5/9 2021

Usnula si voljena moja Izmolili smo valjda stotinu krunica Božjeg milosrđa u ova dva dana. Mazimo ju. Pjevamo joj pjesme. Posebno je voljela slušati Amorose – Yeshua. Moj je ljubljeni od svih najljepši, pored tisuća, pored tisuća. Puštamo joj iznova i iznova. Marta, Lucija moja, brat moj pjevamo pored Danijele Božju pobjedu, Emanuel vraćamo se uvijek na Amorose i Yeshua. Plačemo i slavimo živoga Boga, Boga živih. Sve je teže disala. Hropci u plućima. Plačemo svi, ali ne očajavamo. Mi smo kršćani. Vjerujemo u život vječni. U ruke sam joj stavio križ svetog Benedikta, Barbara Fujina ga poslala. U jednom trenutku kaže moj brat: pusti je brate, pusti ju Tati. Poljubim ju u obraz, zagrlim ju i kažem: puštam te Onome koji te je stvorio i koji te je meni darovao. I druge sekunde Danijela kratko uzdahne i ispusti besmrtnu dušu našem nebeskom Ocu. Nevjerojatno. Nevjerojatno. Hvala Ti Bože na mojoj Danijeli. Hvala Ti na životu moje žene, ljubavi moje, srcu srca moga. Hvala ti na majci djece moje. Hvala ti na svemu što smo proživjeli. Hvala Ti Isuse što me učinila boljim čovjekom i kršćaninom. Čekaj me Voljena moja. Čekaj me u stanovima nebeskog Jeruzalema. Čekaj me tamo gdje ću i ja doći kada i mene Krist Kralj pozove s lica ove Zemlje. Čuvat ću nam djecu. I ostat ćemo vjerni Kristu Spasitelju. Drugog puta nema. Čekaj me, Voljena moja❤️ 12 kommentarer Snjezana Mezga 🙏🙏🙏 · Svara · 2 tim Suzana Monika slusaj iman spot koji ovaj ima problem sa sv disanjom a ima hrane koje to izprecu : https://steelbitepro.com/video.php?hop=zen442 Steel Bite Pro – Video Presentation STEELBITEPRO.COM Steel Bite Pro – Video Presentation Steel Bite Pro – Video Presentation · Svara · Ta bort förhandsvisning · 1 m Suzana Monika CITAJ koja hrana ti pomore disati : https://herbshealthhappiness.com/amazing-facts-about…/…Öppna

Du har skickat

to poslano tvoje nemogu otvoriti da ni tillgängligt nuÖppna

16:55

MENU

Litania till den Helige Josef
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig.
Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himmelen förbarma dig över oss.
Gud Son, världens frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Heliga Maria bed för oss.
Helige Josef
Du Davids upphöjde ättling
Du glänsande ljus bland patriarkerna
Du Guds moders brudgum
Du den renaste jungfruns beskyddare
Du Guds Sons fosterfar
Du Kristi ivrige beskyddare
Du den heliga familjens huvudman
Josef, du rättfärdige man
Josef, strålande i kyskhetens glans
Josef, mönster av klokhet
Josef, du starke hjälte
Josef, lydnadens mönster
Josef, trohetens förebild
Du tålamodets spegel
Du fattigdomens vän
Du arbetarnas föredöme
Du familjelivets förebild
Du jungfrurnas värn
Du familjernas stöd
Du de olyckligas tröstare
Du de sjukas hopp
Du de döendes skyddshelgon
Du de onda andarnas skräck
Du den heliga Kyrkans beskyddare
Guds lamm, som borttager världens synder skona oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder bönhör oss, o Herre.
Guds lamm, som borttager världens synder förbarma dig över oss, o Herre.

Han satte honom till herre över sitt hus
och till härskare över all sin egendom.
Låt oss bedja. Gud, du har i din outgrundliga försyn utsett den helige Josef till din heliga moders brudgum. Vi ber dig om nåden, att förtjäna att ha honom som förespråkare i himmelen, då vi på jorden ärar honom som beskyddare, du som lever och regerar från evighet till evighet. Amen.

Bön till den Helige Josef

Helige Josef, i all vår nöd kommer vi till dig och ber om ditt beskydd och din hjälp.
Du är Jesu fosterfar, därför ber vi dig: beskydda våra familjer i alla faror, hjälp alla barn, födda som ofödda i deras svårigheter, bevara de unga i deras tro, kyskhet och entusiasm, stöd de gifta i deras ömsesidiga kärlek och enhet.
Du är kyrkans beskyddare, därför ber vi dig: överge inte Kyrkans skepp på detta stormiga hav, hjälp påven och biskoparna att stå fasta i tron och förmedla den till alla: ge oss mod att vittna om Gud och hans sanning.
Du är arbetarnas skyddshelgon, därför ber vi dig: var nära alla som arbetar och bemödar sig, ge alla arbetare rättvisa och styrk dem i deras värdighet som Guds medarbetare.
Du är de döendes hjälp, därför ber vi dig: överge ingen i hans dödsstund, styrk de döende i tron, hoppet och kärleken och ge dem kraft att överlåta sig helt åt Gud. Amen.

MENU

Breviar – Kyrkans dagliga bön

A+AA-
Non
Den 5 september 2021, söndag
23 söndagen ‘under året’

Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O Fader, stor i makt, i råd
och oföränderlig i nåd,
du bredde vitt kring jordens rund
ditt klara ljus i morgonstund.

En afton rik av nåd oss giv.
Då slutar ej i natt vårt liv.
En helgad död, en krona skön
oss skänk som evig nådelön.

Högtlovat vare Herrens namn,
vårt fasta värn, vår trygga hamn.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller:Du Guds Ande, var vår styrka ⇓⇑

Ant. 1 Jag åkallade Herren i min nöd, och han svarade mig. Halleluja.

Psalm 118-I
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

I

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.

Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.Så må Arons hus säga, *
evigt varar hans nåd.

Så må de som fruktar Herren säga, *
evigt varar hans nåd.I min nöd åkallade jag Herren, *
och Herren svarade mig
och ställde mig på rymlig plats.

Herren bistår mig, jag behöver inte frukta *
vad kan människor göra mig?Herren bistår mig, han är min hjälpare, *
och jag skall få se med lust på dem som hatar mig.

Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på människor.Bättre är att ta sin tillflykt till Herren *
än att förlita sig på furstar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 1 Jag åkallade Herren i min nöd, och han svarade mig. Halleluja.

Ant. 2 Herrens högra hand upphöjer mig. Halleluja.

Psalm 118-II
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

II

Alla hedningar omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.

De omringar mig, ja, de omringar mig, *
men i Herrens namn skall jag förgöra dem.De omringar mig som bin,
men de slocknar som eld i törne, *
i Herrens namn skall jag förgöra dem.

Man stöter mig hårt, för att jag skall falla, *
men Herren hjälper mig.Herren är min styrka och min lovsång, *
han blev min räddning.

Man sjunger med jubel om seger i de rättfärdigas läger: *
“Herrens högra hand gör mäktiga ting.Herrens högra hand upphöjer, *
Herrens högra hand gör mäktiga ting.”

Jag skall inte dö, utan leva *
och berätta om Herrens gärningar.Herren har tuktat mig, *
men han gav mig inte åt döden.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ant. 2 Herrens högra hand upphöjer mig. Halleluja.

Ant. 3 Herren är Gud, och han gav oss ljus. Halleluja.

Psalm 118-III
Jubelsång om frälsningen
Han är stenen som ratades av husbyggarna men blev till en hörnsten (jfr Apg 4:11)

III

Öppna för mig rättfärdighetens portar, *
jag vill gå in genom dem och tacka Herren.

Detta är Herrens port, *
här får de rättfärdiga gå in.Jag tackar dig för att du svarade mig *
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.Herren har gjort den till detta, *
underbart är det i våra ögon.

Detta är den dag som Herren har gjort, *
låt oss jubla och vara glada!Herre, hjälp oss! *
Herre, låt det gå oss väl!

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. *
Vi välsignar er från Herrens hus.Herren är Gud, och han gav oss ljus.
Ordna er i högtidsled,

med lövrika kvistar i händerna, *
fram till altarets horn.Du är min Gud, och jag vill tacka dig, *
min Gud, jag vill höja ditt lov.

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Herren är Gud, och han gav oss ljus. Halleluja.

Kort läsning
2 Tim 1:9

Gud har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början.

Han ledde dem säkert, så att de inte behövde frukta,
och han lät dem komma till sitt heliga land.

Slutbön

Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och det arv som du berett åt oss långt före världens skapelse, Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Låt oss prisa Herren.
Gud, vi tackar dig.

Jesaja 35:4–6The New Revised Standard Version

4 Say to those who are of a fearful heart,

“Be strong, do not fear!

Here is your God.

He will come with vengeance,

with terrible recompense.

He will come and save you.”

5 Then the eyes of the blind shall be opened,

and the ears of the deaf unstopped;

6 then the lame shall leap like a deer,

and the tongue of the speechless sing for joy.

For waters shall break forth in the wilderness,

and streams in the desert;

Read more  Share  CopyShow footnotes Jesaja 35:4–6 — The New International Version (NIV)

say to those with fearful hearts,

“Be strong, do not fear;

your God will come,

he will come with vengeance;

with divine retribution

he will come to save you.”

Then will the eyes of the blind be opened

and the ears of the deaf unstopped.

Then will the lame leap like a deer,

and the mute tongue shout for joy.

Water will gush forth in the wilderness

and streams in the desert.

Jesaja 35:4–6 — English Standard Version (ESV)

Say to those who have an anxious heart,

“Be strong; fear not!

Behold, your God

will come with vengeance,

with the recompense of God.

He will come and save you.”

Then the eyes of the blind shall be opened,

and the ears of the deaf unstopped;

then shall the lame man leap like a deer,

and the tongue of the mute sing for joy.

For waters break forth in the wilderness,

and streams in the desert;

Jesaja 35:4–6 — King James Version (KJV 1900)

Say to them that are of a fearful heart,

Be strong, fear not:

Behold, your God will come with vengeance,

Even God with a recompence;

He will come and save you.

Then the eyes of the blind shall be opened,

And the ears of the deaf shall be unstopped.

Then shall the lame man leap as an hart,

And the tongue of the dumb sing:

For in the wilderness shall waters break out,

And streams in the desert.

Jesaja 35:4–6 — New Living Translation (NLT)

Say to those with fearful hearts,

“Be strong, and do not fear,

for your God is coming to destroy your enemies.

He is coming to save you.”

And when he comes, he will open the eyes of the blind

and unplug the ears of the deaf.

The lame will leap like a deer,

and those who cannot speak will sing for joy!

Springs will gush forth in the wilderness,

and streams will water the wasteland.

Jesaja 35:4–6 — The New King James Version (NKJV)

Say to those who are fearful-hearted,

“Be strong, do not fear!

Behold, your God will come with vengeance,

With the recompense of God;

He will come and save you.”

Then the eyes of the blind shall be opened,

And the ears of the deaf shall be unstopped.

Then the lame shall leap like a deer,

And the tongue of the dumb sing.

For waters shall burst forth in the wilderness,

And streams in the desert.

Jesaja 35:4–6 — New Century Version (NCV)

Say to people who are frightened,

“Be strong. Don’t be afraid.

Look, your God will come,

and he will punish your enemies.

He will make them pay for the wrongs they did,

but he will save you.”

Then the blind people will see again,

and the deaf will hear.

Crippled people will jump like deer,

and those who can’t talk now will shout with joy.

Water will flow in the desert,

and streams will flow in the dry land.

Jesaja 35:4–6 — American Standard Version (ASV 1901)

Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God; he will come and save you.

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing; for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.

Jesaja 35:4–6 — 1890 Darby Bible (DARBY)

Say to them that are of a timid heart, Be strong, fear not; behold your God: vengeance cometh, the recompense of God! He will come himself, and save you.

Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf be unstopped; then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and torrents in the desert.

Jesaja 35:4–6 — GOD’S WORD Translation (GW)

Tell those who are terrified,

“Be brave; don’t be afraid.

Your God will come with vengeance, with divine revenge.

He will come and rescue you.”

Then the eyes of the blind will be opened,

and the ears of the deaf will be unplugged.

Then those who are lame will leap like deer,

and those who cannot speak will shout for joy.

Water will gush out into the desert,

and streams will gush out into the wilderness.

Jesaja 35:4–6 — The Holman Christian Standard Bible (HCSB)

Say to the cowardly:

“Be strong; do not fear!

Here is your God; vengeance is coming.

God’s retribution is coming; He will save you.”

Then the eyes of the blind will be opened,

and the ears of the deaf unstopped.

Then the lame will leap like a deer,

and the tongue of the mute will sing for joy,

for water will gush in the wilderness,

and streams in the desert;

Jesaja 35:4–6 — The Lexham English Bible (LEB)

Say to those who are hasty of heart,

“Be strong; you must not fear!

Look! your God will come with vengeance,

with divine retribution.

He is the one who will come and save you.”

Then the eyes of the blind shall be opened,

and the ears of the deaf shall be opened.

Then the lame shall leap like the deer,

and the tongue of the dumb shall sing for joy,

for waters shall break forth in the wilderness

and streams in the desert.

Jesaja 35:4–6 — New International Reader’s Version (NIrV)

Say to those whose hearts are afraid,

“Be strong. Do not fear.

Your God will come.

He will pay your enemies back.

He will come to save you.”

Then the eyes of those who are blind will be opened.

The ears of those who can’t hear will be unplugged.

Those who can’t walk will leap like a deer.

And those who can’t speak will shout with joy.

Water will pour out in dry places.

Streams will flow in the desert.

Jesaja 35:4–6 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95)

Say to those with anxious heart,

“Take courage, fear not.

Behold, your God will come with vengeance;

The recompense of God will come,

But He will save you.”

Then the eyes of the blind will be opened

And the ears of the deaf will be unstopped.

Then the lame will leap like a deer,

And the tongue of the mute will shout for joy.

For waters will break forth in the wilderness

And streams in the Arabah.

Liturgiska texter

A+AA-

 PDF filDen 5 september 2021, söndag
23 söndagen ‘under året’

Inledning:

Gud gör inte skillnad på människor – därför samlar Han oss vid eukaristins bord, ty alla är vi bröder och systrar, barn till en och samme Fader. Jesus dog på korset för var och en av oss. Låt oss öppna våra hjärtan och tro att Gud själv kommer till oss för att frälsa oss!

HERRE – du vandrade på jorden, gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Herre, förbarma dig.
KRISTUS – du befriar oss från syndens makt och kallar oss till Guds barns frihet. Kristus, förbarma dig.
HERRE – du vill göra oss till Guds rikes arvingar. Herre, förbarma dig.

Dagens bön:

Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna frihet och det arv som du berett åt oss långt före världens skapelse, genom din Son

Läsningar: Jes 35:4-7a, Ps 146, Jak 2:1-5, Mark 7:31-37

Första läsningen
Jes 35:4-7a
(Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra)

Läsning ur profeten Jesajas bok
Säg till de förskrämda:
»Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er.« Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då skall den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land skall bli till sjö, törstande mark till källsprång.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm (692)
Ps 146:7-10

R. Lova Herren, min själ.

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, *
han ger bröd åt de húngrande.
Herren löser de fångna, *
Herren öppnar de blindas ögon, R.

Herren upprättar de förnédrade, *
Herren älskar de rättfärdiga,
Herren bevarar främlingar, †
faderlösa och änkor tar han sig án, *
men de gudlösa för han på víllospår. R.

Herren är konung för évigt, *
din Gud, Sion, från släkte till släkte. R.

Andra läsningen
Jak 2:1-5
(Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon?)

Läsning ur Jakobs brev.
Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och säger till honom: »Här är en bra plats för dig«, men till den fattige: »Ställ dig där borta«, eller »Sätt dig på golvet vid mina fötter« — gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta domar? Hör på, mina kära bröder: har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon och skänkt dem trons skatter och arvsrätt till det rike han har lovat dem som älskar honom?
Så lyder Herrens ord.

Halleluja

Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.

Evangelium
Mark 7:31-37
(Jesus botar en dövstum: Effata)

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden lämnade Jesus trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: »Effata!« (det betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade: »Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.«
Så lyder Herrens evangelium.

Förböner:

Gud omsluter allt vad han skapat med sitt beskydd. Låt oss därför be till honom.

1. För den heliga kyrkan, att hon alltid förkunnar och bär vittnesbörd om det Glada budskapet i hela världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

2. För de styrande, att de utövar sin makt i en anda av tjänande och rättvisa, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

3. För de obotligt sjuka, blinda och dövstumma, att Kristus blir deras läkedom och frid, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

4. För alla som har lämnat sanningens väg, att de vänder tillbaka, kallade av Guds ord, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

5. För oss som samlats här, att vi ur den heliga eukaristin hämtar styrka att fullgöra Faderns vilja, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.

Gud, vår styrka, hör våra böner och skänk oss av din glädje. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jak 2:1–13 – Tron utan gärningar är död

 CHRISTIAN MÖLK OKTOBER 30, 2020 BIBELKOMMENTARER JAKOB LEAVE A COMMENT

 • Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. 
  • Ordet ”härlighet” (”doxa” på grekiska och ”kabod” på hebreiska) användes ofta i Gamla testamentet för att beskriva Guds närvaro (exempelvis på berget Sinai i 2 Mos 24:16-17, arken i 1 Sam 4:22 och när Guds härlighet gick förbi Mose i 2 Mos 33:22).
   • Mot bakgrund av den judiska kopplingen mellan ordet ”härlighet” och ”Guds närvaro” är beskrivningen av Jesus som ”härlighetens Herre” en tydlig fingervisning att Jesus är Guds närvaro på jorden.
   • Den Guds härlighet som Jesus är bärare utav, kommer också vi få ta del av (Rom 8:18, 2 Thess 2:14).
  • Att vara ”partisk” innebär i detta avseende att bedöma folk utifrån yttre aspekter, oavsett om det är kläder, hudfärg eller någon annan yttre skillnad.
   • I Gamla testamentet är detta ett återkommande tema. I 5 Mos 10:17-18 är Gud tydlig med att han ”inte är partisk” och ”skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder”. I 3 Mos 19:15 uppmanas Israel att inte vara partiska.
 • Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den finklädde och säger: “Varsågod och sitt, här är en bra plats”, men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig här vid mina fötter” – har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv?
  • I vers 2–4 ger Jakob ett hypotetiskt exempel på en sådan ”partiskhet” som han fördömer i vers 1 genom att kontrastera en rik man med fina kläder och en fattig man med smutsiga kläder.
   • När de kristna i församlingen välkomnar in den rike mannen får han sitta på den fina platsen och när de välkomnar in den fattige mannen får han sitta på den sämre platsen. De dömer människor genom deras yttre och är därmed partiska.
   • Genom att ha en splittrad syn på sina medmänniskor avslöjar de kristna som Jakob riktar sig till att de också har en splittrad relation till Gud.
   • Det är inte upp till oss människor att döma över människor baserat på deras yttre. Den rollen som domare har endast Gud.
  • Där det i Folkbibeln står ”sammankomst” står det i den grekiska grundtexten ”synagoga”. En judisk synagoga var en byggnad avsedd framförallt för gudstjänst och andligt liv.
   • Eftersom man tror att Jakobs brev skrevs väldigt tidigt så kan det mycket väl vara så att den splittring mellan kristna och judar som så småningom skedde ännu inte hade hänt. I stort sett alla de första kristna var judar och det var ju fullt naturligt att de fortsatte att samlas i sina synagogor även efter att de bekänna att Jesus är Herre och Messias.
    • Begreppet ”kyrka” och ”församling” (”ekklesia” på grekiska) användes för att beskriva den kristna gemenskapen. Det var först flera hundra år senare som byggnaden de kristna samlades i började kallas ”kyrka”.
 • Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som hånar det sköna Namnet som har uttalats över er?
  • Nu förklarar Jakob varför det är fel att vara partisk och diskriminera. För det första så ska man inte vara partisk därför att Gud inte är partisk. Gud har ju gett sin frälsning åt alla som tror, oavsett om de är rika eller fattiga. Vi kristna ska inte döma varandra baserat på världslig rikedom eftersom vår rikedom mäts i tron, inte i pengar. Om inte Gud har gett fördelar åt de rika ska inte vi heller göra det.
   • Väldigt många som blir kristna blir det i en situation av fattigdom, nöd och stora behov. Efter en tid som frälsta får de med Guds hjälp ordning på sitt liv och får det gott ställt. Att då diskriminera nya kristna för att de är fattiga blir ju som ett hån mot Gud och den hjälp han gett.
   • En intressant fråga uppstår för den klurige. Fördömer Jakob en sorts diskriminering men godkänner en annan? Jakob menar ju att vi inte ska diskriminera de fattiga genom att vara partiska mot de rika, men är inte Gud partisk mot de rika när han särskilt utväljer de fattiga på bekostnad av de rika?
    • Troligtvis ligger en andlig nyans i begreppet ”de fattiga” (Matt 5:3, Luk 6:20). Den som är andligt fattig har ofta en större längtan efter Gud än den som tycker att den redan äger allt. Därför får de som ödmjukar sig och längtar efter mer av Gud också svar på sin längtan i större utsträckning än de som tänker att de redan har allt och inte söker Gud i lika stor utsträckning. Så Gud ger åt alla som söker honom men de fattiga har en större benägenhet att söka honom och får därför mer av Gud. För övrigt visar ju det faktum att en rik man kommer till kyrkan i Jakobs illustration i versarna före att även rika kan komma till Gud och ta emot frälsning. Se även Luk 1:51-53 och 1 Kor 1:26-29.
  • För det andra så menar Jakob att det är helt onödigt av de kristna att försöka smickra och vara inställsamma mot rika människor i tron att det skulle kunna skapa fördelar för oss. Jakob påminner de kristna om att det ju är de rika som brukar ställa till det för de kristna och det kommer inte att ändras bara för att de kristna fjäskar för de rika.
   • På Bibelns tid var det inte alls ovanligt att rika markägare samlade på sig mer och mer land och rikedomar på de fattigas bekostnad. Vanligt folk blev på detta sätt allt fattigare och fattigare. Att rika förtrycker fattiga fördöms i Bibeln (Amos 4:1).
   • För det andra så utnyttjar de rika också sin makt genom att påverka domstolar och juridiska beslut till nackdel för de fattiga.
   • För det tredje så smädar de rika det namn som de kristna tillhör. Förmodligen menas namnet ”Jesus”. Kanske var det vanligt att de rika hånade Jesus, antingen genom sitt tal eller genom sitt sätt.
 • Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. 
  • Att lagen beskrivs som ”kunglig” tyder på att lagen tillhör Gud och kommer från Gud, på samma sätt som Guds ”rike” tillhör Gud och kommer från Gud.
   • Hela den gammaltestamentliga Mose-lagen kan sammanfattas i budet: ”Du ska älska din nästa som dig själv”. Denna ”kungliga lag” är den praktiska konsekvensen av den frälsande bekännelsen ”Jesus är Herre”. Att tillhöra Guds rike innebär att man både bekänner Jesus som Herre och älskar sin medmänniska. (Matt 22:37-40).
   • Vi kristna tillhör Guds konungsliga rike, lyder under den kungliga lagen och bekänner att Jesus är kung. Således ska vi följa den bibliska lagen i den mening som vår kung Jesus predikade och förklarade den för oss.
  • Vem är min ”nästa” som man ska älska som sig själv? I Gamla testamentet syftar det oftast på en ”israelitisk landsfrände”. Men Jesus expanderar dess betydelse och inkluderar även ”främlingar” (Luk 10:25-27) och ”fiender” (Matt 5:44).
  • Sammanfattningsvis så har Jakob tre argument för att det är fel att favorisera de rika på de fattigas bekostnad: dels för att det inte stämmer överens med Guds kärlek för de fattiga, dels för att det är helt meningslöst, men framförallt för att det är en synd som går emot Skriften.
 • 10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. 12 Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. 13 Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
  • Det är inte exakt vilket lagbud som man bryter mot som är det stora problemet, utan att man överhuvudtaget bryter mot lagen, vilket visar att man inte älskar Gud av hela sitt hjärta.
  • För en jude kan frälsningen i Jesus upplevas som en befrielse från den stränga Mose-lagen och felaktigt leda till ett liv helt utan ”lag”. Men vi kristna ska också följa den bibliska lagen, dvs. den ”kungliga frihetens lag”, som är grundad i Mose lag men förklarad och uppfylld genom Jesus Kristus.
  • Den som lyder den kungliga lagen genom att älska sin medmänniska som sig själv visar att man lever ut den inre tron på Jesus som Herre. Den som inte älskar sin medmänniska visar inte genom sitt liv att man har Jesus som sin kung.

Jesaja 35:4–6 The New Revised Standard Version 4 Say to those who are of a fearful heart, “Be strong, do not fear! Here is your God. He will come with vengeance, with terrible recompense. He will come and save you.” 5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped; 6 then the lame shall leap like a deer, and the tongue of the speechless sing for joy. For waters shall break forth in the wilderness, and streams in the desert; Read more Share Copy Show footnotes Jesaja 35:4–6 — The New International Version (NIV) 4 say to those with fearful hearts, “Be strong, do not fear; your God will come, he will come with vengeance; with divine retribution he will come to save you.” 5 Then will the eyes of the blind be opened and the ears of the deaf unstopped. 6 Then will the lame leap like a deer, and the mute tongue shout for joy. Water will gush forth in the wilderness and streams in the desert. Jesaja 35:4–6 — English Standard Version (ESV) 4 Say to those who have an anxious heart, “Be strong; fear not! Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you.” 5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf unstopped; 6 then shall the lame man leap like a deer, and the tongue of the mute sing for joy. For waters break forth in the wilderness, and streams in the desert; Jesaja 35:4–6 — King James Version (KJV 1900) 4 Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: Behold, your God will come with vengeance, Even God with a recompence; He will come and save you. 5 Then the eyes of the blind shall be opened, And the ears of the deaf shall be unstopped. 6 Then shall the lame man leap as an hart, And the tongue of the dumb sing: For in the wilderness shall waters break out, And streams in the desert. Jesaja 35:4–6 — New Living Translation (NLT) 4 Say to those with fearful hearts, “Be strong, and do not fear, for your God is coming to destroy your enemies. He is coming to save you.” 5 And when he comes, he will open the eyes of the blind and unplug the ears of the deaf. 6 The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy! Springs will gush forth in the wilderness, and streams will water the wasteland. Jesaja 35:4–6 — The New King James Version (NKJV) 4 Say to those who are fearful-hearted, “Be strong, do not fear! Behold, your God will come with vengeance, With the recompense of God; He will come and save you.” 5 Then the eyes of the blind shall be opened, And the ears of the deaf shall be unstopped. 6 Then the lame shall leap like a deer, And the tongue of the dumb sing. For waters shall burst forth in the wilderness, And streams in the desert. Jesaja 35:4–6 — New Century Version (NCV) 4 Say to people who are frightened, “Be strong. Don’t be afraid. Look, your God will come, and he will punish your enemies. He will make them pay for the wrongs they did, but he will save you.” 5 Then the blind people will see again, and the deaf will hear. 6 Crippled people will jump like deer, and those who can’t talk now will shout with joy. Water will flow in the desert, and streams will flow in the dry land. Jesaja 35:4–6 — American Standard Version (ASV 1901) 4 Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God; he will come and save you. 5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. 6 Then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb shall sing; for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert. Jesaja 35:4–6 — 1890 Darby Bible (DARBY) 4 Say to them that are of a timid heart, Be strong, fear not; behold your God: vengeance cometh, the recompense of God! He will come himself, and save you. 5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf be unstopped; 6 then shall the lame man leap as a hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and torrents in the desert. Jesaja 35:4–6 — GOD’S WORD Translation (GW) 4 Tell those who are terrified, “Be brave; don’t be afraid. Your God will come with vengeance, with divine revenge. He will come and rescue you.” 5 Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf will be unplugged. 6 Then those who are lame will leap like deer, and those who cannot speak will shout for joy. Water will gush out into the desert, and streams will gush out into the wilderness. Jesaja 35:4–6 — The Holman Christian Standard Bible (HCSB) 4 Say to the cowardly: “Be strong; do not fear! Here is your God; vengeance is coming. God’s retribution is coming; He will save you.” 5 Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf unstopped. 6 Then the lame will leap like a deer, and the tongue of the mute will sing for joy, for water will gush in the wilderness, and streams in the desert; Jesaja 35:4–6 — The Lexham English Bible (LEB) 4 Say to those who are hasty of heart, “Be strong; you must not fear! Look! your God will come with vengeance, with divine retribution. He is the one who will come and save you.” 5 Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be opened. 6 Then the lame shall leap like the deer, and the tongue of the dumb shall sing for joy, for waters shall break forth in the wilderness and streams in the desert. Jesaja 35:4–6 — New International Reader’s Version (NIrV) 4 Say to those whose hearts are afraid, “Be strong. Do not fear. Your God will come. He will pay your enemies back. He will come to save you.” 5 Then the eyes of those who are blind will be opened. The ears of those who can’t hear will be unplugged. 6 Those who can’t walk will leap like a deer. And those who can’t speak will shout with joy. Water will pour out in dry places. Streams will flow in the desert. Jesaja 35:4–6 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95) 4 Say to those with anxious heart, “Take courage, fear not. Behold, your God will come with vengeance; The recompense of God will come, But He will save you.” 5 Then the eyes of the blind will be opened And the ears of the deaf will be unstopped. 6 Then the lame will leap like a deer, And the tongue of the mute will shout for joy. For waters will break forth in the wilderness And streams in the Arabah.Öppna

Du har skickat

dobro da volim citati svasta se nade zna da se bojimo bojimÖppna

Du har skickat

https://www.bibelwerk.de/fileadmin/sonntagslesung/b_jahreskreis.23_l1_jes.35.pdfÖppna

18:03

Du har skickat

meni se cudi da sve volu svi trad vet avta zgrada etnomuziku etnoodjela hrana etno ali ne trad vjeraÖppna

Du har skickat

Jak 2:1–13 – Tron utan gärningar är död CHRISTIAN MÖLK OKTOBER 30, 2020 BIBELKOMMENTARER, JAKOB LEAVE A COMMENT 1 Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. Ordet ”härlighet” (”doxa” på grekiska och ”kabod” på hebreiska) användes ofta i Gamla testamentet för att beskriva Guds närvaro (exempelvis på berget Sinai i 2 Mos 24:16-17, arken i 1 Sam 4:22 och när Guds härlighet gick förbi Mose i 2 Mos 33:22). Mot bakgrund av den judiska kopplingen mellan ordet ”härlighet” och ”Guds närvaro” är beskrivningen av Jesus som ”härlighetens Herre” en tydlig fingervisning att Jesus är Guds närvaro på jorden. Den Guds härlighet som Jesus är bärare utav, kommer också vi få ta del av (Rom 8:18, 2 Thess 2:14). Att vara ”partisk” innebär i detta avseende att bedöma folk utifrån yttre aspekter, oavsett om det är kläder, hudfärg eller någon annan yttre skillnad. I Gamla testamentet är detta ett återkommande tema. I 5 Mos 10:17-18 är Gud tydlig med att han ”inte är partisk” och ”skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder”. I 3 Mos 19:15 uppmanas Israel att inte vara partiska. 2 Tänk er att det vid er sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den finklädde och säger: “Varsågod och sitt, här är en bra plats”, men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig här vid mina fötter” – 4 har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? I vers 2–4 ger Jakob ett hypotetiskt exempel på en sådan ”partiskhet” som han fördömer i vers 1 genom att kontrastera en rik man med fina kläder och en fattig man med smutsiga kläder. När de kristna i församlingen välkomnar in den rike mannen får han sitta på den fina platsen och när de välkomnar in den fattige mannen får han sitta på den sämre platsen. De dömer människor genom deras yttre och är därmed partiska. Genom att ha en splittrad syn på sina medmänniskor avslöjar de kristna som Jakob riktar sig till att de också har en splittrad relation till Gud. Det är inte upp till oss människor att döma över människor baserat på deras yttre. Den rollen som domare har endast Gud. Där det i Folkbibeln står ”sammankomst” står det i den grekiska grundtexten ”synagoga”. En judisk synagoga var en byggnad avsedd framförallt för gudstjänst och andligt liv. Eftersom man tror att Jakobs brev skrevs väldigt tidigt så kan det mycket väl vara så att den splittring mellan kristna och judar som så småningom skedde ännu inte hade hänt. I stort sett alla de första kristna var judar och det var ju fullt naturligt att de fortsatte att samlas i sina synagogor även efter att de bekänna att Jesus är Herre och Messias. Begreppet ”kyrka” och ”församling” (”ekklesia” på grekiska) användes för att beskriva den kristna gemenskapen. Det var först flera hundra år senare som byggnaden de kristna samlades i började kallas ”kyrka”. 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som hånar det sköna Namnet som har uttalats över er? Nu förklarar Jakob varför det är fel att vara partisk och diskriminera. För det första så ska man inte vara partisk därför att Gud inte är partisk. Gud har ju gett sin frälsning åt alla som tror, oavsett om de är rika eller fattiga. Vi kristna ska inte döma varandra baserat på världslig rikedom eftersom vår rikedom mäts i tron, inte i pengar. Om inte Gud har gett fördelar åt de rika ska inte vi heller göra det. Väldigt många som blir kristna blir det i en situation av fattigdom, nöd och stora behov. Efter en tid som frälsta får de med Guds hjälp ordning på sitt liv och får det gott ställt. Att då diskriminera nya kristna för att de är fattiga blir ju som ett hån mot Gud och den hjälp han gett. En intressant fråga uppstår för den klurige. Fördömer Jakob en sorts diskriminering men godkänner en annan? Jakob menar ju att vi inte ska diskriminera de fattiga genom att vara partiska mot de rika, men är inte Gud partisk mot de rika när han särskilt utväljer de fattiga på bekostnad av de rika? Troligtvis ligger en andlig nyans i begreppet ”de fattiga” (Matt 5:3, Luk 6:20). Den som är andligt fattig har ofta en större längtan efter Gud än den som tycker att den redan äger allt. Därför får de som ödmjukar sig och längtar efter mer av Gud också svar på sin längtan i större utsträckning än de som tänker att de redan har allt och inte söker Gud i lika stor utsträckning. Så Gud ger åt alla som söker honom men de fattiga har en större benägenhet att söka honom och får därför mer av Gud. För övrigt visar ju det faktum att en rik man kommer till kyrkan i Jakobs illustration i versarna före att även rika kan komma till Gud och ta emot frälsning. Se även Luk 1:51-53 och 1 Kor 1:26-29. För det andra så menar Jakob att det är helt onödigt av de kristna att försöka smickra och vara inställsamma mot rika människor i tron att det skulle kunna skapa fördelar för oss. Jakob påminner de kristna om att det ju är de rika som brukar ställa till det för de kristna och det kommer inte att ändras bara för att de kristna fjäskar för de rika. På Bibelns tid var det inte alls ovanligt att rika markägare samlade på sig mer och mer land och rikedomar på de fattigas bekostnad. Vanligt folk blev på detta sätt allt fattigare och fattigare. Att rika förtrycker fattiga fördöms i Bibeln (Amos 4:1). För det andra så utnyttjar de rika också sin makt genom att påverka domstolar och juridiska beslut till nackdel för de fattiga. För det tredje så smädar de rika det namn som de kristna tillhör. Förmodligen menas namnet ”Jesus”. Kanske var det vanligt att de rika hånade Jesus, antingen genom sitt tal eller genom sitt sätt. 8 Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. 9 Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Att lagen beskrivs som ”kunglig” tyder på att lagen tillhör Gud och kommer från Gud, på samma sätt som Guds ”rike” tillhör Gud och kommer från Gud. Hela den gammaltestamentliga Mose-lagen kan sammanfattas i budet: ”Du ska älska din nästa som dig själv”. Denna ”kungliga lag” är den praktiska konsekvensen av den frälsande bekännelsen ”Jesus är Herre”. Att tillhöra Guds rike innebär att man både bekänner Jesus som Herre och älskar sin medmänniska. (Matt 22:37-40). Vi kristna tillhör Guds konungsliga rike, lyder under den kungliga lagen och bekänner att Jesus är kung. Således ska vi följa den bibliska lagen i den mening som vår kung Jesus predikade och förklarade den för oss. Vem är min ”nästa” som man ska älska som sig själv? I Gamla testamentet syftar det oftast på en ”israelitisk landsfrände”. Men Jesus expanderar dess betydelse och inkluderar även ”främlingar” (Luk 10:25-27) och ”fiender” (Matt 5:44). Sammanfattningsvis så har Jakob tre argument för att det är fel att favorisera de rika på de fattigas bekostnad: dels för att det inte stämmer överens med Guds kärlek för de fattiga, dels för att det är helt meningslöst, men framförallt för att det är en synd som går emot Skriften. 10 Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. 12 Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. 13 Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Det är inte exakt vilket lagbud som man bryter mot som är det stora problemet, utan att man överhuvudtaget bryter mot lagen, vilket visar att man inte älskar Gud av hela sitt hjärta. För en jude kan frälsningen i Jesus upplevas som en befrielse från den stränga Mose-lagen och felaktigt leda till ett liv helt utan ”lag”. Men vi kristna ska också följa den bibliska lagen, dvs. den ”kungliga frihetens lag”, som är grundad i Mose lag men förklarad och uppfylld genom Jesus Kristus. Den som lyder den kungliga lagen genom att älska sin medmänniska som sig själv visar att man lever ut den inre tron på Jesus som Herre. Den som inte älskar sin medmänniska visar inte genom sitt liv att man har Jesus som sin kung.Öppna

Du har skickat

cuja roditelji idu prvi red iz cak srbi bugarske makedonije na zdravka colica koncert ali ne na masu GOSPODINAÖppna

Du har skickat

i to nove 48 vura test uzme to kosta + karta koncerta ima narod novac ali za krive stvari ne GOSPODINA KRISTA braceÖppna

Du har skickat

ja nisam znala da judasbrief brevet pismo je teaser da ti da gust da citam dalje da ucis to da ne razdilis da si neutral kako mi svedanka katolikinjaÖppna

Du har skickat

heheÖppna

Du har skickat

kako dobro citanje danasÖppna

Du har skickat

ranije samo 1 breviar citala samo moje sada na sve jezike i volis vise zupnika ima cuda toga na webu citanja ako hocuÖppna

Du har skickat

bolje nego ici na arene koncerte i gymsÖppna

Du har skickat

https://bibeln.se/visa?q=jas.1@b2kÖppna

Du har skickat

jako dobro slozenoÖppna

Du har skickat

ti srbski zupnika drze limjercjer sa vucicom zato oni ih kamenovali mladezÖppna

Du har skickat

oni ce te srbske zupnike baciti van iz crne gore biha kosova cak hrvatske mislim zato se limjercjerivaju cak hrvatima katolikimaÖppna

Du har skickat

papa je privuka 24 crkva samo ruska i kinesku fali ali oni nisu europa ali 1 je BOG to oni radu na tome i vidili su oni da tako i tribaÖppna

Du har skickat

ti iz egipata je jak manorit ja mislim na tome radi BIDENÖppna

Du har skickat

svi ce morati pod VATIKAN i AMENÖppna

Du har skickat

BIDEN spomenuja IZAJA JESAJA dont be affraid ti am presjednik je katolikÖppna

Du har skickat

radi malo okolo ali moras diplomatski i umoran je na te ratista samo ubija njegov narodÖppna

Du har skickat

oni su sloga samo se pravu neprijatelji takva je politikaÖppna

Du har skickat

da sam ja presjednik kako hrvati i ja je dan svedski passaport jako draga svetica neka globetrotter ona blagoslovija sve siromahe i gladni pravi konsulÖppna

Du har skickat

citala sam da iz avijona to radila svetica to blagoslivljanje neboji se !Öppna

Du har skickat

ona je luftwaffe blagoslivlja ako je na avijonu a do nje ja sva se tresen me kalma babicaÖppna

Du har skickat

nikada ni svetica se plasila kamenovanja niti su tribali helikopterom po nju jer je u DANGER ona je kako lavica isla u lavovski den kako se to rece nase ? ona je DANIJEL DANICAÖppna

Du har skickat

neznam kako se zove niti svedski ta rijeci Daniel (biblisk person) Hoppa till navigeringHoppa till sök Question book-4.svg Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2021-01) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. Daniel Даниил.jpg Mänsklig biblisk gestalt Redigera Kön man Redigera Förnamn Daniel Redigera Född 600-talet f.Kr. Redigera Fö­del­sep­lats Jerusalem Redigera Död 500-talet f.Kr. Redigera Dödsort Babylon Redigera Sys­sel­sätt­ning religiös ledare Redigera Kano­ni­se­rings­status helgon Redigera Helgondag 23 juli Redigera Fö­re­kom­mer i verk Daniels bok, Susanna i badet Redigera Daniel i lejongropen av Briton Rivière 1890, Manchester Art Gallery. Daniel var enligt Bibeln en man som motstod alla försök att få honom att tillbe hedniska gudar. Hans levnadsöden skildras i Daniels bok i Gamla testamentet Daniel är först fånge hos Nebukadnessar II vid det babylonska hovet men så småningom stiger han till en ledande ställning som drömtydare. År 521 f.Kr. räknar historikerna med att Darejaves besteg Mediens och Persiens tron. På Darejaves tid avancerar fången Daniel till en av de tre furstarna, som var ledare för 120 satraper, en sorts landshövdingar. Det är under en maktkamp under denna period som Daniel blir dömd till döden genom att kastas ner i en lejongrop. Genom ett gudomligt ingripande överlever han dock detta. Daniel får även tyda en dröm åt Nebukadnessar II som är i form av en bildstod som är i stånd att bli träffad av en bit av ett berg. Bildstoden som omtalas förklarar Daniel är en bild av världens kommande världsvälden, men även Babylons fall till medoperserna. Enligt Daniel representerar varje del av bildstoden de olika världsväldena och när biten av berget träffar foten på bildstoden skall Guds kungarike ta vid. Vid den babyloniske konungen Belsassars gästabud skildras hur texten Mene, mene, mene tekel u-farsin skrevs på väggen i hans palats. Daniel tydde och tolkade orden åt kungen. Se även Daniels bok Belsazzar Commons-logo.svg Wikimedia Commons har media som rör Daniel (biblisk person). v • r Personer i Gamla testamentet Abraham · Adam · Daniel · David · Elia · Elisha · Ester · Eva · Gideon · Hesekiel · Isak, Abrahams son · Jakob, Isaks son · Jeremia · Jesaja · Josef, Jakobs son · Mose · Noa · Rut · Salomo · Samuel · SaulÖppna

Du har skickat

lejongrop sam napisala ni naso hrvatski prijevodÖppna

Du har skickat

?Lejon Status i världen: Sårbar[1] Lejonhanne i Namibia Lejonhanne i Namibia Systematik Domän: Eukaryoter Eukaryota Rike: Djur Animalia Stam: Ryggsträngsdjur Chordata Understam: Ryggradsdjur Vertebrata Klass: Däggdjur Mammalia Ordning: Rovdjur Carnivora Familj: Kattdjur Felidae Släkte: Panthera Art: Lejon P. leo Vetenskapligt namn §Panthera leo Auktor: Linné, 1758[2] Underarter Transvaallejon (P. leo krugeri) Afrikanskt lejon (P. leo leo) Asiatiskt lejon (P. leo persica) †Grottlejon (P. leo spelaea) †Amerikanskt lejon (P. leo atrox) Blue morpho butterfly2 300×271.jpg Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen Lejon (Panthera leo), (sanskrit/hindi: siṃha) är en art i släktet Panthera som tillhör familjen kattdjur. Den lever i motsats till andra kattdjur i flockar. Ett av de viktigaste kännetecken är hanarnas man. Lejon förekommer idag i Afrika och i den indiska delstaten Gujarat. Innehåll [göm] 1 Kännetecken 2 Utbredning och habitat 2.1 Status 3 Levnadssätt 3.1 Socialt beteende 3.2 Fortplantning 3.3 Föda 4 Utvecklingshistoria 5 Underarter 6 Lejon och människor 6.1 Kulturhistoria 6.2 Lejon i Sverige 6.3 Människoätande lejon 6.4 Heraldik 7 Se även 8 Referenser 8.1 Noter 8.2 Webbkällor 8.3 Tryckta källor 9 Externa länkar Kännetecken Efter tigern är lejonet det näst största djuret i familjen kattdjur och samtidigt den största landlevande predatorn i Afrika. En vuxen lejonhanne har en kroppslängd som ligger mellan 190 och 250 cm och en höjd vid skuldran omkring 123 cm. Därtill kommer en ca en meter lång svans. Den genomsnittliga vikten för vuxna hannar ligger vid 225-272 kg.[3][4] Största lejonet som hittats i det vilda vägde 318 kg.[5] Honor är med en kroppslängd mellan 140 och 175 cm och en skulderhöjd vid 100 cm samt en svanslängd av 85 cm. Vikten för vuxna honor ligger mellan 120 och 182 kg.[3] De största lejonen lever i södra Afrika och de minsta i Asien. Vuxna hannar i djurparker och på cirkus kan, tack vare bra skötsel, väga upp till 350 kg. Den tyngsta Lejonhanen på rekord var Simba, som levde i England på Colchester Zoo året 1970, han vägde hela 375 kg.[6] Lejon har en kort päls som är sandfärgad eller lite mörkare. Undersidan och benens insida är alltid ljusare. Hannar har dessutom en man som är mörkbrun eller svart, ljusbrun eller rödbrun. Manen räcker från kinderna över skuldran och går ibland till bröstet eller buken. Manens form och färg skiljer sig inte bara mellan olika individer utan även mellan olika livsperioder av samma individ. En lång och mörk man är ett tecken för ett livskraftigt djur. Undersökningar med uppstoppade lejon har demonstrerat att honor föredrar hanar med lång man. Andra undersökningar har visat att manen kan vara ett skydd i kyligare områden. Den skyddar även mot slag och bett när hannarna strider. Unga hannar saknar man och först efter fem år är den fullt utvecklad. Unga lejon har mörka fläckar på kroppen, men dessa bleknar under första levnadsåret. Bara i enstaka fall har även vuxna djur fläckar, men dessa är ganska otydliga. Liksom hos tigrar finns ibland lejon som har vit päls. Dessa är inga albinodjur utan djur med en särskild gen som styr pälsfärgen.[7] Ibland förekommer berättelser om melanism hos lejon, alltså svarta individer, men hittills finns inga bevis för dessa skildringar. I viltreservatet Timbavati i Sydafrika dök vita lejon (en spontan mutation) upp på 1970-talet. Utbredning och habitat Lejonets utbredningsområde i Afrika. Ursprungligen hade lejonet det största utbredningsområdet av alla landlevande däggdjur. Arten fanns från Peru över Alaska, Sibirien och mellersta Europa till Indien och Sydafrika. I många av dessa områden var arten utdöd redan vid slutet av istiden. Under antiken fanns lejonet i södra Europa, Sydvästasien, Indien och i Afrika. Berättelser om lejon på Balkanhalvön finns till exempel från Herodotos och Aristoteles. Troligtvis försvann de europeiska lejonen före år 1000. Idag ligger utbredningsområdet huvudsakligen i Afrika söder om Sahara. I Nordafrika fanns lejon fram till 1940-talet och även den asiatiska populationen upphörde nästan under 1900-talet. Bara i nationalparken Gir som ligger i den indiska delstaten Gujarat finns ett mindre bestånd. Angående habitaten är lejon inte särskilt specialiserade. De föredrar savann men lever även i torra skogar och i halvöken. Lejon undviker däremot täta och fuktiga skogar samt vattenfattiga ökenområden. Status Lejon ätandes på en afrikansk buffel. Foto LucaG Som för nästan alla stora djur i Afrika är det största hotet för lejon människan som utför jakt på dem. På grund av flera skyddsåtgärder som har införts under de senaste åren har omfånget av jakten minskat tydligt. Ett annat problem är sjukdomar. 1995 beskrevs för första gången ett fall av tuberkulos hos lejon. Senare var nästan 90 % av populationen i södra delen av Kruger nationalparken infekterade. Sjukdomen fick lejonen av bytesdjur som bufflar. Mellan 60 och 70 procent av alla afrikanska lejon bär ett virus som kallas FIV (Feline Immunodeficiency Virus) och som liknar HIV hos människor. Uppskattningsvis lever mellan 16 000 och 30 000 vilda lejon i Afrika. IUCN ansåg 2004 att beståndet minskade med 30 till 50 procent under de senaste 20 åren.[1] I några skyddszoner i östra och södra Afrika finns däremot goda tecken för lejonets framtid. Det asiatiska lejonet listas med omkring 300 individer som akut hotat. Levnadssätt Socialt beteende Lejon är i motsats till alla andra kattdjur flocklevande och jagar också i flock, vilket kräver samarbete och organisation. De klarar att fälla de flesta tillgängliga bytesdjuren inom sitt revir. Det händer till och med att de skiljer elefantungar från hjorden för att sedan nedlägga och äta dem. En flock består av 3 till 30 individer och omfattar en till tre hannar och flera honor som ofta är släkt med varandra. Flockens territorium har en storlek mellan 20 och 400 km2. Områdets gräns markeras med avföring eller förtydligas med vrål. Unga hannar stannar två till tre år i flocken tills de är könsmogna. Sedan jagas de iväg av de äldre hannarna. Ensamma hannar vandrar långa sträckor och ibland får de sällskap av en annan hanne i samma situation. Dessa djur respekterar inga revirgränser men bildar heller inga egna revir. Ofta har de svårt att jaga och livnär sig därför av as. Träffar en vandrande hanne på en flock som leds av ett gammalt lejon så försöker den uppnå den andras position. De strider som följer är oftast brutala och kan leda till döden för den ena av kontrahenterna. Om flockledaren blir besegrad måste den i fortsättningen leva ensam. Men oftast dör den på grund av sina sår. En ny flockledare dödar ofta alla ungdjur i flocken. Den biologiska nyttan består av att honorna efteråt blir snabbare parningsberedda. Honor stannar oftast hela livet i den flock där de blev födda. Fortplantning Lejonpar vid parningen. Kopulation hos lejon sker bara när honan är parningsberedd. Dessa perioder varar ungefär fem dagar. Efter dräktigheten som varar cirka fyra månader lämnar honan flocken och föder en till fyra ungar som har en vikt av ungefär 1,5 kg och en kroppslängd som ligger vid 50 cm. Under de följande sex till åtta veckorna diar honan ungarna i ett gömställe. Ligger tillflyktsorten avsides från flocken så jagar honan ensam. Vid dessa tillfällen stannar ungarna upp till 48 timmar ensamma i gömstället. Under tiden består faran att ungarna blir upptäckta av hyenor och andra rovdjur. Efter åtta veckor introducerar honan sina ungar i flocken. De blir nästan alltid accepterade på en gång. Senare får ungarna di inte bara av sin egen moder utan även av andra honor i flocken. Efter ungefär sex månader slutar honan att ge di och efter två år är ungarna självständiga. Medellivslängden för lejon ligger mellan 14 och 20 år men oftast är det bara honor som uppnår denna ålder. Hannar blir i naturen på grund av de beskrivna omständigheterna mellan 7 och 12 år gamla. Viktig är också i vilket område lejonet lever. I skyddade regioner som Kruger nationalpark blir djuret mellan 12 och 14 år gammalt men utanför dessa parker eller reservaten når de högst 8 års ålder.[8] Individer i djurparker har däremot blivit upp till 34 år gamla. Föda Lejonhannar som strider om bytet. Lejon jagar oftast under natten eller på morgonen. Typiska bytesdjur är antiloper, gaseller, gnuer, buffel och zebror men även harar, fåglar och fiskar. I grupp kan de även fälla större djur som afrikansk buffel, elefant och vuxna giraffer.[9][10] Unga lejon börjar vid tre månaders ålder att jaga tillsammans med sin mor. Först efter två år kan de jaga självständigt.[11] Vid jakten uppnår lejon en hastighet omkring 60 km/h men de har inte så stark kondition.[12] Därför smyger lejon oftast fram till bytet för att öka sina chanser. Är avståndet till bytet 30 meter eller mindre rusar lejonet fram med stora språng som kan vara 6 m långa. Större byten dödas med ett fast bett i halsen för att strangulera offret medan små bytesdjur enkelt blir dödade genom ett slag med tassen.[3] Huvudsakligen sker jakten i grupp men trots allt lyckas bara var femte försök. Hannar deltar bara i enskilda fall vid jakten, till exempel när större djur som buffel ska fällas. Bytet delas sedan efter flockens hierarki. Vuxna hannar är de första som får äta. Sedan följer honorna och till slut ungarna. Ofta förekommer strider vid kadavren som leder till sår hos motståndarna. Ibland består födan av as som jagats av andra djur som leopard eller gepard. Det förekommer till och med att lejon angriper hyenor för att komma åt deras byte. Utvecklingshistoria Det äldsta kända fossilet av ett lejon hittades i Tanzania och är 3,5 millioner år gammalt. Några forskare påstår att dessa fynd som huvudsakligen består av ofullständiga käkar ska räknas till arten Panthera leo och andra forskar betvivlar denna tillhörighet. Hittills finns för få fynd från denna epok för att säkerställa att dessa ben tillhör lejon. Afrikanska fynd som med visshet kan räknas till lejon är 2 miljoner år yngre[13]. För ungefär 700 000 år sedan etablerade sig underarten Panthera leo fossilis i Europa. Kända fynd härstammar från Isernia i Italien samt Wiesbaden och Heidelberg i Tyskland. De flesta fossil i Europa är från underarten grottlejon (Panthera leo spelaea), som levde under istiden. De sista lejonen i norra Eurasien och norra Amerika dog ut för cirka 100 000 år sedan vid slutet av senaste istiden.[14] Underarter Idag är åtta underarter av lejon godkända men kaplejonet är troligtvis utdöd:[14] Barberlejon (Panthera leo leo), avkommna finns troligtvis bara i djurparker. Asiatiskt lejon (Panthera leo persica). Kaplejon (Panthera leo melanochaitus), är troligtvis utdöd. Panthera leo krugeri, förekommer i Kruger nationalpark. Panthera leo azandica, finns i nordöstra Kongo-Kinshasa. Panthera leo massaicus eller P. l. nubica, lever i Etiopien, Kenia, Tanzania och Moçambique. Panthera leo senegalensis, finns i Senegal och Nigeria. Panthera leo bleyenberghi, förekommer i Katangaprovincen i Kongo-Kinshasa. Nyare molekylärgenetiska undersökningar visade att alla afrikanska lejon söder om Sahara bör räknas till samma underart. Det finns bara två olika typer på varje sida av det östafrikanska gravsänkesystemet. Lejon från Tsavo-nationalparkerna i östra Kenya skiljer sig inte genetisk från sina artfränder i den sydafrikanska provinsen Transvaal men det finns tydliga genetiska skillnader till lejon i Aberdarebergen (västra Kenya).[15][16] Lejon och människor Lejonet tillhör de mest kända djuren på jorden och räknas även till “Big Five”, de fem mest framträdande arterna i Afrika. Kulturhistoria Sfinxen i Giza Redan jägarna under aurignacienkulturen för mer än 30 000 år sedan avbildade lejon.[14] Till de mest imponerande konstverken från denna tid hör en figur gjord av mammutelfenben, som även räknas som en av de äldsta skulpturerna i människans historia. Figuren, som hittades i en grotta i Baden-Württemberg, är 30 centimeter hög och föreställer den så kallade ”lejonmänniskan”, som har en människas kropp och ett grottlejons huvud. Den avbildar troligtvis en gudomlighet. I många kulturer har lejonet ställningen som “djurens kung”. Det sammanhänger med en tidig kristen avhandling om djursymbolik med namnet Physiologus, som hade stort inflytande på västerländsk kultur. Det visar sig exempelvis genom det stora antalet vapen som avbildar lejon. Till exempel förekommer lejon i Sveriges riksvapen. Att djuret var känt i Europa sammanhänger med det faktum att det tidigare förekom runt Medelhavet. I den grekiska mytologin uppträder lejon i olika funktioner, exempelvis var det nemeiska lejonet ett människoätande monster och en av Herakles tolv uppgifter bestod av att döda djuret. I en fabel av Aisopos drar hjälten Androkles, en förrymd slav, en tagg ur ett lejons fot. När han senare bestraffas genom att kastas i lejongropen för att bli uppäten blir han igenkänd och lejonet skonar honom. I flera antika kulturer spelar lejonet en viktig roll. I Egypten avbildade man faraoner som sfinxer, lejon med människohuvud. Det mest kända exemplet är sfinxen i Giza. Förutom faraonernas lejongestalter dyrkades gudinnor som Sekhmet och Bastet som hade ett lejonhuvud.[17] Dessutom fanns i den egyptiska mytologin en gudomlighet för rikedom, Dedun, som ibland framställdes som lejon. På norra stjärnhimlen finns två stjärnbilder, Lejonet och Lilla lejonet. Den första ska vara en inkarnation av det nemeiska lejonet, medan den andra är en nyskapelse från 1600-talet. Att lejonet även idag betraktas som mäktigt och starkt ser man genom att härskare benämner sig efter djuret. Den afghanske krigaren Ahmad Shah Massoud kallas av sina anhängare ”Lejonet av Panshir” och den etiopiske kejsaren Haile Selassie hade namnet ”Lejonet av Juda”, vilket också är en benämning på Kristus/Messias i Uppenbarelseboken i Bibeln. Lejon i Sverige Lejon får ej längre hållas som sällskapsdjur i Sverige, utan hålls bara i djurparker. Under år 2008 fanns afrikanska lejon i Borås djurpark, Kolmårdens djurpark och Ölands djurpark. På Parken Zoo i Eskilstuna finns asiatiska lejon. Alla rovdjur förbjöds på cirkus i Sverige under 1960-talet. Drottning Kristinas lejon är ett av de tidigare lejonen i Sverige. Det hölls i bur på Lejonslätten (vid nuvarande Nordiska museet) och finns att beskåda i uppstoppat skick på Gripsholms slott. Människoätande lejon I Afrika blir betydligt fler människor offer för flodhästar än för lejon. Även leoparden betraktas som farligare för människor än denna storkatt. Trots allt finns olika fall förtecknade där lejon har utfört jakt på människor. Till de mest kända fallen hör två lejon som 1898 dödade flera indiska och afrikanska arbetare i före detta Brittiska Östafrika, som idag är Kenya. Arbetarna var anställda för att bygga en bro för järnvägen. Det påstås att 135 människor föll offer för dessa lejon[18]. Ledaren för byggprojektet, den brittiska överstelöjtnanten John Henry Patterson, behövde nio månader för att upphitta och skjuta de två lejonen. Lejonen var två individer av hankön som saknade man men var ovanligt stora. De hade en längd på 295 respektive 290 centimeter och en mankhöjd på 120 respektive 115 centimeter. Händelserna vid brobygget har inspirerat till två Hollywoodproduktioner: en film från 1952, som också var den första tredimensionella filmen, med det engelska namnet “Bwana Devil”, och en från 1996 med titeln “The Ghost and the Darkness”. Bägge lejonen finns uppstoppade i Field Museum of Natural History i Chicago. Heraldik Lejonet är en vanlig symbol inom heraldiken. Det heraldiska lejonet avbildas normalt i profil och står ofta på bakbenen. Om det går på alla fyra och har huvudet vänt mot betraktaren kan det benämnas leopard. Sveriges riksvapen har två lejon som sköldhållare Pireuslejonet i marmor, Venedig

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: