The Destruction of the Ancient Cistercian Rite — Canticum Salomonis

Although in promulgating the Tridentine books St Pius V made it clear proper liturgical uses of proven antiquity were to survive,[1] a centralizing Spirit of the Council of Trent nevertheless did lead to the suffocation of many such venerable uses. The Cistercian use is one example, and Archdale King here tells the turbulent story of […]

The Destruction of the Ancient Cistercian Rite — Canticum Salomonis

Saint Timothy — Catholic Restoration

Posted bysamo lucijaLeave a commenton Saint Timothy — Catholic RestorationEditSaint Timothy — Catholic Restoration

Saint Timothy Bishop of Ephesus and Martyr († 97) Saint Timothy was a convert of Saint Paul, born at Lystra in Asia Minor. His mother was a daughter of Israel, but his father was a pagan, and though Timothy had read the Scriptures from his childhood, he had never been circumcised. On the arrival of […]

Saint Timothy — Catholic Restoration

Misna čitanja
II. tjedan kroz godinu
Petak, 24. 01. 2020.
Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Sam 24, 3-21; Ps 57, 2-4.6.11; Mk 3, 13-19
BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela
IMENDANI:
Franjo, Bogoslav

Prvo čitanje:
1 Sam 24, 3-21

Neću dići ruke na nj, jer je Gospodnji pomazanik.

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Saul uze tri tisuće odabranih ljudi iz svega Izraela i pođe da traži Davida i njegove ljude na istok od Litica divokoza. Tako dođe k ovčjim torovima pokraj puta; ondje bijaše pećina, i Saul uđe da čučne; a David je sa svojim ljudima sjedio u dnu pećine. I rekoše Davidu ljudi njegovi: »Evo dana za koji ti je rekao Gospodin: ‘Ja ću predati tvoga neprijatelja u tvoje ruke, postupaj s njime kako ti se mili?’« A David ustade i neprimjetno odsiječe skut od Saulova plašta. Ali poslije zapeče Davida savjest što je odsjekao skut od Saulova plašta, pa reče svojim ljudima: »Očuvao me Gospodin da takvo što učinim svome gospodaru, da dignem ruku na njega, jer je pomazanik Gospodnji.« I David oštrim riječima ukori svoje ljude i ne dopusti im da ustanu na Saula.

A Saul izađe iz pećine i pođe svojim putem. Zatim ustade David, iziđe iz pećine i vikne za Saulom: »Gospodaru kralju!« A kad se Saul obazreo, David se baci ničice na zemlju i pokloni mu se. Tada David reče Saulu: »Zašto slušaš ljude koji ti govore da David snuje tebi propast? Gle, upravo u ovaj dan tvoje su oči mogle vidjeti da te Gospodin predao danas u moje ruke u ovoj pećini. Rekoše mi da te ubijem, ali te poštedjeh i rekoh: Neću dići ruke na svoga gospodara, jer je Gospodnji pomazanik. O moj oče, pogledaj i vidi skut od svoga plašta u mojoj ruci: odsjekao sam skut od tvoga plašta, a tebe nisam ubio: spoznaj i vidi da u mojoj

ruci nema ni zlobe ni opačine. Ja nisam zgriješio protiv tebe, a ti vrebaš na moj život da mi ga uzmeš! Gospodin neka sudi između mene i tebe, Gospodin neka me osveti na tebi, ali se moja ruka neće dići na tebe. Kako kaže stara poslovica: ‘Od nepravednika dolazi nepravda’, i zato se moja ruka neće dići protiv tebe. Za kim je izišao izraelski kralj? Za kim ideš u potjeru? Za mrtvim psom, za običnom buhom! Gospodin neka bude sudac, on neka sudi između mene i tebe, neka ispita i brani moju stvar i neka mi pribavi pravdu; neka me izbavi iz tvoje ruke!«

Kad je David izgovorio te riječi Saulu, odvrati Saul: »Je li to tvoj glas, sine Davide?« I Saul glasno zaplaka. Zatim reče Davidu: »Pravedniji si od mene, jer ti si meni učinio dobro, a ja sam tebi učinio zlo. A danas si okrunio svoju dobrotu prema meni, jer me Gospodin predao u tvoje ruke, a ti me nisi ubio. Kad se čovjek namjeri na svoga neprijatelja, pušta li ga da ide mirno svojim putem? Neka ti Gospodin naplati za ono dobro što si mi danas učinio! Sada pouzdano znamo da ćeš zacijelo biti kralj i da će se kraljevstvo nad Izraelom trajno održati u tvojoj ruci.«

Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam:
Ps 57, 2-4.6.11
Pripjev:
Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni!

Smiluj mi se, Bože, o smiluj se meni
jer mi se duša utječe tebi!
U sjeni tvojih krila zaklanjam se
dok pogibao ne mine.

Vapijam Bogu višnjemu,
Bogu koji mi čini dobro.
Nek pošalje s nebesa i spasi me,
nek postidi one što me progone:
neka Bog pošalje dobrotu svoju i vjernost!

Uzvisi se, Bože, nad nebesa,
slava tvoja nek je nad svom zemljom!
Jer do neba je dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Evanđelje:
Mk 3, 13-19

Pozva koje sam htjede da budu s njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Riječ Gospodnja.

Ova čitanja se prenose s hilp.hr

OBRAĆENJE SV. PAVLA – Blagdan

SLUŽBA ČITANJA

Kako izvješćuju Djela apostolska (9, 1-19), dotadašnjem žestokom progonitelju kršćana Savlu iznenada se na putu u Damask ukazao Krist. Od tada Savao postaje Pavao – apostol narodâ i propovjednik evanđelja..

POZIVNIK

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona
Boga svoga slavimo
u obraćenju Učitelja naroda!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva (Ant.).
O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!« (Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.).

HIMAN

Grijeh teško sve nas pritište,
Pa tebe, Pavle, zovemo:
Poteci spremno u pomoć,
Nebeske dare noseći.

Božanskom pozvan milošću
Božanskom taknut ljubavlju,
Od gonitelja Istine
Braničem ti joj postade.

Zbog svoje prve ljubavi
I nama milost izmoli:
I nama budi vjesnikom
Božanskih dara spasenja.

Nek i nas ljubav Kristova
Sve do dna srca obuzme,
Nek cvate svim vrlinama
Daleko od svih razdora.

O žrtvo nebu premila,
Ti svjetlo svima pucima,
I nama budi odvjetnik,
Zagovaraj nas kod Boga.

Nek Trojstvo bude slavljeno
Što na nebu te orkuni,
Nek bude nama nagradom
Za uspjeh boja životnog. Amen.

1^ Antifona
Tko si, Gospodine?
Ja sam Isus kojega ti progoniš;
teško ti se boriti protiv ostana.

PSALAM 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju
Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.
Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.
Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.
Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

1^ Antifona
Tko si, Gospodine?
Ja sam Isus kojega ti progoniš;
teško ti se boriti protiv ostana.

2^ Antifona
Pođi, Ananijo, i potraži Pavla!
Eno, moli se; on mi je oruđe izabrano
da ponese Ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove.

PSALAM 64 (63). Molitva protiv klevetnika

Poslušaj, Bože, moje žalbe glas; *
od strašna dušmanina život mi čuvaj!
Štiti me od mnoštva opakih, *
sakrij od bjesnila zlotvora

koji bruse jezike ko mačeve, *
otrovne riječi izbacuju kao strijele,
da iz potaje rane nedužna, *
da ga rane iznenada ne bojeć se ničega.
Spremni su na djelo pakosno, †
snuju kako će kradom zamke staviti *
i govore: “Tko će nas vidjeti?”
Snuju zlodjela, smišljene osnove kriju: *
pamet i srce čovječje bezdan su duboki.

No Bog ih ranjava strijelom, *
odjednom ih rane prekriju.
Vlastiti jezik propast im donosi, *
kimaju glavom oni što ih vide:
svi se boje, Božje djelo slave *
i misle o onom što on učini.

Pravednik se raduje u Gospodinu, †
njemu se utječe, *
i kliču svim srca čestita.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

2^ Antifona
Pođi, Ananijo, i potraži Pavla!
Eno, moli se; on mi je oruđe izabrano
da ponese Ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove.

3^ Antifona
Pavao ulazeći u sinagoge stade propovijedati Isusa,
da je on Sin Božji.

PSALAM 97 (96). Gospodin − slavni Kralj

Gospodin kraljuje: neka Kliče zemlja, *
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega, *
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.
Oganj ide pred njim *
i sažiže okolo dušmane njegove.

Munje mu svijet osvjetljuju: *
zemlja to vidi i strepi.
Brda se tope pred Gospodinom ko vosak, *
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu, *
svi narodi gledaju mu slavu.

Nek se postide svi što likove štuju †
i koji se hvale kumirima. *
Poklonite mu se, svi bozi!
Sion radostan sluša, †
gradovi Judini kliču, *
zbog tvojih sudova, Gospodine!
Jer ti si, Gospodine, Svevišnji
− nad svom zemljom, *
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin ljubi one koji mrze na zlo, †
on čuva duše pobožnika svojih, *
izbavlja ih iz ruku opakih.
Svjetlost sviće pravedniku *
i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Gospodinu, *
slavite sveto ime njegovo!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

3^ Antifona
Pavao ulazeći u sinagoge stade propovijedati Isusa,
da je on Sin Božji.

R. Milosrdan je i milostiv Gospodin.
O. Spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.

PRVO ČITANJE:
Iz Poslanice Galaćanima blaženog Pavla, apostola (1, 11-24)

Otkrio mi je Sina svoga da ga navještam

Obznanjujem vam, braćo: evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista.
Ta čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu: preko svake sam mjere progonio i pustošio Crkvu Božju te sam u židovstvu, prerevno odan otačkim predajama, nadmašio mnoge vršnjake u svojem narodu.
Ali kad se Onomu koji me odvoji već od majčine utrobe i pozva milošću svojom, svidjelo otkriti mi Sina svoga da ga navješćujem među poganima, odmah, ne posavjetovah se s tijelom i krvlju i ne uziđoh u Jeruzalem k onima koji bijahu apostoli prije mene, nego odoh u Arabiju pa se opet vratih u Damask.
Onda nakon tri godine uziđoh u Jeruzalem potražiti Kefu i ostadoh kod njega petnaest dana. Od apostola ne vidjeh nikoga drugog osim Jakova, brata Gospodinova. ‘8ato vam pišem, Bog mi je svjedok, ne lažem.
Zatim dođoh u krajeve sirijske i cilicijske. Osobno pak bijah nepoznat Kristovim crkvama u Judeji. One su samo čule: “Negdašnji naš progonitelj sada navješćuje vjeru koju je nekoć pustošio” i slavile su Boga zbog mene.

OTPJEV (Gal 1, 11-12; 2 Kor 11, 10. 7)

R. Evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, * niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista.
O. Istine mi Kristove u meni, besplatno vam navješćivah Božje evanđelje. * Niti ga ja.

DRUGO ČITANJE:
Iz Homilija svetog Ivana Zlatoustog, biskupa (Hom. 2, pohvale svetom Pavlu: PG 50, 477-480)

Za ljubav Kristu Pavao sve podnese

Što je čovjek, i kolika je plemenitost naše naravi, i za koliku je snagu to biće sposobno, od svih je najviše pokazao Pavao. Svaki se dan dizao više, svaki dan žarče, i protiv pogibli što su mu prijetile uvijek se novom živošću borio, te je misleći na to govorio: Zaboravljajući što je nazad, ispružujući se prema onome šio je naprijed; a kad je vidio da mu je smrt već neizbježna, zvao je druge da s njim podijele i okuse radost: Veselite se i radujte sa mnom; i pošto je izložio opasnosti, nepravde i uvrede, ponovno klikće i pišućl Korinćanima veli: Uživam u slabostima, u uvredam.i u progonstvima; pa kad tvrdi da su upravo te stvari oružje pravde, pokazuje da mu otuda proizlazi najvn I plod.
I stoga nalazeći se posred zasjeda neprijateljskih, iz svega njihova navaljivanja slavodobitno je i psovkama, hvalio se kao da slavi pobjedno slavlje i podiže brojne znakove pobjede i Bogu zahvaljivao govoreći: Bogu hvala, koji nas uvijek vodi u pobjedno slavlje. I zato je on više nego mi k primamljivosti časli, hrlio sramoti i uvredama što ih je podnosio zbog revnosti u propovijedanju i više težio za smrću nego mi za životom. Siromaštvo više želio nego bogatstvo, 1 mnogo više želio napor negoli drugi odmor poslije teškog rada. Samo se jednoga bojao i plašio: uvrede Boga, a osim toga drugoga ničega. Pa nije ništa drugo ni želio nego uvijek se sviđati Bogu.
A što je bilo veće od svega, on je uživao Kristovu Iju bav. S njome se smatrao sretniji od sviju, a bez nje ni je htio biti drug ni gospodstava ni vlasti, a s tom ljuba vi radije je želio biti i zadnji, štoviše i medu osuđeni ma negoli bez te ljubavi biti među najvećima i najčas nijima.
Najveća a i jedina muka bilo mu je odstupiti od te ljubavi. To mu bijaše pakao, to jedina kazna, to beskrajna i nesnosna muka.
Uživati Kristovu ljubav bio mu je život, svijet, anđeo sadašnjost, budućnost, kraljevstvo, obećanje i dobra nebrojena; i mimo toga ništa nije držao da spada nit u jadno nit u ugodno. A od svega što ovdje imamo, ništa nije smatrao teškim i ništa ni slatkim.
I tako je s visoka gledao na sve što vidimo kao što mi preziremo istrunulu travu. A same silnike i narode što kipe od bijesa držao je za nekakve komarce.
Smrt, trpljenje i tisuću muka smatrao je za djetinju igru, ne bi li bar štogod za Krista podnio.

OTPJEV (1 Tim 1, 13-14; 1 Kor 15, 9)

R. Gospodin me je pomilovao jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. * I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu.
O. I nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju. * I milost.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

Molitva
Bože, ti si sav svijet prosvijetlio propovijedanjem svetog apostola Pavla. Danas slavimo njegovo obraćenje: daj nam po njegovu primjeru težiti k tebi i ljudima svjedočiti tvoju istinu. Po Gospodinu. Amen.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Läsningsgudstjänst
Den 25 januari 2020, lördag
Paulus omvändelse

(eller – Psalterium 2015)
(eller – black-white)
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja.)

Hymn

O svaga släkte, fatta mod,
låt sången klinga, hör Guds ord,
besjung hans stora underverk:
förföljaren blev Kristi vän.

Han, bländad av ett mäktigt sken,
förkrossad föll till jorden ned,
av Herrens röst han restes upp,
förvandlad till hans sändebud.

Den man som sett med gillande
att Stefanos man stenade
blev gjord till folkens lärare
och hela världens domare.

Med härlig, apostolisk glans
hans ord gick ut mot världens rand,
och fastän sist han kallades,
han mer än alla kämpade.

Allt ärar dig, Treenige,
du kläder allt i härlighet,
dig vare lov, du mäktige,
som råder i all evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, vem är du? ? Jag är Jesus, den som du förföljer. Det är svårt för dig att spjärna mot

Psalm 19 A
Lovsång till Skaparen
Han har kommit ner till oss från höjden och styr våra fötter in på fredens väg (jfr Luk 1:78-79)

Himlarna förkunnar Guds ära, *
och fästet vittnar om hans händers verk.
Den ena dagen talar därom till den andra, +
den ena natten kungör det för den andra, *
det är ett tal och ett ljud, vars röst inte hors.
De sträcker sig ut över hela jorden, *
och deras ord går till världens ändar.
Åt solen har han gjort en hydda i dem,
och den är som en brudgum
som går ut ur sin kammare, *
den fröjdar sig, som en hjälte, att löpa sin bana.
Vid himmelens ände går den upp,
dess omlopp når till himmelens gränser, *
och inget är dolt för dess hetta.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 1 Herre, vem är du? ? Jag är Jesus, den som du förföljer. Det är svårt för dig att spjärna mot

Ant. 2 Ananias, gå och fråga efter Saul. Han ber. Honom har jag utvalt till mitt redskap, han

Psalm 64
Bön om skydd mot fiender
Herrens lidande ställs fram för våra ögon i denna psalm (Augustinus)

Hör, o Gud, min röst, när jag klagar, *
skydda mitt liv mot fiendens hot.
Göm mig för de ondas skåra, *
för ogärningsmännens larmande hop,
De vässar sina tungor som svärd, *
de lägger an med bittra ord som med pilar,
för att skjuta den skuldlöse ur bakhåll. *
Plötsligt skjuter de på honom, utan försköning.
De står fast i sitt onda uppsåt, +
de ordar om hur de skall lägga ut snaror, *
de säger: “Vem skulle se oss?”
De tänker ut lömska planer: +
“Nu är vi redo att slå till!” *
Deras inre är fördärvat, deras hjärta är en avgrund.
Då skjuter Glid dem, *
plötsligt sårar dem hans pil.
Deras tunga får dem på fall, de blir straffade, *
alla som ser dem skakar på huvudet.
Och alla människor blir förskräckta, *
de förkunnar vad Gud har gjort
och besinnar hans verk.
Den rättfärdige skall glädja sig i Herren +
och ta sin tillflykt till honom, *
och alla rättsinniga skall jubla.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 2 Ananias, gå och fråga efter Saul. Han ber. Honom har jag utvalt till mitt redskap, han

Ant. 3 Paulus började förkunna i synagogorna att Jesus är Messias, Guds Son.

Psalm 97
Herrens härlighet när han träder fram till dom
Denna psalm syftar på hur världen räddas och alla folk kommer till tro på honom (Athanasios)

Herren är nu konung! Därför må jorden fröjda sig *
och alla havsländerna glädja sig.
Han omges av moln och töcken, *
rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron.
Eld går framför honom *
och förbränner hans ovänner runt omkring.
Hans blixtar lyser upp jordkretsen, *
jorden ser det och bävar.
Bergen smälter som vax för Herren, *
för hela jordens Herre.
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, *
och alla folk ser hans ära.
Alla de skall komma på skam som dyrkar gudabilder, +
de som berömmer sig av avgudar, *
honom skall alla gudar tillbe.
Sion hör det och gläder sig, +
och Judas döttrar fröjdar sig, *
Herre, de jublar över dina domar.
Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden, *
du är högt upphöjd över alla gudar.
Ni som älskar Herren, hata det onda. +
Han beskyddar sina fromma, *
han räddar dem ur de gudlösas hand.
Ljus går upp för den rättfärdige *
och för de rättsinniga glädje.
Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *
och prisa hans heliga namn.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant. 3 Paulus började förkunna i synagogorna att Jesus är Messias, Guds Son.

Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.

Första läsningen
Gal 1:11-24
Han uppenbarade sin Son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom

Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.
Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus.
Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.
Sedan kom jag till Syrien och Kilikien, utan att ha haft någon beröring med de kristna församlingarna i Judeen. Det enda de hade hört var att “han som en gång förföljde oss förkunnar nu den tro som han förut ville utrota”. Och man prisade Gud för min skull.
Responsorium Gal 1:11-12; 2 Kor 11:10, 7

Det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund.

  • Jag har inte fått det från någon människa, utan genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.
    Vid Kristi sanning som är i mig: jag förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning.
  • Jag har inte fått det från någon människa, utan genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.

Andra läsningen
Ur en predikan till aposteln Paulus ära av Johannes Chrysostomos.
Kärleken till Kristus

Ingen har bättre än Paulus visat vad människan är, vilken värdighet vi har och vilken dygd detta väsen är i stånd till. Dagligen gjorde han sitt yttersta, och när faror hotade vann han ny tillförsikt. Det klargjorde han med orden: Jag glömmer vad som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig. När han trodde sig vara nära döden uppmanade han andra att dela hans glädje över detta: På samma sätt skall ni vara glada och glädjas med mig. Han jublar också över de faror som hotar honom, över spott och spe. Han skriver till korinthierna: Jag gläds åt svaghet, misshandel och nöd. Detta kallade han rättfärdighetens vapen och visade att sådant var till störst fördel för honom och gjorde honom oåtkomlig för fienden. Överallt blev han gisslad, bespottad och smädad. Så kunde han dra fram som i triumf och upprätta segerns tecken överallt på jorden. Han fröjdade sig och tackade Gud: Gud vare tack som alltid för oss med i Kristi segertåg. Han sökte mera oansenlighet och förakt för predikandets skull än vi söker ära, mera döden än vi livet, mera fattigdomen än vi rikedomen, plågan mer än andra söker lättnaden. Endast ett tycktes honom fruktansvärt, endast ett menade han sig behöva fly ifrån: att förolämpa Gud – annars ingenting. Inget annat var värt att längta efter än att vara Gud till glädje.
Han bar inom sig det som är mera värt än allt annat: kärleken till Kristus, och med den skattade han sig lyckligare än alla människor. Utan den önskade han inte tillhöra vare sig makter, furstar eller väldigheter. Snarare ville han, när han ägde denna kärlek, räknas till de sista, ja, vara en brottsling, än vara utan den och räknas till de stora och hedrade. För honom fanns det ett enda straff: att sakna denna kärlek.
Allt synligt föraktade han som en vissnad blomma. Tyrannerna och det hotfulla folket tycktes honom som besvärliga myggor. Död, straff och tusen plågor var för honom som en barnlek, bara han fick lida för Kristi skull.
Responsorium 1 Tim 1:13-14; 1 Kor 15:9

Jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro.

  • Vår Herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus.
    Jag är inte värdig att kallas apostel, efter jag har förföljt Guds församling.
  • Vår Herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus.

Te Deum

O Gud, vi lovar dig, o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader, ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:
‘Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden av din äras majestät.’
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden bekänner dig den heliga kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.
Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför beder vi: Hjälp dina tjänare
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel,
och var deras herde och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheternas evighet.
[Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.]

Slutbön

Barmhärtige Gud, du undervisar hela världen genom aposteln Paulus livsöde och lära. Låt oss, som firar nådens under med honom, ta honom till vårt föredöme och inför människor av alla slag bli vittnen om din sanning. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder i evigheters evigheter.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: