Sing! ~ The Rev. Robert Paresi, Aspriant — The Order of Preachers, Independent

As far back as I can possibly remember, (and I’m in my mid-sixties, I’ve found that the forgettery is better than the memory, and I have probably forgotten more that I can remember,) but as far back as I can remember, music has always been an important part of my life. Music has soothed me, […]

Sing! ~ The Rev. Robert Paresi, Aspriant — The Order of Preachers, Independent

Misna čitanja
IV. tjedan došašća

Ponedjeljak, 23. 12. 2019.

ili: Sv. Ivan Kentijski, prezibter
Svagdan

ČITANJA:
Mal 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5ab.8-10.14; Lk 1,57-66

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Ivan, Ivon

NAPOMENA:
▪ Može se slaviti spomen sv. Ivana Kentijskog, prezbitera,ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

Prvo čitanje:

Mal 3, 1-4.23-24

Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Ovo govori Gospodin Bog:
Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam:

Ps 25, 4-5ab.8-10.14

Pripjev:

Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje:

Lk 1, 57-66

Rođenje Ivana Krstitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.
Riječ Gospodnja.
Ova čitanja se prenose s hilp.hr

Kad podbaciš, nikada ne gubi hrabrosti. Pokušaj nasta­viti put.

— Sv. Terezija Avilska

 1. DOŠ – PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS – 23. PROSINAC
  Objavljeno 23 pro. 2019 autor Administrator

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK

 1. DOŠ – Svagdan (23. prosinac)

SREDNJI ČAS

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

TREĆI ČAS HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ili

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

ŠESTI ČAS HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

DEVETI ČAS HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Kao znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Kao apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

 1. ČAS Antifona:
  Proroci su navijestili Spasiteljevo rođenje
  od Djevice Marije.
 2. ČAS Antifona:
  Anđeo Gabriel reče Mariji:
  Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!
  Blagoslovljena ti među ženama!
 3. ČAS Antifona:
  Marija reče: Kakav je to pozdrav?
  Duša mi se uzbudila
  jer bez povrede djevičanskog krila
  rodit ću Kralja.

PSALAM 119 (118), 129-136 XVII. (Pe) Razmišljanje o riječi Božjoj
Punina zakona jest ljubav (Rim 13, 10).

Divna su tvoja svjedočanstva, *
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje, *
bezazlene urazumljuje.

Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji *
jer čeznem za zapovijedima tvojim.
Obrati se k meni i milostiv mi budi *
kao onima koji ljube ime tvoje.

Korake mi upravljaj po svom obećanju *
da nikakva opačina ne ovlada mnome.
Izbavi me od nasilja ljudskog, *
i naredbe tvoje ja ću čuvati.

Licem svojim obasjaj slugu svog *
i nauči me pravilima svojim!
Potoci suza potekoše mi iz očiju *
jer se Zakon tvoj ne čuva.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

PSALAM 81(81). Protiv nepravednih sudaca
Ne sudite ništa prije vremena, dok ne dođe Gospodin (1 Kor 4, 5)

Bog ustaje u skupštini “bogova”, *
usred “bogova” sud održava.
“Dokle ćete suditkrivo, *
ić na ruku bezbožnima?

Štitite slaba i sirotu, *
vratite pravicu jadniku i siromahu!
Izbavite potlačenog i ubogog: *
istrgnite ga iz ruku bezbožnih!”

Ne shvaćaju nitrazumiju, †
po mraku hodaju: *
poljuljani su svi temelji zemlje.

Rekoh doduše: “Vi ste bogovi *
i svi ste sinovi Višnjega!
Ali ćete ko svi ljudi umrijeti, *
past ćete kao svatko od velikih!”
Ustani, Bože, i sudi zemlju, *
jer si s pravom gospodar svih naroda.

PSALAM120 (119). Neprijatelj mira
On je mir naš…I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu. (Ef 2,14-17).

Kad bijah u nevolji, Gospodinu zavapih *
i on me usliša.
Gospodine, izbavi dušu moju
od usana prijevarnih, *
od zlobna jezika!

Kojim zlom da te prokunem, *
prijevarni jeziče?
Strelicama oštrim iz ratničke ruke *
i ugljevljem žarkim.

Jao meni što mi je boraviti u Mešeku *
i stanovati u šatorima kedarskim!
Predugo mi duša mora živjeti *
s mrziteljima mira.
Kada o miru govorim, *
oni sile na rat.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

 1. ČAS Antifona:
  Proroci su navijestili Spasiteljevo rođenje
  od Djevice Marije.
 2. ČAS Antifona:
  Anđeo Gabriel reče Mariji:
  Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!
  Blagoslovljena ti među ženama!
 3. ČAS Antifona:
  Marija reče: Kakav je to pozdrav?
  Duša mi se uzbudila
  jer bez povrede djevičanskog krila
  rodit ću Kralja.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

TREĆI ČAS Kratko Čitanje Jr 29, 11. 13
»Ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Gospodnja – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim.«

R. Gospodine, svi narodi bojat će se imena tvojega.
O. I svi kraljevi zemlje slave tvoje.

ŠESTI ČAS KRATKO ČITANJE Jr 30, 1 8
Ovako govori Gospodin »Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove.«

R. Sjeti nas se, Gospodine, po dobroti prema puku svome!
O. Pohodi nas spasenjem svojim!

DEVETI ČAS KRATKO ČITANJE Bar 3, 5 -6a
Ne spominji se opačina naših otaca, već se spomeni u ovo vrijeme ruke svoje i Imena svoga, jer ti si Gospodin, Bog naš.

R. Dođi, Gospodine, i ne kasni!
O. Otpusti zloće puka svoga!

Molitva
Svemogući vječni Bože, približila se svetkovina rođenja tvoga Sina. On je uzeo tijelo od Djevice Marije i vezao se zauvijek s nama ljudima. Molimo, nek iskaže tvoje milosrđe nama nedostojnim vjernima svojim – Isus Krist. Koji s tobom.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Published by samo lucija

http://glasnik-sim.hr/prvi-dan-devetnice/ https://www.youtube.com/watch?v=QeKuqtTT1H PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva) VEČERNJA MOLITVA Isuse, ostavio si nam Sebe u sakramentu svoga Tijela i Krvi. Dao si nam neizreciv dar. Dar bogat ljubavlju. Darovao si nam čitavog Sebe. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti, Isuse, što si oduvijek bio čovjek blizine. Uz Tebe se svatko osjećao prihvaćen i ljubljen. Nitko nije imao dojam da si ga olako shvatio ili površno slušao. I danas je tako, Isuse. Utaži, Gospodine, moju glad za osobom povjerenja, osobom koja ima vremena i ljubavi za drugoga. Osobom koja ne važe, koja ne mjeri, koja nije zaokupljena prvenstveno sobom. Koja zna čuti nečije teškoće i onda kada samo šutnja progovara. Osobom koja će bez uvrijeđenosti saslušati ono što možda i ne želi čuti. Pomozi mi da tu osobu tražim jedino u Tebi. Znaš i sam koliko sam puta ranjena zbog neprisutnosti osoba koje bi mi trebale biti blizu. Razočarana jer se netko od najbližih ne sjeti da mi je potreban ili se ne sjeti nečega što nije trebao previdjeti. Boli me kada primijetim da me netko uopće ne sluša ili me potpuno ignorira. Gospodine, pomozi mi ispuniti te praznine. Pomozi mi drugome biti poput Tebe. Biti netko tko zna drugome biti blizak, tko zna biti bližnji. Biti netko tko ima vremena i ljubavi za drugoga. Isuse, održao si svoje obećanje da ćeš biti s nama u sve dane do svršetka svijeta. Dao si nam sebe u Kruhu života. Na Tebe više nitko ne mora čekati, Isuse, u svakom času si sama prisutnost. Na svakoj Misi, u svakoj Pričesti. Hvala Ti, Isuse, na tom daru. Hvala ti što se i meni daruješ svojim Tijelom i svojom Krvlju. Više nisam sama, nisam prepuštena samoj sebi. Hvala Ti, Isuse …Suzana Monika Suzana Monika IL SORRISO DI MARIA 7 mtSptoniuhsaceormed · Santa Madre di Lourdes, madre degli infermi, poni sotto il tuo manto i malati terminali. Accoglili sotto il tuo Santo Manto e dona pace e Serenità alle loro famiglie. Heliga Lourdes moder, sjuka moder, sätt dödssjuk under din mantel. Välkomna dem under din Heliga Manto och ge fred och stillhet till deras familjer. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1m Suzana Monika Suzana Monika Fani Kovač‎ till Jezus te ljubi ♥ Jesus loves you 5tS Stponcsoreigdocfmf · Tolaži Oče žalostne otroke! Tolaži Oče žalostne otroke, ki v stiskah in nemiru trepetamo, priznanja in ljubezni ne poznamo, slabotne nam in vklenjene so roke. Trplenje reže rane nam globoke in križ težak nam upogiba ramo. Srce je v najbritkejših urah samo: suh list na sredi reke je široke. Tolaži Oče žalostne otroke: poslal je Sina ,da za nas trpi. Poslal Edinca,da za nas umre! Objele so nas prebodene roke in dvigajo nas tja,kjer angeli nas venčajo,se z nami vesele. Kristus je Bog z nami. in sicer je navzoč in deluje v Cerkvi in po Cerkvi. Cerkev je po Kristusovi in po Božji volji orodje odrešenjskega Božjega delovanja. *Pod tvoje varstvo pribežimo,o sveta Božja Porodnica*. * O Marija,Ti vedno siješ na naši poti kot znamenje odrešenja in upanja.* AMEN! Bekväm far till ledsna barn! Bekväm far ledsna barn, som vi darrar av problem och ångest, Vi vet inte igenkänning och kärlek, Våra händer är svaga och handbojor. Att lida skär ner våra sår djupt och ett tungt kors böjer vår axel. Hjärtat är bara i snabbaste timmarna: Torrlövet mitt i älven är brett. Bekväm far till ledsna barn: han skickade sin son för att lida för oss. Skickat en Edinburgh för att dö för oss! Vi blev kramade av de piercade händerna och de lyfter upp oss där änglar är de gifter sig med oss, de är nöjda med oss. Kristus är Gud med oss. och det är närvarande och fungerar i kyrkan och efter kyrkan. Kyrkan är ute efter Kristus och enligt Guds vilja, verktyg frälsningen av Guds agerande. * Vi springer under din vård, åh Guds fosterland *. * O Mary, du skiner alltid på vår väg som ett tecken på frälsning och hopp.* ÄNDRA! · Betygsätt den här översättningen La Luce Di Maria È Nei Nostri Cuori. har lagt till ett 3D-foto Isgånarutc mkolgaScf.fgpo 0in7Ss:4oitredd8 · ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️‼️Gesù all'anima:‼️⚜️‼️ Abbracciati alla mia Croce e cerca conforto e la forza nelle tue pene da me, crocifisso per te. Abbi fede nel mio amore che non ti abbandona e nella protezione di Maria, che ti è Mamma amorosissima. Tu soffri nel tuo interno e non sai manifestare le tue pene, ma io le vedo e ti consolo con grazie speciali di amore. Ti benedico con la tua famiglia. ‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨‼️⚜️✨ ‼️⚜️!! ️ Jesus till själen :‼ ️!! ️ Omfamna dig till mitt kors och sök tröst och styrka i dina sorger från mig, korsfäst för dig. Tro på min kärlek som inte överger dig och på skyddet av Mary, som är underbar mamma. Du lider inuti och du vet inte hur du ska visa dina sorger, men jag ser dem och trösta dig med ett speciellt tack av kärlek. Jag välsignar dig med din familj. Redigera eller ta bort detta Gilla · Svara · 1 min. Suzana Monika Suzana Monika amen https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407414197090353&set=gm.3643338919056069&type=1&theater

Join the Conversation

1 Comment

 1. When we’re depressed or feeling blue, this prayer from Padre Pio is a way to reach out [image: PADRE PIO STATUE] Riccardo | CC BY 2.0 Share 337k Margaret Rose Realy, Obl.OSB | Jan 10, 2018 If you find yourself in a state of darkness, the key is “to reach.” The small framed unsigned print reads “Reach up as high as you can today, and God will reach down the rest of the way.” It’s my go-to quote for those times when I feel an emotional darkness—depression—coming on. For many of us this darkness is a familiar not-so-good old friend, the Black Dog mentioned by Sir Winston Churchill—or seasonal affective disorder .

  The DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) has clinical definitions for depression, and there is as well the spiritual darkness that St. John of the Cross writes about in *Dark Night of the Soul* . However you’ve come to a depressive state, and for whatever history brought you there, the key in both of those dark times is *to reach*.

  The state of darkness and depression is not a void. It is a space filled with insights that we are momentarily blinded to. When we try to go it alone, we are often too wearied to keep from going under, instead succumbing to the waves of hopelessness.

  To reach is not an intuitive movement when psychologically and/or spiritually sinking into depression. Even though we’ve been taught that to despair is to turn our backs to God—which is a sin—there is another element to despairing that is sometimes overlooked. It comes from the Rule of St. Benedict, “In all things may God be glorified.”

  In a recent confession, when I was in a season of depression, the priest gave me a very specific penance. I was to read about Jesus walking on stormy seas, and Peter’s fear in Matthew 14:30-31. Then reflect, specifically, on that moment when Peter is desperately reaching out to Our Lord—that second just before Jesus takes his hand.

  It was a dark and doubt-filled moment for Peter, whose faith had faltered. It was also an intuitive response to a person physically drowning — reaching out, trying to grasp at anything to save his life.

  Father gave me imagery by meditating on and fulfilling that penance; a metaphor to psychologically and spiritually reach for the hand of Christ. I was surprised by how quickly the instinct to survive spiritually soon matched the desire to live physically when exhausted and in deep waters.

  Assured that the Lord had taken my hand so I will not drown, I often read this prayer, sometimes three times through!

  Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak, and I need your strength, so that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much, and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Amen. ~St. Pio of Pietrelcina, Prayer After Communion

  Depression is a battle, and for some of us a lifelong cross to bear. In bearing it as best we can while reaching up and out for help, we are led in to a deeper maturity of faith—which like most virtues, is not easily won.

  *Read more:* St. Louis Martin Novena: For depression, anxiety and mental disorders

  Den mån 23 dec. 2019 kl 10:02 skrev Site Title :

  > samo lucija posted: ” > https://www.youtube.com/embed/A_iLXNSIaYc?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent > As far back as I can possibly remember, (and I’m in my mid-sixties, I’ve > found that ” >

  Like

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: