The Summer I Followed Saint James. — Mary’s Secretary

I was inspired this morning by the great Apostle -whose feast we celebrate today- Saint James the Greater, to write about the famous trail he walked in order to spread the Gospels. James preached in Judea and Samaria, but the most famous is a trail that millions of pilgrims walk every year know as “The […]

The Summer I Followed Saint James. — Mary’s Secretary

READINGS: Jeremiah 1: 4-5, 17-19/ 1 Corinthians 12: 31-13:13/ Luke 4: 21-30

4th Sunday in Ordinary Time

The message of the Lord to the prophet Jeremiah is to all of us: “Before I formed you in the womb I knew you” (Jer. 1:4). Beloved, we have been created not by chance, but out of the will and love of God. He made a free and deliberate choice to create each of us and He acted on it accordingly. So, we have become living beings out of the love of God!

Created in the image and likeness of God (Gen. 1:26) who is love (1 John 4:8), we have been “designed” to love. Indeed, we have not only been created out of God’s love, we have also been redeemed out of His love: “For God so loved the world that He gave us His only Son that whosoever believes may not perish but have eternal life” (John 3:16); and “greater love has no one than to lay down his/her life for his/her friends” (John 15:13).

Created and redeemed by divine love, we are to love God in return and to demonstrate our love for Him by loving others who have also been created in the image and likeness of Divine Love (1 John 4:7-16). The word “love”, however, can be misused and misinterpreted as it often happens on Valentine Day. To prevent us from the “valentinization” of love, let us consider St. Paul’s “definition” of love in the second reading.

I would like to illustrate St. Paul’s definition with the human heart, which often symbolizes love. Indeed, love is the heart of life – both spiritual and social life. As the human heart distributes blood which supplies nutrients (vitamins, proteins) to the various parts of the body, so love supplies nourishment to our spiritual and social life. St. Paul tells us some of the vitamins and proteins that love supplies to various parts of our social-spiritual life: patience [vitamin A], kindness [vitamin B1], contentment [vitamin B2], humility [vitamin B3], forgiveness [vitamin B4], mercy [vitamin B5], tolerance [vitamin B6], selflessness [vitamin C], truth [vitamin D], politeness [vitamin E], trust [white blood cell], and endurance [red blood cell] (1 Cor. 13:4-7).

Beloved anytime, for instance, we are patient with or kind to someone else, love (the heart of our life) supplies vitality (vitamins) into the stream of not only our social life but our spiritual life as well; because whatever act of patience or kindness is done to the least of the brethren is done to the Lord as well (Matt. 25:31-40). Similarly, anytime we forgive rather than keep a record of an offense done against us, love (the heart of our life) supplies vitality (vitamins) into the stream of not only our social life but our spiritual life as well; for the Father forgives us our trespasses as we forgive those of others. And, anytime we are humble, love (the heart of our life) supplies vitality (vitamin) into the stream of not only our social life but our spiritual life as well; for God exalts the humble. Etc.

Any shortage of blood supply to any part of the human body affects health and in the extreme case, it could threaten life. Similarly, any lack of the expression of true love could affect both spiritual and social life. Therefore, let us persevere in love, so that our spiritual and social life will be constantly supplied with good nourishment. Unfortunately, however, if we are short of the blood of true love, we can pray to our Lord Jesus to infuse into us a new supply of His most precious and redeeming blood shed on the cross of Calvary. Amen!

By Very Rev. Fr. John Louis

lucija suzana lucija_1@yahoo.se

Till:

Daniel Pauchard Johannesgården

fre 24 juli vid 01:21

VÄLSIGNAD JESUS MARIJA !

Jag har förlåtit vill bli FÖRLÅTEN be för mig

Telefon : (0046) 08-755 17 85

E-post : djursholm@birgittasystrarna.se

Telefon : (0046) 02-332 14 7

E-post : falun@birgittasystrarna.se

· HEM

· RETRÄTTPROGRAM

· KONTAKT

Skip to content

· HEM

· KONTAKT

· DJURSHOLM

o GUDSTJÄNSTER

o HISTORIA

o VERKSAMHET

· HELGON

o HELIGA BIRGITTA

o HELIGA KATARINA

o HELIGA RICHARD-R

o SALIGA MARIE-F

o SALIGA ANNE-M

o MODER ELISABETH

· LITTERATURE

· GRUNDARINNOR

· BÖNEN

o 15 BÖNER

o ROSENKRANS

o 7 FADER VÅR

· BRIGITTINKLOSTER

o EUROPA

o AMERIKA

o ASIA

Slider

·

·

Jesus Kristus, Du eviga godhet för dem som älskar Dig, glädje som övergår all glädje och vad vi kan längta efter. Du, frälsning och hopp för alla syndare. Du som har visat att Du inte har större önskan än att vara kvar hos oss. När tiden var inne antog Du även mänsklig natur till tidens ände av kärlek till alla människor. Påminn Dig det lidande Du har uthärdat från det ögonblick då Du avlades, särskilt under Ditt lidande och död såsom det var bestämt och förordnat från evighet i den gudomliga planen. Påminn Dig, Herre, att Du gav Dina lärjungar Din Heliga Kropp och Ditt dyrbara Blod under den sista måltiden med dem sedan Du tvättat deras fötter, och att medan Du vid samma tillfälle ömt tröstade dem, förutsade Ditt kommande lidande. Påminn Dig den förtvivlan och bitterhet som Du erfor i Din själ när Du själv bar vittnesbörd genom att säga: ”Min själ är bedrövad intill döden.” Påminn Dig all rädsla, ångest och pina som Din svaga Kropp fick genomlida under den högtidliga påsktiden före Ditt Offer på Korset. Kom ihåg hur Du efter att ha bett tre gånger, badade i svett och blod, hur Du blivit förrådd av Judas, Din lärjunge, Arresterad av människor från ett folk som Du hade utvalt och upphöjt, anklagad av falska vittnen, orättfärdigt dömd av tre domare medan Du ännu var ung. Påminn Dig hur Du avkläddes Din mantel och i stället kläddes i löjets klädnad, hur Ditt ansikte och Dina ögon var förbundna, hur Du blev torterad och krönt med törnen, fick en stav i Dina händer, och den våldsamhet som Du blev slagen med, bunden vid en pelare, hur Du blev överöst med skymfningar och grymheter. Låt mig, som vill ära alla dessa smärtor och lidanden som Du fick uthärda före Ditt lidande på Korset började, innan jag dör få en sann ånger, avlägga en uppriktig och fullständig bikt, förtjänstfullt gottgöra och bli befriad från alla mina synder. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Du som är Änglarnas sanna frihet, Paradisets välbehag, påminn Dig de omänskliga prövningar som Du fick uthärda när Dina fiender omringade Dig som ilskna lejon. Påminn Dig de otaliga förolämpningar, spott, slag, sönderrivningar och andra grymheter som aldrig någon hört talas om, och hur soldaterna plågade Dig efter behag. När jag begrundar dessa plågor och förolämpande ord, bönfaller jag Dig, min Frälsare, att befria mig från alla mina ovänner, synliga och osynliga, och att ta mig under Ditt beskydd till fullkomlig och evig frälsning. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, himlens och jordens Skapare som ingenting kan begränsa. Du som omsluter och håller allt i Din kärleksfulla hand, påminn Dig det fasansfulla lidande som Du led när Dina allraheligaste händer och fötter spikades fast på korset genom slag efter slag med stora, trubbiga spikar. De fann Dig inte i ett tillräckligt eländigt tillstånd för att tillfredställa sin vrede. De gjorde Dina sår större och lade Dig pina på pina och med obeskrivlig grymhet sträckte de ut Din Kropp på Korset, drog Dig, knuffade Dig från alla sidor så att Dine lemmar vanställdes. Jag ber Dig, Jesus, genom minnet av dessa allrahögsta kärlekens lidanden på Korset, att ge mig nåden att frukta och älska Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Himmelske Läkare, upphöjd på Korset för att hela våra sår med Dina sår. Påminn Dig de krossår som Du fick lida. Påminn Dig alla Dina lemmars svaghet, utsträckta så till den grad att en sådan smärta som Din aldrig erfarits. Från kronan på huvudet till Dina fötters sulor fanns inte en enda fläck på Din kropp som inte blivit plågad, och ändå, Du glömde allt Ditt lidande, Du upphörde inte att be till Din himmelske Fader för Dina fiender: ”Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör.” Genom denna stora barmhärtighet och i åminnelse av detta lidande, gör så att minnet av Ditt fruktansvärda lidande uppväcker i oss en fullkomlig ånger och befrielse från alla våra synder. Amen

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, den eviga härlighetens Spegel, påminn Dig den sorg som Du erfor när Du i Ditt gudomliga ljus tänkte på dem som skulle räddas genom Ditt välsignade lidandes förtjänst och hur Du samtidigt såg den stora mängd förtappade som skulle dömas för sina synder och hur Du bittert klagade över dessa hopplöst förlorade och olyckliga syndare. Genom denna avgrund av medlidande, särskilt genom den godhet som Du visade den botfärdige rövaren Dismas när Du sade till honom: ”Idag ska du vara med mig i Paradiset.” Jag ber Dig, gode Jesus, att i min dödsstund visa mig Din barmhärtighet. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, mest älskade och efterlängtade Konung, påminn Dig den sorg Du fick lida när Du avklädd och lik en vanlig förbrytare spikades fast och upphöjdes på Korset. Kom ihåg hur hela Din familj och Dina vänner övergav Dig, utom Din älskade Moder som stannade kvar hos Dig under Din dödskamp och som Du anförtrodde åt Din trogne lärjunge när Du sade: ”Kvinna, se din son” och till Johannes: ”Son, se din Moder.” Jag ber Dig, min Frälsare, genom sorgens svärd som genomborrade Din Heliga Moders själ, att ha medlidande med mig i allt mitt lidande och i alla mina svårigheter, både fysiskt och andligt. Hjälp mig i mina prövningar, särskilt i min dödsstund. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, outtömliga Källa av medlidande, Du som med stor kärlek sade från Korset: ”Jag törstar.” Du led av törst efter människornas frälsning. Jag ber Dig, min Frälsare, att upptända i våra hjärtan en längtan att sträcka oss mot fullkomligheten i allt vad vi gör och att utsläcka köttets begär och världsliga böjelser. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, hjärtats Godhet, andens Glädje, genom det sura vinets och gallans bitterhet som Du smakade på Korset av Kärlek till oss, ge oss nåden att värdigt få ta emot Din Dyrbara Kropp och Ditt Dyrbara Blod under vårt liv och i vår dödsstund, så att detta ger oss läkedom och tröst för våra själar. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, konungsliga Dygd, andens glädje, kom ihåg den smärta Du utstod när Du djupt ner i en ocean av förtvivlan när döden närmade sig, förolämpad och kränkt av Dina fiender, ropade med hög röst att Du var övergiven av Din Fader och sade: ”Min Gud, min Gud, varför har Du övergivit mig?” Genom denna ångest ber jag Dig min Frälsare, överge mig inte i min dödsstunds rädsla och smärta. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Du som är Början och Slutet av allt, liv och godhet, påminn Dig, att Du för vår skull störtades i en avgrund av lidande från Dina fötters sulor till kronan på Ditt huvud. I betraktandet av Dina Sårs ohygglighet, lär mig att genom ren kärlek hålla Dina Bud, vilkas väg är bred och lätt för dem som alskar Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Barmhärtighetens oändliga djup, jag ber Dig vid minnet av Dina Sår, som trängde in i Din benmärg och i djupet av Din varelse, att dra mig, eländiga syndare, överväldigad av allt det jag är skyldig till, bort från synden och att gömma mig från Ditt Ansikte som med rätta är förargat på mig. Göm mig i Dina Sår tills Din rättvisa vrede har gått över. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Sanningens Spegel, enhetens Sigill, Barmhärtighetens källa, påminn Dig de många och olika Sår, med vilka Du täcktes från huvud till fot, sönderriven och färgad röd av Ditt utgjutna och tillbedjansvärda Blod. O, stora och universella Smärta, vilken Du led i Ditt jungfruliga kött av kärlek till oss Gode Jesus. Vad finns det som Du kunde ha gjort för oss som Du inte har gjort? Låt Ditt lidandes frukt förnyas i min själ genom att jag troget minns Ditt lidande, och må Din kärlek förökas i mitt hjärta varje dag till dess att jag ser Dig i evigheten. Du som är allt det godas och all glädjes Skattkammare, som jag ber Dig att ge mig, gode Jesus i det eviga livet. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, starka Lejon, odödliga och oövervinnelige Konung, påminn Dig den Smärta vilken Du uthärdade när all Din styrka, både andlig och kroppslig, var helt slut. Du böjde Ditt Huvud och sade: ”Det är fullbordat.” Genom denna ångest och sorg, ber jag Dig Herre Jesus, att ha förbarmande med mig i min sista timma, när min ande är så oroad och försvagad. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, Faderns ende Son, Hans härlighet och avbild av samma väsen, påminn Dig den enkla och ödmjuka överlåtelsen när Du överlät Din ande till Din Fader och sade: ”Fader, i Dina händer överlämnar jag min ande,” och med Din Kropp alldeles sönderslagen, med Ditt brutna och barmhärtiga Hjärta öppet för att frälsa oss, andades Du ut. Du helgonens Konung, genom denna dyrbara död, ber jag Dig, trösta mig och hjälp mig att motstå det onda, köttet och världen, så att jag, död från denna värld, kan leva endast för Dig. Jag ber Dig att i min dödsstund ta emot min pilgrimssjäl, som varit i landsflykt och som nu kommer tillbaka till Dig. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Jesus, sanna och livgivande Vinstock. Kom ihåg allt det Blod som rann från Din sargade Kropp då Ditt huvud slutligen böjdes ned och soldaten Longius öppnade Din sida med sin lans, så att de sista dropparna av Blod och Vatten strömmade ut. För detta oerhörda lidandes skull ber jag Dig, kärleksrike Jesus, att genomtränga mitt hjärta, så att jag dag och natt utgjuter ångerns och kärlekens tårar. Omvänd mig helt och hållet till Dig, så att Du kan bo i mitt hjärta och min omvändelsevara Dig välbehaglig. Låt slutet av mitt liv präglas av helighet, så att jag kan få lova Dig i evighet med alla Dina helgon. Amen.

Fader vår, Hell dig Maria, Ära vare Fadern

Min Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, tag emot min bön med samma glödande kärlek med vilken Du uthärdade Din Allraheligaste Kropps alla Sår. Förbarma Dig över oss alla, levande och döda. Öppna Din barmhärtighet för oss, ge oss Din nåd, förlåtelse för alla synder, efterskänk oss all skuld och ge oss till sist det eviga livet. Amen.

Skickades från E-post för Windows 10

Visa originalmeddelande

Virusfritt. www.avg.com

lucija suzana lucija_1@yahoo.se

Till:

Daniel Pauchard Johannesgården

lör 25 juli vid 12:15

Gospa od Anđela (Porcijunkula)

  1. kolovoza 2015.
  2. kolovoza slavi se franjevačka svetkovina Gospa od Anđela ili Porcijunkula, a toga dana, prema učenju Crkve, vjernici mogu dobiti potpuni oprost.

Prema predaji, sveti je Franjo 2. kolovoza 1208. god., u crkvici Svete Marije od Anđela u Asizu, doživio svoje obraćenje, a taj trenutak njegova oblačenja novoga čovjeka u pavlovskom smislu, slavi se liturgijski 2. kolovoza, posebno među franjevcima, na blagdan Gospe od Anđela ili Porcijunkule.

Predaja također kaže kako je radost oslobođenja od grijeha, koju je tada osjetio, sv. Franjo htio prenijeti na sve druge, pa se u njemu rodila ideja da moli tadašnjega papu Honorija III. da tu crkvu učini crkvom potpunog oprosta od vremenitih kazni, što je papa i učinio 1216. god. Kasnije je određeno da se potpuni oprost na blagdan Gospe od Anđela, koji se naziva i porcijunkulski oprost, može dobiti i u bilo kojoj franjevačkoj crkvi, dok je s vremenom to prošireno i na sve crkve bilo gdje u svijetu, u vremenu od podne 1. kolovoza do ponoći 2. kolovoza, ali uz uvjet da se, osim pohoda crkvi, osoba skrušeno ispovjedi, pričesti, izmoli Vjerovanje, Očenaš i pomoli se na nakanu Svetog Oca. (Kako teče otvorenje porcijunkulskog oprosta može se pročitati u Molitvenom priručniku Franjevačke provincije Svetog Jeronima, str. 85-89.)

Porcijunkulski oprost nam danas stavlja pred oči važnost razumijevanja nauka o crkvenim oprostima (usp. Katekizam Katoličke Crkve, br. 1471-1479), a prema kojem ljudi za svoje grijehe podnose vječne i vremenite kazne. Od vječne nas kazne (pakla) Bog spašava preko iskrene ispovijedi ili savršenim pokajanjem, ali ipak, zbog posljedica koje izazivaju grijesi, moramo ispaštati i vremenite kazne, od kojih se možemo iskupiti ovdje na zemlji čineći dobra djela i molitvom, a nakon smrti kroz čistilišne muke. Naime, učinjenim grijesima odbacujemo Božju ljubav i udaljujemo se od Njega, a opet, kako je rečeno, zadobivamo milost Njegove blizine pokajanjem u ispovijedi i bivamo oslobođeni vječne osude, ali mnogi grijesi koje smo učinili ostavljaju trajne i nepopravljive posljedice, pa za njih treba trpjeti vremenite kazne. Primjerice, ako netko ubije nevina čovjeka, on se može iskreno pokajati zbog toga i moliti Boga za oproštenje, ali ne može oživjeti pokojnika, nego je šteta koju je učinio trajna, nepopravljiva i višestruka.

Ipak, danas se takav govor suvremenom čovjeku čini prilično stran i nesuvisao, pogotovo onomu koji na Crkvu gleda isključivo kao na ovozemaljsku instituciju, pa nam blagdan Gospe od Anđela, kao i drugi blagdani i ostale prilike kada se može dobiti potpuni oprost skreću pozornost na činjenicu kako je važno uvijek uviđati duhovnu i nadzemaljsku dimenziju Crkve, odnosno razumijevati ju i kao onu koja ima opunomoćenost od Krista na izravniji način privoditi ljude Bogu. U tom svjetlu valja nastojati razumjeti i potpune oproste, pa tako i porcijunkulski oprost.

No, da bi se izbjegle nepotrebne opasnosti od praznovjerja ili da se ne bi opet s druge strane sve banaliziralo, u svakodnevnom govoru o oprostima možda je bolje stavljati više naglasak na onome što je sveti Franjo osjetio kada je bio u crkvici Svete Marije od Anđela – potpunu radost oslobođenja od zarobljenosti grijeha, te u tom smislu poticati hodočasnike da mole Boga za istu takvu radost, odnosno da postanu stvarno novi ljudi u najdubljem smislu riječi. Ako tako osoba iskreno traži pomirenje s Bogom i s Crkvom u sakramentu ispovijedi, ako čvrsto vjeruje i dušom čezne za Kristom u sakramentu Euharistije, ako svoju vjeru snažno i zaufano izražava kroz navedene molitve, onda je to izvrstan put da osjeti istinski oprost, koji podrazumijeva i oslobođenje od grijeha i uzdignuće duše u zahvalnost Bogu za takav i toliki dar. A to znači da potpuni oprost treba postati ono milosno sredstvo koje će vjernika poticati da se trudi živjeti što bliže Bogu i izbjegavati svaku buduću prigodu za grijeh.

Healing And Keeping Prayer by Padre Pio

Prayers

Healing And Keeping Prayer by Padre Pio

Heavenly Father, I thank you for loving me.

I thank you for sending your Son, Our Lord Jesus Christ to the world to save and to set me free.

I trust in your power and grace that sustain and restore me.

Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul and spirit.

Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ from the top of my head to the soles of my feet.

Cast anything that should not be in me.

Root out any unhealthy and abnormal cells.

Open any blocked arteries or veins and rebuild and replenish any damaged areas.

Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus’ precious blood.

Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and make new any diseased areas so that my body will function the way you created it to function.

Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart.

Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace and draw me ever closer to you every moment of my life.

And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works so that my life will bring glory and honor to your holy name.

I ask this in the name of the Lord Jesus Christ.

Amen.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: