Design a site like this with WordPress.com
Get started

JtM Crusade Prayer Group Thurs. 23 Jan. 2020 — RemnantDisciplesJtM

AM+DG Prayer Theme: Protection Prayers are Groups A & C : (See https://remnantdisciplesjtm.com/crusade-prayer-group-format/ for details). (N.B. The prayer theme is chronological, and all the readings are chosen by volunteers and the books opened randomly after a prayer by the whole prayer group to the Holy Spirit (i.e. Crusade Prayer 51) Readings Bible: Preface for the […]

JtM Crusade Prayer Group Thurs. 23 Jan. 2020 — RemnantDisciplesJtM

03. NKG – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA – SV. ANĐELA MERICI

Posted bysamo lucijaLeave a commenton 03. NKG – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA – SV. ANĐELA MERICIEdit03. NKG – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA – SV. ANĐELA MERICI

MOLITE DEVET DANA+AAA-
Čudotvorna molitva sv. Josipu: Oslobađa od ruku neprijatelja, donosi pobjedu u bitkama života
Autor: DnevnoSrijeda, 22. siječanj 2020. u 19:33

Predaja tvrdi da je ova molitva sv. Josipu pronađena pedeset godina nakon rođenja Isusa Krista.

Papa Julije II. 1505. godine poslao je ovu molitvu caru Karlu koji je tada išao u bitku.Predaja kaže da tko god moli ovu molitvu neće zateći iznenadna smrt bez oprosta grijeha, te da oni koji mole ne mogu upasti u ruke neprijatelja, niti biti poraženi u bitkama života.

Molitva se moli devet uzastopnih dana, ujutro.

O Sveti Josipe, čija je zaštita tako velika, tako jaka,tako izravna pred Božjom krunom, stavljam u tebe svoje potrebe i želje.

O Sveti Josipe pomozi mi svojim snažnim zagovorom izmoli za mene od svog Djevičanskog Sina sve duhovne blagoslove, kroz Isusa Krista, Našeg Gospodina,tako da, budući da sam vezan/a tvojoj Nebeskoj snazi, mogu iskazati svoju zahvalui poštovanje Najljubljenijem Ocu. O Sveti Josipe nikad se neću moći umoriti promatrajući Isusa kako spava u tvojim rukama.

Ne usuđujem se prići dok se on odmara u blizini Tvoga srca.

Zagrli ga u moje ime i poljubi Njegovu nježnu Glavu za mene, i zamoli ga da mi uzvrati poljubac kad udahnem posljednji uzdah. Sveti Josipe, zaštitniče umirućih, moli za nas. Amen.

Autor:DnevnoSrijeda, 22. siječanj 2020. u 19:33

Like

Reply

samo lucija
says:
January 26, 2020 at 6:46 pm — Edit
Vesper
Den 26 januari 2020, söndag
3 söndagen ‘under året’

(eller – Psalterium 2015)
(eller – black-white)
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

Nu nalkas dagen snart sitt slut
och solens bana sänker sig.
I gryningen vi sjöng ditt lov.
O Gud, vi åter prisar dig.

Av ljuset allting framgått har,
allt liv, all grönska på vår jord.
Men före allt som är och var
är ljusets ursprung, är ditt Ord.

Du talade, och allt blev till
efter en evig skaparplan.
Du skapade oss till din bild,
din egen Ande blev vårt liv.

O Fader, skapare och Gud,
o du Guds Ord, o helge And’,
din kärlek är vårt hjärtas ljus.
Bli kvar hos oss till aftonen. Amen.

eller:

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty ur hans ena
ständigt rena
sjungande levande källa
vi framfötts.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till att skåda
fullhetens goda
oändliga himmelska skönhet
vi kallats.

Kom, låt oss sjunga på Herrens dag
den helige Gudens lov:
ty till den eviga
glädjens saliga
festliga måltid i höjden
vi bjudits. Amen.

Ant. 1 Herren sade till min härskare: Sitt på min högra sida. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Psalm 110:1-5,7
Messias, konung och präst
Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25)

Så lyder Herrens ord till min härskare: *
Sätt dig på min högra sida,
medan jag lägger dina fiender *
som en pall under dina fötter.

Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
härska nu bland dina fiender!
Villigt samlas ditt folk *
i dag då makten blir din.

På heliga berg har jag fött dig *
som dagg ur gryningens sköte.
Herren har svurit en ed som han inte skall bryta: *
Du är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd.

Herren är vid din sida, *
han krossar kungar på sin vredes dag.
Han dricker ur bäcken vid vägen. *
Så lyfter han sitt huvud.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herren sade till min härskare: Sitt på min högra sida. Halleluja.
eller:
Upphöjd till evig ära tronar Kristus på Faderns högra sida.

Ant. 2 Den Barmhärtige vill att man skall minnas hans under: han ger mat åt dem som fruktar honom.

Psalm 111
Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3)

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta *
i församlingen, mitt ibland de trogna.
Stora är Herrens gärningar, *
de begrundas av alla som har sin glädje i dem.

Majestät och härlighet är vad han gör, *
hans rättfärdighet består i evighet.
Han vill att man skall minnas hans under, *
nådig och barmhärtig är Herren.

Han ger mat åt dem som fruktar hans namn, *
han tänker för evigt på sitt förbund.
Sin makt att göra under gjorde han känd för sitt folk, *
när han gav dem hedningarnas arvedel.

Hans händers verk är trofasthet och rätt, *
oryggliga är alla hans ordningar.
De står fasta för alltid och för evigt, *
de fullbordas med trofasthet och rättvisa.

Han har befriat sitt folk,
han har stadgat sitt förbund för evigt, *
hans namn är heligt och fruktansvärt.
Herrens fruktan är vishetens begynnelse, +
ett gott förstånd får alla som handlar efter den. *
Hans lov förblir i all evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Den Barmhärtige vill att man skall minnas hans under: han ger mat åt dem som fruktar honom.

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allhärskaren, är konung. Halleluja.

Canticum
Upp 19:1-2a,5-7
Lammets bröllop

Segern och äran och makten tillhör vår Gud,
sanna och rättvisa är hans domar.
Halleluja.
Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
ni som fruktar honom, både stora och små.
Halleluja.

Nu har Herren, vår Gud, Allhärskaren, tagit makten.
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
Halleluja.
Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
och bruden har gjort sig redo.
Halleluja.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Halleluja.

Ant. 3 Herren, vår Gud, Allhärskaren, är konung. Halleluja.

Kort läsning
1 Pet 1:3-5

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.

Responsorium

Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.
Från solens uppgång till dess nedgång,

  • från nu och till evig tid.
    Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
    Välsignat vare Herrens namn + från nu och till evig tid.

Ant. Välsignad är du, som förkunnar budskapet om riket och bereder oss läkedom.

Magnificat (Marias lovsång)
Luk 1:46-55

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom, *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika visar han tomhänta från sig.
Han tar sig an sin tjänare Israel, *
och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham, *
och hans barn, för evigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. Välsignad är du, som förkunnar budskapet om riket och bereder oss läkedom.

Förbön

Gud har skapat världen och återskapar den genom Kristi uppståndelse och Andens utgjutande. Låt oss be till honom:
R. Förnya dina under i oss, Herre.

Vi tackar dig, vår Gud, som visar din allmakt i universums skapelse
– och din försyn i historiens gång.
Befria oss genom Kristi seger på korset och hans frid
– från fruktan och förtvivlan inför tomheten och ondskan.
Låt dem som älskar rättvisan och freden
– tillsammans sträva mot en värld utan fruktan och svält.
Bistå de förtryckta, befria de fängslade, trösta de olyckliga, ge bröd åt de hungriga, upprätta de fallna
– och visa oss korsets seger i allt.
Du som förhärligade din Son efter hans utblottelse i död och begravning
– låt dem som delar hans död också dela hans uppståndelse.

Fader vår

Fader vår, som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja,
såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.
Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.

Slutbön

Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskade Sons namn blir rika på goda gärningar. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZU57QQKKA

  1. NKG – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA – SV. ANĐELA MERICI
    Objavljeno 27 sij. 2020 autor Administrator

III. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDELJAK

  1. NKG – Sv. Anđela Merici, djevica, Spomendan

SLUŽBA ČITANJA

Sveta Anđela Merici djevica, (1470 – 1540) osnivateljica Sestara uršulinki, svrha koju je sveta Anđela postavila svojoj družbi jest skrb za žensku mladež, posebno za one djevojčice koje su ostale bez roditelja. Umrla u Bresciji 27. siječnja 1540.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju djevica.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.(Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.(Ant.).

HIMAN

I izvan boja krvavog
stiče se grimiz blaženih,
jer borba žića kreposnog
pobjednim vijencem resi njih.

Anđelu nitko ne muči,
ni pred sud kruti ne vodi,
al’ ona je u ljubavi
spremna za Krista umrijeti.

Pronalazi zalutale
i pomaže im probit mrak,
da opet nađu pravi put
u sveti Božji ovčinjak.

Djecu i ljude priproste
o Isusu poučava,
k’o majka štiti siročad,
čuvarica je djevica.

Dok tebe, Majko, slavimo,
daj da tvoj primjer slijedimo:
da jedno svi u ljubavi
duhom i srcem budemo.

Sva slava Ocu vječnomu
i jedinomu Sinu mu
i tebi, Duše, koji nam
u srcu pališ sveti plam. Amen.

1^ Antifona
Bog naš dolazi
i ne šuti.

PSALAM 50 (49) 1-6 (I) . Za bogoslužje u duhu i istini
Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Siona predivnog Bog zablista: *

Bog naš dolazi i ne šuti.
pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.

On zove nebesa odozgo i zemlju *
da sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu – *
on je Bog sudac!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Bog naš dolazi
i ne šuti.

2^ Antifona
Prinesi Bogu
žrtvu zahvalnu

PSALAM 50 (49) 7-15 (II) . Za bogoslužje u duhu i istini
Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:

ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.

Zar da ja jedem meso bikova *
ili da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Prinesi Bogu
žrtvu zahvalnu

3^ Antifona
Milosrđe mi je milo, a ne žrtva;
poznavanje Boga, ne paljenice.

PSALAM 50 (49) 49, 16-23 (III) . Za bogoslužje u duhu i istini
Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leda bacaš?

Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.

U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«

Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Milosrđe mi je milo, a ne žrtva;
poznavanje Boga, ne paljenice.

R. Slušaj, narode moj, ja ću govoriti.
O. Bog – Bog tvoj ja sam.

PRVO ČITANJE:
Iz Knjige Ponovljenog zakona (24, 1 – 25, 4)

Zapovijedi s obzirom na bližnjega

U one dane Mojsije progovori narodu: »Kada tko uzme ženu i s njome postupi kao muž, a potom na njoj otkrije što ružno te ona više ne nalazi milosti u njegovim očima i on joj napiše otpusno pismo, uruči joj ga i potjera je iz svoje kuće, a ona izađe iz njegove kuće, ode i pođe za drugoga pa omrzne i tome drugomu te joj i on napiše otpusno pismo, uruči joj ga i otjera je iz svoje kuće – ili pak umre taj koji ju je drugi uzeo – tada je, pošto se tako oskvrnula, ne može opet uzeti za ženu onaj prvi muž koji je bijaše otpustio. Bilo bi to odvratno pred Gospodinom; ne smiješ uvaljivati u grijeh zemlju koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje u baštinu.«
»Kad se tko netom oženi, neka ne ide u vojsku; neka mu se ne dodjeljuje nikakva služba, nego, oslobođen, neka ostane kod kuće godinu dana da razveseljuje ženu koju je doveo.
Neka se ne uzima u zalog žrvanj, ni gornji ni donji: ta time bi se u zalog uzimao sam život. Ako se nađe tko da otme koga između svoje braće Izraelaca te postupi s njim kao s robom ili ga proda, taj otmičar neka se smakne! Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
Javi li se guba, pazi da brižno držiš i vršiš sve što vas pouče levitski svećenici. Držite i vršite što njima naredim. Sjećaj se što je Gospodin, Bog tvoj, učinio Mirjami na putu kad ste izišli iz Egipta.
Kada bližnjemu svome daješ bilo kakav zajam, nemoj ulaziti u njegovu kuću da mu uzmeš zalog. Stoj vani, a čovjek komu si dao zajam neka ti iznese zalog van. A ako on bude siromah, nemoj lijegati s njegovim zalogom; o zalasku sunca moraš mu vratiti zalog da on mogne spavati u svome ogrtaču i tebe blagoslivljati. To će ti biti dobro djelo pred Gospodinom, Bogom tvojim.
Nemoj zakidati jadnoga i bijednog najamnika, bio on tvoj sunarodnjak ili došljak iz kojega grada u tvojoj zemlji. Svaki dan daj mu zaradu prije nego sunce zađe, jer je siromah i za njom uzdiše. Tako neće na te vapiti Gospodinu i nećeš sagriješiti.
Neka se očevi ne osuđuju na smrt zbog sinova ni sinovi zbog očeva; neka svatko za svoj grijeh gine.
Ne izvrći pravice došljaku ni siroti i ne uzimaj u zalog haljine udovici. Sjećaj se da si bio rob u Egiptu i da te odande izbavio Gospodin, Bog tvoj; zato ti nalažem da ovu zapovijed vršiš.
Kad žanješ žito na svojoj njivi pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se po nj; neka ostane došljaku, siroti i udovici da te Gospodin, Bog tvoj, blagoslovi u svakom pothvatu ruku tvojih.
Kad jednom omlatiš svoje masline, više iza sebe ne pretražuj; neka to ostane došljaku, siroti i udovici. Kad obereš svoj vinograd, ne paljetkuj iza sebe; neka to bude za došljaka, sirotu i udovicu. Sjećaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj; zato ti naređujem da ovu zapovijed vršiš. Kad nastane svađa među ljudima i dođu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi. Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbroje onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivnji.Do četrdeset udaraca može mu se dati, ali ne više, da modrica ne bi bila prevelika te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali više udaraca.
Ne zavezuj usta volu kad vrše.«

Otpjev Usp Mk 12, 32-33; Sir 35, 4-5
R. Učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. * ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.
O. Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku, jer to sve biva prema zapovijedi. * ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.

DRUGO ČITANJE
Iz Spisa svete Anđele Merici, djevice; Zadnji spomen 1-27 (Iz Spisa apostolskog procesa za kanonizaciju)

Ona potiče na jedinstvo

Evo i moje posljednje riječi koju vam upućujem i kojom vas zaklinjem svojom krvlju: budite sve složne, sve ujedinjene zajedno, jednog srca i jednog htjenja. Budite povezane jedna s drugom vezom ljubavi, cijeneći se i pomažući, podnoseći se u Isusu Kristu. Jer budete li se oko toga trudile, bez sumnje će Gospodin Bog biti među vama. Bit će vam sklona Majka Božja, apostoli, svi sveci i svetice, anđeli i konačno cijelo nebo i čitav svemir. Jer Bog je tako odredio ‘ab aeterno’, od vječnosti, da one koji su složni u dobru zbog njegove časti prati svaki napredak i da se ono što rade okreće na dobro, budući da uživaju naklonost samoga Boga i svih njegovih stvorenja. Pogledajte, dakle, koliko je važno to jedinstvo i ta sloga. Stoga, želite ju, tražite ju, prigrlite ju, sačuvajte ju svom svojom snagom, jer kažem vam, ostanete li tako sve zajedno srcem ujedinjene, bit ćete kao najtvrđa stijena ili neosvojiva tvrđava protiv svih suprotivština, i progona, i đavolskih varki. Također vam jamčim da ćete zasigurno primiti svaku milost koju budete molile od Boga. A ja ću biti uvijek među vama pomažući vaše molitve. Stoga ih oduševljavajte da zdušno nastave započeti pothvat. I zajedno se radujte jer će nesumnjivo biti tako kako vam kažem, a uz to još prevelika i neprocjenjiva milost koju će vam moj i naš Ljubitelj iskazati u zadnjem času na samrti, jer se u velikim potrebama prepoznaje pravo prijateljstvo. Čvrsto vjerujte da ćete posebno tada uvidjeti da sam vam vjerna prijateljica. Sada vas ostavljam; utješite se i imajte živu vjeru i nadu. No prije toga želim vas blagosloviti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Otpjev 2 Kor 13,11; Rim 15,13
R. Usavršujte se, tješite se, složni budite, * Bog ljubavi i mira bit će s vama.
O. Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri. * Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Molitva
Gospodine, daj da nas sveta djevica Anđela bez prestanka preporučuje tvojoj dobroti, da nasljedujemo njezinu ljubav i razboritost, vjerno čuvamo tvoj nauk i životom ga svjedočimo. Po Gospodinu.
Ili:
Bože ljubavi i mira, koji si u svojoj Crkvi podigao svetu Anđelu da svijetli kao uzor života potpuno posvećenog na slavu tvoga veličanstva i za dobro duša, daj nam milostivo, da nas pokreće jedino ljubav prema tebi i revnost za spasenje svijeta. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: