SUDIM 30/7 2021

KAKO, PO KOME I PO ČEMU, PREPOZNATI DA JE ANTIKRIST FIZIČKI NA ZEMLJI, A NE SAMO (ZLO)DUH NEZAKONITOG ANTIKRISTA

Uvjeren sam, da je coronavirus-kriza zapravo test samozvane svjetske đavolje elite međunarodnih bankara (globalista) za prihvaćanje “žiga zvijeri”, o kojem je riječ u biblijskoj knjizi Otkrivenja, (Apk 13, 11-18), u kojoj nam Isus Krist govori o Posljednjim vremenima, otvaranju sedam pečata, i fizičkoj vladavini protuzakonitog Antikrista, i Posljednjem sudu na Sudnji dan, kada će Alfa i Omega diskriminirati ili odijeliti nepokajane grešnike od grešnika koji se kaju, to jest odijelit će globaliste i njihove sluge-nevjernike od vjernika u Oca Nebeskog, Sina Božjeg i Duha Svetog, jarce će postavit Sebi na lijevu stranu, a Svoju Djecu na desnu stranu, kojoj je priredio kraljevstvo, što znači da smo mi Djeca Božja prijestolonasljednici, plemenite princeze i plemeniti prinčevi, oplemenjeni ljubavlju Božjom.

Antikrist je fizički čovjek opsjednut đavlom od začeća, koji će se rodit u židovskom narodu koji očekuje mesiju koji je u Bibliji (Svetom pismu) opisan kao protuzakoniti Antikrist.

Kako đavo Lucifer krade identitet Isusa Krista, i za Isusa Krista čak tvrdi da je navodno Antikrist, to jest izvrće istinu, te ga Isus Krist ne naziva bez veze ili slučajno “lašcem” i “čovjekoubojicom od samoga početka”, tako i on mora napisati knjigu nadahnuta njime, kao što je Biblija knjiga nadahnuta od Boga-Stvoritelja, a ta zbirka knjiga je Talmud, u kojoj se negira biblijska knjiga Postanka, kao i cijelo Sveto pismo. Većina Židova na svijetu ne slijedi Toru ili Stari zavjet, već Talmud. Teorija evolucije od Charlesa Darwina, primjerice, svoju tvrdnju da je čovjek nastao navodno evolucijom od majmuna, crpi iz Talmuda, i u toj židovskoj a zapravo đavolskoj zbirci knjiga se nadalje tvrdi, da je Zemlja nastala u velikom prasku prije četiri i pol milijarde godina, da je Zemlja kugla, i slično, i vrijeđa se Isusa Krista i kršćane kojima se prijeti, itd.

Duh Antikrista nalazi se na Zemlji otkad su pobunjeni anđeli doživjeli izgon na Nebu u Kraljevstvu Božjem, i bačeni od strane Božje nebeske vojske predvođena arkanđelom Mihaelom na Zemlju, pa se od tada nazivaju “pali anđeli”, te od tada ovi zlodusi na čelu s palim anđelom Luciferom, zvan još i “Sotona” (hebrejski: “Onaj koji dijeli”) ili “stara zmija” i “nečastivi”, lutaju Zemljom, i nagovaraju Božjeg čovjeka na grijeh kako bi čovjek izgubio život vječni koji mu je obećao Isus Krist svojom žrtvom na križu, (i zapisom u knjizi Života), a koji je zbog Istočnog grijeha bio automatski izgubio, pavši na prevaru zmije u Edenskom vrtu, opsjednute anđelom Luciferom, koja je Evu nagovorila da jede plod sa zabranjenog stabla, lažući joj da će onda ona i njen muž Adam i njihovo potomstvo navodno postati kao bogovi, što je bila laž. (Knjiga Postanka u Svetom pismu, 3, 1-5) Isto tako samozvana svjetske “elita” laže samu sebe i ljude, da će genetskim inženjeringom produljiti ljudski život do života vječnog, život na Zemlji koji je Bog-Stvoritelj ograničio nakon Potopa na 120 godina, dok su ljudi prije općeg potopa živjeli po nekoliko stotina godina, u prosjeku po devet stotina godina, Noa je, npr., živio 950 godina, međutim, kako je prvi sin prvog čovjeka (“adama”) kojeg Bog stvori, Kajin, bio opsjednut zloduhom palog anđela Lucifera, pa je postao nepokajani grešnik koji je ubio svog brata Abela, i od njegove linije nastala pokvarena kajinitska linija čovječanstva, koja je svojim grijesima zarazila i Šemovu liniju Božjeg čovječanstva (Šem je bio treće dijete Adama i Eve, koji su imali još brojno potomstvo, kako nas izvještava Biblija), tako je Bog skratio čovjeku njegov životni vijek, da ne bi mogao sam sebe i Zemlju uništiti. Zašto Bog nije odmah dao svom stvorenom stvorenju čovjeku život vječni, već ga čovjek mora zaraditi moralnim životom i poštivanjem Božjih zakona na zemaljskome krugu? Zato što je Bog dao život vječni svojim stvorenjima anđelima, pa ga je trećina stvorenih anđela izdala i pokušala preuzeti vlast u Kraljevstvu Božjem na Nebu, i očito Bog ne može pobunjenicima poništiti život vječni koji im je svojom ljubavlju darovao, osim da ih drži u vječnom prokletstvu odsustva od Nebeske sreće. Stoga Bog-Stvoritelj želi svoje stvoreno ljudsko biće testirati na lojalnost Njemu, prije nego mu Svojim milosrđem daruje život vječni, da ne završi u ognjenom jezeru s palim anđelima i njihovim ljubomornim vođom Luciferom. Naime, na samom početku stvaranja Božjom neizmjernom i neograničenom ljubavlju dogodila se tragedija na Nebu, trećina stvorenih anđela kojima je Bog darovao život vječni pobunila se protiv Božjeg autoriteta i souvereigniteta, ne poštujući Božju volju, da budu stvorenom čovjeku na usluzi, da mu pomažu i štite ga, jer zbog grijeha ljubomore drže da je čovjek duhovno manje razvijeno biće od njih, što je istina, ali je Božja volja, da anđeli budu čovjeku na raspolaganju, jer Bog voli čovjeka, i ljude drži svojom Djecom, dok su ljudi i narodi slikovito mladenka ili žena Isusa Krista. Iz mržnje prema Bogu, koja proizlazi iz njihove ljubomore na čovjeka, pali anđeli na čelu s Luciferom uništavaju čovjeka i zemaljski krug, npr. stvaranjem pustinja, zatim, nagovaranjem ljudi na grijeh, i ubojstvima i masovnim ubojstvima i sakaćenjima čovjeka, priređivanjem nesreća čovjeku i narodima kroz čitavu povijest čovječanstva, i Bog je taj sukob opisao slikovito tako da zmija nastoji ženu ugrist za petu, a čovjek nastoji zmiji otkinuti glavu. (Knjiga Postanka 3, 15) Tako se čovjek nakon izgona Adama i Eve iz Edenskog vrta (knjiga Postanka, drugi izvještaj o stvaranju 3, 1-20) našao u borbi za goli opstanak, s opasnošću njegovog istrebljenja od strane duhovnih snaga Antikrista i njihovih slugu u ljudskim tijelima, koji su nevjernici (borbeni ateisti) i nepokajani grešnici, u novijoj povijesti su to, npr., partizani i revolucionari, komunisti zvani “antifašisti” (titoisti/staljinisti, maoisti), socijalisti, odnosno marksisti, i globalisti.

Kako dio farizeja među Judejcima nisu prepoznali Isusa iz Nazareta kao “mesiju”, (Krist), govoreći Isusu da su oni, Judejci, Abrahamovi etnički potomci, (jedno od 12 Izraelovih plemena), što je točno, ali Isus im na to odgovori da je Abrahamov Bog bio On u kojeg je Abraham vjerovao, a Njega da ne priznaju, što znači da lažu, tako ni njihovi duhovni nasljednici znani kao “Židovi”, tek očekuju mesiju koji je u Bibliji opisan kao Antikrist, i fizički Antikrist sjest će u obnovljeni treći Božji hram u Jeruzalemu, i po tome ga se može prepoznati kao protuzakonitog Antikrista iako će se predstavljati ljudima da je on navodno Isus Krist, dok će se Isus Krist na Zemlju vratiti na oblacima u pratnji Božjih anđela, i svi ljudi na svijetu će Ga moći vidjeti, tako da Isus Krist neće sjesti u obnovljeni 3. hram u Jeruzalemu, i tako se može razlikovati Antikrista od Isusa Krista, ali ne samo po tome.

Fizički Antikrist rodit će se u židovskom narodu, i imitirati će Isusa Krista, tvrditi će da je on navodno Isus Krist, i ljudi će pasti na njegovu laž, i magiju, jer će uspjeti uspostaviti mir na svijetu, ali kratkog vremenskog trajanja, samo tri i pol godine. Antikrist će biti opsjednut đavlom (zloduhom palog anđela Lucifera) od samoga svoga začeća, i Židovi će ga prvi odmah prihvatiti, misleći krivo da je to “mesija” kojeg iščekuju, a kojeg nisu prepoznali kad se Bog utjelovio na Zemlji. Fizički Antikrist biti će nešto tamnije boje kože, i nakon židova prihvatiti će ga muhamedanci odnosno muslimani, (možda i zato što će mu otac biti musliman), i na kraju če ga prihvatiti otpadnici od vjere među kršćanima i ateistima u Europi i Americi. Da se radi o fizičkom Antikristu na Zemlji, ljudi će znati i po magiji i čudesima koje će izvodit, kao i po djelovanju dvojice Božjih proroka, Henoka i sv. Ilije, koji će držati propovjedi protiv Antikrista. Nevjernička svjetina će oba Božja proroka ubiti, i njihova tijela će stajati ležati na otvorenom tri dana i noći, da bi na zgražanje sljedbenika Antikrista oba proroka bili uskrsnuti, i uzneseni na Nebo. (Oba proroka će usput preobraćati židove i bivše kršćane ili ateiste.) Treći znak po kojem ljudi mogu prepoznati fizičkog Antikrista jest, da će imati svog glasnogovornika, i propovijedat će protiv Boga, ukinuti će i zabraniti svetu misu i sve što je kršćansko, i progonit će kršćane sve do njihovog masovnog ubojstva, i genocida. Neće odgovarati na čežnje žena, i prekinuti će svjetski mir i započeti ratove sa svojom vojskom koja će vjerojatno biti vojska islama. Fizički Antikrist hinit će svjetskog mirotvorca tri i pol godine, i točno nakon tri i pol godine (1.250 dana) će raspaliti ratove i progon Djece Božje, i preko noći će uvest obavezni znak za Djecu Božju, tako zvani “žig zvijeri”, a tko ne bude htio nositi “žig zvijeri”, neće moći ništa kupiti, pa bio bogat ili siromašan; navedeni “žig zvijeri” je mogući micro-chip zvan “Digitalni anđeo”, prezentiran svijetu u gradu New Yorku, 2000. godine, a radi se o maleckom čipu za implantaciju ispod ljudske kože, na čelo ili u desnu šaku. Terorizam Antikrista trajati će tri i pol godine.

Zato sam uvjeren, da je koronavirus-kriza test za buduće prihvaćanje “žiga zvijeri”, jer kad ljudi, kako nevjernici tako i mnogi vjernici, lakomisleno prihvaćaju genetski modificirano cjepivo protiv corona-virusa SARS CoV-2 i certifikate o cijepljenju pod oznakom “COVID-19”, odnosno COVID-putovnice, čime se diskriminira necijepljene ljude, tako će olako prihvatiti i “žig zvijeri” odnosno čip ispod kože, što će značiti potpuni gubitak slobode za čovjeka, sloboda koju je Bog dao čovjeku, čak i pod cijenu da se odluči živjeti vlastitom životnom filozofijom, umjesto da kroči Božjom stazom kroz život, da stekne život vječni.

Cilj globalizacije svijeta jest prostiranje crvenog tepiha za fizičkog Antikrista, protuzakonitog opčinjenog zloduhom Sotone! EU je instrument globalizacije svijeta, a S.A.D. su otete od strane illuminiranih masona odnosno međunarodnih bankara, od 1903. godine, (kada je ubijen predsjednik McKinley kojeg je zamijenio Teddy Roosevelt) i predstavljaju glavni bojni brod za globalizaciju svijeta, u kojoj sudjeluje i Rusija sa svojim zabludama koje je proširila po cijelom svijetu (revoluciju i totalitarni komunizam).

“Kazna” najavljena od strane naše Gospe u Fatimi, 1917. godine, uslijedit će u poznim godinama duhovne djece sv. padre Pija, koja danas (2.021. godine Gospodnje) imaju oko 70 godina. Nakon toga slijedi nada, preobraćenje Rusije i njeno privođenje Marijinom bezgrešnom srcu, kao i preobraćenje otete svete Katoličke Crkve, i Prvi svjetski mir koji uspostavlja Isus Krist. Kada će biti Posljednji sud na Sudnji dan, kada Isus Krist, Alfa i Omega, bude sudio živima i mrtvima, ne zna nitko na svijetu, čak ni anđeli na nebu, ni Sin Božji, već samo Nebeski Otac. (Mk 13, 22) Po mojoj slobodnoj procjeni, to bi moglo biti oko 2.030. godine za kada su globalisti najavili svoju konačnu pobjedu po “UN-agendi 2030”.

Živimo u eri Božjeg milosrđa, od objave naše Gospe u Fatimi, dakle, već 104 godine živimo u vrijeme Božjeg milosrđa, kada je otvoren prvi pečat. Sve ovisi o nama, u kojoj mjeri će se čovječanstvo i narodi pokajati, i dobiti od Boga darovano milosrđe odnosno poštedu i odgodu apokaliptičnih događaja opisani u knjizi Odkrivenja. Da Sudnji dan, međutim, ne može biti daleko od nas govori veliko otpadništvo ljudi od vjere, što je naša Gospa najavila u Fatimi, EU i USA su, npr., primjer Sodome i Gomore na n-tu potenciju, kao i činjenica, da su globalisti u slijedu otkrivanja slova genoma, izumili u genetskom inženjeringu metodu editiranja gena, CRISPR/CAS9-tehnologija, na osnovi koje se čovjekova DNK može manipulirati tako da dođe do masovne sterilizacije čovjeka, a to znači čovjekovo istrebljenje. Već su genetski modificirani organizmi u hrani (GMO) i “cijepljenje” protiv virusa SARS CoV-2, petljanje u čovjekovu DNK, što za posljedicu povlači Božju srdžbu, a kamoli pokušaj istrebljenja čovjeka kroz 3. svjetski rat i editiranje gena, koje će Bog spriječiti, i poraziti Lucifera, i ključ nad Zemljom vratiti natrag u ruke čovjeka, svoga stvorenja koje voli. Druga je stvar što čovjek mrzi Boga, inspiriran duhom Antikrista, činjenjem grijeha i nekajanjem za prijestupe protiv Boga i kršenjem zakona, što Boga vrijeđa. Zato će Bog intervenirat Sudnjim danom, da spasi čovjeka od istrebljenja.

Neka je uvijek Božja volja, i slava Božja neka je najveća na Nebu i na Zemlji!

Prof. Goran Jurišić, Zagreb, dana 27. srpnja 2.021. godine. Bog i Hrvati!

Podjeli ovo:

Srodno

GLOBALIZACIJA PROSTIRE CRVENI TEPIH ANTIKRISTU24. travnja 2021.U “Nekategorizirano”

SVJETSKA ELITA ĐAVOLJIH BANKARA GENETIČKI MODIFICIRA ČOVJEKA KROZ MEDIJSKU KAMPANJU CIJEPLJENJA protiv “korone” NA DOBROVOLJNOJ OSNOVI IZA KOJE SE KRIJE ŠIRENJE STRAHA I UCJENA31. svibnja 2021.U “Nekategorizirano”

USKRS 2.021. NADA ZA BOŽJE ČOVJEČANSTVO I USKRSLU HRVATSKU27. ožujka 2021.U “Nekategorizirano”ObjavioGoran JurišićObjavljeno uNekategorizirano

Objavio Goran Jurišić

Prof. povijesti i njemačkog jezika i književnosti Prikaži više objava

Navigacija objava

Prethodna objavaPrethodna objava:
SVJETSKA ELITA ĐAVOLJIH BANKARA GENETIČKI MODIFICIRA ČOVJEKA KROZ MEDIJSKU KAMPANJU CIJEPLJENJA protiv “korone” NA DOBROVOLJNOJ OSNOVI IZA KOJE SE KRIJE ŠIRENJE STRAHA I UCJENA

agape bible study
Agape Catholic Bible Study
7 tim  · 

The Gospel Reading for Friday of the Seventeenth Week in Ordinary Time
Matthew 13:54-58 ~ Jesus’s Hometown Rejects Him
54 And coming to His own country, He taught them in their Synagogue. They were astonished and said, “Where did this one get such wisdom and the works of power? 55 Is this not the carpenter’s [tekton] son? Is not his mother called Mary and His brothers James, and Joseph, and Simon, and Judas? 56 Are not His sisters all with us? From where then did this one get all these things?” 57 And they were offended by Him. But Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own homeland and in his own house.” 58 And he did not do many works of power there because of their unbelief.
The translation is from the Greek text of the Interlinear Bible Greek-English, vol. IV, page 40. (…) = added for clarity. […] = the word in the Greek text; “tekton” indicates a craftsman who works in hard materials like wood and stone. All capitalized pronouns refer either to Jesus or God the Father. CCC = Catechism of the Catholic Church. NJB = New Jerusalem Bible.
The fourth narrative in the Gospel of Matthew extends from 13:54 -17:27. Matthew 13:54-58 begins the fourth narrative section with the story of Jesus’s visit to His hometown of Nazareth. There is a more detailed account of Jesus’s visit in Luke 4:16-30.
Nazareth was a town in the Lower Galilee about 23 miles southwest of Capernaum, the Galilean seaport that was the hometown of St. Peter and the headquarters of Jesus’s ministry. Nazareth was the home of His parents, Joseph and Mary, and where He grew to manhood. Jesus was born in Bethlehem, but because his family settled in Nazareth after their return from Egypt (Mt 3:19-23), He was called “Jesus of Nazareth” (Mt 21:11; Mk 1:9; Jn 1:45; Acts 10:38). He left Nazareth when He began His public ministry, first traveling south to Perea on the east side of the Jordan River to receive St. John the Baptist’s ritual immersion and anointing by the Holy Spirit (Mt 3:13-17; Mk 1:9-11; Lk 3:21-22).
When Jesus spoke at the local Synagogue, the citizens of Nazareth were astonished and wondered how He came by such wisdom and performed such mighty deeds (verse 54). The people of Jesus’s hometown were not “astonished” in the positive sense of being impressed with His words and works. They were surprised that a local boy was speaking with such wisdom and authority. Instead of reacting with pride, their astonishment produced anger. After all, He was one of them, and they knew the local craftsman who was His father. They also knew His mother, and His “brothers” or kinsmen, and “sisters” or kinswomen. The Church teaches that the family members mentioned in verses 55-56 were Joseph’s children by a first marriage and cousins. The New Testament uses the word “brothers” (aposteloi) to refer to siblings, other family members like cousins, covenant members, and countrymen, and adelphos/brother and adelphe/sister are the only terms used for all categories of relationships (i.e., Acts 2:37; 22:13; Eph 6:21 = brother/brothers and Rom 16:1; 1 Cor 7:15 = sister; Jam 2:15 = brother or sister). See the document “Did Jesus Have Brothers and Sisters” http://www.agapebiblestudy.com/…/Did%20Jesus%20have… and CCC 500.
Most Biblical scholars agree that Matthew’s account of Jesus’s rejection at Nazareth is the same event recorded in more detail in the Gospel of Luke 4:16-30, where the people of the town became so angry that they tried to kill Him. However, some scholars suggest the account in Luke’s Gospel was Jesus’s second attempt to preach to the people of His hometown.
In Jesus’s visit to Nazareth in the Gospel of Luke, He attended the Sabbath day worship at the local Synagogue. As a returned “son of the community,” the president of the Synagogue invited Jesus to recite the Sabbath day reading from the book of the eighth-century BC prophet Isaiah. Accordingly, He read aloud from Isaiah 61:1-2 and proclaimed that He fulfilled the prophecy of the Messianic divine jubilee liberation foretold by Isaiah.
In Luke’s account, the Synagogue congregation at Nazareth took offense because they wanted to see Him perform miracles like those in Capernaum. Jesus responded by saying, “No doubt you will quote Me the saying, ‘Physician, cure yourself,’ and tell Me, ‘We have heard all that happened in Capernaum, do the same here in your own country’” (Lk 4:23, NJB). Jesus responded that no prophet received acceptance in his native place (Mt 13:57 and Luke 4:24). Then, He also told them that their rejection of His message would result in the taking of the Gospel of the Kingdom to the Gentiles just as God sent the prophets Elijah and Elisha to the Gentile woman of Zarephath and Naaman the Syrian (Lk 4:25-27). With this warning, the people became angry and tried to kill Him (Lk 4:28-30). Jesus probably referred to this incident, the abuse of God’s prophets, and His coming martyrdom on His last teaching day in Jerusalem when He condemned the Pharisees and scribes and told the people: “Thus you bear evidence against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets” (Mt 23:33, NJB).
Jesus did not fulfill their curiosity by working many miracles at Nazareth. Most commentators suggest He didn’t produce many miraculous healings because, lacking faith, most people did not come to Him for healing. Nevertheless, verse 58 also suggests divine healing is often a cooperative effort that results from faith united to a work of God on our behalf, just as faith is a precondition for eternal life and salvation (Mt 9:22; Mk 5:34; 16:16; Lk 8:48).
Do you want to see the works of God in your life? Then give Him your faith and trust that He can direct your life for your temporal and eternal benefit. Don’t be like the Nazoreans and become offended when God doesn’t conform to what you think should be His plan. Instead, submit your life into His hands, and you will not be disappointed.
For a lesson on the First Reading from Leviticus 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37, https://www.agapebiblestudy.com/…/Leviticus_Lesson_10.htm.
Michal E. Hunt Copyright © 2021 www.AgapeBibleStudy.com
Jesus reading from the Book of Isaiah and teaching in the Nazareth Synagogue, a painting by James Tissot:

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: