Design a site like this with WordPress.com
Get started

220829 IVAN JOHN THE BAPTISTDAY

OVO MORAN DILIT :

Sveti Augustin: Ovo je pobožnost koja vrijedi više nego godina dana posta i sva hodočašća, zaboravili ste…

Moćna je ovo pobožnost koju katolici prakticiraju u korizmi, međutim često su nesvjesni njezine snage. Međutim, upravo iz ove pobožnosti moguće je rasti u ljubavi prema Bogu i ići naprijed prema svetosti, upravo se u razmatranju muke slamaju prepreke koje nam priječe služiti Boga.

Sveti Augustin o velikoj snazi pobožnosti razmatranju muke

Sv. Augustin, govoreći o ovoj pobožnosti kaže da jedna suza prolivena sjećajući se Muke Isusove, vrijedi više nego hodočašće u Jeruzalem i godina posta o kruhu i vodi.

Dodatni posao od kuće: Sada možete zaraditi 2-3 svoje plaće mjesečno. Registrirajte se na program i isprobajte.
Dodatni posao od kuće: Sada možete zaraditi 2-3 svoje plaće mjesečno. Registrirajte se na program i isprobajte.
Želite zaraditi dodatnih 6500 eura mjesečno? Registrirajte se na HIT platformu, kliknite na START i krenite zarađivati.
Želite zaraditi dodatnih 6500 eura mjesečno? Registrirajte se na HIT platformu, kliknite na START i krenite zarađivati.
Linker
Da, jer je s tim ciljem naš Gospodin trpio kako bi mi o tome razmišljali; jer razmišljajući o njegovoj Muci nije moguće ne zapaliti se njegovom božanskom ljubavlju: Ljubav Kristova nas nuka (2 Kor 5,14).

‘Malo njih ljube Isusa, jer je malo onih koji razmatraju patnje koje je za nas pretrpio; a tko ih često razmatra, ne može živjeti da ne ljubi Isusa. Ljubav Kristova nas nuka. Osjećamo da nas njegova ljubav tako privlači da mu se ne možemo oduprijeti i ne ljubiti Boga koji je toliko trpio da bi bio ljubljen,’ – napominje dalje, sveti Augustin, koji je nekoć bio buntovnik i bonvivan kojemu nije bilo previše toga sveto čak je imao i izvanbračnog sina. Lutao je, tražio je ali je i našao, ili još bolje On je našao njega. Isus ga je podigao i uzvisio, postao je biskup, mudar čovjek i naučitelj Crkve.

Ovo su još neke njegove misli koje će vas dotkanuti:

“Bogu je više stalo da nam podari svoje blagoslove nego nama da ih primamo.”

“Upravo u ovom trenutku mogu, ako želim, postati Božji prijatelj”.

“Ima nešto u poniznosti što čudesno uzvisuje srce.”

“Svladaj sebe i svijet će biti pod tvojim nogama.”

“Visoko su nebesa i nisko je zemlja. Milost silazi kad molitva uzlazi jer Bog čuje taj čovjekov glas.”

“Kad bi nam Bog bio shvatljiv, ne bi bio Bog.”

“Za sebe si nas, Gospodine, stvorio i nemirno je srce naše dok se ne smiri u Tebi.”

“Bilo što da pripovijedaš, čini to tako da onaj komu govoriš slušajući – vjeruje, vjerujući – nada se i nadajući se – ljubi.”

“Prema Bogu ne idemo hodajući, nego ljubeći.”

Sveti Augustine moli za nas!

U Grudama je na današnji dan 1993. godine, prije 29 godina, Hrvatska zajednica Herceg Bosna prerasla u Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. 🇭🇷❤️🇭🇷
HRHB je odraz težnje naroda i političkog vodstva Hrvata za kreiranjem stabilne i prosperitetne nacionalne, kulturne i gospodarske političke zajednice u BiH i institucionalno-političke zaštite Hrvata u njoj.

