PAPA ivan pavle 2 devetnica prep ispovijeda

VELIKI PAPA

Devetnica svetom Ivanu Pavlu II. – neka vam donese brojne milosti

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Bitno.netFoto: Grafit u Rijeci s likom Ivana Pavla II. | Wikimedia Commons

Foto: Grafit u Rijeci s likom Ivana Pavla II. | Wikimedia Commons

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši od 13. listopada ili bilo kojega drugog dana u godini. Moli se s namjerom izražavanja pobožnosti sv. Ivanu Pavlu II., za određenu milost od Gospodina po njegovu zagovoru ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti.

Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila “važeća” jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.)

Mali savjet 

Kako uči sveta majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme devetnice poželjno primiti sakrament pomirenja i pokore (ispovjediti se) kako bi se od Boga zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno sudjelovanje u svetoj misi (ako je moguće) i primanje svete pričesti, izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II. doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bismo nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti, obiteljskih nesreća; kako bismo bili prosvijetljeni u najtežim odlukama koje treba donijeti; kako bismo bili ozdravljeni, utješeni te kako bismo mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali također se moli kako bismo zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

Devetnica sv. papi Ivanu Pavlu II.

1. dan – LJUBAV

Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

2. dan – ISTINA

Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga.

Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

3. dan – ČOVJEK

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!
Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima.

Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

4. dan – OBITELJ

Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put je kako bismo upoznali mir u srcu.

Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe.

Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze.
Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen.

Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

5. dan – MLADI

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

6. dan – GRIJEH

Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu.
No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu.

Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

7. dan – MILOSRĐE

Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.

Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u istini i ljubavi.

Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino, svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.”

Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

8. dan – MARIJA

O Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista.

Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski.

Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju.

Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.

Molimo za milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije

9. dan – EUHARISTIJA

O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća!

Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće!

Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari uslišanje naših molitvi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

Litanije Ivanu Pavlu II.

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., Veliki Papa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., namjesniče Kristov na zemlji, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku „Totus Tuus”, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju svete krunice, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hodočasniče u marijanska svetišta, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., marljivi apostole, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole Euharistije, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole bolesnika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., učitelju istine, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju malenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., prijatelju mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neustrašivi proroče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., neumorni putniče, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore kršćanima, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., uzore umiranja, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., primjeru svetosti, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., veliki u trpljenju, moli za nas!
Sv. Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga, moli za nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Moli za nas, sveti Ivane Pavle II., da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se! Bože, koji si svetog papu Ivana Pavla II. postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po njegovu zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom po njegovu zagovoru dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.Rastimougospodinu.com | Bitno.netObjavljeno: 13. listopada 2020.

Anima Christi in Latin & English – A Most Beautiful Communion Prayer

BeautySoAncient    August 10, 2020    No Commentson Anima Christi in Latin & English – A Most Beautiful Communion Prayer

anima christi

The Anima Christi in Latin, is probably a communion prayer you’ve heard at some point in your life, even if you find Latin to be intimidating. It is one of many communion prayers which reminds us of Christ’s holy wounds that he sustained for us, out of His great love for us.

Who Wrote the Anima Christi?

The Latin version of the Anima Christi is attributed to a variety of authors. However, one thing is clear. It originated in the early 14th century. We know this because Pope John XXII enriched the prayer with indulgences in 1330. Some attribute this prayer to him.https://secureaddisplay.com/i/view/js/?Viewable=0&isMobile=0&AULU=658106120200417T143323343D7D149B6A8534C13B72B0906B42C1A1A&cb=1603045109671&ccvid=1077640935&pvid=2106058979

However, the most common attribution is to Saint Ignatius of Loyola since it is included in his spiritual exercises. However this is obviously incorrect, as St Ignatius of Loyola, was born after Pope John XXII’s indulgence, and it was also found in various earlier prayer books.


Anima Christ in Latin

Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum.

Amen.https://secureaddisplay.com/i/view/js/?Viewable=0&isMobile=0&AULU=658106120200607T163130973419FBFAD00994BED9C883146CE933B79&cb=1603045109563&ccvid=1077640935&pvid=2106058979


Anima Christi in Latin Lyrics (Gregorian Chant)

anima christi in Latin

Anima Christi in English

Soul of Christ, sanctify me 
Body of Christ, save me 
Blood of Christ, inebriate me 
Water from Christ’s side, wash me 
Passion of Christ, strengthen me 
O good Jesus, hear me 
Within Thy wounds hide me 
Suffer me not to be separated from Thee 
From the malicious enemy defend me 
In the hour of my death call me 
And bid me come unto Thee 
That I may praise Thee with Thy saints 
and with Thy angels 
Forever and ever. 
Amen 


Learn more about the wounds of Christ


BeautySoAncient.com is 100% user-supported. When you buy a product through one of our links, we may receive a commission at no extra cost to you. Whenever possible, we also link to Catholic-owned stores, for your convenience. Thanks for supporting beautysoancient.com!

Looking for more prayers? Check out the Pieta Prayer Book.https://secureaddisplay.com/i/view/js/?Viewable=0&isMobile=0&AULU=658106120200605T1649478272F3ED59528604A3F8C2209A29C1D086E&cb=1603045109752&ccvid=1077640935&pvid=2106058979

Love this rendition of Anima Christi

Here is another Gregorian Chant version of the Anima Christi in Latin.

Related Posts

All PrayersPrayeranima christianima christi prayersoul of christsoul of christ prayer

Post navigation

 Moderns Don’t Believe Mary Gave St Dominic the RosaryPrayer to St Joseph for Priests|Obtain Humility & Zeal for Priests 

0 thoughts on “Anima Christi in Latin & English – A Most Beautiful Communion Prayer”

 1. Suzana MonikaYour comment is awaiting moderation.love you fader forever AMEN Sluga Božji fra Ante Antić
  38 min ·
  SVJEDOČANSTVO
  Svojcm nepromišljenosti, vlastitom krivnjom kao i neispunjavanjem zakona »Ljubi bližnjega svoga; ljubite i neprijatelje svoje,,, zapala sam u teškoće kojima nije bilo kraja. Slijedila je kriza vjere, kriza moralnog i materijalnog stanja. Skoro godinu dana gušila sam se, propadala a nikako potpuno propasti, što sam si često puta u teškoćama željela , a da ne govorm o strašnim mislima samoubojstva. Molila sam, ponekad vjerovala u pomoć Božju, a potom strašni protest: »Bože, da me voliš kao svoje dijete, pomogao bi me«. Ni do sada se izvana nije ništa promijenilo u mojemu životu, ali umjesto negodovanja zbog teškog stanja, počela me prožimati silna zahvala prema Bogu, koji nije onda uslišao moje molitve, jer mi je tek nedavno postalo jasno kako je ovo gorko iskustvo bilo samo za moje dobro. Sigurnost da je ova moja spoznaja točna, dao mi je Dcbri Otac Antić. Naime, prije nekoliko dana slučajno mi dode njegov životopis »Svjetlo u tami« u ruke. »Ta znam o čemu se radi, čitala sam dok sam još mogla slušati i osjećati. O, kako bi bilo dobro da je on još uvijek medu nama, potražila bih ga, i pomoć ne bi izostala,« rekla sam u sebi. Interesantno, otvorih zadnju stranicu, tresući se od straha i nemoći počeh čitati.”Tako mora biti. Sve će vas razočarati, ali Bog ne ostavlja nikad duše. Dakle, sestro moja, ne gubite nikada vjere, pouzdanja, predanja. Dobro je da iskusite sve na sebi, ali Bog Vas neće napustiti, samo vi prvi ne ostavite Gospodina. Bogu je najmilije kada se pouzdamo u Njega kao djeca. Sestro, ja bih želio uliti u vaše ispaćeno srce, u vašu tužnu dušu, u vaše umorne živce riječi utjehe, razumijevanja, podrške i jakosti, ali to je područje sasvim duhovno, gdje vladaju drugi zakoni — pravu utjehu može uliti samo Gospodin — utjehu, koja dušu i srce mijenja i preobražuje. Ja ću učiniti — uzimam na se sve vaše dugove pred Gospodinom i ja ću nastojati da zadovoljim za vas. Ja uzimam na se sve vaše i nosim pred Gospodina, moleći Ga, da vam bude milostiv i dobar i da vas čuva i brani od svakoga zla. Ja se stavljam za vas pred Gospodina, da mene udari, a vas primi u svoje Presveto o Srce i ispuni vas svojom ljubavi, svojom prisutnosti. svojom blagonaklonosti i ne dopusti da se ikada od Njega odijelite. ”
  Fra AnteShvatila sam da je ovo pismo bilo direktno meni upućeno. Još uvijek mi u ušima odzvanjaju riječi:
  -gdje vladaju drugi zakoni, gdje vladaju drugi Oče Antiću, hvala ti na pomoči. Prestala sam sumnjati u pomoć i Providnost Božu. Poisebno te molim za meni dragu osobu, koju sam lakomislenošču uvrijedila i koja je sigurno prošlia jednako teške puteve kao i ja
  P. B.(“Dobri otac Antić” – glasilo vicepostulatura sluge Božjeg fra Ante Antića / broj 1-2/ 1983.)

  HVALJEN ISUS I MARIJA dragom fratru da je ovo aktuelnu temu 2020 vec 65 g sirija za prevenciju samoubistva imate njegova vjencica za citanje u ruki rekla je terezija avilska koja je stup vjere doktor da ako imas knjigu i je citas nestanu ta gadna misljenja grijesa zato sam za knjige u zivo ne u jpg formatu ili slusanje knjige ljudbok svedski

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: