und wie der Regen und der Schnee vom Himmel niederfällt und nicht mehr dorthin zurückkehrt,sondern die Erde tränkt und bewässert und fruchtbar macht und Samen zum Säen gibt und Brot zum Essen, so wird es auch mit dem Worte sein, das aus meinem Munde kommt: es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern alles vollbringen, was ich will.Es wird Erfolg haben bei allem, wozu ich es sende, spricht der Herr, der Allmächtige.Wort des Lebendigen Gottes! Dank sei Gott! Visa mindreKommentarerRita BertholdAMEN· Svara · 2 hRita Berthold

🙏🏻
❤

· Svara · 2 hAngelika LehmannDank sei Gott!· Svara · Visa översättning · 1 hMargrith ReberAMEN· Svara · 48 mBrigitte WittlAmen· Svara · 45 mJürgen MondryAMEN 🙏🙏🙏· Svara · 30 mAMEN !za sve bolne niti ja nisam dobro ali sunce svijeti prekrasan sjaj danasnja nedelja . ISUSU U PUSTINJI (Mk 1,12-15)uz #današnjeEvanđelje, 1. korizmena nedjeljaP. NIKO BILIĆ, SJSa svom težinom svojih grijeha, sa svetim strahom od vječne propasti, s bolima koje mi moj život donosi, slušam tvoj spasonosni zov, Gospodine, da se obratim (μετανοέω Mk 1,15), da se vratim Savezu koji si sa mnom sklopio. Pozivaš me da se vratim k tebi i vratit ćeš se k meni (usp. Zah 1,3; Mal 3,7; Tob 13,6). U domaćem, poznatom kraju (Γαλιλαία Mk 1,14) tražiš da promijenim razumijevanje, da mislim preko granica svoje sebičnosti, da pazim na ono što dolazi poslije – na cjelinu svojega života. Nudiš mi da svoju vjeru gradim na Božjoj radosnoj vijesti koju razglašuješ (εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ Mk 1,14), da vjerujem unutar toga životnog prostora (πιστεύω 15).Primio si krštenje od Preteče Ivana (Mk 1,9), koji će biti predan prije tebe (παραδίδωμι 1,14 usp. 3,19). Dopusti mi da promotrim snagu Svetoga Duha koji je sišao na tebe (Mk 1,10) i svjedočio o ljubavi Očevoj prema tebi, Sinu-miljeniku (11), a onda te je izbacio (ἐκβάλλω 12) iz tvog života u pustinju bez ljudi, u izolaciju i karantenu.Toliko se ponizuješ, Utjelovljeni, te dopuštaš Protivniku od početka (σατανᾶς Mk 1,13) da te iskušava. Htio si i u toj važnoj stvari biti s nama, postati čovjekom. Punih četrdeset dana trpiš napasti. Davno, u početcima, bijaše zavodnički zmijski lik (Post 3,1). Zatim, Job, pravedni patnik, nije ni znao da ga pogađaju đavolski napadi (Job 1,9). A ti si otvoreno izložen njegovoj paklenskoj agresiji. Sada je jasno, nema prikrivanja. Pobijedit ćeš samoga oca laži i ubojicu ljudi.Dolaziš među zvijeri da pokažeš kako Noin savez vrijedi i ne obuhvaća samo ljude. Spasitelj si svemira (usp. σωτὴρ τοῦ κόσμου Iv 4,42; 1 Iv 4,14). Daruj mi živu ljubav prema tebi dok se spuštaš i u životinjski svijet jer si do kraja ponizan, ali u isti mah ostaješ Kralj koji je iznad anđela, slugu tvojih (Mk 1,13)KommentarerSkriv en kommentar …Suzana MonikaSveta Terezija Avilska rekla je sljedeće: „Tko to ne želi posve vjerovati, neka jednom pokuša i potpuno će se u to uvjeriti.“ Sv. Josip može za nas izmoliti više milosti ako najprije u dobroj ispovijedi očistimo svoju vlastitu dušu i primanjem pričesti je iznova ukrasimo. Tu 30-dnevnu pobožnost možemo isto tako učiniti plodonosnijom ako istodobno spremno pomažemo siromasima. Možemo mirno moliti za neku veliku milost, ali je preporučivo da se ta pobožnost sv. Josipu požrtvovno posveti umirućima i pokojnima. Pokušamo li obrisati suze siromašnih i nevoljnih i umirućih, tada će sv. Josip i nama pomoći i utješiti nas sada i na smrtnom času. S ljubavlju će nas zakriliti svojim ogrtačem. Sv. Josip nije hranio i štitio samo svetu obitelj, već voli i blagoslivlje sve nas i želi nas dobro i sigurno dovesti do vječnog spasenja.Preporuka za svakodnevnu molitvu (i poslije ove pobožnosti):„O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).“Tridesetodnevna pobožnost na čast svetog Josipa+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nam, spasite nas. Amen.Slava Ocu… (3x, u zahvalu presvetom Trojstvu za uzdizanje sv. Josipa na njegov izvanredno visok položaj).PredanjeGledaj, tu sam pred tobom u poniznom predanju, o sv. Josipe. U velikom štovanju prema tebi posvećujem ti ovu pobožnost i molim čitav nebeski dvor da me pri tome prati. Istodobno bih želio rasti u čašćenju tebe i poticati ga u drugima. Pomozi mi, sv. Josipe, da ti čitav svoj život ostanem odanim u pobožnosti i ljubavi. A tada mi osobito pomozi u smrtnom času, onako kao što su tebi pomogli Marija i Isus pri tvom umiranju, kako bih te jednom mogao vječno častiti u nebeskoj radosti. Amen. O, časni sv. Josipe, u pobožnom predanju i radosnog srca polažem pred tvoje noge to dragocjeno blago molitve i mislim na brojne vrline koje su krasile tvoj sveti lik. I u tebi se ispunio san egipatskog Josipa, tvog prethodnika. Ti nisi bio obasjan samo divnim zrakama božanskog Sunca, već i blagom svjetlošću mističnog mjeseca, Marije. Jakov je pošao na put u Egipat da čestita svom sinu Josipu koji je sjedio na kraljevskom prijestolju. Njegov su primjer slijedili svi njegovi sinovi. Neopisivo je ljepši bio međutim primjer Isusa i Marije koji su te okružili svojim velikim poštovanjem i svojom odanošću. To me potiče da ti se hrabro utečem ovom pobožnošću, moj sveti moćni žaštitniče, da po tebi postanem Bogu mio. Kao što egipatski Josip nije odgurnuo svoju grešnu braću, već ih je primio pun ljubavi, štitio i spasio od gladi i smrti, tako nećeš ni ti, o sveti Josipe, odbiti mene s mojom molbom. Priskrbi mi nadalje milost da me Bog na tvoj zagovor nikada ne napusti u toj dolini suza i da me uvijek ubraja među one koji su u životu i umiranju sigurni pod zaštitom tvoga ogrtača.MolitvePozdravljam te, o sv. Josipe, kao upravitelja nedostizivih blaga neba i zemlje i kao hranitelja onoga koji hrani sve stvorove svemira. Ti si poslije Marije svetac koji je najdostojniji da ga volimo i štujemo. Ti si među svim svecima onaj koji je imao veliku čast da odgaja, vodi, hrani i grli Mesiju, njega za kojim su čeznuli da ga vide toliki proroci i kraljevi. Sv. Josipe, spasi moju dušu, priskrbi mi od milosrdnog Boga milost za koju ponizno molim (…)Ishodi i za duše pokojnika da se ublaže njihove patnje. Amen. Slava…(3x)O sv. Josipe, ti si širom svijeta određen za zaštitnika i pokrovitelja svete Crkve. Između svih svetaca zazivam tebe, najsnažnijeg zaštitnika slabih i potrebitih pomoći i želim tisuću puta častiti ljubaznost tvoga srca koje je spremno pomoći uvijek i u svakoj nevolji.Tebi se, o sv. Josipe, obraćaju udovice i siročad, napušteni, potišteni i potrebiti svake vrste. Nema boli, jada i nevolje na koje se ti ne bi obazirao. Daj stoga i meni ona pomoćna sredstva što ih je sam Bog položio u tvoje ruke, kako bih primio milost za koju molim.A vi, sve duše u čistilištu, molite se usrdno sv. Josipu za mene. Amen. Slava… (3x)Već su nebrojeni ljudi prije mene molili i iskusili tvoju pomoć. O, sv. Josipe, koji pun si ljubavi, ti poznaješ moje nevolje i moju želju da ih se oslobodim. Nijedan čovjek, pa ni onaj najbolji, ne bi mogao razumjeti moj problem i doista mi pomoći. S mnogo pouzdanja utječem se tebi. Ta u rukopisima velike svete Terezije piše: „Svaka milost koja se moli od sv. Josipa, bit će sigurno dobivena.“O, sv. Josipe, tješitelju potištenih, pomozi mi u mojoj nevolji, a moje molitve usmjeri i k dušama pokojnika, kako bi uskoro osjetili radost i blaženstvo. Amen. Slava…(3x)O, ti uzvišeni sveče, u svojoj potpunoj pokornosti Bogu imaj samilosti prema meni. Ti, sa svojim svetim i zaslužnim životom, podupri moju usrdnu molbu. Pomozi mi svojim premilim imenom. Štiti me blagošću i moći svoga srca. Osnaži me svojim svetim suzama. Zagovaraj me snagom svojih sedam žalosti. Utješi moje srce melemom svojih sedam radosti. Oslobodi me od svakog zla tijela i duše. Spasi me od svake nevolje, svakog jada. Milostivo izmoli za me ono nužno, milost Božju.Priskrbi za pokojne u čistilištu brzo izbavljenje iz njihovih muka. Amen. Slava…(3x)O slavni sv. Josipe, bezbrojni su dokazi milosti koju ti izmoliš za nevoljnike. Bolesni svake vrste, potišteni, odbačeni, izdani, neutješeni, gladni i potrebiti pomoći, svi oni dolaze k tebi sa svojim teškoćama i nalaze uslišanje svojih molbi. Molim te, ne dopusti, predragi sv. Josipe, da budem jedina osoba među svima njima koja u svojoj molbi ne bi bila uslišana.Pokaži i meni svoju milostivu i moćnu pomoć. Bit ću ti za to zahvalan i uvijek ću te častiti, o slavni sv. Josipe, moj zaštitniče i osloboditelju nevoljnih duša u čistilištu. Amen. Slava…(3x)O, vječni Bože i Oče na nebu, po zaslugama tvoga Sina i njegove presvete Majke Marije usrdno te molim za osobitu milost. U Isusovo i Marijino ime bacam se na koljena pred tobom i iskazujem štovanje tvojoj čudesnoj nazočnosti. Molim te, prihvati moju spremnost i moju čvrstu odluku da uvijek ostanem među onima koji žele živjeti pod zaštitom hranitelja svete obitelji i po njemu se obraćati tebi svojim molitvama.Blagoslovi u svojoj dobroti ovu svetu pobožnost, saslušaj i usliši moju molbu. Amen. Slava…(3x)Sveti Oče, brani svetu Crkvu od svake neugodnosti i svakog neprijateljstva i ogrni sve nas svojim zaštitničkim ogrtačem.Povjerljiva prizivanja u spomen na skrovit život svetog Josipa s Isusom i MarijomSveti Josipe, moli Isusa da posveti moju dušu.Sveti Josipe, moli Isusa da prosvijetli moj razum.Sveti Josipe, moli Isusa da razbukta ljubav u mome srcu.Sveti Josipe, moli Isusa da osnaži moju volju.Sveti Josipe, moli Isusa da pročisti moje misli.Sveti Josipe, moli Isusa da On upravlja mojim osjećajima.Sveti Josipe, moli Isusa da On vodi moje želje.Sveti Josipe, moli Isusa da blagoslovi moja djela.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost da nasljedujem tvoje vrline.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznog srca i duha.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrote srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa mira u mome srcu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost krotkosti i strahopoštovanja prema Bogu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost rastanka poslije svršetka mog zemaljskog života.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čistoće srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kušnji i patnji.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagog karaktera.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vječnih istina.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u činjenju dobra.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa hrabrosti u nošenju križa.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost oslobođenja od svjetovnih vezanosti.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čežnje za nebom.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage da izbjegavam grješne prigode.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog časa.Sveti Josipe, ne daj da ikada budem udaljen od tebe.Sveti Josipe, pomozi mi da se moje srce nikada ne umori voljeti te i hvaliti.Sveti Josipe, prihvati me kao svoje posvojče.Sveti Josipe, pomozi mi da volim Isusa kao što si ga ti volio.Sveti Josipe, nikada me ne napuštaj, osobito ne u smrtnom času.Isuse, Marijo i Josipe, predajem vam svoje srce i dušu.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi, spasite me.Amen. Slava…(3x)Zazivanje svetog JosipaO najčišći zaručniče Majke Božje Marije i moj najdraži zaštitniče, sveti Josipe: još se nikada nije čulo da nisi uslišao i utješio nekoga tko te je molio za zaštitu i pomoć. Znajući to dolazim i ja k tebi s pouzdanjem. Sveti Josipe, saslušaj me i usliši moju molbu. Amen. Slavni sveti Josipe, zaručniče Marijin i djevičanski Isusov poočime, misli na mene i bdij nad mnom. Nauči me koračati putem svetosti. Primi sve moje usrdne molbe na svoju svetu brigu i pod svoju očinsku zaštitu. Odstrani sve zapreke i teškoće koje smetaju mome moljenju i daj da uslišanje moje molbe još poveća slavu Božju i bude spas moje duše.Neka ti kao znak moje velike zahvalnosti služi moje obećanje da ću se prema svojim mogućnostima posvuda zauzimati za tvoje visoko štovanje. S radošću hvalim Boga koji ti je dao toliku posredničku moć na nebu i na zemlji. Amen.Litanije svetom JosipuGospodine, smiluj se.Kriste, smiluj se.Gospodine. smiluj se.Kriste, čuj nas.Kriste, usliši nas.Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.Sveta Marijo, moli za nas.Sveti Josipe, ….Slavni porode Davidov,Svjetlosti patrijarha,Zaručniče Bogorodice,Stidljivi čuvaru Djevice,Hranitelju Sina Božjega,Brižni branitelju Kristov,Glavaru slavne obitelji,Josipe pravedni,Josipe prečisti,Josipe premudri,Josipe jaki,Josipe pokorni,Josipe vjerni,Ogledalo strpljivosti,Ljubitelju siromaštva,Uzore radnika,Uresu domaćega života,Čuvaru djevica,Potporo obitelji,Utjeho bijednih,Ufanje bolesnih,Zaštitniče umirućih,Strahu zlih duhova,Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.Postavio ga je gospodarom doma svojega.I upraviteljem svega imanja svojega.Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazivom providnošću dostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.Završetak molbeO, slavni sv. Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zaštitnika najsvetije od svih obitelji; budi i s neba moj najmoćniji zaštitnik. Usrdno te molim, zadrži me uvijek pod okriljem svog svetog ogrtača. Danas te izabirem za oca, zagovornika, pratioca i zaštitnika. Predajem ti sve: svoje tijelo i svoju dušu; sve što jesam i što imam, čitav svoj život, pa i svoje umiranje. Čuvaj me kao svoje dijete i brani od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Pomozi mi u svakoj nevolji.Utješi me u teškim trenucima, a osobito u smrtnoj borbi. Kaži samo riječ za mene premilom Spasitelju, koga si kao dijete smio držati u svome naručju, i presvetoj Djevici Mariji čiji si smio biti voljeni zaručnik. Priskrbi mi one milosti koje će me odvesti vječnom spasenju. Želim poslušati i tvoj savjet i slijediti tvoj primjer i uvijek ti biti zahvalan.Sveti Josipe, ponizan i čist, daj da budem tvoje posvojče. Dušu mi i tijelo drži čistima, da mogu ostati u milosti Božjoj. Sveti Josipe, hranitelju, zaručniče Djevice čiste, vođa mi i savjetnik budi, pomozi mi, Bože, da odan budem. Amen.Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).

Molitva kao lijek

t1r7mSo ndpfeofbtnrosmcuarios gdkl.ofmlh rl1e4:d5Sf0o  · K R I Ž N I P U TU ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.Pripravna molitvaPremilostivi Bože, Isuse Kriste! Evo duša moja s rastuženom Majkom Tvojom Marijom ide za Tobom i prati Te na teškom putu Tvoje pregorke muke. Okrijepi me svojom milošću da mogu strpljivo nositi svoj križ što sam ga grijesima svojim zaslužio. Daj mi jakost da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj da mi svaka postaja bude korak u nabo.Amen.Stala plačuć tužna Mati,Gledala je kako pati Sin joj na križ uzdignut.PRVA POSTAJAIsusa osuđuju na smrtKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj nedužnog Isusa gdje stoji pred sucem! Slušaj kako ga krivo potvaraju i tuže, a On i ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: – Propni ga, propni! – Osudiše ga, a On prima drage volje osude vječnog prokletstva.Pomolimo se. Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. Ah, i ja sam Te zlim življenjem osudio. Oprosti mi! Daj mi milost da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud te da se riješim osude na vječne muke. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Dušom njenom razboljenom,Rastuženom, ražaljenom Prolazio mač je ljut.DRUGA POSTAJAIsus prima na se križKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj teški križ što ga navališe na Isusa njegovi neprijatelj. Ne nosi ga On za sebe, već za tebe i za čitav svijet. Grijesi tvoji i grijesi sviju judi tište sveta ramena njegova, a ti još nećeš da se popraviš! Skini sa sebe što prije teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.Pomolimo se. Preblagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno primio na sebe križ što Ti ga prirediše grijesi moji i grijesi svega svijeta. Daj mi milost da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!O koliko ucviljenaBješe ona uzvišena Majka Sina jedinog!TREĆA POSTAJAIsus pada prvi put pod križemKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Kako su teški grijesi naši! Pod njihovim teretom pada Onaj koji sve drži svemoćnom riječju svojom, a pada zato da se mi podignemo iz zloća svojih. Gledaj kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i nepromišljeno mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.Pomolimo se. Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom grijeha mojih padaš Ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh. Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od ljubavi Tvoje. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Bol bolova sve to ljući Blaga Mati gledajućiMuke slavnog Čeda svog.ČETVRTA POSTAJAIsus susreće svoju svetu MajkuKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj žalosnu Majku Isusovu kako rasplakana ide za Sinom svojim. Oh, kolika joj bol obuze srce kad ga vidje onako nagrđena i izmučena. A tko joj prouzroči toliku bol? Mi i grijesi naši. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Majci Spasiteljevoj? Ne, nikada više!Pomolimo se. Predragi Isuse! Molim Te za onu tugu što si je podnio, kad si sreo Majku svoju: podijeli mi pravu pobožnost prema svetoj Majci svojoj. A ti, prežalosna Majko, pomozi mi da se uvijek spominjem muke SIna Tvoga i da po njoj dođem u nebo. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Koji čovjek ne bi plako Majku Božju videć tako U tjeskobi tolikoj?PETA POSTAJAŠimun Cirenac pomaže Isusu nositi križKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Spasitelj je tako iznemogao da već ne može nositi križa; ali tvrdo srce ljudsko nema smilovanja. Isus je mnogomu mrtvacu vratio život: sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, drugo neprijateljima njegovim, već da prisile Šimuna, te pomognu Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš križ?Pomolimo se. Premili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću da spoznam kolika je vrijednost Tvojega križa i daj mi milost da križ, od Tebe meni poslani, zagrlim i nosim drage volje dokle god Ti hoćeš. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Tko protužit neće s Čistom,Kada vidi gdje za Kristom, razdire se srce njoj?ŠESTA POSTAJAVeronika pruža Isusu rubacKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Među silnom svjetinom, koja se naslađivala mukama Isusovim, našla se jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku presvetog obraza svog, utisnutu u rubac. Kako je lijepi ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!Pomolimo se. Predobri Isuse koji si smrtnim znojem lica svoga meni spasio život: daj, povrati duši mojoj ljepotu koju je na krštenju primila! Daj mi onako nježno srce kakvim Ti je sveta Veronika pružila rubac pa i meni utisni u srce biljege muke svoje. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Zarad grijeha svoga pukagleda njega usred muka I gdje bičen bijen bi.SEDMA POSTAJAIsus pada drugi put pod križemKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Eto i opet pada Isus da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na presvetom Tijelu! Ali još više negoli rane bole ga tvoji grijesi u koje jednako padaš. Prigni već jednom oholu glavu svoju, budi do srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!Pomolimo se. Ljubazni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim Te za boli što si ih oćutio kod ovog pada uzdigni me iz grijeha mojih i ne daj, da se ikada više u njih povratim. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Gleda svoga milog Sina,Ostavljenog sred gorčina,Gdje se s dušom podijeli.OSMA POSTAJAIsus tješi jeruzalemske ženeKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Bogoljubne žene požališe Isusa kad ga vidješe svega krvava i izranjena; i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: Kćeri jeruzalemske! Ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i djecu svoju!” I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: “Ne oplakuj sebe i grijehe svoje!” A gdje su tvoje suze da oplačeš grijehe svoje?Pomolimo se. Premili Isuse, koji voliš, da oplakujem grijehe svoje, negoli muke Tvoje, daj mi milost da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede što sam Ti ih nanio i da zavrijedim veseliti se s Tobom u kraljevstvu nebeskom. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Vrelo milja, slatka Mati, Bol mi gorki osjećati,daj da s tobom procvilim.DEVETA POSTAJAIsus pada treći put pod križemKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi dok ne dovrši djelo spasenja ljudskoga. Zašto ti nećeš da nosoš križ koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ da živiš u vijeke.Pomolimo se. Premili Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio teški križ da dovršiš za mene žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost, da sa strahom i trepetom mislim na spasenje duše svoje i da me breme grijeha ne obori u ponor vječni, odakle name spasenja. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Neka ljubav srca moga Gori sveđ za Krista Boga, Da mu svem omilim.”DESETA POSTAJAIsusa svlače Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Gledaj kako krvnici Isusovi i odijelo s njega svukoše. Oh, strahote! Gol stoji Bog koji sve odijeva! Njegovo presveto i prečisto Tijelo ruglu se izvrgava. Zbog naše tašte gizde i puste taštine mora On podnositi toliku sramotu; mora biti bez odijela da nas zaodjene odijelom nedužnosti koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.Pomolimo se. Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost da i ja svučem sa sebe staru zlu ćud i zle požude. Daj da sve, što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a Ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Rane drage, Majko sveta,Spasa za me razapetaTisni pored srca mog.JEDANAESTA POSTAJAIsusa pribijaju na križ Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Promisli kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete ruke Isusove, koje su toliko dobra učinile ljudima! Promisli kako mu probijaju noge, koje su koračale samo za spasenje ljudsko. Što si ti zaslužio koji si rukama svojim tolike nepravde počinio, koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti bolje na ovom svijetu, negoli na drugom.Pomolimo se. Klanjam Ti se, Isuse moj, i daj da mi protrnu sva uda od svetoga straha, daj da razapnem grešne požude tijela svoga i da vazda budem Tvoj. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Neka dođu i na mene Petnje za me podnesene Sina tvojeg ranjenog.DVANAESTA POSTAJAIsus umire na križu Klanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. U groznim mukama visi Spasitelj na križu, a neprijatelji ga njegovi još ruže i grde. Ali On ih ne proklinje, već za njih moli: “Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!” Opraštaš li i ti neprijateljima svojim? Isus je umro da mi živimo. Smrću svojom Isus je pobijedio smrt.Pomolimo se. Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo: molim Te, pritegni me k sebi na sveti križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali Te molim za pregorku smrt Tvoju, smiluj mi se, i daj da jednoć s križem u ruci umrem u milosti Tvojoj. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Daj mi s tobom suze livat,Raspetoga oplakivat,Dokle diso budem ja.TRINAESTA POSTAJAIsusa skidaju s križaKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet.Promisli, koliku je bol morala oćutjeti Blažena Djevica Marija kad joj mrtvo Tijelo predragoga Sina položiše u krilo! Grijeh probode mačem prevelike žaopsti majčino srce njezino. – Oplači grijehe svoje i žali Majku koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada da je i opet ljuto ne ucviliš.Pomolimo se. Rastužena Majko Isusova i Majko moja! Molim te za onu preljutu bol što si je pretrpjela kad si primila u krilo mrtvo tijelo Božanskoga Sina, primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo! Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!U tvom društvu uz križ stati, S tobom jade jadovati Želja mi je jedina.ČETRNAESTA POSTAJAIsusa polažu u grobKlanjamo Ti se, Kriste, i blagoslivljamo Te – Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet. Pobožni Josip Arimatejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No tijelo Isusovo nije ostalo u grobu; domalo je ustalo slavno iz groba i združilo se opet s dušom. I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela da tako ustane slavno na vječni život.Pomolimo se. Isuse, početniče života, daj da na Tvom grobu oživim novim životom i da, obumrvši posvema grijehu s tobom jednoć uskrsnem na život vječni. Amen.Oče naš – Zdravo, Marijo – Slava Ocu…Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!Kada dođu smrtni časi,Kriste, Bože, nek me spasiMajke Tvoje zagovor.ZAVRŠNA MOLITVAPredobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu Muke svoje, ma zadovoljštinu za grijehe moje, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! O ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost presvete Krvi Tvoje bude za me izgubljena, nego mi udijeli milost svoju i uvedi me iza ovoga života u vječnu radost. Amen.Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija.Kad mi zemlja tijelo primi,Dušu onda uzmi Ti mi U nebeski blažen dvor.1 kommentarGillaKommenteraDela

Kommentarer

 • Suzana MonikaU ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).jako d pripovijed . Bl. MARIJA PROPETOG ISUSA PETKOVICII. razmatranjeSRCE SKRUSENO I PONIZENO , BOZE , NECES ODBACITIOce,Oce, sagrijesih tebi i vise se nisam vrijedna zvati tvojom. Ali ti si,vjecna Istino, rekao:” Tako ja bio ziv, necu smrti gresnika, vec hocu da se obrati i zivi….” Podigni me, milosrde, daj mi milost da vjerujem i ufam se jer moji grijesi me pritiscu i plase. Ja vjerujem u tebe, umnozi moju vjeru! Ti si rekao:” Tko vjeruje u mene, i da bude umro, zivjet ce!” I ja sam kao mrtva, pozivi me kao Lazara, kao Jairovu kcer. Tvoje rijeci me zovu ” USTANI !” Evo me k tebi, o zivote moj! S tvojom miloscu podigni me iz groba grijeha onratit cu sr svim srcem k tebi, jer ti si sunce zivota moga. Primi me bijednu, izmucenu, izranjenu. Tu je dusa primljena u Bozji. narucaj, u tvoj bozanski Ocinski narucaj .Iscjeli rane moje, po prikazanim ranama predragoga Sina tvoga!. Milosrde i oprostenje vapim. Oce oprostenje po zaslugama rana Sina tvoga! Oce, ovo je cas moga, po tvojoj milosti, obracenja: 3 Xll. 1935,.10 sati (10.30) ,O. Oce slatki ! Odsada cu samo tebi sluziti, ne daj da te vise. ikada uvrijedim. Izmiri me sa Sinom svojim, zarucnikom mojim, koga vise nisam dostojna, jer ga tesko uvrijedih. Tu je Otac predao dusu Sinu svome. Stavi me tako u njegov bozanski zagtljaj. Isuse! Isuse, primi me , ja sam sba tvoja. Samo tvoja ! O sunce moje, o gdje si tako dugo bio, o, tesko li mi je bilo bez tebe , srce moje ! Nemoj me bijednu vise radi mojih grijehs ostaviti ! Ne, ne , ja sam tvoja. Kako mi ne spominjes nevjeru vec me cjelovima obasipas i sad u ljubavi tvojoj i ja se gubim. Tu je dusa uronila u slatko sjedinjenje sa svojim bozanskim zarucnikom KRISTOM i o tom ne moze da pise.Dusa u narucju Isusovu. Izmucens dusa pociva u milosrdu i ljubavi…….KommentarerSuzana MonikaLesung aus dem Propheten Jesaja55,6-11Suchet den Herrn, solang er zu finden ist; rufet ihn an, solang er nahe ist.Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Frevler lasse ab von seinen Ränken;er kehre zurück zum Herrn, und er wird sich seiner erbarmen,zu unsrem Gott, der gern bereit ist, zu verzeihen.Denn meine Pläne sind nicht eure Pläne, und meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr.Wie der Himmel hoch erhaben über die Erde so sind meine Wege erhaben über eure Wege,und meine Pläne über eure Pläne.Und wie der Regen und der Schnee vom Himmel niederfällt und nicht mehr dorthin zurückkehrt,sondern die Erde tränkt und bewässert und fruchtbar macht und Samen zum Säen gibt und Brot zum Essen, so wird es auch mit dem Worte sein, das aus meinem Munde kommt: es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern alles vollbringen, was ich will.Es wird Erfolg haben bei allem, wozu ich es sende, spricht der Herr, der Allmächtige.Wort des Lebendigen Gottes! Dank sei Gott! Visa mindreKommentarerRita BertholdAMEN· Svara · 2 hRita Berthold🙏🏻❤· Svara · 2 hAngelika LehmannDank sei Gott!· Svara · Visa översättning · 1 hMargrith ReberAMEN· Svara · 48 mBrigitte WittlAmen· Svara · 45 mJürgen MondryAMEN 🙏🙏🙏· Svara · 30 mAMEN !za sve bolne niti ja nisam dobro ali sunce svijeti prekrasan sjaj danasnja nedelja . ISUSU U PUSTINJI (Mk 1,12-15)uz #današnjeEvanđelje, 1. korizmena nedjeljaP. NIKO BILIĆ, SJSa svom težinom svojih grijeha, sa svetim strahom od vječne propasti, s bolima koje mi moj život donosi, slušam tvoj spasonosni zov, Gospodine, da se obratim (μετανοέω Mk 1,15), da se vratim Savezu koji si sa mnom sklopio. Pozivaš me da se vratim k tebi i vratit ćeš se k meni (usp. Zah 1,3; Mal 3,7; Tob 13,6). U domaćem, poznatom kraju (Γαλιλαία Mk 1,14) tražiš da promijenim razumijevanje, da mislim preko granica svoje sebičnosti, da pazim na ono što dolazi poslije – na cjelinu svojega života. Nudiš mi da svoju vjeru gradim na Božjoj radosnoj vijesti koju razglašuješ (εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ Mk 1,14), da vjerujem unutar toga životnog prostora (πιστεύω 15).Primio si krštenje od Preteče Ivana (Mk 1,9), koji će biti predan prije tebe (παραδίδωμι 1,14 usp. 3,19). Dopusti mi da promotrim snagu Svetoga Duha koji je sišao na tebe (Mk 1,10) i svjedočio o ljubavi Očevoj prema tebi, Sinu-miljeniku (11), a onda te je izbacio (ἐκβάλλω 12) iz tvog života u pustinju bez ljudi, u izolaciju i karantenu.Toliko se ponizuješ, Utjelovljeni, te dopuštaš Protivniku od početka (σατανᾶς Mk 1,13) da te iskušava. Htio si i u toj važnoj stvari biti s nama, postati čovjekom. Punih četrdeset dana trpiš napasti. Davno, u početcima, bijaše zavodnički zmijski lik (Post 3,1). Zatim, Job, pravedni patnik, nije ni znao da ga pogađaju đavolski napadi (Job 1,9). A ti si otvoreno izložen njegovoj paklenskoj agresiji. Sada je jasno, nema prikrivanja. Pobijedit ćeš samoga oca laži i ubojicu ljudi.Dolaziš među zvijeri da pokažeš kako Noin savez vrijedi i ne obuhvaća samo ljude. Spasitelj si svemira (usp. σωτὴρ τοῦ κόσμου Iv 4,42; 1 Iv 4,14). Daruj mi živu ljubav prema tebi dok se spuštaš i u životinjski svijet jer si do kraja ponizan, ali u isti mah ostaješ Kralj koji je iznad anđela, slugu tvojih (Mk 1,13)KommentarerSkriv en kommentar …Suzana MonikaSveta Terezija Avilska rekla je sljedeće: „Tko to ne želi posve vjerovati, neka jednom pokuša i potpuno će se u to uvjeriti.“ Sv. Josip može za nas izmoliti više milosti ako najprije u dobroj ispovijedi očistimo svoju vlastitu dušu i primanjem pričesti je iznova ukrasimo. Tu 30-dnevnu pobožnost možemo isto tako učiniti plodonosnijom ako istodobno spremno pomažemo siromasima. Možemo mirno moliti za neku veliku milost, ali je preporučivo da se ta pobožnost sv. Josipu požrtvovno posveti umirućima i pokojnima. Pokušamo li obrisati suze siromašnih i nevoljnih i umirućih, tada će sv. Josip i nama pomoći i utješiti nas sada i na smrtnom času. S ljubavlju će nas zakriliti svojim ogrtačem. Sv. Josip nije hranio i štitio samo svetu obitelj, već voli i blagoslivlje sve nas i želi nas dobro i sigurno dovesti do vječnog spasenja.Preporuka za svakodnevnu molitvu (i poslije ove pobožnosti):„O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).“Tridesetodnevna pobožnost na čast svetog Josipa+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite nas, pomozite nam, spasite nas. Amen.Slava Ocu… (3x, u zahvalu presvetom Trojstvu za uzdizanje sv. Josipa na njegov izvanredno visok položaj).PredanjeGledaj, tu sam pred tobom u poniznom predanju, o sv. Josipe. U velikom štovanju prema tebi posvećujem ti ovu pobožnost i molim čitav nebeski dvor da me pri tome prati. Istodobno bih želio rasti u čašćenju tebe i poticati ga u drugima. Pomozi mi, sv. Josipe, da ti čitav svoj život ostanem odanim u pobožnosti i ljubavi. A tada mi osobito pomozi u smrtnom času, onako kao što su tebi pomogli Marija i Isus pri tvom umiranju, kako bih te jednom mogao vječno častiti u nebeskoj radosti. Amen. O, časni sv. Josipe, u pobožnom predanju i radosnog srca polažem pred tvoje noge to dragocjeno blago molitve i mislim na brojne vrline koje su krasile tvoj sveti lik. I u tebi se ispunio san egipatskog Josipa, tvog prethodnika. Ti nisi bio obasjan samo divnim zrakama božanskog Sunca, već i blagom svjetlošću mističnog mjeseca, Marije. Jakov je pošao na put u Egipat da čestita svom sinu Josipu koji je sjedio na kraljevskom prijestolju. Njegov su primjer slijedili svi njegovi sinovi. Neopisivo je ljepši bio međutim primjer Isusa i Marije koji su te okružili svojim velikim poštovanjem i svojom odanošću. To me potiče da ti se hrabro utečem ovom pobožnošću, moj sveti moćni žaštitniče, da po tebi postanem Bogu mio. Kao što egipatski Josip nije odgurnuo svoju grešnu braću, već ih je primio pun ljubavi, štitio i spasio od gladi i smrti, tako nećeš ni ti, o sveti Josipe, odbiti mene s mojom molbom. Priskrbi mi nadalje milost da me Bog na tvoj zagovor nikada ne napusti u toj dolini suza i da me uvijek ubraja među one koji su u životu i umiranju sigurni pod zaštitom tvoga ogrtača.MolitvePozdravljam te, o sv. Josipe, kao upravitelja nedostizivih blaga neba i zemlje i kao hranitelja onoga koji hrani sve stvorove svemira. Ti si poslije Marije svetac koji je najdostojniji da ga volimo i štujemo. Ti si među svim svecima onaj koji je imao veliku čast da odgaja, vodi, hrani i grli Mesiju, njega za kojim su čeznuli da ga vide toliki proroci i kraljevi. Sv. Josipe, spasi moju dušu, priskrbi mi od milosrdnog Boga milost za koju ponizno molim (…)Ishodi i za duše pokojnika da se ublaže njihove patnje. Amen. Slava…(3x)O sv. Josipe, ti si širom svijeta određen za zaštitnika i pokrovitelja svete Crkve. Između svih svetaca zazivam tebe, najsnažnijeg zaštitnika slabih i potrebitih pomoći i želim tisuću puta častiti ljubaznost tvoga srca koje je spremno pomoći uvijek i u svakoj nevolji.Tebi se, o sv. Josipe, obraćaju udovice i siročad, napušteni, potišteni i potrebiti svake vrste. Nema boli, jada i nevolje na koje se ti ne bi obazirao. Daj stoga i meni ona pomoćna sredstva što ih je sam Bog položio u tvoje ruke, kako bih primio milost za koju molim.A vi, sve duše u čistilištu, molite se usrdno sv. Josipu za mene. Amen. Slava… (3x)Već su nebrojeni ljudi prije mene molili i iskusili tvoju pomoć. O, sv. Josipe, koji pun si ljubavi, ti poznaješ moje nevolje i moju želju da ih se oslobodim. Nijedan čovjek, pa ni onaj najbolji, ne bi mogao razumjeti moj problem i doista mi pomoći. S mnogo pouzdanja utječem se tebi. Ta u rukopisima velike svete Terezije piše: „Svaka milost koja se moli od sv. Josipa, bit će sigurno dobivena.“O, sv. Josipe, tješitelju potištenih, pomozi mi u mojoj nevolji, a moje molitve usmjeri i k dušama pokojnika, kako bi uskoro osjetili radost i blaženstvo. Amen. Slava…(3x)O, ti uzvišeni sveče, u svojoj potpunoj pokornosti Bogu imaj samilosti prema meni. Ti, sa svojim svetim i zaslužnim životom, podupri moju usrdnu molbu. Pomozi mi svojim premilim imenom. Štiti me blagošću i moći svoga srca. Osnaži me svojim svetim suzama. Zagovaraj me snagom svojih sedam žalosti. Utješi moje srce melemom svojih sedam radosti. Oslobodi me od svakog zla tijela i duše. Spasi me od svake nevolje, svakog jada. Milostivo izmoli za me ono nužno, milost Božju.Priskrbi za pokojne u čistilištu brzo izbavljenje iz njihovih muka. Amen. Slava…(3x)O slavni sv. Josipe, bezbrojni su dokazi milosti koju ti izmoliš za nevoljnike. Bolesni svake vrste, potišteni, odbačeni, izdani, neutješeni, gladni i potrebiti pomoći, svi oni dolaze k tebi sa svojim teškoćama i nalaze uslišanje svojih molbi. Molim te, ne dopusti, predragi sv. Josipe, da budem jedina osoba među svima njima koja u svojoj molbi ne bi bila uslišana.Pokaži i meni svoju milostivu i moćnu pomoć. Bit ću ti za to zahvalan i uvijek ću te častiti, o slavni sv. Josipe, moj zaštitniče i osloboditelju nevoljnih duša u čistilištu. Amen. Slava…(3x)O, vječni Bože i Oče na nebu, po zaslugama tvoga Sina i njegove presvete Majke Marije usrdno te molim za osobitu milost. U Isusovo i Marijino ime bacam se na koljena pred tobom i iskazujem štovanje tvojoj čudesnoj nazočnosti. Molim te, prihvati moju spremnost i moju čvrstu odluku da uvijek ostanem među onima koji žele živjeti pod zaštitom hranitelja svete obitelji i po njemu se obraćati tebi svojim molitvama.Blagoslovi u svojoj dobroti ovu svetu pobožnost, saslušaj i usliši moju molbu. Amen. Slava…(3x)Sveti Oče, brani svetu Crkvu od svake neugodnosti i svakog neprijateljstva i ogrni sve nas svojim zaštitničkim ogrtačem.Povjerljiva prizivanja u spomen na skrovit život svetog Josipa s Isusom i MarijomSveti Josipe, moli Isusa da posveti moju dušu.Sveti Josipe, moli Isusa da prosvijetli moj razum.Sveti Josipe, moli Isusa da razbukta ljubav u mome srcu.Sveti Josipe, moli Isusa da osnaži moju volju.Sveti Josipe, moli Isusa da pročisti moje misli.Sveti Josipe, moli Isusa da On upravlja mojim osjećajima.Sveti Josipe, moli Isusa da On vodi moje želje.Sveti Josipe, moli Isusa da blagoslovi moja djela.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost da nasljedujem tvoje vrline.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost poniznog srca i duha.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagosti i dobrote srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa mira u mome srcu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost krotkosti i strahopoštovanja prema Bogu.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost rastanka poslije svršetka mog zemaljskog života.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čistoće srca.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost strpljivosti u kušnji i patnji.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost blagog karaktera.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost spoznaje vječnih istina.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost razlikovanja duhova.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost ustrajnosti u činjenju dobra.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa hrabrosti u nošenju križa.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost oslobođenja od svjetovnih vezanosti.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost čežnje za nebom.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost snage da izbjegavam grješne prigode.Sveti Josipe, izmoli mi od Isusa milost dobrog smrtnog časa.Sveti Josipe, ne daj da ikada budem udaljen od tebe.Sveti Josipe, pomozi mi da se moje srce nikada ne umori voljeti te i hvaliti.Sveti Josipe, prihvati me kao svoje posvojče.Sveti Josipe, pomozi mi da volim Isusa kao što si ga ti volio.Sveti Josipe, nikada me ne napuštaj, osobito ne u smrtnom času.Isuse, Marijo i Josipe, predajem vam svoje srce i dušu.Isuse, Marijo i Josipe, prosvijetlite me, pomozite mi, spasite me.Amen. Slava…(3x)Zazivanje svetog JosipaO najčišći zaručniče Majke Božje Marije i moj najdraži zaštitniče, sveti Josipe: još se nikada nije čulo da nisi uslišao i utješio nekoga tko te je molio za zaštitu i pomoć. Znajući to dolazim i ja k tebi s pouzdanjem. Sveti Josipe, saslušaj me i usliši moju molbu. Amen. Slavni sveti Josipe, zaručniče Marijin i djevičanski Isusov poočime, misli na mene i bdij nad mnom. Nauči me koračati putem svetosti. Primi sve moje usrdne molbe na svoju svetu brigu i pod svoju očinsku zaštitu. Odstrani sve zapreke i teškoće koje smetaju mome moljenju i daj da uslišanje moje molbe još poveća slavu Božju i bude spas moje duše.Neka ti kao znak moje velike zahvalnosti služi moje obećanje da ću se prema svojim mogućnostima posvuda zauzimati za tvoje visoko štovanje. S radošću hvalim Boga koji ti je dao toliku posredničku moć na nebu i na zemlji. Amen.Litanije svetom JosipuGospodine, smiluj se.Kriste, smiluj se.Gospodine. smiluj se.Kriste, čuj nas.Kriste, usliši nas.Oče nebeski, Bože, smiluj nam se.Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.Sveta Marijo, moli za nas.Sveti Josipe, ….Slavni porode Davidov,Svjetlosti patrijarha,Zaručniče Bogorodice,Stidljivi čuvaru Djevice,Hranitelju Sina Božjega,Brižni branitelju Kristov,Glavaru slavne obitelji,Josipe pravedni,Josipe prečisti,Josipe premudri,Josipe jaki,Josipe pokorni,Josipe vjerni,Ogledalo strpljivosti,Ljubitelju siromaštva,Uzore radnika,Uresu domaćega života,Čuvaru djevica,Potporo obitelji,Utjeho bijednih,Ufanje bolesnih,Zaštitniče umirućih,Strahu zlih duhova,Pokrovitelju svete Crkve, moli za nas.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.Postavio ga je gospodarom doma svojega.I upraviteljem svega imanja svojega.Pomolimo se:Bože, koji si se neiskazivom providnošću dostojao izabrati blaženoga Josipa za zaručnika presvetoj Majci svojoj, daj molimo da koga kao pokrovitelja častimo na zemlji, zavrijedimo imati zagovornikom na nebu. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.Završetak molbeO, slavni sv. Josipe, Bog te je izabrao za glavu i zaštitnika najsvetije od svih obitelji; budi i s neba moj najmoćniji zaštitnik. Usrdno te molim, zadrži me uvijek pod okriljem svog svetog ogrtača. Danas te izabirem za oca, zagovornika, pratioca i zaštitnika. Predajem ti sve: svoje tijelo i svoju dušu; sve što jesam i što imam, čitav svoj život, pa i svoje umiranje. Čuvaj me kao svoje dijete i brani od vidljivih i nevidljivih neprijatelja. Pomozi mi u svakoj nevolji.Utješi me u teškim trenucima, a osobito u smrtnoj borbi. Kaži samo riječ za mene premilom Spasitelju, koga si kao dijete smio držati u svome naručju, i presvetoj Djevici Mariji čiji si smio biti voljeni zaručnik. Priskrbi mi one milosti koje će me odvesti vječnom spasenju. Želim poslušati i tvoj savjet i slijediti tvoj primjer i uvijek ti biti zahvalan.Sveti Josipe, ponizan i čist, daj da budem tvoje posvojče. Dušu mi i tijelo drži čistima, da mogu ostati u milosti Božjoj. Sveti Josipe, hranitelju, zaručniče Djevice čiste, vođa mi i savjetnik budi, pomozi mi, Bože, da odan budem. Amen.Oče naš…Zdravo Marijo…Slava Ocu…+ U ime Oca + i Sina + i Duha Svetoga. Amen.Hvaljen Isus Krist. Dovijeka. Amen.O sv. Josipe, hranitelju Isusa Krista i zaručniče djevičanske Majke Božje Marije, moli za nas i za umiruće ovoga dana (ili ove noći).

Create your website with WordPress.com
Get started