danas bilo a 29 IVAN K DAN Ivica Vrbić
ntrdopSoesac0ai
6
82c
m
3t
i
0l5ctu5ti17afa3u39f7u5li1u3
t
a
a0m4314
·
A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.«
(Iz današnjeg evanđeoskog odlomka Lk 14, 1.7-14)
18 kommentarer
Suzana Monika
Första läsningen
Jer 13:15-27
Linnegördeln. Vinkärlet
Hör och lyssna till detta, var inte övermodiga, ty Herren har talat.
Ge Herren, er Gud, ära, förrän han låter mörkret komma, och förrän era fötter snubblar på bergen, när det skymmer. Ty det ljus ni väntar på skall han byta i dödsskugga och göra till töcken.
Men om ni inte hör på detta, så måste min själ i hemlighet sörja över sådant övermod, och mitt öga måste bittert gråta och flyta i tårar, därför att Herrens hjord då blir bortförd i fångenskap.
Säg till kungen och kungamodern: Sätt er lågt ned, ty den härlighetens krona som prydde ert huvud har fallit av er. Städerna i Sydlandet är tillslutna, och ingen finns, som öppnar dem. Hela Juda är bortfört i fångenskap, ja, bortfört helt och hållet.
Lyft upp era ögon och se hur de kommer norrifrån. Var är nu hjorden som var dig given, den hjord som var din ära? Vad vill du säga, när han sätter till herrar över dig män som du själv har lärt att komma till dig som älskare? Skulle du då inte gripas av vånda som en kvinna i barnsnöd? Men om du säger i ditt hjärta: “Varför har det gått mig så?”, så vet: för din stora missgärnings skull blev ditt mantelsläp upplyft och dina fötter nesligt blottade. Kan väl en etiopier förvandla sin hud eller en panter sina fläckar? Då skulle också ni kunna göra något gott, ni som är så övade i ondska. Nåväl, jag vill förskingra dem som strå som far bort för öknens vind. Detta skall vara din lott och din beskärda del från mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förlitat dig på lögn. Därför skall jag också dra upp ditt mantelsläp över ditt ansikte, så att man får se din skam. Din otukt, din lösaktighet, ditt skamliga otuktsväsen – på höjderna, på fältet har jag sett dina styggelser. Ve dig, Jerusalem! Du kommer inte att bli ren – på hur lång tid ännu?
Responsorium Ps 118:18; 5:6a; 94:2
Väl tuktade mig Herren, men han gav mig inte åt döden.
+ De övermodiga består inte inför dina ögon.
Res dig, du jordens domare, vedergäll de högmodiga vad de har gjort.
+ De övermodiga består inte inför dina ögon.
Andra läsningen
Ur Origenes homilior över Jeremia.
Ge ära åt Herren
Ge ära åt Herren, er Gud, säger han, förrän mörkret kommer och förrän era fötter snubblar på de mörka bergen, och ni väntar på ljuset. Han vill att den som ger ära åt Gud gör det medan det är ljust, eftersom Guds ära inte kan förkunnas när natten har fallit på och det har blivit mörkt. När faller natten på och när blir det mörkt? Arbeta medan ljuset är hos er. Ljuset är hos dig, om du har i dig honom som säger: Jag är världens ljus. Förhärliga Gud så länge som detta ljus går upp för dig, men vet att natten kan falla på och att man inte måste invänta detta mörker. Ge därför ära åt Gud innan mörkret kommer.
Kanske förstår vi texten om vi använder ett yttrande av Frälsaren i evangeliet: Arbeta medan dagen varar. Natten kommer då ingen kan arbeta. Denna tidsålder kallar han “dagen” – jag borde tillägga: här, eftersom ordet på andra ställen kan betyda något annat – han kallar alltså denna tidsålder “dagen”, medan “mörker” och “natt” står för världens slut, på grund av de straff som då skall utmätas: Vad vill ni med Herrens dag? Den är mörker och inte ljus, säger profeten Amos. Om du ser hur dystert det är efter världens slut – den dysterhet som åtföljer nästan hela det mänskliga släkte som straffas för sina synder – så kommer du att se hur atmosfären förmörkas och att ingen längre kan lovprisa Gud, eftersom Guds ord har befallt de rättfärdiga: Mitt folk, gå in i din kammare, stäng igen dörren, göm dig en liten tid, till dess att min vredes glöd har gått förbi.
Ge alltså ära åt Herren, er Gud. Hur ger vi ära åt Herren, vår Gud? Det är inte genom yttre ljud och ord som jag ger ära åt Herren, vår Gud. Ärar Gud gör man när man i handling ärar honom. Ära Gud genom återhållsamhet, genom rättfärdighet, genom frikostighet, ära Gud genom mod och uthållighet, ära Gud genom generositet, helighet och andra dygder.
Svara1 m
Suzana Monika
ZIVA ISTINA d OFM ivica V
Svara1 m
Suzana Monika
nasi u ILAND su svi lijencine i svi bi prosili i bili youtubers i tiktokers novi obitelji KHARDASIOAN wannabise prositelju BART obitelji MODERNI ROMA
Svara1 m
Suzana Monika
Amen u bangladesh svi vozu sv proizvod velobikes i piju naturalina zuti eko caj i svoje od drva eko kesice sami proizvodu i kisnu odjelo svoj proizvod od eko stabla alt plastiki koji ne zagadiva naturu i svoje odjece siju i farmarke zene tvornice sve nove fabrike koje ne spustaju nis u more i koji svi mladi fabrikanti proizvodu i sve nove fabrike jer su imali potres i poplava
Svara1 m
Stort fan
Dolores Brkić
Divno bi bilo kad bi ova evanđeoska riječ bila u praksi današnjice🙏❤

·
Today we remember St Moses the Strong.
Saint Moses, who is also called Moses the Black, was a slave, but because of his evil life, his master cast him out, and he became a ruthless thief, dissolute in all his ways. Later, however, coming to repentance, he converted, and took up the monastic life under Saint Isidore of Scete. He gave himself over to prayer and the mortification of the carnal mind with such diligence that he later became a priest of exemplary virtue. He was revered by all for his lofty ascetical life and for his great humility. Once the Fathers in Scete asked Moses to come to an assembly to judge the fault of a certain brother, but he refused. When they insisted, he took a basket which had a hole in it, filled it with sand, and carried it on his shoulders. When the Fathers saw him coming they asked him what the basket might mean. He answered, “My sins run out behind me, and I do not see them, and I am come this day to judge failings which are not mine.” When a barbarian tribe was coming to Scete, Moses, conscious that he himself had slain other men when he was a thief, awaited them and was willingly slain by them with six other monks, at the end of the fourth century.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: