Design a site like this with WordPress.com
Get started

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA — Božanski časoslov

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO, Svetkovina SLUŽBA ČITANJA POZIVNIK R. Otvori, Gospodine, usne moje. O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju. PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13). (Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) […]

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – SLUŽBA ČITANJA — Božanski časoslov

MISNA ČITANJA-ČETVRTAK -21.05.2020

14m ago

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

VI. vazmeni tjedan

Četvrtak, 21. 5. 2020.

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

Svetkovina

ČITANJA:

Dj 1, 1-11; Ps 47, 2-3.6-9; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:

bijela

IMENDANI:

Kristofor, Timotej, Dubravka, Eugen

NAPOMENA:

▪ Izostavlja se spomendan sv. Kristofora Magellanesa, prezbitera i drugova, mučenika.

Prvo čitanje:Dj 1, 1-11

Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 47, 2-3.6-9

Pripjev:

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

Narodi svi, plješćite rukama,

kličite Bogu glasom radosnim.

Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,

kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,

Gospodin uza zvuke trublje.

Pjevajte Bogu, pjevajte,

pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,

pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

Bog kraljuje nad narodima,

stoluje Bog na svetom prijestolju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svojom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svoj poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

Zato veli: »Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.« Ono »uzađe« – što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:Mt 28,16-20

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Svršetak svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

MISNA ČITANJA-NEDJELJA -26.04.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Prepoznaše ga u lomljenju kruha. III. vazmeni tjedan Nedjelja, 26. 4. 2020. TREĆA VAZMENA NEDJELJA Prvo čitanje:Dj 2 ,…

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK 04.05.2020

MISAO IZ EVANĐELJA DANA Pastir dobri život svoj polaže za ovce. https://vjeraufanjeljubav.com.hr/ IV. vazmeni tjedan Prvo čitanje:Dj 11,…

Molitve za čistoću

Gospodine Isuse, tvoj je pogled izraz tvoje milosrdne ljubavi. Nauči me promatrati braću i sestre svojim pogledom.

Oslobodi me od pogleda koji ubija moje dostojanstvo i dostojanstvo mojih bližnjih.

Oslobodi me i očuvaj od požude očiju, znatiželjnog i pokvarenog gledanja. Ne dopusti da mojim pogledom u moje srce uđe razarajući duh bludnosti i svako drugo zlo. Milosrdni Isuse, po zagovoru prečistog Srca Marijina, daj mi čisto srce i čist pogled, da u svojim bližnjima uvijek gledam tebe. Amen.

Molitva sv. Josipu za čistoću

Sveti Josipe, čuvaru djevičanskih duša, tvojoj su vjernoj skrbi bili povjereni sama nevinost, Isus Krist i Djevica Marija: radi toga dvostrukoga predragog zaloga – Isusa i Marije – molim te da me očuvaš od svake nečistoće da neokaljane duše, čista srca i čestitih nakana uvijek vjerno služim Isusu i Mariji. Čuvaj me od svake grješne misli, pogleda, želje i djela. Daj da u mojoj duši uvijek cvjeta bijeli ljiljan čistoće. Amen.

Molitva za dar čistoće

Gospodine, Isuse Kriste, ti si nazvao blagoslovljenima one koji su čista srca i obećao si im da će Boga gledati. Često te gubim iz vida, a u srcu se nađu egoizam, ljubomora i druge zle sklonosti. Zbog pomanjkanja skromnosti i prevelike znatiželje, moje misli i osjećaje ispuni nesigurnost i nemir. Tada gubim radost vjere i svjetlo savjesti. Teško mi je moliti, srce mi je prazno i slabi mi ljubav prema bližnjima. Ipak, Gospodine, želim nov i vjerodostojan život, želim nutarnji mir. Zato molim tvoju predragocjenu krv da me očisti. Želim te opet primiti čistim srcem i dijeliti tvoju ljubav sa svim ljudima. Neka me tvoje rane podsjećaju kako me neizmjerno voliš. Neka me tvoja krv jača u kušnjama i opasnostima. Neka me tvoj anđeo izbavi iz grješne prigode.

Duše Sveti, daj mi svoju mudrost da razlikujem pravu ljubav prema drugima od traženja samoga sebe, da znam u iskrenosti davati i primati, spajati jednostavnost i blizinu s ljudima.

Marijo, Majko divne ljubavi, želim kao i ti uvijek nositi u srcu Isusa. Neka me tvoja poniznost uči nježnosti i pouzdanju da postanem čisti kalež krvi tvoga Sina. Amen.

sveti kristofor je spasija curo od zrtve silovanja i ubistva na kamenu zato prebracna cistoca molitva SV JOSIPA I SV TOMA AKVINSKIJA . Molitve za čistoću

Gospodine Isuse, tvoj je pogled izraz tvoje milosrdne ljubavi. Nauči me promatrati braću i sestre svojim pogledom.

Oslobodi me od pogleda koji ubija moje dostojanstvo i dostojanstvo mojih bližnjih.

Oslobodi me i očuvaj od požude očiju, znatiželjnog i pokvarenog gledanja. Ne dopusti da mojim pogledom u moje srce uđe razarajući duh bludnosti i svako drugo zlo. Milosrdni Isuse, po zagovoru prečistog Srca Marijina, daj mi čisto srce i čist pogled, da u svojim bližnjima uvijek gledam tebe. Amen.

Molitva sv. Josipu za čistoću

Sveti Josipe, čuvaru djevičanskih duša, tvojoj su vjernoj skrbi bili povjereni sama nevinost, Isus Krist i Djevica Marija: radi toga dvostrukoga predragog zaloga – Isusa i Marije – molim te da me očuvaš od svake nečistoće da neokaljane duše, čista srca i čestitih nakana uvijek vjerno služim Isusu i Mariji. Čuvaj me od svake grješne misli, pogleda, želje i djela. Daj da u mojoj duši uvijek cvjeta bijeli ljiljan čistoće. Amen.

Molitva za dar čistoće

Gospodine, Isuse Kriste, ti si nazvao blagoslovljenima one koji su čista srca i obećao si im da će Boga gledati. Često te gubim iz vida, a u srcu se nađu egoizam, ljubomora i druge zle sklonosti. Zbog pomanjkanja skromnosti i prevelike znatiželje, moje misli i osjećaje ispuni nesigurnost i nemir. Tada gubim radost vjere i svjetlo savjesti. Teško mi je moliti, srce mi je prazno i slabi mi ljubav prema bližnjima. Ipak, Gospodine, želim nov i vjerodostojan život, želim nutarnji mir. Zato molim tvoju predragocjenu krv da me očisti. Želim te opet primiti čistim srcem i dijeliti tvoju ljubav sa svim ljudima. Neka me tvoje rane podsjećaju kako me neizmjerno voliš. Neka me tvoja krv jača u kušnjama i opasnostima. Neka me tvoj anđeo izbavi iz grješne prigode.

Duše Sveti, daj mi svoju mudrost da razlikujem pravu ljubav prema drugima od traženja samoga sebe, da znam u iskrenosti davati i primati, spajati jednostavnost i blizinu s ljudima.

Marijo, Majko divne ljubavi, želim kao i ti uvijek nositi u srcu Isusa. Neka me tvoja poniznost uči nježnosti i pouzdanju da postanem čisti kalež krvi tvoga Sina. Amen.

Vlč. Silvio Španjić
POGANSKA POŠAST – ZEČEVI, (AMERIČKE) ZEČICE I JAJA SVIH VRSTA
Žalosno je promatrati širenje poganske pošasti i simbolike koja nema nikakve veze sa slavljem Uskrsa. Žalosno je pratiti i neke naše portale kako nastoje dati ovom poganluku i otpadništvu neku kršćansku simboliku, govore o Zečevima i povezanosti s nekim božanstvima, kao najobičniji pogani. Ova simbolika, autori naših kršćanskih portala, nije duboko kršćanska, nego duboko đavolska, jer krade smisao Uskrsa i odvlači misao ljudi od onog što Uskrs za čovjeka znači. Užasno je promatrati ovo opustošenje na cijelom internetu, koje ide dotle da više ne možeš upisati pojam “Uskrs” ili “Easter” i pronaći Isusa Uskrsloga. Viber i ostali promoviraju neke naljepnice u kojima nema Isusa Uskrsloga. Ovaj poganluk je oduran pred Bogom. Ne budite njegovi širitelji. Koliko se grijeha samo čini u ove slobodne dane od posla: neumjerenost, bludnost, psovke u društvima, pijenčevanja, drogiranja, razuzdanosti, sablazni…
Ako želite čestitati Uskrs, onda stavite Krista Uskrsla kao sliku ili ne stavljajte ništa od slika. Običaj bojanja jaja je samo običaj koji imaju kršćani. Oni se nose na blagoslov u crkvu, kao i druga hrana i to je sva njihova povezanost sa večernjom misom bdijenja i slavljem Uskrsa. To je samo još jedna zamka za čovjeka, kako bi ovaj poganski svijet imao što podijeliti svojim prijateljima, uz uskrsnu čestitku, a da u toj čestitki ne bude ni “I” od Isusa i da ta čestitka nema u sebi ni “U” od Uskrsa. Ono što je smisao onog crvenog vraga koji krade Božić, isti je smisao zečeva, zečica i jaja na Uskrs – ukrasti Uskrs i prenijeti simboliku na nešto što sa Uskrsom nema veze.
Svima vama koji kao katolici danas iščekujete uskrsnuće Kristovo, bdijući uz Kristov grob, posteć u šutnji i sabranosti, razmatrajući otajstvo Isusovog Pashalnog misterija, želim od srca sretan doček Uskrsa.

FRA PETAR LJUBIČIĆ: Upitajmo se: Jesmo li dosita onakvi kakve nas Krist želi

Otkada je je svijeta, ljude muče razna pitanja tako između ostaloga pitanje: Ima li naš život svoj cilj i svoj smisao? Nije li on uzaludan, nije li slijepa ulica?
Jedino je čovjek – razumno i slobodno biće Božje – u stanju postavljati pitanje smisla živo-ta. I stoga jedino on i nitko drugi od svega stvorenoga bez smisla života ne zna živjeti i ne može biti sretan.
Zar ne bi bilo najprotuslovnije i najbesmislenije već to, kad bismo tvrdili da upravo život čovjeka koji jedini na svijetu otvara i postavlja pitanje o smislu života, nema smisla; da čovjek to jedino biće koje uopće traži smisao života, ne može naći smisao svoga života. Ta već sama mogućnost razlikovanja između smisla i besmisla pretpostavlja smisao.
Već samo pitanje o smislu života istovremeno priznaje hotimično ili nehotimično smisao života. Stvarno čovjek bez smisla života bio bi najnesretnije i najabsurdnije biće na zemlji.
Najdublji i najrealniji odgovor na ovo pitanje daje nam kršćanstvo pokazujući nam nauku Isusa Krista i primjer njegova života.
Isus Krist, od vječnosti Bog u vremenu postaje čovjek. On dolazi k nama, živi život koji mi živimo, trpi, pati, umire na križu, ostaje u grobu tri dana, ali grob ga ne zadrža, on uskrsava.
Otkada je Krist na križu umro i iz groba od mrtvih uskrsnuo, mi kršćani njegovi sljedbenici otada znamo, da naš život ima i mora imati smisla. Uvjereni smo da je Krist spasenje cije-loga svijeta, život svih ljudi i uskrsnuće mrtvih.
Isus u Evanđelju kaže: “Tko vjeruje, taj ima život vječni!” To ne znači ništa drugo nego kršćanin ne može umrijeti.
Na jednom drugom mjestu Krist sam kaže: “Tko vjeruje u me, ako i umre, živjet će!”
U ovom životu imamo koji put velikih i teških križeva. Snalaze nas razne poteškoće i nera-zumijevanja sa strane drugih. To nas sputava i otežava nam život. Koji put gubimo pouz-danje. Stojimo na kraju svojih snaga. Ne vidimo nekako smisla svojoj zadaći i svojim nas-tojanjima i naporima. Dojadi nam katkad i vlastiti život.
Ovo sve doživio je, proživio i iskusio sveti i veliki prorok Ilija. On je imao tešku zadaću. Trebao je vratiti k vjeri u pravoga Boga one koji su se klanjali poganskim bogovima. Mučio se i trudio, ali sve bez uspjeha. Dodijalo mu sve i on pobjegao u pustinju. Zamislite samo što je rekao: “Već mi je svega dosta, Gospodine! Uzmi dušu moju…!”
Ovakvo stanje i raspoloženje snalazilo je mnoge Božje službenike, proroke i svece. Ipak korisno je i spasonosno iskusiti granice svojih sila i osjetiti kako naša djela gube svoju sigurnost i svoj smisao. Kad ne možemo i ne znamo dalje, upravo nam tada pritječe Bog da nas u trenucima smetenosti, razočaranosti i bezizglednosti probudi, podigne i izvede.
Dok sumnjamo i zdvajamo, Bog nam prilazi i dariva se. Pruža nam snagu kojom ćemo ispuniti svoju zadaću. To je ona nebeska hrana o kojoj govori današnje evanđelje. Njom nas želi ojačati. Zato nam je i poslao Isusa Kista koji za sebe veli: “Ja sam kruh života!” On daje svoju riječ, svoga Duha i osobno samoga sebe za hranu. U Presvetoj Euharistiji daje nam se u znaku kruha, unoseći u nas Božju snagu.
Nebesko jelo koje nam Bog pruža u svom Sinu, dano nam je kao “kruh svagdašnji”. To znači – trebalo bi uvijek nanovo ustajati i jesti. Potrebno je neprestano se sastajati s Gos-podinom “kruhom života koji je došao na ovaj svijet.
Kako se nižu naše godine i rastu naši problemi, tako trebamo sve bliže njemu prilaziti, bivati zreliji u ljubavi kojom ćemo uzmoći pdniejti i najteže trenutke.
Kruh života, sam Isus hrana je umornih i opterećenih.
Upitajmo se: Jesmo li dosita onakvi kakve nas Krist želi i traži?
Budimo pozorni i čuvajmo se svega čime bismo povrijedili drugoga. Nemojmo drugima previše prigovarati. Radije za njih molimo!
Budimo sebi do kraja iskreni: Spremni smo drugima krojiti pravdu, a sebe ispričavati na olak način.
Ne zaboravimo nikada da smo djeca Božja. Stoga i živimo tako!
Budimo uvijek čista srca i čiste duše. Otklonimo od sebe zle i bestidne misli! Čuvajmo se prljavih i grješnih namjera!
Neka od nas bude daleko: prijevara, raskalašenost, lakomstvo, preljub, oholost i razuzda-nost.
Mi možemo biti sretni ako se odlučimo živjeti kao Božja djeca, tj. čista srca, držeći sve zapovijedi i vršeći volju Božju.
A volja Božja je da budemo blaženi i da jednom dođemo k njemu i budemo sretni kroz svu vječnost.

Ilija prorok nije nikad gubio vjeru u Gospodina. Nastavljao je put kojim ga je Bog vodio i stigao na Božju goru.
I pred nama je dug put. I mi susrećemo teškoće i suprotivštine, razočaranja… Ne ide sve kako bismo željeli. Nekad nam se čini da bolje ide onima koji ne mare za Boga i nisu u njegovoj službi. Doista nije nikad bilo lako kršćanski živjeti, a pogotovo danas.
Krist sam dao nam je primjer i moramo ga slijediti. Vječna i nepomućena sreća – obećana nam je tek onda, ako i drugima pomognemo u nju doći.
Kao Ilija imamo i mi zadaću koja nadilazi naše mogućnosti, naše snage. Sebe zaboravljati, a drugima se darivati; pri tome žeti nezahvalnost, podsmijeh. Dug je to i često mukotrpan put. Ali nismo sami. Krist je uz nas.
Takvim putem – i to samo takvim putem – stižemo u zajedništvo s Bogom, na cilj svoga života. Jer, braćo, naš život ima svoj cilj i svoj vrijedan smisao. On nije uzaludan. Taj cilj je “Punina u Bogu”, “savršeni i vječni život s njim u zajedništvu.”
Isus Krist je živi kruh, izvor vječnoga života u nama. On je onaj kruh koji silazi s neba, i onaj koji od njega blaguje, ne umire nikada. Sam je rekao: “Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta.”
– Bog nam dijeli svaki dan svoje bezbrojne milosti i darove. Svaka zraka sunca dar je Božji, svaka kap kiše, svaki zalogaj kruha, svaki udisaj zraka, svaki kucaj srca – sve su to darovi Božji! A koji je najveći dar Božji?
Neka nam na to odgovori slavni engleski kardinal Ivan Newman. On je rođen i odgojen kao anglikanac. Iza svršene bogoslovije bio je pastor i jedan od najboljih propovjednika u cijeloj Engleskoj.
U svojoj karijeri došao je do arciđakona i primo je sjajni dohadak od 100.000 zlatih franaka. Usput spominjemo da anglikanci ne vjeruju u Presv. Oltarski Sakramenat i nemaju sv. Pričesti.
Kad se u Engleskoj pročulo da će on postati katolik, uzbunila se cijela anglikanska javnost. Nastojali su ga odvratiti od tog koraka. Jednog dana reče mu jedan od njegovih najboljih prijatelja: “Ivane, promisli dobro, što radiš? Ako postaneš katolik, izgubit ćeš kraljevski dohodak od 100.000 franaka.”
Newman mu odmah odgovori: “Reci mi dragi prijatelju što je 100.000 franaka i što je sve blago ovoga svijeta prema jednoj jedinoj sv. Pričesti? Ništa!” I Newman se odrekao “kra-ljevskog dohotka”, stupio je u katoličku Crkvu. Kasnije postade sve¬ćenik, biskup i na koncu kardinal.

Zaista sv. Pričest najveći je dar Božji! Svi su ostali darovi Božji njegova stvorenja, a u sv. Pričesti daruje nam se sam Bog Stvoritelj. Od toga dara nema i ne može biti većega ni na nebu ni na zemlji! Budimo zahvalni na tom prevelikom daru! Često ulazimo rado u naše crkve i pohodimo Isusa svog najboljeg Prijatelja, svoga Boga i Spasitelja. Tu treba tražiti snage za daljnje putovanje kroz pustinju života. Neka nas Isus blagoslovi i spasi. Amen.

Josip se mučenički preslio u vječnost
U nekom meksikanskom gradiću živio je trinaestgodišnji dječak Josip Sanchez. Tada je u Meksiku bio žestok progon kršćana katolika. Crkve su se zatvarale, a mnogi su katolici i svećenici bili pozatvarani a neki ubijeni zbog vjere.
U tamnicama je među ostalim muževima i ženama bilo i djece. Tako je i mali Josip 1928. bio uhvaćen i zatvoren u tamnicu.
Nevjernici su ga pokušali skloniti da se odrekne svoje vjere, ali kad im to nije uspjelo, zatvoriše ga. Hrabrog su mučenika htjeli najprije preplašiti. Zato su ga jednog dana u ranu zoru odveli na groblje gdje je već jedan mladić bio privezan, kojega su pred očima malog Josipa objesili.
Tada je Josip pomislio da je i njemu kucnuo zadnji trenutak, ali su ga vojnici odveli natrag u zatvor. Drugi dan je bio opet pozvan i nagovarali su ga da se odreče svoje vjere, ali ni-kakav nagovor i nikakve prijetnje nisu ga mogle slomiti.
Tada je već i nevjernicima bilo dosta. Iste ga noći oko jedanaest sati odvedu na groblje, gdje je već bila iskopana jama, postave ga pred nju a kraj njega stade jedan vojnik s no-žem u ruci.
I tu su ga pokušali još spasiti nagovarajući ga da se odreče vjere. A Josip je samo ponav-ljao neprestano: Živio Krist Kralj i Blažena Djevica Marija! Kad je tu izgovorio te iste riječi, vojnik ga probode jednim udarcem i mladi Josip sruši se u već pripravljen grob, gdje je naskoro izdahnuo s istim riječima na ustima.
Eto tako je završio jedan mladi mučenik našega stoljeća. Dakle umro je mučeničkom smrću za svoju vjeru u Isusa Krista.

slazen se sa FRA ZOVKOM nemoj doci za stol GOSPODINA i njega blagovati ako nemores oprastati nekomu imas mrznju u srcu TAKO I JA MISLIM inace bi bila moja pricesti FALSA JUDAS kukavica

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: